Civita i media,

«Charter for change»

Prosjektleder i Civita, Nikolai Hegertun, i debatt om «Charter for change», en avtale som forplikter flere hjelpeorganisasjoner å gi 20 % av pengene til lokale hjelpeorganisasjoner.

Dagsnytt Atten »

Fire dagers arbeidsuke – samme lønn

«Mathilde Fasting i Civita, idéhistoriker og siviløkonom, mener at det er en god idé for alle bedrifter å ta en grundig gjennomgåelse av egne arbeidsmetoder av og til.» – Dette handler egentlig ikke om å arbeide mindre, men å arbeide mer effektivt. Det er ingen bedrifter som vil gjøre dette hvis det ikke lønner seg. Vi har sett andre forsøk som viser at det kan fungere å gå ned i antall timer, sier hun. Likevel vil heller ikke hun anbefale dette som en ny arbeidslivsmodell. – Vi vet at det blir færre sysselsatte i fremtiden, hvilket betyr at de som er i arbeid vil måtte jobbe mer, ikke mindre, for å opprettholde produktivitetskravet, om det ikke skal gå utover velferdsnivået, sier Fasting. – Vil ikke digitaliseringen ta av for dette? – Teknologien vil kunne løse en del, men vi vet ennå ikke på hvilken måte eller i hvilket omfang det vil gi et naturlig tilbud om økt fritid for den enkelte, sier hun.»

Dagens Næringsliv »

Markedsmyten

Civita nevnt: «Nylig ga Civita ut notatet «Et forsvar for profitt». I teksten «Å tjene penger på andres behov» omtaler Civita-leder Kristin Clemet profitt som «medaljer» som gis til de som har vært ekstra flinke innenfor et system, (kapitalismen), som best kan forstås som en hyggelig konkurranse om hvem som er flinkest til å dekke andre menneskers behov. Civitas idylliserende framstilling av markeder og kapitalisme har dessverre også spredd seg langt inn i det politiske sentrum. skriver stipendiat Ola Innset.»

Klassekampen »

Vil gå forbi Frp, men avviser at han har begynt å snakke som dem

Solveig Ruud intervjuer Sp-lederen Trygve Slagsvold Vedum :«Han kritiserer også den «meningsdannende eliten, som for eksempel Civita». – De har et enda større ansvar for å være ydmyke overfor det levde livet utenfor frokostseminarer med høye rekesmørbrød der de som gjør praktisk arbeid blir kritisert for ikke å delta i produksjonsutviklingen. Det har vi påpekt er urimelig og veldig nedlatende. – Men hva har det med saken å gjøre at de spiser høye rekesmørbrød og er på frokostseminar? – Mitt poeng er at du skal ha respekt for mangfoldet og for levd liv, sier han. – Mange mener du nå har lagt deg til en populistisk form? – Det tar jeg ikke så tungt. I starten ble jeg beskyldt for å si nei til alt, sier han og antyder at å kalle ham populist, er en strategi fra noen i Civita.»

Aftenposten papir »

Angriper eliten og kalles populist

Civita nevnt i intervju av leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum.

Aftenposten »

En glad gutt

Civita nevnt i tekst om Slagsvold Vedum: «I kjent agitatorisk stil har Vedum hevet pekefingeren mot miljøet som fyller opp seminarene til den konservative tenketanken Civita og liknende steder.»

Klassekampen »

Lest

Kristin Clemet sitert: «Det er virkelig en dyd – og veldig vanskelig – å lytte til hva som blir sagt uten å legge vekt på hvem som sier det. Hvis alle greide det, ville hele samfunnsdebatten endre karakter.»

Stavanger Aftenblad »

Konservatismen må være antipaternalistisk

«Konservatismen har mer til felles med liberalismen enn med sosialdemokratiet. Det er frie mennesker som utvikler karakter», skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Minerva.

Minerva »

Statsvitenskapsstudenter får praksis: – En stor dag

Nå får studenter på teoritunge statsvitenskap endelig muligheten til å gå ut i praksis. Arbeidsplassene vil være hos Direktoratet for økonomistyring, Oslo kommune, Miljødirektoratet, Agenda, Civita, Attac Norge og Manifest.

Universitas »

Musikkbransje i skammekroken

Skam blokkeres nå i utlandet, etter krav fra en platebransje som åpenbart ikke skjønner sitt eget beste. Anne Siri Koksrud Bekkelund hos Minerva:

Minerva »

Reiseutgifter og sosial dumping

Torstein Ulserød og Morten Kinander om verftssaken og Høyesteretts dom i VG.

VG »

NRKs merkelige undersøkelse i Venstre

Kristin Clemet blogger om NRKs merkelige undersøkelse i Venstre.

Clemets blogg »

Staten er oss

Sigurd Hverven og Ola Innset svarer bl.a. Kristin Clemet.

Morgenbladet

Curt Rice: Gratisprinsippet er åpenbart ikke viktig for Høyre

Civita-notatet om egenandeler i høyere utdanning nevnt.

Khrono »

Retorikken er politikken

«Tidligere Høyrestatsråd, Kristin Clemet, nå tenketanken Civita, bekymrer seg for at å bruke «hylekor» er å ta litt for hardt i.»

Romerikes Blad

Ja, la oss se fremover

Steinar Juel svarer Øygard.

Dagens Næringsliv

Hva feiler det Oslo Høyre?

Kristin Clemet nevnt.

Document.no »

Dilemma-fangen

Kristin Clemet nevnt.

Dagsavisen

Slipp drosjenæringen fri

Internrevisjon av Anne Siri Bekkelund i Aftenposten.

Aftenposten

Prøv igjen, hardere

Mari Skurdal om «nyliberalisme»: «Dette er ikke bare gårsdagens ideologi, forbundet med Margaret Thatcher og høyrebølgen på 1980-tallet, som til dels holdes kunstig i live av tenketankmiljøer som Civita her hjemme. Dette er Norges styringsideologi.»

Klassekampen

Økonomi-VM

Steinar Juel nevnt i sak om Svein Harald Øygards BNP-tall.

Dagens Næringsliv

Tid for å komme videre

Steinar Juel får svar fra Svein Harald Øygard om situasjonen i norsk økonomi. Aldri før har så mange hatt et uoppfylt ønske om jobb i Norge.

DN »

Stang vrakes fra sikker nominasjonsplass

Mats Kirkebirkeland i Civita er nominert på 12. plass på Oslo Høyres stortingsvalgsliste.

VG »

Kvitter fra Twitter

Tweet av Kristin Clemet sitert: «Er ikke argumentene for eutanasi litt avleggs?»

Romerikes Blad »

Dagens Tweet

Tweet av Kristin Clemet sitert: «Er det mange som har en smertefull og uverdig død i dag fordi de ikke får eutanasi?#nrk

Dagen »

Setter seg hårete mål

Om Erna Solbergs satsing mot mobbing. Kristin Clemet nevnt ifm. Bondeviks manifest mot mobbing.

Jarlsberg Avis »

Norsk bank tilbyr halal-lån

Torkel Brekkes notat nevnt som bakgrunn for at Storebrand nå gjør undersøkelser om hvorvidt det er interesse for islamske lån.

Vårt Land »

Populisten utenfor ringen

Om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som benytter enhver sjanse til å kritisere sentralmakta. Civita nevnt ifm. Vedums kritikk av «de som går på seminar i tenketanken Civita».

Nationen »

Ummah Storebrand

Torkel Brekke nevnt i kritikk av islamske lån.

Document.no »

Guffen retorikk gir guffen politikk

Leserinnlegg fra Kari Henriksen (Ap) nevner at Kristin Clemet «bekymrer seg for at å bruke «hylekor» er å ta litt for hardt i» (om Listhaug).

Sunnmørsposten »

Guffen politikk gir guffen retorikk

Leserinnlegg fra Kari Henriksen (Ap) nevner at Kristin Clemet «bekymrer seg for at å bruke «hylekor» er å ta litt for hardt i» (om Listhaug).

Framtid i Nord »

Ønsker nasjonal kulturkanon, men ikke i skolen

Kristin Clemet nevnt (kunnskapsløftet) i intervju med Torbjørn Røe Isaksen om kulturkanon

Vårt land »

Om å skyte kultur med kanoner

Iyad El-Baghdadi sitert i sak av Nils August Andresen

Minervanett »

Useriøst av Svein Harald Øygard

Steinar Juel med kritikk av lettvint analyse av den økonomiske situasjonen i Norge.

DN »

Hva er egentlig Støres problem med Holship-dommen?

Innlegg av Torstein Ulserød hvor han kritiserer Støres uklare kritikk av Høyesteretts konklusjon om at havnestreiken var ulovlig.

Klassekampen »

Men aldri naivitet

Kristin Clemets krav om Jens Stoltenbergs avgang etter 22. juli-kommisjonen nevnt i kommentar av Hege Ulstein om rikets sikkerhet.

Dagsavisen »

Ulvedødaren

Portrettintervju med Trygve Slagsvold Vedum. «Jeg ser for meg de som går på seminar i tenketanken Civita. De som snakker om at det er så lite verdiskapning i Norge, og så lever de selv av å gå på seminarer.»

Dagsavisen »

Guro Huby, seniorforsker ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold med svar til Kristin Clemet i Morgenbladet

”Vi mister kontrollen over tjenesteutvikling når konkurrenter fragmenterer tjenestelandskapet ved lansering av stadig nye produkter, i jakt på profitt.”

Morgenbladet

Viktig skolegang

Mathilde Fasting om utdanning og sosial mobilitet.

Dagens Næringsliv

Markedsøkonomien er best

Kristin Clemet svarer Ola Innset og Sigurd Hverven.

Morgenbladet

Kristin Clemet med svar til Ola Innset og Sigurd Hverven i Morgenbladet

” … det er nettopp den velstanden markedet skaper, som gjør det mulig å finansiere en omfattende velferdsstat og skattefinansiert tilgang til utdanning og helse for alle.»

Morgenbladet »

Mathilde Fasting med kommentar til Kjell Salvanes, NHH

”Vi må sørge for kvalitet gjennom hele utdanningsløpet, og det må tilbys utdanninger som er relevante for et omskiftelig arbeidsliv, der den enkelte får arbeid i tråd med sine kvalifikasjoner og fortsetter å lære. Utdanning er den enkeltfaktoren som påvirker sosial mobilitet mest.”

Dagens Næringsliv

Minerva: Den borgerlige skuespilleren Rasmus Dahlstedt intevjuet om svensk kulturkamp og ”åsiktskorridoren”. Kristin Clemet nevnt som en av flere nordmenn Dahlstedt har snakket med.

Minerva »

Bård Larsen med svar til Geir Helgesen Minerva

» … å tillegge omverdenen ansvar for et umenneskelig regimes absurditeter duger knapt som kausal forklaring, og som moralsk imperativ er det ugyldig. Ansvaret ligger i Pyongyang.»

Minerva »

Historieløst å begrense streikeretten

Kristin Clemet nevnt.

Arbeidsmanden

Kristin Clemet nevnt i intervju med Linn Tveiten Eken i Bygdeposten

Linn Tveiten Eken er yngste kommunestyrerepresentant i Krødsherad: ” At hun er født inn i en relativt «rød» familie, kom klart til uttrykk da hun som liten jente ganske spontant ropte ut i klassen at hun hatet Kristin Clemet. ” I dag er hun rundere i kantene og bor sammen med en høyremann.

Bygdeposten

Arbeidsmannen: Kristin Clemets innlegg om streik nevnt.

Arbeidsmannen

Kronikk av Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet: Klimaet taper på lite handling – ikke på grunn av Carl I. Hagen

Klimaet taper på lite handling – ikke på grunn av Carl I. Hagen: ”De som mener de vet at klimaendringene er menneskeskapte, har sannsynligvis mye rett. Men de får ikke rett, så lenge det ikke føres en troverdig og effektiv klimapolitikk.”

Dagbladet »

Stein Erik Hagens tilstedeværelse på Civita-frokost med Erna Solberg og Gordon Brown nevnt i Romerikes Blad.

Romerikes Blad

Kronikk av Kari Henriksen (AP) i Utrop: ”Guffen retorikk gir guffen politikk.”

Hun mener at høyresiden (blant annet Kristin Clemet) er for forsiktige med FrPs retorikk som ”henger tett sammen med politikken i det partiet, og i ytterste høyrefløy-partier over hele verden.”

Utrop »

Dagsavisen: Kristin Clemet nevnt i kronikk om Pisa.

Dagsavisen

Civitas Torkel Brekke og hans notat Frihet og religion nevnt i kronikk av sogneprest Espen Andreas Hasle

«(Brekke tar) .. ideologisk til orde for en deregulering av det religiøse markedet. Det er mye å si om dette, jeg mener for eksempel at staten bør føre en aktivt støttende religionspolitikk, men poenget hans er likevel gyldig. Selvstendige valg gir større eierskap.”

Dagen »

Haakon Riekeles med svar til Agenda i Aftenposten, om ulikhet.

«Agendas Sigrun Åsland anklager meg i Aftenposten 23. desember for tåkelegging og talltull. Innlegget har feil på feil.”

Aftenposten

Aftenposten: Espen Ottosen siterer Kristin Clemet i kronikk om å ta ballen i stedet for mannen i debatt.

«Kristin Clemet, daglig leder i Civita, påpekte for et par år siden hvor vanlig det er å stemple motstandere, karikere standpunkter og mistenkeliggjøre motiver. «

Aftenposten »

Klimaet taper på lite handling – ikke på grunn av Carl I. Hagen

Kronikk av Lars Gauden-Kolbeinstveit.

Dagbladet »

Markedet er her

«En av de fremste eksponentene for denne tanken i norsk debatt har vært Civitas Torkel Brekke. I pamfletten Frihet og religion ( civita.no) tar han ideologisk til orde for en deregulering av det religiøse markedet».

Dagen

Ubegrunnede anklager om tåkelegging

Haakon Riekeles svarer Agenda om ulikhet.

Aftenposten

Skadelig debattklima

Espen Ottosen nevner Kristin Clemet i et innlegg om debattkultur.

Aftenposten