Civita i media,

Reformer seiret over populisme

Steinar Juel med kommentar om Macrons reformagenda i Frankrike.

Dagens Næringsliv

Våg mer, og gi litt faen

Intervju med varaordfører i Oslo, Khamshajiny Gunaratnam. I spørsmålet om hvilken politiker hun er uenig med, men likevel beundrer og lytter, er svaret Kristin Clemet.

Agendamagasin

Tar økt ulikhet med ro

Martin Sorge Folkvord har snakket med Torbjørn Røe Isaksen og Trond Giske om ulikhet. Giske trekker frem at Kristin Clemet tidligere har uttalt at «vi ikke skal se negativt på økt ulikhet».

Klassekampen

Neppe hyggelig for ”folk flest»

Jørund Hassel skriver kritisk om hva regjeringen har fått til de siste fire årene. I sammenheng med Frp og Høyre sitt positive syn på arbeidsinnvandring nevnes Civita.

Hamar Arbeiderblad

Staten på skatteflukt

Andreas Økland skriver om hvordan Statoil sitt Nederland-kontor bør skape debatt om hvordan skatteplanlegging ute gir mer penger i statskassa her hjemme. Steinar Juel sitt notat om selskapsbeskatning og skatteplanlegging blir nevnt.

Dagbladet

Når innflytelse kan kjøpes

Postdoktor i Filosofi UiB, Jørgen Pedersen, om ulikhetsdebatten. Pedersen mener Kristin Clemet sitt forsøk på å nyansere ulikhetsdebatten er bra, men at perspektivet hun gir må suppleres og ses på bakgrunn av forskjellige rettferdighetsideal.

Vårt Land

Må stille eliten til ansvar

Intervju med Eirik Vold. Civita sin kritikk av Vold nevnes.

Klassekampen

Hvor går Europas sosialdemokrater?

Jan Erik Grindheim skriver om hvordan sosialdemokrater i Europa har felles syn på EU.

Dagsavisen

Norske sosialdemokrater og franske reformer

Mathilde Fasting skriver om forrige ukes sammenligning av Jonas Gahr Støre og Emmanuel Macron.

Aftenposten

Statoils utenlandsimperium eies herfra

Som følge av petroleumsskattereformen i 2012 flyttet Statoil sin investeringsvirksomhet til Nederland, noe som førte til at selskapet mistet muligheten til å fradragsføre kostnader ved prosjekter utenlands. Statoil mener det norske systemet fører til dobbeltbeskatning, mens statssekretær Næsje i Finansdepartementet mener det ikke blir dobbeltbeskatning når heller ikke inntekter ved utenlands petroleumsvirksomhet beskattes i Norge. Steinar Juel synes Statoils begrunnelse er «merkelig».

Dagens Næringsliv

Kamp mot kraftforedlende industri

Iver Erling Støen, LOs distriktssekretær Oppland, kritiserer Civita sitt ønske om å fase ut CO2-kompensasjonsordningen.

Gudbrandsdølen Dagningen

PrEP er god forebygging, ikke feil prioritering

Torgeir Meland Landaas svarer Torstein Ulserød om PrEP-behandling.

Minerva

Minerva håper på millioner i pressestøtte

Intervju med Nils August Andresen i Minerva. Civita blir nevnt.

M24

Skatt løser ikke alt

Intervju med Kristian Tonning Riise hvor han omtaler Kristin Clemet som en inspirasjonskilde.

Glåmdalen

Sitert

Nikolai Hegertun siters: ” Det er godt mulig at Liu Xiaobo-saken handler mye om oss selv. Det norske selvbildet lider under en kollektiv kognitiv dissonans, og det kommer til å bli en kattepine for enhver regjering de neste årene.”

Stavanger Aftenblad

Politikken som føres i Norge fører til redusert økonomisk ulikhet

Lars Kolbeinstveit svarer Audun Herning om høyresidens syn på ulikhet.

Dagbladet

Tankesmie eller tåkepumpe

Odd. E Rambøl kritiserer Civita for å tåkelegge saksområder. Rambøl mener Kristin Clemet sin analyse av at Norges BNP er blåst opp på grunn av oljen, og at vi i fremover ikke kan finansiere en stor offentlig sektor som stammer fra en ikkefornybar ressurs, er en bløff.

Dagsavisen

På grensen til uredelighet

Mats Kirkebirkeland med motsvar til Lekang og Krutå. Kirkebirkeland oppklarer at hans standpunkt til å fjerne subsidiene til kraftkrevende industri ikke er det samme som Høyre og Frp har.

Helgelendingen

Prosentmål

Leder skriver om hva bistandsmidler går til og nevner at Civita også har bidratt med innspill om hva som er effektiv bistand.

Vårt Land

Dagens tweet

Kristin Clemet: ” Det er vel ganske mange yrker hvor det stilles obligatoriske krav til etterutdanning? Hvorfor skal det ikke også kunne gjelde lærere?”

Dagen

Elevene kjenner skolehverdagen best

Inga Kjesbu Ottersland, leder i Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag og Lars Eirik Hovland, nestleder i Elevorganisasjonen i Buskerud, kritiserer Mats Kirkebirkeland for innlegget hans 15.juli om Elevorganisasjonen som ikke representativ for elever flest.

MInerva

Høyresida i Norge sin historie er langt fra stolt

Audun Herning, partisekretær i SV, kommenterer Lars Kolbeinstveit sin kronikk (Dagbladet tirsdag 18.juli) om høyresiden og ulikhet. Herning mener at høyresiden ikke arbeider for likhet fordi ” hvis man ved alle korsveier prioriterer de rikeste bidrar man til økt, ikke redusert, ulikhet”.

Dagbladet

Fattigdomsmål uten retning

Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun skriver om hvordan utviklingspolitikken preges av en idé om at de fleste utviklingstiltak, også de som er utformet for andre formål, til syvende og sist vil redusere fattigdom.

Dagbladet

LO’s dobbelmoral

Mats Kirkebirkeland kritiserer LO for gårsdagens innslag om Abid Raja og hans utlysning om frivillig stillinger for Venstre sin valgkamp.

Dagbladet

Såkalt sosial jumping

Wegard Harsvik, leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO, skriver om hvordan arbeidsinnvandring fra andre EØS-land skaper større ulikhet i Norge og hvordan høyresiden ikke anser dette som et problem. I den sammenheng nevnes Civita sin omtalelse av fenomenet som ”sosial jumping”. Kronikken ble først publisert i Klassekampen18.juli.

Agendamagasin

Kaster seg inn i kirkevalget

Lars Akerhaug skriver om Sosialdemokratenes deltakelse ved det svenske kirkevalget. Han nevner i den sammenheng Lars Kolbeinstveit sin uttalelse om at politikk og kirke bør holdes avskilt.

Vårt Land

Sitert

Lars Kolbeinstveit er sitert på et utsagn fra en kronikk om høyresiden og ulikhet. ”Høyresiden vant valget i 2013, fordi den evnet å snakke om egen politikk. Det bør ikke de borgerlige glemme”.

Bergens Tidende

Høyresidens kamp mot kraftforedlende industri

Stein-Erik Lauvås, Elise Bjørnebekk-Waagen, Hans-Petter Pettersen og Ulf Lervik skriver om hvordan Civita ønsker å fase ut CO2-kompensasjonsordningen.

Demokraten

Sitert

Lars Kolbeinstveit er sitert fra sin kronikk om likestilling. ”Kvinner kan velge bort helgeturer til New York og masse oppussing i dyr leilighet. De kan flytte til Stovner og få barn med den relativt lavtlønnede og likestillingsorienterte juristen i barnevernet fremfor den høytlønnede juristen på Aker brygge, som ikke vil ta særlig ansvar hjemme”.

Klassekampen

Et planlagt problem

Wegard Harsvik, leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO, skriver om hvordan arbeidsinnvandring fra andre EØS-land skaper større ulikhet i Norge og hvordan høyresiden ikke anser dette som et problem. I den sammenheng nevnes Civita sin omtalelse av fenomenet som ”sosial jumping”.

Klassekampen

Et forsvar for ”enprosentgnålet»

Andreas Slettholm skriver om hvordan bruken av bistandsmidler kritiseres og nevner i den sammenheng Civita sin anbefaling om å gi direkte kontantstøtte til verdens aller fattigste.

Aftenposten

Ikke vær bekymret for fremtiden

Steinar Juel skriver optimistisk om ungdommens jobbmuligheter i fremtiden.

Aftenposten

Støre er bondefanget

Leder skriver om Arbeiderpartiets dyre landbrukspolitikk. I den sammenheng nevnes Haakon Riekeles utregning på at kronemessig lik lønnsutvikling kan komme til å gi ekstra­utgifter på 9,4 milliarder kroner i neste stortingsperiode.

Bergens Tidende

Høyresiden er ikke mot likhet

Lars Kolbeinstveit skriver om venstresiden sin fremstilling av at høyresiden ikke bryr seg om ulikhet i Norge.

Dagbladet

Skatteskillet

Leder kommenterer Trond Giske sin kritikk av regjeringens prioritering av skattekutt fremfor kommuneøkonomi. Civita har regnet på hvor mye av de frie midlene regjeringen faktisk har brukt på skattelettelser.

Dagens Næringsliv

Sitert

Lars Kolbeinstveit siteres; ”Er det noe moderne menn og kvinner med høy utdanning, og som også er så samfunnsbevisste at de leser Tajiks kommentarer, vet, så er det at menn med tradisjonelt syn på familien ofte blir valgt bort.”

Klassekampen

Nei, studieavgift bør ikke innføres i Norge

Mats Beldo, leder i Norsk studentorganisasjon, er ikke enig med Mats Kirkebirkeland om innføring av studieavgift.

Adresseavisen

Sitert

Nikolai Hegertun sin uttalelse på Nrk ytring siteres i Klassekampen. ”Det er godt mulig at Xiaobo-saken handler mye om oss selv. Det norske selvbildet lider under en kollektiv kognitiv dissonans, og det kommer til å bli en kattepine for enhver regjering de neste årene”.

Klassekampen

Tapetet falmer i forbudets hus

Ole Magnussen Rydje diskuterer forbudslinja i ruspolitikken og nevner i den sammenheng Eirik Løkke og Torstein Ulserød sine beregninger på hvor mye staten bruker på å håndheve dagens narkotikaforbud.

Dagbladet

Sitert

Bård Larsen siteres; ”Sosiale medier er langt på vei posering og negativ atferd”.

Moss avis

Nekter å betale 15.000 for obligatorisk studietur

Sak om egenandel knyttet til obligatoriske studieturer ved Universitet i Agder. Kristin Clemet sin innføring av gratisprinsippet nevnes.

Khrono.no

«Flinkis-elevenes» Elevorganisasjon?

Mats Kirkebirkeland stiller spørsmål med at Elevorganisasjonen består utelukkende av skoleflinke elever og ikke representerer den gjennomsnittlige elev.

Minerva

Likestilling er også kvinners ansvar

Lars Kolbeinstveit skriver om strukturargumentet i likestillingsdebatten. Kolbeinstveit mener kvinner selv må ta ansvar for hvem de velger å dele livet sitt med og at de ikke alltid kan skylde på strukturer i samfunnet som årsak til at de ikke får realisere egne muligheter.

Aftenposten

Kampen om kunnskap

Om rollen kunnskap spiller i samfunsndebatten. I den sammenheng siteres Kristin Clemet; «Forskning kan være dårlig. Funnene kan være usikre. Forskningsresultater er ofte motstridende, og forskningen ser bare stykkevis og delt. Også politikere, som tolker og bruker forskningen, kan forstyrre. De misforstår, og de misforstår med vilje. De plukker ut den forskningen som passer best, og de overser forskning som ikke passer.» (Morgenbladet 16.09.16)

Aftenposten

Høyre og matpakka (del 2)

Runar Døving skriver om Høyre sitt syn på skolemat og nevner i den sammenheng at Civita og Kristin Clemet også er kritiske til en slik ordning.

Morgenbladet

Kinesisk kattepine

Nikolai Hegertun skriver om Liu Xiaobos død, norsk utenrikspolitikk og ambivalensen til Kina. ”Spenningen viser tydelig at å forfølge norske interesser og å fremme våre verdier ikke alltid er det samme».

Nrk

Vi bør innføre studieavgift

Mats Kirkebirkeland sitt innlegg om innføring av studieavgift, først publisert i Adresseavisen.

Khrono.no

Krangling på internett er en viktig læringsarena

Eirik Løkke og Bård Larsen har uttalt seg om det å diskutere saker på internett.

MInerva

VG bidrar til å svekke den politiske journalistikken

Eirik Løkke kritiserer journalister for å være mer opptatt av hvilke påstander de har dekning for, enn å få frem det reelle meningsinnholdet. Han viser til VG sitt intervju 10.juli med Abid Raja hvor overskriften ikke reflekterer hva Raja faktisk sier.

VG

Hiv-medisin til friske menn er feil prioritering

Torstein Ulserød svarer styreleder i Hiv-Norge, Leif-Ove Hansen, om PrEP-behandling.

Minerva

Nei til å innføre studieavgift

Mats Beldo, leder i Norsk studentorganisasjon, er ikke enig med Mats Kirkebirkeland om innføring av studieavgift.

Khrono.no

Mina Gerhardsen om narkotikaforbud

Mina Gerhardsen sitt innlegg 9.juli om narkotikaforbud faktasjekkes. Hennes uttalelse om økt forbruk etter legalisering i delstaten Colorado er delvis sann. Mina Gerhardsen kritiserer Anne Siri Koksrud Bekkelund sin uttalelse legalisering av narkotika.

Faktisk.no.

ACTIS’ lemfeldige omgang med fakta

Eirik Løkke skriver om narkotikaforbud. Løkke kritiserer Mina Gerhardsen i ACTIS sitt innlegg i Aftenposten 7.juli.

Aftenposten

Arbeiderpartiets dyre løfte til bøndene

Haakon Riekeles skriver om Arbeiderpartiets lovnad om å sikre bøndene lik inntektsvekst i kroner som snittet av befolkningen.

Dagbladet

Vil ha slutt på bistandsprosjekter

Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun er intervjuet om rapporten ”Veier ut av fattigdom”.

Vårt Land

Svar til Tekna-student om studieavgift

Mats Kirkebirkeland svarer Karen Ane F. Skjennum på om vi har en ”mastersyke” i Norge.

Adresseavisen

Om mastersyke og studieavgift

Mats Kirkebirkeland svarer i Adresseavisen.

Adresseavisen

Kina og utenrikspolitikk

Nikolai Hegertun intervjuet om Kina og utenrikspolitikk

Nrk P2

Norske politikere skal ikke spise makroner. Vi skal spise vafler og drikke kaffe

Torbjørn Røe Isaksen skriver om det å være statsråd og nevner i den sammenheng Kristin Clemet.

Morgenbladet

Mange høvdinger og få indianere

Andreas Haakonsen og Knut Ward Heimdal skriver om hvem som skal ta over etter Trine Skei Grande. Abid Raja og Sveinung Rotevatn blir trukket frem som to aktuelle partilederkandidater. Svein Erik Tuastad uttaler at Rotevatn er ”snytt ut av tenketanken til Kristin Clemet med liberalistiske ideer”.

Vårt Land

Lavutslippssoner er verken nødvendig eller fornuftig

Haakon Riekeles er ikke enig i Lan Marie Nguyen Berg sitt forslag om lavutslippssoner i Oslo.

Dagbladet

Lite redelig fra Lekang og Krutå

Mats Kirkebirkeland kommer med motsvar til Lekang og Krutå. Han oppklarer at hans standpunkt til å fjerne subsidiene til kraftkrevende industri ikke er det samme som Høyre og Frp.

Vesterålen Online

Civita ønsker norsk globalt initiativ mot ekstrem fattigdom

Om Nikolai Hergertun og Øyvind Eggen sin rapport ”Veier ut av fattigdom”. https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2017/civita-om-kontaktstotte/

Bistandsaktuelt

Lite redelig fra Lekang og Krutå

Mats Kirkebirkeland kommer med motsvar til Lekang og Krutå. Han oppklarer at hans standpunkt til å fjerne subsidiene til kraftkrevende industri ikke er det samme som Høyre og Frp.

Helgelendingen

Veier ut av ekstrem fattigdom

Øyvind Eggen svarer Tone Skogen og oppklarer uklarheter rundt egen rapport ”Veier ut av fattigdom. Kan vi avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030?”.

Vårt Land

Fattigdomsgrensen er meningsløs

Øyvind Eggen har uttalt seg om fattigdomsgrensen.

Vårt Land

Nekter å kompensere for skattetap

Partilederintervju med Siv Jensen. Civita blir nevnt i sammenheng med formueskatten og Bjørn Dæhlie saken.

Dagens Næringsliv

Det amerikanske demokratiet i krise: Fra Alexis de Tocueville til Donald Trump

Artikkelen bygger på Eirik Løkke sitt eget notatet ”Medier og demokrati i populismens tidsalder”. Løkke skriver blant annet om den negative utviklingen i det amerikanske demokratiet.

amerikanskpolitikk.no

Vaskehjelp i hjemmet

Kjell Werner skriver om hvorvidt det er problematisk at høytlønnede har vaskehjelp. Kristin Clemet blir i den sammenheng nevnt. Innlegget har også blitt publisert i Demokraten, Namdalsavisa, Telemarksavisa og Firdaposten.

Siste.no

Nordmenn har ikke for mye kompetanse

Leder av Tekna Student, Karen Ane F. Skjennum er uenig med Mats Kirkebirkeland om innføring av studieavgift.

Tekna.no

Vi styrker norsk industri

Ingjerid Schou (H) kritiserer Stein Erik Lauvås og Elise Bjørnebekk-Waagen for å bevisst plante feilaktige opplysninger om regjeringen sitt standpunkt i forhold til CO2-kompensasjon. Civita blir i den sammenheng nevnt.

Sarpsborg Arbeiderblad

Veier ut av fattigdom

Øyvind Eggen svarer på kritikk fra Care Norge som omhandler en rapport om veier ut av fattigdom, hvor likestilling ikke ble nevnt.

Dagens Næringsliv

Demokratiets fremtid

Kronikk av Eirik Løkke om demokratiet og sosiale medier.

Dagens Næringsliv

Mot industrien

Rita Lekang, Stortingskandidat for Arbeiderpartiet og Rune Krutå, hovedtillitsvalgt IE ved Alcoa Mosjøen, kritiserer i et leserbrev Civita for at de ønsker å fase ut CO2-kompensasjonsordningen.

Helgelendingen

USA-ekspert tror stortingsvalget kan bli avgjort på Facebook

Eirik Løkke uttaler seg om stortingsvalget.

Stavanger Aftenblad

Statsministerduellen koster Ap og Høyre 50 millioner

Eirik Løkke uttaler seg om bruk av sosiale medier i valgkampen.

Stavanger Aftenblad

Kamp mot industrien

Rita Lekang, Stortingskandidat for Arbeiderpartiet og Rune Krutå, hovedtillitsvalgt IE ved Alcoa Mosjøen, kritiserer Civita for at de ønsker å fase ut CO2-kompensasjonsordningen.

Avisa Nordland

Strategiløs kamp mot fattigdom

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Tone Skogen, mener Øyvind Eggen bommer i sin beskrivelse av norsk bistandspolitikk.

Vårt Land

Norske politikere kan lære av Trump

Eirik Løkke uttaler seg om hvorfor Trump vinner velgere og hva norske politikere kan lære av han.

Stavanger Aftenblad

Trump og Russland

Eirik Løkke i Studio 2 for å snakke om Trump og Russland.

NRK P2

Demokratiets fremtid

Eirik Løkke peker på spørsmålet om demokratiet kan overleve nettrevolusjonen, og hvordan journalistikken blir påvirket av digitaliseringen. Mediene er uvurderlige for demokratiet pga. den historiske rollen som troverdig forvalter av informasjon.

Dagens Næringsliv

Nasjonalisme på norsk

Eirik Løkke på Morgenbladet Podcast (fra Litteraturfestivalen i Lillehammen).

Morgenbladet

Brilleslange er et positivt ord

Petter Egge skriver om mobbing og nevner i den sammenheng at Kristin Clemet innførte forbud mot mobbing i 2003.

Folkeavisen

Høyresidens kamp mot kraftforedlende industri

Rita Lekang, Stortingskandidat for Arbeiderpartiet og Rune Krutå, hovedtillitsvalgt IE ved Alcoa Mosjøen, kritiserer Civita for at de ønsker å fase ut CO2-kompensasjonsordningen.

Vesterålen Online

Nordmenn har ikke for mye kompetanse

Leder av Tekna Student, Karen Ane F. Skjennum er uenig med Mats Kirkebirkeland om innføring av studieavgift.

Adresseavisen

Usikkert om vi får gratis barnehager

Trolig vil opptakene i barnehagene etter hvert nærme seg løpende opptak, og da kan det hende at kontantstøtten ryker, skriver Mathilde Fasting

VG

Legalisering hjelper ikke

I sin «internrevisjon» konkluderer Anne Siri Koksrud Bekkelund med at forbudet mot narkotika er skadelig. Argumentet hennes er basert på en beskrivelse av norsk ruspolitikk som er langt fra virkeligheten., skriver Mina Gerhardsen

Aftenposten

Civita går nå til kamp mot kraftforedlende industri. Civitaønsker å fase ut CO2-kompensasjonsordningen. Det er synd, for norsk industri er verdens mest klimavennlige industri, og ordningen er viktig for å hindre utflagging av 11.000 norske industriarbeidsplasser til land uten klimapolitikk, skriver STEIN-ERIK LAUVÅS stortingskandidat for Østfold Arbeiderparti , ELISE BJØRNEBEKK-WAAGEN stortingskandidat for Østfold Arbeiderparti , ULF LERVIK LOs distriktssekretær Østfold , HANS-PETTER PETTERSEN distriktssekretær for Fellesforbundet Østfold

Hamar Arbeiderblad m.fl.

Fattigdom og likestilling

Debattinnlegg fra kommunikasjonsrådgiver i Care Norge, Anders Nordstoga, som kritiserer en mangel ved Civitas nye rapport, «Veier ut av fattigdom», for ikke å nevne økt likestilling som en viktig faktor.

Dagens Næringsliv

Flytteoptimisme

Eg håper sjølvsagt Sveinung Rotevatn får rett – at flyttinga av Fredskorpset og dei andre statleg finansierte arbeidsplassane som Venstre går inn for, blir ein kjempesuksess, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund

Firda

Studieavgift bør innføres i Norge

Mange ser på gratis høyere utdanning som et av de bærende elementene i arbeidet med å oppnå sosial mobilitet i samfunnet. Likevel går høyere utdanning – stort sett – i arv i Norge, skriver Mats Kirkebirkeland

Adresseavisen

Høytlønnede bør ha vaskehjelp

I januar 2016 nådde debatten nye høyder etter at Klassekampen i artikkelen «Tenker mens andre vasker» skrev at «lederne i Norges store tenketanker, Kristin Clemet, Cathrine Sandnes og Marte Gerhardsen, debatterer jevnlig ulikhet. Det får de tid til fordi de har vaskehjelp».

Aftenposten

Sitat

Det blir ikke mer fred av at Fredskorpset flytter til Førde. Kristin Clemet, Civita

Stavanger Aftenblad

Sitat

Evnen til å vise kortsiktig handlekraft trumfer samfunnets langsiktige behov. Det er mer stas med snorklipping, bløtkake og korps. Dette har medført at man har gigantiske offentlige vedlikeholdsetterslep i de fleste sektorer i Norge. Mats Kirkebirkeland, Civita

Stavanger Aftenblad

Biskop reagerer kraftig på kritikk fra høyresiden

Oppfølgingssak til intervju med Lars Kolbeinstveit.

Dagen

Arbeidslivet må bli mer brokete

Simen Markussen på Civitas frokostmøte om arbeidslivet nevnt.

Vårt Land

Som sagt

Anne Siri Koksrud Bekkelund sitert.

Bergens Tidende

Lei av politisk kirke

Lars Kolbeinstveit intervjuet om radikale prester.

Dagen

Akser og politikk

Anne Siri Koksrud Bekkelund med svarinnlegg til MDG om at det er helt riktig at flere akser er viktige i politikken, men at i saken om private velferdsleverandører, kan den klassiske høyre-venstre-aksen være nyttig.

Aftenposten

Faktisk nyttig

Steinar Juel Nevnt i sak av Jan Arild Snoen om at den nye faktasjekk-portalen faktisk.no kan være bra for den politiske debatten. Nevner at Steinar Juel har kritisert Støre og Aftenposten i diskusjonen om hvorvidt sysselsettingen er lav, Slik Støre påstod, mens det er sysselsettingsandelen som faktisk er lav.

Minervanett

Utopisk

Anne Siri Koksrud Bekkelund intervjuet om kvotering i den nye likestillingsloven. «For det første er det urettferdig. Hvorfor skal noen som er mindre kompetent basert på målene man har satt prioriteres over den mer kompetente?»

Klassekampen

Den framoverlente

Lise May-Sæle intervjuet, blant annet om flytting av Fredskorpset til Førde. Nevner at flyttingen «nylig har blitt kritisert fra Civita-hold».

Klassekampen

Nordea-sjeføkonom mener høytlønte uten hushjelp burde skamme seg

Det nevnes at Kristin Clemet har foreslått å innføre et skattefradrag for tjenester i hjemmet, slik de har gjort i Sverige.

Dagbladet

Om Fredskorpset og Civita si frykt for distrikta

Svarinnlegg til Anne Siri Koksrud Bekkelund fra Sveinung Rotevatn, som forsvarer utflyttinga av Fredskorpset. Tror oppgavene kan løses minst like godt i Førde som i Oslo.

Firda

Jernbane gjennom Finland og Sverige til Oslo og kontinentet

Leserinnlegg nevner Civitas frokostmøter.

Sør-Varanger Avis

Saksa frå andre

Anne Siri Koksrud Bekkelund sitert: «Og nå skal norske bistandsmidler i stedet kastes bort på norsk distriktspolitikk som ikke virker.»

Sogn Avis

Provosert av utflyttingskritikar – no inviterer han henne til Førde

Atle Hamar, direktør i Stiftelses- og Lotteritilsynet, er provosert av Anne Siri Koksrud Bekkelunds kritikk av at Fredskorpset skal flyttes til Førde. Bekkelund også intervjuet i saken.

Firda

Narkotika er farlig – forbudsregimet er farligere

Internrevisjon av Anne Siri Koksrud Bekkelund med kritikk av at de borgerlige partiene ikke går lenger i å revidere narkotikapolitikken. «Det er selve troen på at forbud er en god idé, som er feil.»

Aftenposten

Høyresidens kamp mot kraftforedlende industri

Svar på Mats Kirkebirkelands kritikk av subsidier til kraftkrevende industri.

Fredrikstads Blad

Pengar skal ikkje gi politisk makt

Oddny Miljeteig i SV kritiserer Kristin Clemet for å ha påstått at høyresiden var de som først snakket om ulikhet.

Bergensavisen

Radikale representerer ikke alltid motmakt

Lars Kolbeinstveit med svarinnlegg til Lars Laird Iversen om kirke og politikk. Kirken bør snakke om viktige moralske spørsmål (for eksempel bioteknologi), men være forsiktig med å gi bestemte, og ofte snevre, politiske syn større tyngde.

Vårt Land

Klassekamp er ikke alt, Kristjánsson

Kristin Clemet med svarinnlegg til Mímir Kristjánsson. Det er samspillet mellom arbeid og kapital, ikke kampen mellom dem, som har vært så viktig for norsk velstandsutvikling, skriver Clemet.

Klassekampen

Kunnskapsbasert bistand?

Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun svarer på kritikken fra UD av deres uttalelser. Eggen og Hegertun kritiserer den «nær generelle antakelsen at nær sagt alle gode formål også fører til redusert fattigdom».

VG

Forfeilet angrep på industrien

Stein Lier-Hansen i Norsk Industri svarer på Mats Kirkebirkelands kritikk av subsidier til kraftkrevende industri. «Ett av Norges store fortrinn er den rene fornybare vannkraften. At noe av denne benyttes til industriformål, er rimelig.»

DN

Pengene drysser fra Fritt Ord

Civitas prosjekt «Hva skjer med TV-valgkampen? – en retorisk analyse av NRKs valgkampsendinger før stortingsvalget 2017» nevnt som en av mottakerne av støtte fra Fritt Ord.

Medier24

Vi må prioritere tøffere

Sommerintervju med Kristin Clemet på baksiden av Dagens Næringsliv. Inntektssiden for samfunnet og staten bør være den viktigste saken i årets valgkamp, sier Clemet.

DN

Fredskorpset til Førde

Anne Siri Koksrud Bekkelund i debatt om utflytting av statlige arbeidsplasser

NRK Dagsnytt Atten

Klart behov for mer forskning på ekstremisme og terrorisme

Torkel Brekke nevnt som deltaker i planutvalget som har utarbeidet forslaget til plan for den nye satsingen på forskning om ekstremisme og terrorisme.

Norges Forskningsråd

Ikke mer fred av at Fredskorpset flytter

Innlegg av Anne Siri Koksrud Bekkelund om at utflytting av statlige arbeidsplasser er dyrt og har små ringvirkninger.

Firda

Norske tilstander

Lars Laird Iversen svarer Lars Kolbeinstveit (og flere andre) i debatten om Den norske kirke, og hvordan den skal forholde seg i politiske spørsmål som klima og innvandring, i kjølvannet av at Sverigedemokratene har sagt at de vil engasjere seg i den svenske kirken som «tradisjonsbærer».

Vårt Land

Arbeidende kapital

Mathilde Fasting med innlegg: «En fjerning av formuesskatt på arbeidende kapital er langt viktigere for verdiskapingen enn for omfordelingen.»

Dagsavisen

Klasseskiller

Leder av Mímir Kristjánsson gir Kristin Clemet rett i at det er velferdssystemet og ikke skattesystemet som i størst grad utjevner ulikhetene i Norge – men at selve hovedproblemet er at ulikhetene oppstår «i kampen mellom arbeid og kapital ute på arbeidsplassene». Derfor må fagbevegelsen styrkes.

Klassekampen

Ønsker ikke svenske tilstander i skolen

Jonas Vikingstad, ungdomsrådgiver i Civita, får tilsvar fra fagforbundets Mette Henriksen Aas, som mener at friskoler i Sverige har økt segregeringen og senket det faglige nivået.

Klassekampen

På teppet

Kristin Clemet sitert på at «Civita har arbeidet med tematikken [ulikhet] før alle andre begynte å snakke om det».

Klassekampen

Lenins totalitære prosjekt

Bård Larsen med historieleksjon om Lenin, og kritikk av dagens romantisering av ham. «Det var Lenin som innførte den totalitære statsformen i det som skulle bli Sovjetunionen.»

VG

MDG er grønt og vil sikre vår velferd!

Anne Siri Koksrud Bekkelund får kritikk for å karakterisere MDG som et av de «rødgrønne» partiene til venstre i politikken. MDG mener selv de er blokkuavhengige. Men er samtidig sterkt imot «velferdsprofitørene».

Aftenposten

Å skille moskeen og staten i den muslimske verden

«Hvis vårt mål er demokrati, må vår første fiende være tyranniet i enhver forkledning,» skriver Iyad El-Baghdadi.

Aftenposten

For enkelt om bistand fra Civita

Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun får tilsvar fra statssekretær ved UD, Marit Berger Røsland.

VG

Det er ikke riktig at skatt er det mest effektive verktøyet vi har for omfordeling

«Birkevold tar seg dessverre friheter og tegner en karikatur av hva som skjedde på møtet og hva Civita og Dæhlie står for,» skriver Kristin Clemet.

Stavanger Aftenblad

– Skatt er ikke svaret

Kristin Clemet intervjuet om ulikhet.

Klassekampen

Sakset

Anne Siri Koksrud Bekkelund sitert: «Senterpartiets dreining mot venstre kan få viktige realpolitiske utslag.»

Stavanger Aftenblad

Kvitter fra Twitter

Kristin Clemet sitert: «@jonasgahrstore og @Arbeiderpartiet skriver nok et innlegg om ulikhet uten å nevne innvandring med ett ord. Hvorfor?»

Romerikes Blad

Billig forebygging

Tilsvar til Torstein Ulserød av Leif-Ove Hansen. « I motsetning til hva Torstein Ulserød hevder, øker PrEP bevisstheten rundt seksuell helse blant homofile.»

Minervanett

Fjern subsidiene

Mats Kirkebirkeland med innlegg om at subsidiene til kraftkrevende industri må reduseres.

DN

Når forskning er politikk

Marius Doksheim og Kristin Clemet med innlegg som kritiserer forsker som påstår at den blåblå regjeringens politikk har ført til økt ulikhet.

Klassekampen

Quiz

Civitafrokost med Bjørn Dæhlie nevnt.

Klassekampen

Høyre vil kare til seg kampen om ulikhet

Gudmund Hernes mener det er stor avstand mellom retorikk og realiteter i debatten om velferdsstatens historie og ulikhet. Kristin Clemet og Mathilde Fasting nevnt.

Morgenbladet

Offentlighetskarusellen

Torgeir med kåseri om Dæhliesaken og Civita.

Dagbladet

Bjørn Dæhlies umulige idé

Hannah Gitmark fra Agenda har skrevet om formueskatten og innleder kronikken med å nevne Civita sitt frokostmøte om næringslivets omdømme.

Dagsavisen

Oljeinntektene og offentlig sektor

Kristin Clemet svarer Erik Hernæs på kritikk av innlegg om offentlig sektor og oljeinntektene (publisert 24.juni).

Aftenposten

Sitert

Torstein Ulserød siteres: ”Skal staten betale i dyre dommer for medisiner fordi noen vil ha mye tilfeldig, kondomfri sex?”

Bergens Tidende

Statlig finansiering av PreP-behandling

Torstein Ulserød i debatt om PreP-behandling med generalsekretær av Hiv Norge.

NRK, Dagsnytt atten

Å klippe snorer

«Evnen til å vise kortsiktig handlekraft trumfer samfunnets langsiktige behov,» skriver Mats Kirkebirkeland.

Dagbladet

Formueskattens negative realiteter

Mathilde Fasting skriver om hvordan formuesskatt på arbeidende kapital dreier seg om tapte verdiskapingsmuligheter, ikke om omfordeling og nullskatteytere.

Minerva

Islamisme og jihad

Andor Normann skriver om jihad og siterer Torkel Brekke på en tidligere uttalelse om islamsk terror. «Terror fra ekstreme islamske miljøer forklares med perverte religiøse ideer, ikke minst rendyrkingen av de krigerske aspekter ved jihad og tanker om en kosmisk kamp mellom islam og resten av verden».

Glåmdalen

Utkant-Norge

Johs B. Thue om det å bo i utkant-Norge og skriver i den sammenheng; ” Utkant som tema, som verdival, står ikkje på dagsorden på frukostmøta til Civitasdronning og dekadent-liberalist Kristin Clemet, som set dagsorden for mykje, også i Sogn og Fjordane”.

Sogn Avis

50 år og helt i hundre

Intervju med Bjørn Dæhlie. Hans deltakelse på Civita sitt frokostmøte nevnes.

Her og Nå

Media som motstander

Isak Lekve skriver om medias rolle og myten om venstrevridd media. Han viser til at det dyrkes en fortelling om at Civita er et nødvendig ”korrektiv” til en venstreorientert offentlighet.

Manifest Tidsskrift

Civita og NHO bløffer om næringslivet

Sigrun Aasland mener Civita og NHO har overdrevet nordmenns negative holdninger til næringslivet.

Agendamagasin.no

Raddis-kirke kan ekskludere

Lars Kolbeinstveit skriver om kirkens engasjement i saker som klima og innvandring, og hvordan ingen er tjent med at moderate krefter i Den norske kirke presses ut av kampen mellom radikale og reaksjonære krefter.

Vårt Land

Har åpenbart tøyd strikken

Øyvind Eggen har uttalt seg om ambassadør-saken i Indonesia.

VG

Hva leder ikke til mindre fattigdom?

Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun har skrevet kronikk om effektiv bistand.

VG

Næringslivet mer enn formueskatt

Mathilde Fasting utdyper hvorfor formueskatten er problematisk.

Nationen

Fra stigmatisering til frihet på andres regning

Torstein Ulserød skriver om offentlig finansiering av PrEP-behandling.

MInerva

Bokanmeldelse

Øyvind Eggen om bok om norsk bistand.

Historisk tidsskrift

Talen som ble glemt

Bård Larsens bok Idealistene (2011) blir nevnt i forbindelse med et innlegg om Aps relasjon til den radikale venstresiden.

Østlands Posten

Leder eller eier?

Odd E. Rambøl er uenig med Kristin Clemet om skillet mellom leder og eier.

Klassekampen

Sju myter om formueskatten

Rasmus Haugen Sandvik om formueskatten og hvorfor høyresiden og Civita tar feil. Kommentaren ble først publisert hos agendamagasin.no.

Fagbladet

Franz Fanon og Bård Larsen

Tore Linné Eriksen kritiserer Bård Larsen for manglende kunnskap om Fanon.

Klassekampen

Private skoler gjør de offentlige bedre

Jonas Vikingstad skriver om fordelen med å slippe til private aktører i skolen.

Klassekampen

Toleranse med bismak

Reidar Schei Jessen skriver om homosaken og nevner Civita sitt frokostmøte i forrige uke.

Klassekampen

Oljeinntekter og størrelsen på offentlig sektor

Erik Hernæs, Frischsenteret, med motargumenter til Kristin Clemet sitt innlegg om størrelsen på offentlig sektor.

Aftenposten

Je suis Dæhlie

Harald Birkevold skriver om formueskatten og Civita sitt forsvar av Bjørn Dæhlie.

Stavanger Aftenblad

Kvitter fra Twitter

Kristin Clemet siteres ”Nok en debatt om ulikhet, som jeg har kommentert. Når får vi debatter om verdiskaping?”.

Romerikes Blad

Civitas skremmebilder om næringslivets omdømme

”Doremus” kritiserer innholdet i Mathilde Fasting sin tidligere kronikk om unges holdninger til velferd og næringsliv.

Manifest Tidsskrift

Sitert

Kristin Clemet siteres ” Vi må skru ned bruken av oljepenger, og venne oss til at vi bare har skatteinntektene til rådighet”.

Hamar Arbeiderblad

Skatt gir bedre rike.

Villeman Vinje uttaler seg om formueskatten.

Klassekampen

Bør vi heie på Røkke?

Ottar Brox kritiserer Kristin Clemet sitt syn på næringslivet og bedriftseiere.

Klassekampen

Hvem får yte velferdstjenester etter valget?

Anne Siri Koksrud Bekkelund med kronikk om stortingspartiene og Rødt sine partiprogram om private aktører og konkurranse i velferdstjenestene.

Aftenposten

Bruk ytringsfriheten, ikke undertrykk den.

Jonas Vikingstad, Ungdomsrådgiver i Civita, skriver om ytringsfrihet

Stavanger Aftenblad

Som sagt

Kristin Clemet sitert ”Det er selvfølgelig ikke riktig at alle problemer kan løses med mer skatt.”

Bergens Tidende

Dagsnytt atten

Civitas frokostmøte nevnt i debatt mellom Agenda og NHO om holdninger til næringslivet.

NRK radio

Sju myter om formueskatten

Rasmus Haugen Sandvik skriver om hvordan Civita og Høyre tar feil om formueskatten.

Agendamagasin

Dumping ble ikke jumping – hva nå?

Civita nevnt i intervju med Fafos Jon Erik Dølvik.

Arbeidslivet.no

Intervju med Arvid Moss

Kristin Clemet sin innsats med å få Moss inn i politikken omtales.

ABC nyheter

Slik ble Jan Thomas behandlet som «gammel»

Civita sitt bidrag til Office X nevnes.

Dagbladet

Offentlig sektor eser ut. Likevel er det flere grunner til at skattene ikke bør økes nå. Her er fire av dem.

Kristin Clemet skriver om norsk offentlig sektor og hvorfor skattene ikke bør økes.

Aftenposten

SV har forstått konkurransens positive mekanismer. Nesten.

Anne Siri Koksrud Bekkelund skriver om SV sin skolepolitikk.

Minerva

Aktiviserer Karenlyst Allé

Om Office X sitt kontor på Karenlyst Allé. Civita sitt bidrag til TV-konseptet nevnes.

Retail Magasin

Det dummaste Trump kan gjere er å fjerne Mueller

Eirik Løke uttaler seg om situasjonen mellom Trump og Mueller.

Nrk

Nok av dem som elsker å kritisere

Siv Jensen forsvarer Bjørn Dæhlie sine uttalelser om formueskatten på Civita sitt frokostmøte. Kristin Clemet sine uttalelser om formueskattens problematiske sider blir også gjengitt.

E24

Jensen tar Dæhlie i forsvar

Siv Jensen forsvarer Bjørn Dæhlie i saken om formueskatt. Civita sitt frokostmøte blir nevnt.

Dagens Næringsliv

Exit helteglorie

Innlegg om Dæhlie-saken og formueskatt. Civita sitt frokostmøte nevnes.

Romerikes Blad

Historie om vald

Eivind Myklebust skriver om filosofen Fanon og hvordan Civita-ideologier og andre misforstår han.

Klassekampen

En synders bekjennelser

Bård Larsen svarer på kritikken av Tore Linné Eriksen om en faktafeil vedrørende filosofen Franz Fanon.

Klassekampen

Manifest tankesmie

Merete Røsvik Granlund sin forkortede versjon av essay trykt i Prosa 3/2017, om hvordan de norske tankesmiene, deriblant Civita, påvirker den politiske dagsorden.

Klassekampen

Kjære venstreside, ikke gå i den samme fellen som Ayn Rands helter

Anja Sletteland skriver om nyliberalisme og viktigheten av at interessegrupper anerkjenner hverandres verdi. Hun nevner Civita sitt frokostmøte om næringslivets omdømme og Kristin Clemet sin redegjørelse for høyresidens syn på formueskatten.

Klassekampen

Sitert i Stavanger Aftenblad

Anne Siri Koksrud Bekkelund siteres på et tidligere innlegg om skatt.

Stavanger Aftenblad

Dagens quiz

Kristin Clemet og Civita nevnt.

Aftenposten

Den norske boligsuksessen

Stein Drogseth svarer Mathilde Fasting om boligpolitikkens historie.

Dagens Næringsliv

Bomskudd, Gottschalk

Kristin Clemet svarer i debatten om eierskap etter Civitas frokostmøte.

Klassekampen

Arven etter kolonimakten

Tore Linné Eriksen skriver om Frantz Fanon. Eriksen er uenig i Bård Larsen sine tidligere uttalelser om Fanon.

Klassekampen

Bondeorganisasjonenes spill

Bjørn Søderholm skriver at landbruksforhandlingene begynner å ligne et velregissert spill, iverksatt av bondeorganisasjonene. Han siterer Anne Siri K. Bekkelund sitt innlegg i Aftenposten 7.juni.

Romerikes Blad

Seksårsreformen 20 år etter: – Gi seksåringene førskolen tilbake

Trine Jonassen skriver om Reform 97 og omtaler Kristin Clemet sitt arbeid.

Barnehage.no

Gir seg på tinget etter hele 60 år

I går hadde Heikki Holmås sin siste arbeidsdag på Stortinget. Han nevner Kristin Clemet i forbindelse med skolepolitikk.

Bergensavisen

Ikke et oppgjør mot Aftenposten

Geir Salvesen forsvarer eget Civita-notat om utviklingen i norsk journalistikk.

Mediedebatt.no

Anne Holt i panelet på Civita sitt frokostmøte

”Nå har vi jo til og med sett at det går bra at homofile får barn uten at barna blir homofile”.

Nettavisen

Religion hindrer kvinner

Knut Ward Heimdal skriver om Jan Erik Grindheim sin opptreden på et seminar i Oslo arrangert av Senter for likestilling ved Universitetet i Agder. ”Jo sterkere innflytelse kirken har i samfunnet, desto vanskeligere er det å innføre en politikk basert på kvinners rettigheter, sier Jan Erik Grindheim.”

Vårt Land

Bedriften, det er meg

Petter Gottschalk, professor ved Handelshøyskolen BI, skriver om debatten mellom Mímir Kristjánsson og Kristin Clemet.

Klassekampen

Jakten på vinnersaken

Adresseavisens politiske redaktør, Tone Sofie Aglen: «Erna Solberg og hennes blå venner har mye å takke Civita-leder Kristin Clemet for. Hun parkerer effektivt venstresidas påstander om økende ulikhet.»

Adresseavisen

Idiokratiet og ytringsfriheten – neger som kampsak

Civitas frokostmøte med Charles Murray nevnt.

Radikal Portal

Svar fra den mørke siden

Bård Larsen svarer Svein Tuastad om Corbyn.

VG

– Jeg er ikke uenig med Dæhlie

Lasse Kjus er kritisk til måten Bjørn Dæhlie er blitt behandlet på i skattedebatten

Dagens Næringsliv

Næringslivets omdømme

Nationens kommentator Kato Nykvist om Civitas frokostmøte.

Nationen

Mímirs karikaturer

Kristin Clemet svarer om næringslivet og Bjørn Dæhlie.

Klassekampen

Formuesskatt er urettferdig, ufornuftig og en ulempe

Anne Siri Koksrud Bekkelund i internrevisjonen.

Aftenposten

Otto Warmbier døde

Kristin Clemet og Civitas kritikk av Traaviks prosjekt nevnt.

Dagbladet

7 grunner til å kutte formueskatten

Mathilde Fasting gir syv grunner til hvorfor formueskatten bør kuttes.

Bergens Tidende

Når eiendomshaien tåredryppende raser mot formuesskatten

Tom Stavi skriver om at Bjørn Dæhlie sine refleksjoner rundt formueskatten. Civita sitt frokostmøte om næringslivets omdømme omtales.

FinansNorge

Rødgrønn mobbing av Bjørn Dæhlie

Gunnar Stavrum, sjefsredaktør i Nettavisen, skriver om Dæhlie-saken. Han skriver om hvorfor formueskatten er problematisk og en lite hensiktsmessig skatt. Civita sitt frokostmøte om næringslivets omdømme i denne sammenheng nevnt.

Stavrum.blogg.no

FrP – det nye homopartiet?

Per Aage Pleym Christensen skriver om at FrP har blitt det nye homopartiet. I den sammenheng nevnes Civita sitt frokostmøte 21.juni om homofiles stilling i Norge.

Liberalen

Har tjent nesten 300.mill på tre år

Om Framar. Civita nevnt i sammenheng med at Framar har aksjer i tankesmien.

Dagens Næringsliv

Bjørnejakt

Leder skriver om Dæhlie-saken og ulempene ved formueskatt. ”Men uten at noen satser egne penger, tid og innsats, vil det bli smått med arbeidsplasser, innovasjon, inntekter og overskudd”. Nevner Civita sitt frokostmøte om næringslivets omdømme.

Dagens Næringsliv

Vil endre offentlige ordninger

Mathilde Fasting uttaler seg om ansettelsesforhold og offentlige støtteordninger.

Teknisk ukeblad

Bedriften, det er meg

Mimir Kristjánsson skriver om Dæhlie-saken og hvordan verdier skapes. Han kritiserer høyresiden, deriblant Kristin Clemet, for sitt syn på næringslivsledere sin sentrale rolle i velferdsproduksjonen.

Klassekampen

Unge veljarar liker Jeremy Corbyn

Svein Tuestad skriver om Corbyn og nevner Bård Larsen sin kronikk i VG før UK-valget.

VG

Kort sagt, tirsdag 20.juni

Leserinnlegg av Kjell Skogen, professor emeritus, Universitetet i Oslo, om privat versus offentlig sektor. Kjell Skogen kommenterer Mathilde Fasting sine refleksjoner om næringslivets omdømme.

Aftenposten

Tidligere Aftenposten-journalist tar skarpt oppgjør med tidligere arbeidsplass

Geir Salvesen forteller om interne forhold i Aftenposten i et nytt Civita-notat.

Journalisten

Ja, la oss snakke om verdier

Egon Holstad skriver om Civitas frokostmøte med bl.a. Bjørn Dæhlie.

iTromsø

Mathilde Fasting siteres:

”Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape”.

Rogalands avis

Rikdommens glipptak

Lars West Johnsen skriver om det å være rik i Norge med henvisning til Civita sitt frokostmøte sist uke hvor Bjørn Dæhlie deltok i panelet.

Dagsavisen

Varsler mer politisk bruk av kirken

Ingeborg Misje skriver om den politiserte kirke. Torkel Brekke uttaler seg om temaet. ”Siden Den norske kirke har vært så tett koblet til staten, har den også vært et viktig symbol for en nasjonal identitet”.

Vårt Land

En selfie til besvær

Bård Larsen skriver om symbolpolitikk og Jonas Gahr Støre sin selfie med Cecilia Brækhus.

Agendamagasin

Høyres harselering med Sp

Åse Nordnes skriver om hvordan Høyre kritiserer Sp for å ikke like forandring, samtidig som at Høyre selv har kjempet for ”de velstående og rikeste i mer enn 100 år”. Kristin Clemet er i lag med Erna Solberg nevnt som en av de som kritiserer Sp.

Gudbrandsdølen Dagningen

TV-aksjonen 2017 til norske idrettsstjerner som rammes av formueskatt

Satire på Bjørn Dæhlie sin uttalelse om formueskatten på Civita sitt frokostmøte

Vredens Gnag - VG sin satire side

Festsesong

Astrid Hauge Rambøl skriver om sommerfestene i hovedstaden. I den anledning skrives det om Civita sin sommerfest torsdag 8.juni.

Klassekampen

Dæhlie raser mot formueskatten

Civita sitt frokostmøte nevnt i forbindelse med Dæhlie-saken.

Nationen

Abortfest mot moralisme

Jo Røed Skårderud skriver om ”abortfest”. Kristin Clemet nevnt i forbindelse med uttalelsen om abortloven som et nødvendig onde.

Klassekampen

Bondesønnen

Intervju med Arvid Moss. Kristin Clemet blir fremhevet som en sentral person for å få Moss inn i politikken.

Finansavisen

Gjør narr av Dæhlie etter klaging på formueskatt

Civita sitt frokostmøte nevnt i forbindelse med Dæhlie-saken. Kristin Clemet sier det er et demokratisk problem at uttalelser om formueskatt blir møtt på en slik måte.

TV2

Bjørn, da.

Leder kritiserer Bjørn Dæhlie for sitt utsagn om formueskatten på Civita sitt frokostmøte sist uke.

Dagsavisen

Jeg raser ikke

Bjørn Dæhlie svarer på kritikken rundt uttalelsen om formueskatt på Civita sitt frokostmøte sist uke.

VG

Forby nikab?

Kristin Clemet sitert i forbindelse med nikabdebatten. ”Det er ingenting i vår lovgivning som hindrer arbeidsgivere i å forby klesplass som hindrer arbeidstagerne i å utføre arbeidet sitt. Det gjelder selvsagt lærere”.

Stavanger Aftenblad

Bjærn Dæhlie syns formueskatten er tung

Kristin Clemet siteres på sin støtte til Dæhlie.

Nettavisen

Høyreskolen på feil vei

Audun Lysbakken skriver om hvordan skolen har blitt dårligere under Høyreregjeringen. Kunnskapsminister Kristin Clemet blir nevnt i forbindelse med privatisering av skoler.

VG

Bjørn Dæhlie syns formuesskatten er tung

Civita sitt frokostmøte er nevnt i forbindelse med Dæhlie si uttalelse om formueskatten.

Gudbrandsdølen Dagningen

Sett jobbskaperne på sokkel igjen

NHO har sammen med analysebyrået Perceptor gjennomført flere undersøkelser med formål om å kartlegge befolkningens assosiasjoner og holdninger til norsk næringsliv. Kristin Skogen Lund viser til statuen av Eyde under Civita-frokosten om næringslivets omdømme: ”Jeg vet ikke, men det aner meg at vi i hvert fall ga oss da vi fant olje; da trengte vi ikke lenger å huske på at det finnes noe som heter skattebetalere, for å sitere Kristin Clemet”.

NHO

Vil ha oss til å heie på ledere

Bjørn Dæhlie mener vi bør heie mer på næringslivsledere. Civita sitt frokostmøte nevnt.

Dagens perspektiv

Det er ikke lett å være rik. Det er så mye å miste

Egon Holstad gjør narr av Bjørn Dæhlie. Civita sitt frokostmøte nevnes.

ITromsø

Huffameg, stakkars Bjørn Dæhlie

Steffen Zachariassen går hardt ut mot Bjørn Dæhlie sitt utsagn om formueskatt på Civita sitt frokostmøte. Kristin Clemet blir også sitert på en uttalelse hvor hun forsvarer Dæhlie.

ABC Nyheter

Plikta til å visa ansikt

Lars Fr. Svendsen nevnt i kommentar om heldekkende ansiktsplagg.

Stavanger Aftenblad

Hurra for abort?

Kvinnefrontens Johanne Vierhaug Lühr skjønner ikke hvorfor Kristin Clemet kaller abortloven et nødvendig onde.

Morgenbladet

Kvitter fra Twitter

Kristin Clemet: «Som forretningsmann opplever Dæhlie en helt annen verden. Enorm risiko, formuesskatt som «medalje» hvis man får det til og lite heder og ære.»

Romerikets Blad

Smerte er en del av det normale livet

Kristin Clemet nevnt flere ganger i et intervju med Bodil Nesvåg som har levd med smerter hele livet. Nesvåg har lært seg å håndtere sine smerter uten å tenke at det er urettferdig pga. et intervju Kristin Clemet om det å miste et barn.

Vårt Land

Afrika viktigere enn Kreml

Øyvind Eggen intervjuet om forskningsmidler til bistand vs. utenriks: «I UD utøves forskningsansvaret ved å bestille studier som forteller det de ønsker for å nå frem med sin agenda, sier Eggen.»

Morgenbladet

Civita-tweet sitert

«Hvorfor heier nordmenn på idrettsprestasjoner, men ikke på mennesker som lykkes med å skape arbeidsplasser og verdier for samfunnet?»

Klassekampen

Heier på sjefene

Hvorfor har næringslivet så dårlig rykte? Det var temaet da Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiana i Oslo i går. Blant dem som skulle gi svar var skilegenden og siden forretningsmannen Bjørn Dæhlie. Til latter fra salen fortalte han hvordan man i idretten blir belønnet med medaljen, mens man i næringslivet blir belønnet med formuesskatt om man lyktes.

Klassekampen

Kristin Clemets tweet sitert i spalten «som sagt»

«Som forretningsmann opplever Dæhlie en helt annen verden. Enorm risiko, formuesskatt som «medalje» hvis man får det til og lite heder og ære».

Bergens Tidende

Ikke bare EØS-avtalen som hindrer å løse problemene med sosial dumping

Torstein Ulserød og Iven Opsahl med kronikk om EØS

VG

Høyre ønsker norske eiere

Ove Trellevik svarer blant andre Mathilde Fasting om formuesskatt.

Bergens Tidende

Raser mot formueskatten

Forretningsmann og tidligere langrennsstjerne Bjørn Dæhlie (49) mener bedriftseiere får formuesskatten «i fleisen» når de lykkes: På et frokostmøte arrangert av tankesmien Civita i samarbeid med NHO i Oslo i går, gikk Dæhlie i strupen på det han omtaler som den «særnorske formueskatten».

VG

Dæhlie langer ut mot formuesskatten

På et frokostmøte arrangert av tankesmien Civita i samarbeid med NHO i Oslo torsdag morgen, kom den tidligere langrennsstjernen med noen kraftsalver mot den omdiskuterte skatten.

P4

Bjørn Dæhlie syns formuesskatten er tung

Rapport fra Civita-frokost: Bjørn Dæhlie har «følt det har vært litt tungt» å gå fra skisporet til forretningslivet, fra å få medalje for god innsats til å bli «belønnet» med formuesskatt.

Nettavisen

The Middle East’s crisis factory

Iyad el-Baghdadi skriver en analyse av krisen i Midtøsten.

Foreign Policy

På tide å øke kvaliteten på rådgiving mot private boligeiere

Bjørge Sandberg-Kristoffersen, Energirådgiver – Entelligens AS: ”På tide å øke kvaliteten på rådgiving mot private boligeiere”. Det henvises til Mats Kirkebirkeland sitt notat Nr. 3 2017: Enova – lite effektiv og svært kostbar klimapolitikk

VVSForum

Ulike svar

Sara Lena Yri Cools skriver om ulikhet. Civita blir i selskap med Agenda nevnt som representanter for høyre- og venstresiden i debatten.

Klassekampen

Unge mennesker tror velferd er noe man får, ikke noe man må skape

Mathilde Fasting skriver om hvordan folk ønsker å jobbe i offentlig sektor fremfor privat sektor. ” Så kan man spørre om det er så farlig om mange nordmenn vil jobbe i offentlig sektor, og har et negativt inntrykk av bedriftene og næringslivet? Jeg mener det. Holdninger påvirker tillit, evnen til verdiskaping, viljen til å satse, legge ned tid og arbeid og ønsker om å bidra.”

Aftenposten

Hva er i veien med næringslivet?

Trine Eilertsen kommenterer frokostmøtet og gir NHO og Civita rett: det er nok greit å vite hvordan velferd egentlig skapes.

Aftenposten

Gigantomani

”Nasjonal transportplan: når alle partiene lover fantastimillioner, er det ikke rart folk slutter å stole på dem”. Ola Magnussen Rydje skriver om Nasjonal transportplan. Rydje referer til Mats Kirkebirkeland sin karakteristika av samferdselspolitikken som en gigantomani.

Dagbladet

Civita skyter med løskrutt

Bjørn Sandvik sier seg uenig i Mathilde Fasting sitt innlegg om at formueskatten åpner for utenlandske eiere. Han skriver: ” Alt i alt er det relativt få negative effektivitetsvirkninger av formuesskatten (som av det norske kapitalskattesystemet for øvrig), så lenge formuesskattesatsen ikke er så høy at et betydelig antall formuende flytter til utlandet. Så Civita fortsetter sitt felttog mot formuesskatten – basert på løskrutt.”

Bergens Tidende

Tidligere utdanningsminister Kristin Clemet nevnt i en anmeldelse av Noam Chomskys «Det medfødte språket».

Stein Inge Jørgensen har lest tre bøker om populisme og nevner Kristin Clemet i sin anmeldelse: «Debatten om hvorvidt Senterpartiet kan kalles et populistisk parti, har ikke kommet så veldig langt. Civita-leder Kristin Clemet fikk motbør fra mange hold da hun argumenterte for at de hørte hjemme i denne kategorien. Det eneste som sto klart etter ordvekslingen, var at populismebegrepet er ullent og omstridt.»

Elin Ørjasæter refser NRK: – Jeg har tatt det opp mange ganger

Elin Ørjasæter gir full støtte til Kristin Clemet i hennes kritikk av NRK

Nettavisen

Økonom: – Det er en fare for at det går for bra med den islandske økonomien

Marius Doksheim intervjuet om Islands økonomi.

Aftenposten

– 2-prosent gir tredoblet kampkraft

Civita nevnt i sak om Nils Holme.

Aldri mer.no

Vis ansikt!

Jan Arild Snoen drøfter Nikab-forbudet og nevner Kristin Clemet som en liberal tenker som er mot forbudet.

Minerva

Sp-Anne-Kari: – Høyrevinden har snudd!

Gruppeleder Halden Sp svarer på anklager om at Vedum er populist. Civita-sjef Kristin Clemet er nevnt.

Halden Arbeiderblad

Kommentariatets komiske krumspring

Halvor Fjermeros skriver om det britiske valget. Bård Larsen blir sammen med Jan Erik Mustad og Per Edgar Kokkvold kritisert for å være ”…eksponenter for et norsk kommentariat som bokstavelig talt speiler britiske tabloider som The Daily Mirror.”

Fædrelandsvennen

Kvitter fra Twitter

Kristin Clemet siteres på en twittermelding: ”Er det virkelig så mange liberale i Frankrike og så få i UK?”. Lars Kolbeinstveit blir også sitert: ”Norsk politikk går så det suser. Denne uken har vi etablert regionen Halden/Hemsedal og gjort vannscooter obligatorisk i alle kommuner.”

Romerikets Blad

En festmarkering for abortloven

Johanne Vierhaug Lühr skriver om selvbestemt abort og stiller seg undrende til hva Kristin Clemet mener når hun kaller abortloven ”et nødvendig onde”.

Klassekampen

Thor Edquist angriper Senterpartiet

I et leserinnlegg skriver Anne-Kari Holm, gruppeleder i Halden Senterparti og varaordfører i Halden, om hvordan Thor Edquist kritiserer Trygve Slagsvold Vedum for å være populistisk. I den sammenheng nevnes også andre som har kritisert Vedum for det samme, blant annet Kristin Clemet.

Halden Arbeiderblad

Siv Erna May Solberg

Jan Arild Snoen kritiserer Wegard Harsvik sin sammenligning av Erna Solberg og Høyre med Theresa May. I den sammenheng nevnes det hvordan Harsvik også tidligere han trukket en rød tråd fra Minerva og Civita via Mont Pelerin Society til Augusto Pinochet.

Minerva

Skatteomgåelse satt i system

Steinar Juel skriver om aggressiv skatteplanlegging. «I spørsmålet om å stanse konkurransen om lavest mulige skattesatser på selskaper, og tetting av hull som muliggjør aggressiv skatteplanlegging, er et land som Norge, ja selv et stort land som USA, hjelpeløs uten et internasjonalt samarbeid».

Dagens Næringsliv

Clemet og det absolutte lavmål.

Tuftebarten mener Kristin Clemet ikke er prinsipiell i sin kritikk av politikere

Dagbladet

Loftsrydding om skatt

Mathilde Fasting skriver om hvordan det ikke lenger er noen skattemessig fordel å investere penger i eiendom.

Dagens Næringsliv

Leder av Elevorganisasjonen er optimist på vegne av fremtiden

Kristin Clemet og andre tidligere kunnskapsministre nevnes i et intervju med nyvalgte leder av Elevorganisasjonen Rahman Chaudhry.

Feiring av abort?

Leder i Vårt land refererer til Kristin Clemets beskrivelse av abort som «et nødvendig onde» for å vise at det er langt fra uproblematisk å avslutte et liv.

Ap vil vinne Forskjells-Norge

Andreas Slettholm nevner Civita i en kommentar om ulikhetsdebatten: «Innvandring påvirker åpenbart ulikhetsnivåene, slik Høyre og Civita til stadighet påpeker. Hele tiden må reduksjon av forskjeller veies opp mot andre hensyn.»

Aftenposten

Fredagspanelet på NRK

Rådgiver i Civita, Eirik Løkke, diskuterte ukens nyheter på NRK Østlandssendingen 9.juni.

NRK

PISA-fella

Tone Tellevik Dahl nevner Kristin Clemet i et innlegg om PISA: «Nå er det på tide at PISA brukes for det den er og det den måler. At den leses i sammenheng med annen skoleforskning. At den brukes som et bidrag til kunnskapsgrunnlaget om skolen, og ikke som et styringsinstrument eller en målestokk.»

Dagsavisen/Nye Meninger

Kristin Clemet på Bilderberg-konferansen

Kristin Clemet nevnes i forbindelse med en reportasje om generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg

Kan kunst få deg til å forstå forskning bedre?

«Torkel Brekke nevnt: Petter Bae Brandtzæg fra SINTEF, Torkel Brekke fra PRIO og Civita og Lars Wenaas i Ceres beskrev i en kronikk i Forskerforbundets medlemsblad og i VG hvordan utviklingen minner om det som skjer i medieverdenen, med en fremvekst av alternative medier og falske nyhetssider.»

Aftenposten

Stempler «abortfest» som usmakelig

Kristin Clemet nevnt: Også daglig leder i den liberaletankesmien Civita, Kristin Clemet,synes Kvinnefronten ¬roper med i overkant høy stemme.

Vårt Land

Onkel rød Antirasistisk

«I Aftenposten bringer Civita-økonom Anne Siri Koksrud Bekkelund oppskriften for bedre utnyttelse av landbruksoverføringene.»

Klassekampen

Clemet og det absolutte lavmål.

Hvor langt ned kan man synke i offentlig debatt? Kristin Clemet har svaret, skriver Herre m/Bart.

DAGBLADET

Formuesskatten åpner for utenlandske eiere

Om Ap vinner valget, svekkes norske bedriftseieres posisjon ytterligere, skriver Mathilde Fasting i Bergens Tidene.

BERGENS TIDENE

Denne kvinnen splitter høyresiden

Debatten om hvem man skulle stemt på i Storbritannia, kan være et tegn på at nye skillelinjer er i ferd med å innta også norsk politikk. Eirik Løkke intervjuet i nettavisen Minerva.

MINERVA

En kritikk av menneskerettighetene

Lars Fr. H. Svendsen i Morgenbladet: Vi må fremheve hva vi alle har en plikt til å bidra med, og ikke bare hva vi alle har en rett til å motta, mener Holbergprisvinneren Onora O’Neill.

MORGENBLADET

Denne kvinnen splitter høyresiden

Debatten om hvem man skulle stemt på i Storbritannia, kan være et tegn på at nye skillelinjer er i ferd med å innta også norsk politikk. Eirik Løkke intervjuet i nettavisen Minerva.

Minerva

Comey i senatshøringen i USA

Eirik Løkke med Sofie Høgestøl i Dagsnytt Atten om Comey i senatshøringen i USA:

Dagsnytt Atten

Maraton foreleseren

Kristin Clemet nevnt: «Steinar Birkeland, journalist i dokumentaravdelingen til NRK Hordaland om Frank Aarebrot og årsmøtet til Utdanningsforbundet Vest-Agder i 2012: «Det kommer ikke fram hva dere lærere vil. Dere kommer hit til årsmøtet og knytter nevene i lommene – sammen. Dere representerer et vesen; utdanningsvesenet. Og som militærvesenet tar dere ordre og holder kjeft. Dere protesterte mot Kristin Clemet og kunnskapsløftet, men da reformen kom, var dere lojale og gjennomførte den. Lærerne tilhører en lydighetskultur. Dere må vurdere å være litt mindre lydige.»».

Bladet Utdanning

Almanakken

Civita-akademiet nevnt i almanakken til : «Søknadsfrist: Civita-akademiet høsten 2017.»

Kapital

Overveldende grunnlag for å fjerne Trump

Eirik Løkke i VG om Trump.

VG

Civitas sommerfest i Aftenpodden

Civitas sommerfest blir drøftet i Aftenspostens Aftenpod.

Aftenposten

Venstrepopulisten Jeremy Corbyn

Labour under Jeremy Corbyn er ikke lenger et sosialdemokratisk parti, men kan heller sammenlignes med et venstreradikale partier som Die Linke i Tyskland eller Podemos i Spania. Eller et sted mellom SV og Rødt, og mest Rødt. Bård Larsen på VG-nett.

VG-nett

Grønn svada

«Å belønne brudd med å legge mer penger på bordet, vil bare oppmuntre bondeorganisasjonene til å løpe til Stortinget hvert år og dermed undergrave hele forhandlingsinstituttet, slik Civita-økonom Haakon Riekeles påpeker i en artikkel i nettavisen Minerva», skriver kommentator i Dagens Næringsliv Bård Bjerkholt i «På innsiden».

Dagens Næringsliv

Hva venter vår selverklært liberale og bondevennlige regjering på?

«En borgerlig regjering bør gjøre mer for å fri de norske bøndene fra en planøkonomisk modell som sørger for at de aldri kan lykkes», skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Internrevisjonen i Aftenposten.

Aftenposten

Å slippe katta ut av sekken

Mimir Kristjansson kommenterer gårsdagens Civitafrokost: «Synet på folkestyret er den avgjørende konflikten i EØS-debatten. Det er vel en time ut i tankesmia Civitas frokostmøte om EØS-avtalen at katta endelig slippes ut av sekken».

Klassekampen

Hva skal vi med EØS-avtalen?

FrP vil reforhandle EØS-avtalen, Sp vil si den opp. Hva gjør Høyre og Ap med dette i valgkampen, spør Jan Erik Grindheim i sin kronikk i Finansavisen.

FINANSAVISEN

Blåmandag for alkoforslag på Stortinget

Flere enn Frp har tatt til orde for muligheten til å nyte medbrakt alkohol i parken. I 2013 gikk Unge Høyre ved daværende leder Paul Joakim Sandøy og nestleder Fredrik Punsvik ut og slo et slag for en lovendring.

Nettavisen

Vegvesenet og smarte broløsninger

Kristin Clemet nevnt: «For en tid tilbake var Kristin Clemet gjest hos Ole Torp. Hun mente bl.a. at forutsetningen for at Norge og nordmenn skulle klare seg bra i framtida var at vi valgte smarte løsninger og brukte de tilgjengelig midler på en fornuftig og god måte. Når det gjelder Vegvesenet og broløsninger har de nok dessverre et stykke igjen».

Agder Flekkefjords Tidende

KVITTER FRA TWITTER

• @kristinclemet: En god skole betyr selvsagt enormt mye mer for ulikheten enn små forskjeller i skattepolitikken. #polkvart • @kristinclemet: @SVHeikki @erna_solberg Så du mener det er umulig å gi barn av innvandrere en like god skole som alle andre barn får? #polkvart

Romerikes Blad

179 000 000 000 I TAP

– Se så mange røde tall i den blåblå transportplanen. Civita nevnt: «Lokal gevinst Samfunnsøkonom Haakon Riekeles i tankesmien Civita hadde håpet at regjeringen hadde tatt enda mer hensyn til samfunnsøkonomisk lønnsomhet: – Bak ethvert prosjekt som blir prioritert, står det sterke lokale støttespillere. For dem som bor i nærheten, vil det nesten alltid være lønnsomt å få et slikt prosjekt. Vi har altså en lokal gevinst, men den sentralisert kostnad» og «Skipstunnel med tap Civita-økonomen er særlig kritisk til byggingen av skipstunnelen ved Stad, en «snarvei» som skal sprenges ut i Stadlandet for å gjøre seilasen sikrere for mindre fartøyer».

VG

Nå snakker vi sammen

Hilde Frafjord Johnsen nevner Kristin Clemet: «Med røtter i hver sine partier bidro Kristin Clemet, Kristin Halvorsen og Kristin Aase med viktige refleksjoner om sorteringssamfunnet.»

Vårt Land

Fiksjon og fakta om skatt

Ulikhetsdebatten er viktig, men det er for mye fiksjon og for lite fakta, skriver Kristin Clemet.

Dagens Næringsliv

Stortingsgarasjen – Sløseriprisen 2.0.

Tilliten til skattesystemet kan lett undergraves om man stadig oppdager at det sløses med skattepengene, skriver Mathilde Fasting.

Minerva

USAs fremtid er populismen

Jan Arild Snoen i Minerva refererer til mye av det Charles Murray sa når han innledet på Civitas frokostmøte i april.

Minerva

Nye bedrifter skapar 60.000 arbeidsplassar i året, hevda han.

Vi sjekka påstanden til Venstres nestleiar Terje Breivik, skriver Christian Lura. Villeman Vinje i Civita nevnt: Vi spurde Breivik kor tala hans kom frå. Breivik viste til rapporten “Investeringsincentiver for unge vekstselskaper”, utgjeven av Norsk Venturekapitalforening (NVCA), NHO-organisasjonen Abelia og Foreningen for Innovasjonsselskaper i Norge (FIN). Formålet med denne rapporten var å fremje argument for å innføre ei skatteinsentivordning for gründerbedrifter lik den regjeringa no har vedtatt. Rapporten blei skriven av Villeman Vinje i NyAnalyse AS. Vinje jobbar òg som samfunnsøkonom i Civita, og han har vore finanspolitisk rådgjevar for Høgres stortingsgruppe».

NRK

To historier om et folkemord

Anders Giæver nevner Civita: Mandag i uken som gikk arrangerte den konservative tenketanken Civita en visning av Hollywood-storfilmen «The Promise» på Filmens hus i Oslo. Filmen er et storslått, påkostet, nesten gammeldags historisk kjærlighetsdrama, med folkemordet i Armenia under det osmanske rikets siste dager som dramatisk bakteppe.

VG

Når tyrannene gjør politikk til religion.

Iyad El-Baghdadis femte essay i Aftenposten. Islams verdier inspirerte en gang til motstand hos de underprivilegerte mot herskerne. Siden ble de redusert til regelbøker brukt av de mektige for å piske borgerne til underkastelse.

Aftenposten

PÅ TEPPET

Civita nevnt på side to i forbindelse med Lae Solberg: «Mon tro om Civita har fått hjelp av transhumanistene til å skape en perfekt Høyre-mann?

Klassekampen

En god skole er nøkkelen

Erna Solberg nevner Kristin Clemet: Under Kristin Clemet startet Kunnskapsløftet, som betydde at grunnleggende ferdigheter og lærernes kompetanse ble prioritert opp.

Dagens Næringsliv

Ulikheten i Norge øker ikke fordi skolen er blitt dårligere

Jeg kan berolige både Torbjørn Røe Isaksen og Kristin Clemet at jeg og Agenda er opptatt av skole og utdanning, skriver Marte Gerhardsen.

VG

Aktivist Nasser Weddady om terror: – Vesten selv er en stor del av problemet.

Iyad El Baghdadi intervjuet i sak om terror.

VG

Her er deltakerliste til 2017 Bildenberg Meeting.

Kristin Clemet på listen

NA24

Den siste azteker

Om Kjartan Fløgstads siste bok, hvor han blant mye annet langer ut mot Bernt Hagtvedt, som han mener er et «diskreditert og skandalisert antikommunistisk nettverk». Anmelederen skriver at «i sånne passasjer kan selv den mest ideologikritiske leser ta seg i å lengte til et Civita-frokostmøte.»

Morgenbladet

Kirken har miljøvegring

Fremtiden i våre hender mener Kirken er for passiv i miljøspørsmål. Lars Kolbeinstveit, for anledningen «politisk rådgiver» i Civita, mener kirken ikke bør ta tydelige politiske standpunkt i klimaspørsmålet.

Vårt Land

Sensur?

Innlegg av Sven Erik Rise, som stiller spørsmål om hvorfor ingen kinoer viste The Promise. Nevner at Civita arrangerte visning av filmen.

Klassekampen

Hva skjer?

Trenger Norge EØS-avtalen? Civitas frokostmøte nevnt

Klassekampen

Destruksjon Norge

Mimir Kristjansson har vært på Innovasjon Norges «innovasjonstale»-event og er svært kritisk til ideen om offentlig-privat innovasjon. «Slike løsninger må de gjerne promotere på Civitas frokostmøter», skriver Kristjansson, og kaller seansen «et to timers langt propaganda-show for å kutte i statens utgifter og slippe flere private aktører inn i velferden».

Klassekampen

Barnevernet tar bagatellmessige ting veldig alvorlig

Intervju med advokat Per S. Johannessen. Nevner Kristin Clemet fordi hun opphevet salærtariffen for advokater rundt 1990.

Advokaten

Kvitter fra Twitter

Kristin Clemet sitert: «Jaja. Det er i hvert fall ikke noe rop på en ny regjering.»

Romerikes blad

Trump gir bildenbergerne mye å snakke om

Kjetil B. Alstadheim om Bildenbergerkonferansen (som han skal delta på). Kristin Clemet på deltakerlisten.

DN

Armenerne dør nok en gang uten at vi ser det

Anmeldelse av filmen The Promise, som får en firer, og lang omtale om folkemordet på Armenerne. «Og tankesmien Civita ved historiker Bård Larsen skal ha honnør for å arrangere en spesialvisning på Filmens hus i Oslo.»

Aftenposten

Historieskriving fra venstresiden i LO

Innlegg av Lars Kolbeinstveit om ny bok om arbeiderbevegelsens historie. Boken underspiller at Arbeiderpartiet sluttet seg helhjertet til markedsøkonomien.

Minervanett

Arbeidsnever uten arbeid

Sigrun Aasland i Tankesmien Agenda skriver om at de som har minst, sakker stadig lenger bakut, og skriver: «I Civita er det gjort iherdige forsøk på å vise at ulikheten ikke øker på ordentlig, det bare ser slik ut i statsitikken på grunn av skattetilpasninger.»

ABC Nyheter

Terrorens krokodilletårer

Bård Larsen sitert på at man må forstå at terroren har andre årsaker enn økonomiske/sosiale, også ekstreme ideers tiltrekning har betydning.

Human Rights Service

Quiz

Kristin Clemet og Civita nevnt i spørsmål gjengitt i flere aviser.

Avisa Nordland

Oppfordring til vold i Venezuela

«Benedicte Bulls innspill skiller seg ikke fra kollega Leiv Marsteinstredet og gutta i den konservative tenketanken Civitas politiske agenda,» skriver Ane Hoel.

Dagsavisen

Cannabis sine virkninger fortjener å nyanseres

Jonas Vikingstad, ungdomsgiver i Civita, får støtte ang. rusreform.

Stavanger Aftenblad

Høyre og etterutdanning

Marte Gerhardsen med innlegg i ulikhetsdebatten. «Skattesystemet er også svært viktig, selv om Civita og Høyre argumenterer iherdig for at det ikke er tilfelle.» Vil også ha god distriktspolitikk.

VG

En kollektiv voldspsykose

«IS er grunnet i en slags kollektiv voldspsykose. Her kan jihadistene – …slippe løs det verste i seg, det destruktive anarkiet, beruselsen over å kunne drepe for fote uten at det får konsekvenser,» skriver Bård Larsen.

VG

Ideologisk bismak

Innlegg fra Dave Watson i Latinamerikagruppen med kritikk av at Oslo Freedom Forum er høyreorientert. Civita nevnt.

Dagsavisen

En provoserende gentleman

Portrettintervju med Thor Halvorsen i OFF. Civita og Kristin Clemet nevnt: «Som den aller første var hun villig til å bli med på det norske laget.»

Aftenposten

Sagt i debatten

Torkel Brekke sitert: «Prosjektet «Norsk islam» er nødt til å lykkes. Og jeg er sikker på at det vil det.»

Østlandsposten

Sosialdemokratenes farvel til arbeiderne

Innlegg av Lars Kolbeinstveit om det norske sosialdemokratiets markedsliberale og EU-vennlige linje, som har vært tydelig siden 70-tallet.

Minervanett

Hva skal vi med private aktører i velferdstjenestene?

Innlegg av Anne Siri Koksrud Bekkelund om private leverandører av velferdstjenester.

Magasinet Velferd

Det er ikke noe rop i befolkningen om skattekutt

Innlegg av Wegard Harsvik om skatt, nevner blant annet Civita. Nevner også en undersøkelse i regi Agenda som viser at folk vil ha omfordeling.

Fagbladet

Flyplassdebatten i NRK

Haakon Riekeles nevnt som deltaker i Debatten.

Helgelands blad

Håpet om en ny renessanse

”Tradisjonelt har ikke minst arbeiderbevegelsen ønsket å ta æren for den moderne velferdsstaten. Civita-leder og tidligere Høyrestatsråd Kristin Clemet har møtt kraftig motstand når hun har forsøkt å nyansere det bildet.”

Dagen

Sagt

Kristin Clemet sitert: «Om vi tek inn fleire innvandrarar, vil det jo auke dei økonomiske forskjellane i Noreg. Men samstundes minskar vi jo forskjellane globalt.»

Dagen

Demokrati i motvind

Kommentar av Inger Bentzrud om frokostmøtet med Applebaum. Vi lever i revolusjonære tider.

Dagbladet

Europa

Jens Kihl om frokostmøtet med Anne Applebaum: ”Det er ikkje ofte ein høyrer nokon ha eit tilnærma totalt oversyn over verda”

Klassekampen

Kvitter fra Twitter

Sitat Kristin Clemet: ”Hvis bøndene bråker så mye på landet som de gjør foran Stortinget nå, vil jeg heller bo i byen.”

Romerikes Blad

Sitat

Kristin Clemet sitert om at skatt er noe av det minst viktige for å redusere økonomiske forskjeller.

Moss Avis

Studentenes partibarometer: Bøndene inntar akademia

Kristin Clemet intervjuet om Senterpartiets fremgang.

Universitas

Hør på ungdommen – kutt sykelønnen

Internrevisjon-innlegg av Anne Siri Koksrud Bekkelund.

Aftenposten

Jon Georg Dale er bondefanget

Mats Kirkebirkeland skriver om jordbruksoppgjøret og bøndenes mobilisering.

Minerva

Mediene

Stipendiat Isak Lekve skriver om Civitas deltakelse i offentligheten.

Røyst

Kan leve med ulikskap

Intervju med Kristin Clemet om ulikhet. Snorre Valen mener Civita har gått i riktig retning, men at det mangler løsninger.

Klassekampen

Eldorado bokhandel i Oslo låner ut sine lokaler for å hjelpe nynazister med ytringsfriheten

Kommentator sammenligner med Civitas frokostmøte med Charles Murray.

Radikal portal

Oppgave ikke bestått

Bjørgulv Braanen svarer: ”Bård Larsen er redd for demokratiet, men ser han i riktig retning? … At folk på venstresida har sett forhåpningsfullt til sosiale bevegelser i andre land, er det ikke så mye å si på.”

Klassekampen

Komma foran fordi

Per Egil Hegge tar Kristin Clemet i en kommafeil.

Aftenposten

Hullet i perspektivet

Innlegg av Steinar Juel: ”Regjeringens langtidsvarsel for norsk økonomi hopper over årene fra nå og frem til 2030. Det er alltid lettere å ha løsninger på problemer langt borte, enn på problemene som er nære.”

E24

Forsker om Donald Trumps tale: – Saudi-Arabia har en ideologi som ligner på IS, og det er ganske fjernt fra det Trump ønsker

”Iyad Baghdadi ved tenketanken Civita sier til det amerikanske tidsskriftet Time at tonen minner mye om det vi har hørt fra Bush tidligere: Med oss eller mot oss.”

Aftenposten

In Speech on Islam, Trump Strikes a More Moderate Tone

”A lot of it is stuff we’ve already heard before from Bush: with us or against us. It’s Axis of Evil, good versus evil,” says Iyad Baghdadi, a writer and fellow with the Norwegian think tank Civita. “It looks like we’re going back to another cycle, a terrorists versus tyrants vicious cycle”

Time

Brennpunkt Caracas

Peder Østebø i LAG kritiserer bl.a. Civita for å skrive mer om Venezuela enn Brasil og andre land.

Minerva

Kvitter fra Twitter

Kristin Clemet sitert: ”MDG: normalarbeidstid på 30 t, mens alle kan jobbe så mye de vil. Eller sagt med andre ord: Økt ulikhet.”

Romerikes Blad

Dødskysset

Jens Saugstad om Sterri-debatten: ”Kristin Clemet og motstandere av selektiv abort i Høyre har i årevis omtalt Abortlovens § 2c som «den eugeniske indikasjon».”

Klassekampen

Barnets frihet står sterkest

”Civita-historiker Bård Larsen fulgte opp 14. mai og omtalte det som «et forbud mot å praktisere jødedom». Kritikken faller på sin egen urimelighet. At vi vil nekte voksne å skjære i barn er hverken uklokt, eller et forbud mot å praktisere jødedom,” skriver Andreas Brännström og Johan N. Hertzberg i FpU.

VG

Jubilanter

Rolf Sæther var en av initiativtagerne til Civita.

Dagsavisen

Jubilanter

Rolf Sæther var en av initiativtagerne til Civita.

Aftenposten

Temakveld om ensomhet

Lars Svendsen deltar.

Budstikka

Vi går inn i en tid hvor høyre- og venstre-aksen kommer i andre rekke. Det er bare å feste sikkerhetsbeltene

Kronikk av Bård Larsen.

Aftenposten

Når robotene kommer, hva skal folk da gjøre hele dagen?

Haakon Riekeles i den borgerlige tankesmien Civita er på sin side i tvil om hvorvidt automatisering vil bety mer ulikhet. Internettøkonomien har riktignok gjort noen få selskaper steinrike. I landbruket, derimot, var konkurransen bønder i mellom større, der kom automatiseringen forbrukerne til gode i form av billigere mat. – Det kan hende en robotøkonomi vil ha stor konkurranse om å produsere robotene og spredt eierskap til robotene, men det kan også hende at den vil være basert på software og big data som er kontrollert av noen få selskaper, sier Riekeles.

Morgenbladet

Sår tvil om IA-avtalen

«Partene i arbeidslivet og politikere har gitt seg selv munnkurv i debatten om hvordan sykelønnsordningen bør se ut, mener Vibeke Hammer Madsen. Nå trekker hun hele IA-avtalen i tvil…. De andre partene i arbeidslivet og de fleste politikerne har gitt seg selv munnkurv under henvisning til at sykelønnsordningen først skal diskuteres ved forhandling om ny IA-avtale i 2018. Det er vi uenig i. For å sikre en god prosess og et godt resultat, må vi starte debatten nå. Endringsvilje Helt stille har det imidlertid ikke vært. I 2014 foreslo regjeringen Solberg ved daværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) å stramme inn sykelønnsordningen gjennom en dobling av inntektsgrensen for å få utbetalt sykelønn (fra 44.000 til 88.000 kroner). Forslaget endte dog med full retrett etter voldsomme reaksjoner fra fagbevegelsen, som mente endringene var et brudd på IA-avtalen. Den liberale tankesmien Civita foreslo også i november 2016 å kutte sykelønna til 80 prosent.»

Ukeavisen Ledelse

Rolf Sæther 80 år

Jubilanten var adm.dir. i Norges Rederiforbund i 10 år og gikk av ved oppnådd pensjonsalder i 2002. Han har vært styreleder i Folketrygdfondet og i selskaper innen skipsfart-, olje- og finansvirksomhet. Han er styremedlem i Henie Onstad-stiftelsen og som engasjert i hestesport har han vært styreleder i Norsk Rikstoto og Norsk Jockeyklub. Jubilanten var en av intiativtakerene til opprettelse av tankesmien Civita. Han er en lidenskapelig boksamler, har vært formann i Bibliofilklubben, er opptatt av politisk historie og medforfatter av boken «Norge og den spanske borgerkrigen» som utkom i 2009. Jubilanten er også reiseleder for Temareiser i den spanske borgerkrigens fotspor og er Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Dagen feires ved Lago di Como. (NTB)

Stavanger Aftenblad

Dagsnytt 18

Eirik Løkke om Julian Assange og personvern.

NRK2

Forsøk på å lege et blødende kontinent

«Eirik Volds bok om Hugo Chávez’ liv og historien om den latinamerikanske frigjøringskampen er svært lesverdig.»

Ny Tid

Sosial dumping eller sosial trygghet?

Kronikk av Jonas Gahr Støre: «Det går mot stortingsvalg, og vanen tro reises kritikk fra norsk høyreside mot det faglig-politiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet. Jeg forstår godt at Fremskrittspartiet, Civita og andre protesterer, for dette samarbeidet har vært avgjørende for utviklingen av den norske velferdsstaten og den norske arbeidslivsmodellen, som norsk høyreside alltid har vært kritiske til.»

Dagsavisen

Bedre å satse på forebygging enn reparasjon

«Vår ruspolitikk bør handle om å være føre var, forebygge og ta vare på det som virker, framfor å eksperimentere for å legge til rette for økt rusbruk. Folk bør få bestemme selv, skriver Jonas Vikingstad fra Civita og argumenter for legalisering av cannabis.»

Stavanger Aftenblad

NATT&DAGs guide til fascisme i Norge!

«Ifølge Vedum har den meningsdannende eliten som tenketanken Civita (som har utpekt Senterpartiet som det mest innvandringskritiske partiet) et «enda større ansvar for å være ydmyke overfor det levde livet utenfor frokostseminarer med høye rekesmørbrød.» Når Vedum konfronteres med at retorikken hans kan minne om populisme antyder han at han at sånne beskyldninger er en bevisst strategi fra, ja du gjettet det, Civita!»

Natt&Dag

Forskningsrådet purrer på mer åpen publisering

— EUs mål om full åpenhet innen 2020 er ambisiøse, og vi mener Norge må støtte opp under dette målet, sa utvalgsleder Torkel Brekke da han overleverte rapporten til kunnskapsministeren.

Khrono

Machiavelli på Verdibørsen

Innslag med Mathilde Fasting

NRK

Straffbart å være jøde?

MÅTEN MANGE oppegående mennesker snakker om omskjæring på, viser at vi er på vei til å normalisere fordommer vi vanligvis har plassert på ytre høyre, sier religionshistoriker og assisterende direktør ved PRIO, Torkel Brekke, til Vårt Land. Brekke er også tilknyttet C-REX, Senter for ekstremismeforskning.

Avisa Nordland

– Digital fetisj i bistandsbransjen

App-en har inntatt bistandsbransjen. Det finnes en for alt; utdanning, helse, matutdeling. Listen er uendelig. – Ingen av utfordringene som må løses for å nå bærekraftsmålene, løses av en app, advarer bistandsekspert Øyvind Eggen.

Bistandsaktuelt

Hva skal vi med private aktører i velferdstjenestene?

Artikkel av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Magasinet Velferd

Den unødvendige krigen mot narkotika må ta slutt

Kronikk av Jonas Vikingstad, Ungdomsansvarlig i Civita

Stavanger Aftenblad

Ja, vi elsker dette landet!

Kronikk av Kristin Clemet: «Norsk politikk beveger seg i mer proteksjonistisk retning og mot mindre åpenhet mot omverdenen. Det er synd.»

Aftenposten

Europeiske jøder har god grunn til å føle at det gynger under føttene

Kronikk av Bård Larsen: «Et forbud mot jødisk omskjæring vil innebære et forbud mot å praktisere jødedom i uoverskuelig fremtid.»

VG

Bistand for vår eiga skuld

«Civita-rådgjevarane Nikolai Hegertun og Øyvind Eggen skreiv nyleg i Bistandsaktuelt at det knapt er den «diplomatiske ambisjon i UD som ikke har blitt forsøkt smurt med bistandsmidler.» Her finst det mange anekdotar. Mellom anna kom ein rapport frå CMI i fjor med krass kritikk av eit Norad-program i Angola for å drive det som lèt til å vere rein næringslivsfremje. Noreg har også gitt som det monnar til Hillary Clinton si bistandsverksemd, for å smigre seg inn med ein framtidig president.

Klassekampen

Lest og hørt

«Har Civita skapt varige, nye ideer? Det kan jeg ikke si. Jeg forbinder ikke Civita med originale tanker», Halvor Foslis artikkel i Prosa sitert

Aftenposten

Sakset

Drømmen om den nasjonale suverenitet er helt urealistisk i dag, Anne Siri Koksrud Bekkelund sitert

Stavanger Aftenblad

Merkelig holdning til representativt demokrati hos Fremskrittspartiet

Anne Siri Koksrud Bekkelund om Frps forslag om å senke sperregrensen

Minerva

Advarer mot normalisering av ytre høyres fordommer

”Måten mange oppegående mennesker snakker om omskjæring på, viser at vi er på vei til å normalisere fordommer som vi vanligvis har plassert på ytre høyre, sier religionshistoriker og assisterende direktør ved PRIO, Torkel Brekke”

Vårt land

Kvitter fra Twitter

“Unge har hatt ufrivillig sex fordi de vra rusa. Syns egentleig det er litt freidig å gi skolen skylda for det (også)” Kristin Clemet

Romerikes blad

Takketalen

Svein Gjerdåkers takketale ifm prisen fra Fritt ord. Kristin Clemet nevnt: ”Seinast såg eg at Karin Andersen i SV «rasa» mot tildelinga av Fritt Ords Honnør til Kristin Clemet. Då eg klikka meg inn på saka, var ho berre usamd i tildelinga. Ho rasa ikkje.”

Dag og Tid

Debattmøte

Debattmøte på Kåkå i Stavanger om årets valgkamp der Eirik Løkke, rådgiver i Civita, satt i panelet, nevnt.

Morgenbladet

Høyres ensomhet, Frps schizofreni

Audun Lysbakken og Heming Olaussen svarer Torstein Ulserød, rådgiver i Civita, om nei til EU-bevegelsens forhold til Frp

Klassekampen

Populisme og eliter

Odd Rambøl svarer på Bård Larsens kronikk ”Angsten for demokratiet”

Klassekampen

Etterlønna i LO

Arild Rønsen om LO-lederens etterlønn. ”Jeg syns det er merkelig at Kristin Clemet og Minerva/ Civita ikke hever røsten mer enn de gjør.”

Klassekampen

Forskjells-Norge er valgets viktigste sak

Kronikk av Trond Giske: «Høyre og Frp vet at det store flertallet i Norge er imot større forskjeller. Derfor prøver de å vri oppmerksomheten over på debatten om debatten, som i Kristins Clemets kronikk i Dagbladet i forrige uke.»

Dagbladet

Bakoversnakk – Dette vil jeg dele

Intervju med Kristin Clemet

NRK

Bakoversnakk.

Bakoversnakk. De gode historiene fortalt av de som har laget og de som har lyttet på radio. Gjest hos Ingegerd Henriksen: Kristin Clemet.

NRK P1

Arrangementer

Civitas frokostmøte med Anne Applebaum 23.5 nevnt som kommende arrangement

Kapital

Sviktende kontroll i barnevernet

Innlegg av Gøril Bjerkan, siviløkonom og jurist: ”Anne Sigrid Koksrud Bekkelund fra Civita spør i sin replikk 5. mai om det aldri vil være riktig for det offentlige å spare penger ved å bruke private aktører. Svaret er at selvsagt skal det offentlige kunne spare penger ved å bruke private aktører.”

DN

NRK Radio

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, intervjuet om medier og populisme i programmet «Kurér»

NRK P2

Kvitter fra Twitter

Kristin Clemet sitert: «Merkelig å høre om «forhandlinger, fred og forsoning» mellom USA og Nord-Korea. Et demokrati og et beinhardt diktatur er ikke likeverdig.»

Romerikes Blad

Ingen god idé med sekstimersdag

Innlegg av Mathilde Fasting, siviløkonom i Civita.

Minerva

Reforhandle EØS-avtalen? Nei, feir den istedet

Anne Siri Koksrud Bekkelund i ”internrevisjonen”

Aftenposten

Manifest Tankesmie får 500.000 kroner i året av LO

Fungerende leder i Manifest, Ida Søraunet Wangberg, til FriFagbevegelse: – Til forskjell fra Civita og Agenda er vi ikke toppstyrte prosjekter tenkt ut ovenfra, men har vår styrke i den politiske uavhengigheten og i at så mye av finansieringen kommer nedenfra.

Arbeidsmanden

Den lille revolusjonen

Civita nevnt i sak om Enhedslisten.

Klassekampen

Enda mer makt til politikerne?

Innlegg mot politikere og innvandring av Norvald Aasen. Kristin Clemet nevnt.

Samfunnsmagasinet

Lettvint om populisme

Marte Gerhardsen, leder i tankesmien Agenda, svarer Kristin Clemet om årsaker til populisme: “Det blir for lettvint å konkludere med at innvandring er den viktigste forklaringen bak høyrepopulismens fremvekst.”

Aftenposten

På nattbordet

Anne Siri Koksrud Bekkelund intervjuet.

DN

Folkebevegelsen for de få

Kommentar av Torstein Ulserød, rådgiver i Civita, om Audun Lysbakken og Heming Olaussens kritikk av Frps nei til EU (Kronikk i Klassekampen 5.5).

Klassekampen

Demokratisk frykt

Bjørgulv Braanen kommenterer Åsa Lindeborgs artikkel i Klassekampen og Bård Larsens svar til henne (8.5): ”Larsens kritikk mot Linderborg synes å være at hun i for liten grad uroer seg over at autoritære eller fascistiske krefter kommer til makten og innfører diktatur.”

Klassekampen

Macron gir nytt håp til Europa-entusiastene

Blant andre Kristin Clemet intervjuet: ”Det er veldig bra for Europa at noen tør å stå opp for den europeiske ideen”

Aftenposten

Ein siger for europeisk tryggleikspolitikk?

Kronikk av Jan Erik Grindheim om Macrons betydning for sikkerhetspolitikken i EU og Nato.

Nationen

Le Penis er vår framtid mot den nye tid som truer oss fra alle kanter

Civita nevnt i en satire-artikkel om det franske valget av Tom Stalsberg: ”Etter det vi erfarer er FÅOKCF søstertenkebaren til hele nasjonens hovedhjerne, Civita, tenkesmien som tenker så det knaker på seg og sine nære venner, og som ellers børster støv av gamle tanker om igjen.”

Dagbladet

Det hendte

Nyhetsklipp fra 1992: «Kontantstøtte til barnefamiliene skal bli en av de nye fanesakene til Høyre. Det mener Kristin Clemet, arkitekten bak forslaget til Høyres prinsipprogram.”

Nationen

«Fake science» kommer for fullt

Kronikk av Torkel Brekke, Prio og Civita, Petter Bae Brandtzæg, Sintef og Lars Wenaas, Ceres.

Forskerforum

Hacker for å knuse tillit

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, intervjet om cyberangrep i forbindelse med valg. “Målet med å hacke franske Macrons valgteam kan ha vært å skape et kaos som undergraver demokratiene i Europa.”

Vårt land

Demokratiets paradoks

Kronikk av Bård Larsen, historiker i Civita.

Klassekampen

La folk bestemme selv

Debattinnlegg av Ida Gårseth Hov om foreldrepermisjon. Mathilde Fasting i Civita nevnt.

Harstad Tidende

Kan Emmanuel Macron redde det liberale prosjektet?

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, om det franske valget.

Minerva

Myter for fall

Tore Linné Eriksen omtaler boken ”23 ting de ikke forteller deg om kapitalismen”, av Ha-Joon Chang, som angivelig avslører mytene om frihandel og nyliberalisme. Kristin Clemet nevnt som en som har «mye å lære».

Klassekampen

-Hans første store lovendring

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, intervjuet om Trumps helsereform.

Dagsavisen

”Påmeldingsfrist og program for Nkom Agenda”

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, ”Påmeldingsfrist og program for Nkom Agenda”, Kristin Clemet nevnt som innleder

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

”Nekrolog Gaute Høybråten”

Morgenbladet, ”Nekrolog Gaute Høybråten”; Kristin Clemet og Civita nevnt i spøk han hadde om liberalisme,

Morgenbladet

”Skjemmet av sleivspark”

Dagbladet, ”Skjemmet av sleivspark”, Kristin Clemet, svar til Trond Giske og om ulikhet/fakta

Dagbladet

”Regulert velferd – eller konkurranse?”

DN, ”Regulert velferd – eller konkurranse?” Anne Siri K Bekkelund, svar til Gøril Bjerkan om private i velferd

DN

Debatten NRK

Debatten, NrK, «6-timersdagen», Mathilde Fasting deltok

NRK

Det liberale demokratiet er ingen harmonisk Edens hage

Kristian Meisingset intervuer Tore Vagn Lid som har regissert “Fyrsten – Machiavelli-variasjoner” på Nationaltheateret. Kristin Clemet nevnt.

Minerva

Fransk valg står mellom elite og anti-elite

Civitas frokostmøte 3. mai om det franske presidentvalget nevnt i nyhetssak om valget.

Forskning.no

Besudlet bistand

Bistandsaktuelt, ”Besudlet bistand”, innlegg av Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun

Bistandsaktuelt

Svar til Margunn Ebbesen

”Svar til Margunn Ebbesen”, Haakon Riekeles nevnt ifbm deltakelse i debatt om NTP

Helgelands Blad

Dagsnytt 18

NrK, ”Dagsnytt 18”, Haakon Riekeles debatterte Kristin Clemets blogg om bruk av fakta i ulikhetsdebatten med Trond Giske

NRK

K-ordet

Klassekampen, ”K-ordet”, Jens Kihl nevner Civita i artikkel om Trump, liker norsk høyreside bedre enn amerikansk

Klassekampen

Fake science er et problem som vil øke

VG, ”Fake science er et problem som vil øke”, Petter Brantzæg, Torkel Brekke og Lars Wenaas, , skriver om forskningsfusk og muligheter til å etterprøve og sikre.

VG

Feil om høyrepopulismen i Europa

”Feil om høyrepopulismen i Europa”, Kristin Clemet svarer Marte Gerhardsen

Aftenposten

Rødhettedoktrinen

Agenda Magasin, ”Rødhettedoktrinen”, Wegard Harsvik (versjon i Klassekampen i går), kritiserer regjeringen og Civita for ikke å være opptatt av ulikhet

Agenda Magasin

Distriktene må være med på klimadugnaden

BT, ”Distriktene må være med på klimadugnaden”; innlegg av Haakon Riekeles

BT

Høyresidens historieforfalskning

”Høyresidens historieforfalskning”, Odd Rambøl svarer Mathilde Fasting om Murray

Klassekampen

Rødhettedoktrinen

Vegard Harsvik, ”Rødhettedoktrinen”, kommentar om at regjeringen ikke er opptatt av økende forskjeller, Civita nevnt

Klassekampen

Uroa over større forskjellar

Kristin Clemet kritisert, hennes argumenter fører til større forskjeller (SV om 1 mai)

Dalane Tidene

Det står i Koranen

Iyad El-Bahdadi kronikk Civitatilknytning nevnt

Aftenposten

Feil om Aftenpostens sviktende faktasjekk

Steinar Juel får svar om faktasjekk, fra Odd Rambjøl, styremedlem i Oslo Arbeidersamfunn

Aftenposten

Aktuell som aldri før

1. mai-kommentar fra Arve Baade, Kristin Clemets blogg om streikerett nevnt som eksempel på at man trenger å kjempe for streikeretten og 1. mai.

Driva Pluss

Le Pen og Macron, pest eller kolera?

innlegg av Haakon Riekeles om det franske valget, mener Macron har løsningene

Stavanger Aftenblad

Færre i jobb med AP

Faktasjekk med Steinar Juel fra Aftenposten omtalt

Høyre.no

Ukens snakkis: Bør Charles Murray bannlyses?

Ukens snakkis: Bør Charles Murray bannlyses?, Civitas frokostmøte og invitasjon omtalt i artikkel av Lars Akerhaug

Minervanett

Realityshow

kronikk om Trumps 100 første dager av Eirik Løkke, https://www.nrk.no/ytring/realityshow-1.13495118

NRK Ytring

Panelets dom etter Donald Trumps 100 første dager

”Panelets dom etter Donald Trumps 100 første dager” Eirik Løkke intervjuet

Amerikansk politikk

Et landsmøte som feilet

Faktasjekk av Ap med Steinar Juel i Aftenposten nevnt.

Sandefjords Blad

Jovisst er det politikk

Marte Gerhardsens svarer Kristin Clemet med lengre versjon enn gårsdagens innlegg i Aftenposten om ulikhet og populisme

Agenda Magasin

Åpner reklamevindu til de unge

intervju med Nordic Screens der samarbeid med Civita og Office X er nevnt

Dn.no

Økende ulikheter gjør LO viktigere enn noensinne

, Intervju med Marte Gerhardsen om fagbevegelsen. Kristin Clemet og Civita nevnt i intervju om LO kommentar om at båndene mellom LO og Ap bør løses opp.

Fri Fagbevegelse

Markedsliberalistisk diktatur

Bård Larsen får svar Tor Krefting Nissen

VG

”Det rækker ikke mere for en”

Kortsitater, Halvor Fosli fra Prosa sitert, ”Har Civita skapt varige, nye ideer? Det kan jeg ikke si, jeg forbinder ikke Civita med originale tanker. Det er det trauste pragmatiske ved Civita som er mest slående, i tillegg til en type polemikk, som særlig rammer folk som Civita regner som provinsielle.”

Klassekampen

Aktuell som aldri før

Sak om 1.mai: «1. mai blir bare viktigere og viktigere. Nå handler det om kampen for å beholde rettighetene og godene som arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen har kjempet fram, mener Baade. Han viser blant annet til at Kristin Clemet denne uka fikk Fritt Ords pris, etter blant annet å ha blogget om streik og streikeretten her i landet.»

Driva

Clemets omskriving av historien

Kristin Clemet forsøker å tegne et bilde der høyrepopulismens vekst utelukkende skyldes innvandring og ikke har noe med andre politikkområder å gjøre, skriver Marte Gerhardsen

Aftenposten

– Elitene må i større grad spørre seg i hvilken grad politikken påvirker vanlige folk

Den kontroversielle og genierklærte samfunnsforskeren Charles Murray mener økende gap mellom eliten og vanlige folk forklarer Trump og vil føre til mer populisme. Fra Civitas frokostmøte 27.4

Dagens Perspektiv

Intervju med Raymond Johansen

– ”– Mats Kirkebirkeland i den borgerlige tankesmien Civita frykter at eierstyringen skal bli mer lukket og politisk styrt når dere tar Hafslund av børs. Daglige aksjekurser har en disiplinerende effekt på eierne som nå forsvinner. Hva kan du si til dem som deler hans bekymring? – Det er jo den helt grunnleggende forskjellen på høyresiden og oss. De tror jo ikke på offentlig eierskap, de tror børs er eneste måten å drive samfunns- økonomisk effektivt på. Det er jeg uenig i. For historien har vist det motsatte.” Intervju med Raymond Johansen i Morgenbladet

Morgenbladet

Kunnskap om lærertetthet

”Blant de tydeligste i debatten er Utdanningsforbundet, som ønsker en minstenorm for lærertetthet, og Civita som mener det er lite kunnskapsbasert skolepolitikk å satse på økt lærertetthet.” skriver Mari Rege og Oddny Solheim

Morgenbladet

Murray – Norges mareritt?

– På dette området har Murray rett. Sosial tillit er grunnleggende for et velfungerende samfunn. Etter at Trump ble president i USA, er det også flere enn Murray som peker på forskjeller i oppfatninger og verdisyn som grobunn for populisme, skriver Mathilde Fasting

Klassekampen

Alternativene Le Pen og Macron, pest eller kolera?

Dette er et vanlig resonnement i det ytterste venstre, hvor forakten for det liberale står sterkt, men det er ikke akkurat å forvente fra en avis som i sin formålsparagraf skal ha «en liberal grunnholdning». skriver Haakon Riekeles

Aftenbladet

Arbeiderpartiets nye næringspolitikk

Tajik hevder helt riktig at tillit og samarbeid er viktig i næringslivet, men hun mangler analyser av hva som kan gå galt, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit

Aftenposten

Kontrovers på tvers

ONSDAG BESØKTE en av verdens mest kontroversielle akademikere Norge. I regi av tankesmien Civita foreleste den amerikanske statsviteren Charles Murry i Oslo, skriver Trygve Ulriksen Skogseth

Rana Blad

Advarer mot å ta Hafslund av børs

Rådgiver i Civita, Mats Kirkebirkeland, påpeker at en rekke kraftselskaper som er heleid av norske kommuner har hatt en svært dårlig eierstyring, med milliardinvesteringer – og tap – utenfor kraft­selskapenes kjernevirksomhet.

Dagens Næringsliv

Åpner reklamevindu til de unge

Civita har også hentet inn Nordic Screens i et prosjekt hvor fire unge mennesker skal utforske norsk næringsliv og utfordringene for velferdsstaten i fremtiden.

Dagens Næringsliv

Private aktører sentrale for velferdsvekst

Private aktører, markedsøkonomi og konkurranse har vært sentrale for den enestående velstandsveksten vi har sett i verden de siste hundreårene, skriver politisk økonom Anne Siri Koksrud Bekkelund

Nationen

Mener LO vil tjene på å skilles fra Ap

– Jeg ville kuttet de altfor sterke organisatoriske og finansielle båndene til Arbeiderpartiet. Jeg ville heller lagt hodet i bløt for å modernisere organisasjonen for blant annet å få nye grupper i tale, sier Civita-leder Kristin Clemet til LO-Aktuelt.

Fri fagbevegelse

– LO har aldri vært viktigere

Kristin Clemet intervjuet.

LO-Aktuelt

Retorikk

«Civitas Kristin Clemet skreiv et blogginnlegg der hun beskyldte Trond Giske for å nå et «absolutt lavmål» i ulikhetsdebatten»

Klassekampen

Et spørsmål om tillit

Halvor Foslis artikkel om Civita nevnt på lederplass.

Prosa

Kraftsosialistene vender tilbake

Det finnes imidlertid noen eksempler på at det kan være fornuftig å holde kraftmilliarder unna kommunalt eierskap. I et Civita-notat lister rådgiver Mats Kirkebirkeland opp flere eksempler, skriver Per Valebrokk

E24

Civita-gjest har en fortid som korsbrenner

– I morgen arrangerer Civita frokostmøte med Charles Murray, skriver Joakim Møllersen

Radikal Portal

Den utopiske stillehavsøyen

Mytteriet på den britiske seilskuten HMS Bounty i 1789, som trolig er det mest berømte mytteriet i historien, har avledet mangfoldig inspirasjon til litteraturen, og hendelsen er filmatisert en rekke ganger, skriver Mats Kirkebirkeland

Minervanett

«Kraft-arvesølvet» fortjener bedre enn kommunalt eierskap

Greier Oslo kommune å forvalte Hafslund like bra uten markedet? Eller vil det nye kommunaliserte kraftselskapet også begynne investere i oljeselskaper, teleselskaper og Expert-butikker? spør Mats Kirkebirkeland

Dagbladet

Venstre skal ikke nå flertallet, men et solid mindretall

– Når du kjemper mot sperregrensen, er det ikke tiden for å gjøre færrest mulig mennesker misfornøyd. Det er tiden for å finne ditt eget, solide mindretall – selv om det provoserer flertallet, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund

Aftenposten

Sviktende faktasjekk

– Fakta er at det er feil at sysselsettingen er på det laveste nivået på tyve år. Det er svært enkelt å sjekke, skriver Steinar Juel

Aftenposten

Radikalt samrøre i Frankrike

Det begynner å bli interessant om noen på venstresiden, i året 2017, synes det er like ille – og kanskje også verre – å være bankmann enn å være høyreradikal, skriver Bård Larsen

VG

Forsvinner jobbene våre?

Steinar Juel intervjuet.

HK-Nytt

Clemet på Torp

Intervju med Kristin Clemet på Torp i forbindelse med 60-årsdag og Fritt Ords honnør

NRK

La folket velge selv!

Mathilde Fasting fra Civita skriver at foreldrepermisjonens hovedpoeng er å både sørge for arbeidsdeltakelse og legge til rette for omsorg for barnet det første leveåret, skriver Ida Gårseth Hov (Civita-akademiet vår2017)

Haalogalandsavis og iTromsø

Civitas tid er enda ikke kommet

– I oppgangstider trenger ikke politikerne tankesmier, da bevilger de bare litt mer til alle gode formål, slik regjeringen Solberg har gjort. Først når sparekniven skal slipes, kan Civita få muligheten til å vise om de duger, skriver Halvor Fosli

Prosa

Kontroversiell forfatter

Sak om Charles Murray. Han er invitert til Norge av tankesmia Civita, og snakker på Studentersamfundet i Bergen i dag og på Civita-frokost i Oslo torsdag.

Klassekampen

PISA

Civita og flere andre aktører fra høyresiden i norsk politikk har nylig innkassert noe som for meg fortoner seg som en pyrrhosseier. Utgangspunktet er en ny SSB-rapport som konkluderer med at klassestørrelse har ingenting å si, skriver Jan Ubøe

Aftenposten

Charles Murray

Intervju med Eirik Løkke om frokostmøte og Murray: – Personlig synes jeg det er bemerkelsesverdig å se hvor uredelig både boka og Murray blir omtalt av mange av dens kritikere.

Dagbladet

Sløseriprisen

”Det er viktig med god planlegging av denne typen samferdselsprosjekter, som man vet er kostnadskrevende, sier Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita og jurymedlem i Sløseriprisen til Nettavisen.”

Bygdanytt

Game of France

I den lange ventetiden frem til siste sesong av Game of Thrones starter, har fransk politikk gitt oss en presidentvalgkamp som er minst like spennende, skriver Haakon Riekeles

Dagbladet

Jobber i framtida

”Både Håkon Haugli i arbeidsgiverforeningen Abelia og samfunnsøkonom Steinar Juel i tankesmien Civita mener det er umulig å forutsi hvilke jobber vi vil ha i framtida. De tror det vil komme yrker som vi i dag ikke kan forestille oss. Men de peker samtidig på at ufaglærte er særlig utsatt.”

HK-nytt

Fransk valg

Haakon Riekeles kommenterer det franske valget

TV2

Norwegian historian doesn’t see reconiciliation between Armenia and Turkey without recognition the Genocide

Oppslag med Bård Larsen i armensk presse i forbindelse med markeringen av folkemordet på armenerne

Armen Press

Søndagssamtalen

Clemet nevnt i intervju med Marte Gerhardsen «Reaksjonene lot ikke vente på seg. Stefan Heggelund syntes analysen til Gerhardsen var flat, Espen Teigen avviste kritikken som en levning fra 1980-årene, og Kristin Clemet påpekte at Arbeiderpartiet hadde vært regjeringspartner med SV, som hadde en autoritær fortid.»

Minervanett

Sitert fra Twitter

Kristin Clemet @kristinclemet Kolberg mener at «vi skal ta tilbake» alle skattelettelsene.

Romerikes blad

Vips, så var Støre populist

Bergens Tidenes politiske redaktør Frøy Gulbrandsen mener Senterpartiet er «råpopulistisk» og argumenterte knallhardt for det på en debatt tankesmien Civita arrangerte tidligere denne måneden, skriver Irene Halvorsen

Nationen

Aps valg: En skole til beste for elevene eller for Høyre?

Meninger · Skolepolitikk. Ap har valget mellom å vedta en skolepolitikk til beste for barn og unge, eller en skolepolitikk til beste for Høyre og Civita, skriver Tarjei Helland.

Khrono

Hvor er kystkulturen?

I Minerva 18. april etterlyser Mats A. Kirkebirkeland kystkulturen i Norsk Folkemuseums presentasjon av norsk dagligliv. Han er dessverre ikke alene om å savne kystkulturen og sjøfarten i Norsk Folkemuseums omfattende presentasjon av liv og levekår i Norge, skriver Inger Jensen

Minervanett

Erna valgte Casper (17)

Civita nevnt som samarbeidspartner for Office X.

Fædrelandsvennen

Clemet får Fritt Ords Honnør

Sak om pris til Kristin Clemet.

Laagendalsposten

Faktasjekk: Tok Støre helt feil om folk i arbeid i landsmøtetalen?

– Vi har den laveste sysselsettingen på tyve år, sa Støre i sin tale til landsmøtet. Feil, den er historisk høy, sier Civita-økonom Steinar Juel.

Aftenposten

SV-topp raser mot Clemets Fritt Ord-pris

SVs Karin Andersen raser mot Fritt Ords pristildeling, men hennes partikollega Kristin Halvorsen mener prisen er velfortjent.

Minerva

Eirik Løkke gjest på NRK Fredagspanelet

Eirik Løkke diskuterte franske valget, norske valget og tiggerforbudt i NRK Østlandssendingen.

NRK

Faktasjekk: Tok Støre helt feil om folk i arbeid i landsmøtetalen?

Civita-økonom angrep Støre for tall-feil i landsmøtetalen. – Støres tall er mest relevant, sier Trine Eilertsen.

Aftenposten

Riksrevisor Per-Kristian Foss​: Er blitt rausere

«En frittgående sulten vaktbikkje som knurrer mot alt og alle», er en karakteristikk fra en Civita-rapport fra 2012.

Dagens Perspektiv

Er blitt rausere

Intervju med Per Kristian Foss. Civita rapport om Riksrevisjonen fra 2012 nevnt.

Ukeavisen Ledelse

Besudlet bistand

Innlegg fra Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun i Bistandsaktuelt.

Bistandsaktuelt

Fritt Ords honnørpris til Kristin Clemet

Sak i Journalisten og Dag og Tid.

Dag og Tid

Støres analyse av høyrepopulismen holder ikke mål

Bordet burde være dekket for sosialdemokratiet i Europa hvis Jonas Gahr Støre har rett. Men slik er det ikke, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.

Aftenposten

Narkotikakartellene lever videre

Sønnen til Pablo Escobar mener at Colombia først nå er klart for fred. Men det er stadig mange i landet som tjener på narkotikakrigen, skriver praktikant i Civita, Maja Lie Opdahl.

Minerva

Stortinget må ta ansvar for bistandsreform

Statsråden disponerer bistandsbudsjettet uten i særlig grad å bli holdt ansvarlig for hvordan det brukes. Stortinget må derfor legge mer press bak ønsket om reform, skriver seniorrådgiver i Civita, Øyvind Eggen.

Minerva

Kristin Clemet får Fritt Ords Honnør for sin innsats for en kunnskapsbasert og saklig offentlig debatt

Oppslag i Medier 24.

Medier24

Dagen i dag

Kristin Clemet fyller 60.

Tønsbergs Blad

Det hendte

Kristin Clemets fødselsdag nevnt.

Sarpsborg Arbeiderblad

Gratulerer

Kristin Clemet fyller 60.

Rix

Kristin Clemet får Fritt Ords Honnør

Sak i en rekke aviser.

Bergensavisen

Dagens nøtt

Kristin Clemet nevnt.

Bergens Tidende

Fødselsdager

Kristin Clemet fyller 60.

Dagsavisen

Den lokkande sirenesongen frå oljeformuen

Handlingsregelen har ikkje hatt den naudsynte disiplinerande effekten, og difor kan Morten Søberg ha rett i at oljepengane bør verta verna av Grunnlova, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.

Minerva

Har alltid vært opptatt av kystkulturen

Båthallen, som åpner i 2019, skal bli kystfolkets storstue, forteller Eyvind Bagle ved Norsk Maritimt Museum. Men han kan ikke love tjue rorbuer. Svar til Mats Kirkebirkeland.

Minerva

Vil innskrenke streikeretten og gi lavtlønte mindre betalt: Fikk Fritt Ords honnørpris

Nok en gang belønner Fritt Ord en som sparker nedover ved å gi de rikestes propagandaminister og Civitas leder 100.000 og en krystallvase, skriver Joakim Møllersen i Radikal Portal.

Radikal Portal

Hvorfor vil Fagforbundet avvikle veldrevne velferdstilbud?

Anne Siri Koksrud Bekkelund svarer Fagforbundet i Aftenposten.

Aftenposten

Civita gir talerstol til forfatter som mener svarte er dummere enn hvite

Charles Murray innleder på Civitafrokost.

Radikal Portal

Drop-out kan bli hyret av Erna

Sak om Office X Fædrelandsvennen. Caspar skal fortelle om betydning av næringslivet. Initiativet kom fra Civita.

Fædrelandsvennen

Kristin Clemet tildelt Fritt Ords honnørpris

Sak om at Kristin Clemet fikk Fritt Ords honnør pris i VG, NRK, Aftenposten, Bergens Tidende, Hamar Arbeiderblad og Nettavisen.

NRK m.fl.

Kristin Clemet 60 år

Kristin Clemet gratuleres som jubilant i Adresseavisen, Aftenposten, Itrosmø, Bergens Tidende, Sarpsborg Arbeiderblad, Fredrikstad Arbeiderblad, Hamar Arbeiderblad, Rogalands Avis, Agderposten, Nordlys og Vårt Land.

Aftenposten m.fl

Bård Larsen i NRK Verdibørsen

Diskuterte islamofobi med Lars Gule.

NRK

Kristin Clemets 60 års dag på TV2 Nyhetskanalen

TV2 Nyhetskanalen intervjuet Trine Eilertsen og Erna Solberg om Kristin Clemet på Tv2 Nyhetene onsdag ettermiddag og kveld.

TV2

Kristin Clemet får Fritt Ords Honnør

Nettavisen om prisen.

Nettavisen

Clemet får Fritt Ords Honnør

Oppslag om Fritt Ord-prisen i en rekke aviser.

Firda

Forandrer litt, bevarer mest

Det er, slik Civita-leder Kristin Clemet påpekte på Twitter i dag, forståelig at Arbeiderpartiet vil samarbeide med KrF. For å sikre flertall, ikke bare ved dette valget, men også ved de neste, er det risikabelt å være avhengig av SVs og Sps oppslutning, skriver Ola Rydje i Dagbladet.

Dagbladet

Kvitter fra Twitter

Støre kritiserer Høyre for å gi Frp, som er et ytterpunkt, ansvaret for områder som krever bred enighet. Men Ap gjorde vel det samme med SV? Kristin Clemet sitert.

Romerikes Blad

Kristin Clemet jubilant

Stavanger Aftenblad gratulerer.

Stavanger Aftenblad

Erdoğans mål er å forene islamisme og reaksjonær nasjonalisme

I 1997 ble Erdoğan dømt til fengsel for å deklamere dette: «Våre minareter er våre bajonetter, våre kupler er våre hjelmer, våre moskeer er våre brakker», skriver Bård Larsen på Minerva.

Minerva

Hallingdal og Telemark bonanza på norsk folkemuseum

Rådgiver, Mats Kirkebirkeland skriver om betydningen av kysten i Minerva.

Minerva

Kapitalens trofaste våpendrager

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, svarer Kristin Clemet profitt i barnehagesektoren.

Aftenposten

Drømmen om handelsavtaler

Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita, skriver om handelsavtaler i Dagens Næringsliv.

Dagens Næringsliv

Kvinner har god grunn til å ta abort ved påvist Downs syndrom

Aksel Braanen Sterri skriver om abort og omtaler Kristin Clemets synspunkter om tema.

Minerva

Dobbeltspor prosjekt nominert til flau pris

Prosjektleder i Civita, Mathilde Fasting, har vært i juryen i sløseriprisen. Omtalt i Bygdanytt.

Bygdanytt (ikke på web)

Regionella i Nord

Bente Aasgjord skriver om regiondebatten og Civitas forslag til region i nord i Klassekampen.

Klassekampen

Høyre uten ideer i innvandringspolitikken

Ingen skal beskylde Høyre for å være liberale i innvandringspolitikken, og det har åpenbart vært viktig å gjøre dét helt klart. Men spørsmålet blir hva Høyre er. Rådgiver i Civita, Torstein Ulserød, skriver i Aftenposten.

Aftenposten

Mistanken mot moderniteten

Lars Kolbeinstveit skriver om Zygmunt Baumann og moderniteten i Minerva.

Minerva

Sakset

Kristin Clemet sitert om velferd.

Stavanger Aftenblad

Utbyggingen av togstrekning i Bergen koster 3 milliarder mer enn først estimert

Mathilde Fasting intervjuet.

Nettavisen

Utkvotert kystfolk

Gjestekommentar av Siri Helle: «Sjølv den borgarlege tankesmia Civita ser at lokalt eigarskap har stor positiv innverknad på busetnad og næringsliv i distrikta. «Det er de norske, private eierne av store og små bedrifter som kjenner Norge best, har best kunnskap om lokale forhold, og som vil strekke seg lengst for å lykkes», skriv Civitas Mathilde Fasting om sin eigen rapport «Norske eiere» (2016).»

Bergens Tidende

Kjøtforbruket veks trass i fromme klimatankar

«Bør det vera klimaavgift på kjøt og ost? Det føreslo Civita i 2015»

Framtida

Oslo Freedom Forums høyrevridde agenda

Civita nevnt som partner.

Radikal Portal

Drømmen om de liberale religionene

Kronikk av Bård Larsen: ”Den mest slående diskrepansen mellom troens forestilte kjerne og praksis er likevel sjelden så påfallende som når spørsmålet om islam og terror med jevne mellomrom fyller mediespaltene.”

Minerva

Innovasjon er ofte forbedring

Lisbeth Hammer Krogh, ordfører i Bærum, svarer Elin Ørjasæter om velferdsinnovasjon. Kristin Clemets innlegg nevnt.

Aftenposten

Dagens tweet

Kristin Clemet sitert: ”Det er mulig det ikke er tilsiktet, men de grønne partiene i Europa blir som regel røde”

Dagen

Sakset

Kristin Clemet sitert om personvern.

Stavanger Aftenblad

– FrP aksepterte ikke lenger å stå utenfor

Intervju med Kristin Clemet om høyrepopulisme.

Minerva

Lavmål om nyliberalisme

Ola Innset svarer Kristian Meisingset: ”Civita og Minerva nekter jo ikke for at de finnes eller at de forsøker å påvirke samfunnet. Blir det kun en konspirasjonsteori dersom man hevder at de noen ganger lykkes?”

Minerva

Antall årsverk vil eksplodere

Kristin Clemet sitert: «Uten produktivitetsøkning vil antall årsverk som går til helse og omsorg, eksplodere»

Helsemedisinteknikk

Frihandel eller proteksjonisme?

Innlegg av Jan Erik Grindheim: Frp og Sps nasjonale nostalgi kan sette EØS-avtalen i fare.

Dagens Næringsliv

Budsjettsprekken mer enn fordoblet for Stortinget

Mathilde Fasting i juryen for ”Sløseriprisen”.

NA24

På spissen

Kristin Clemet sitert: «I Norge har vi fortsatt idylliske politiske forhold sammenlignet med andre land.»

Romerikes Blad

Velferdsinnovasjon er mulig

Kristin Clemet svarer Audun Lysbakken og Elin Ørjasæter om profitt i velferden.

Aftenposten

Forskerkarantene er en dårlig idé

Knut Sørensen fra NTNU svarer Torkel Brekke og Christian H. Bjerke.

Aftenposten

Profittens grunnleggende mystikk

Mathilde Fasting om profitt.

Minerva

Arbeiderpartiet er et nyliberalistisk parti

Kristian Meisingset rapporterer fra debatt: ”Innsets budskap var omtrent dette: De siste tiårene har nyliberalismen styrket sin innflytelse gjennom et nettverk av nyliberale tenketanker som springer ut av The Mont Pelerin Society, og hvorav Civita er en av aktørene. De har i stor grad lyktes i sitt prosjekt, noe som har ført til at velferdsstaten har blitt rasert og demokratiet svekket.”

Minerva

Besudlet bistand

Kronikk av Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun: Hvis bistanden skal brukes til andre formål enn utvikling, kan den ikke være mest mulig effektiv.

Vårt Land

Dagsnytt 18

Kristin Clemet og Kaia Storvik om valgkampen.

NRK2

Nei, Trump har ikke plutselig blitt en statsmann

«Om det er noe som ligner på sammenheng i Donald Trumps politikk, er det i hans evne til å opptre fullstendig uforutsigbart,” skriver Eirik Løkke.

Minerva

Utenriksdepartementets lommekniv

Kronikk av Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun: ”Bistand er Utenriksdepartementets lommekniv: Den kan brukes til det meste, men jo flere funksjoner som lesses på den, dess dårligere blir den til å løse hver enkelt oppgave.”

Agenda Magasin

Ernas små trollunger

Essay av Anne Siri Koksrud Bekkelund: ”Småpartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har nok til tider vært som stein i skoen for Solberg-regjeringen. Men uten dem har ikke Høyre/Frp-regjeringen noe parlamentarisk grunnlag.”

Minerva

Ernas arv

Mathilde Fasting intervjuet i papirutgaven av Minerva, nå på nett.

Minerva

Forsker Per Espen Stoknes: Psykologien kan redde oss fra klimakrisen

Lars Gauden-Kolbeinstveit intervjuet, kritisk til Stoknes’ bok.

Aftenposten

Private barnehager

Leserbrev fra Bærum Høyre: ”Sett fra Høyres side handler det om å ta alle krefter i bruk til alles beste, nemlig markedsøkonomi. Kristin Clemet skriver godt om dette i Aftenposten 30. mars.”

Budstikka

Nå er det tid for tenkepause

Leder om at samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjekter må tas ut av NTP: ”Under torsdagens Debatten på NRK var samfunnsøkonom Håkon Riekeles i Civita tydelig på at den framlagte transportplanen ikke er lønnsom.”

Helgelendingen

Stian Barsnes-Simonsen lager SKAM for næringslivet – seriøst

”Office-X høres dessverre urovekkende mye ut som et plagiat av SKAM sesong 4, der Sana sykler fra østkanten til vestkanten på en skranglete DBS-sykkel og stopper innom hos små- og mellomstore bedrifter på veien for å spørre om sånt det kan være litt vanskelig å snakke med voksne om: Forelskelse, vennskap, innovasjon, hvordan vi skal sikre velferden vår i årene som kommer og sånn.”

Natt&Dag

Psykologisk forvirret klimakamp

Lars Gauden-Kolbeinstveit anmelder en klimapsykologi-bok.

Minervanett

Et skoleperspektiv

Kristin Clemet nevnt som en sjelden røst i debatten om lærere, av Egil Børre Johnsen dr.philos., pensjonert lektor og forsker.

Utdanning

Det er for mange elever i norske klasserom

Simon Malkenes svarer Mats Kirkebirkeland om klassestørrelser.

Dagbladet

Likestilling likevel

Lars Gauden-Kolbeinstveit sitert i sak om likestillingsloven.

Minervanett

Valgkampens vårtegn

Civitas frokostmøte om FrP og Sp nevnt i lederen av Lena Lindgren.

Morgenbladet

Skyttargravsdebatt om abortlova

Kristin Clemet nevnt i en kronikk av Mai Lene Fløysvik Hæåk (KrFU)om abort.

Vårt Land

Amerikansk høyesterett

Eirik Løkke deltok på Nyhetskanalen og kommenterte prosessen rundt Høyesterettsdommeren i USA.

TV2 Nyhetskanalen

Kulturnytt

Kristin Clemet i fredagspanelet.

NRK P2

Trumpisme eller distriktspolitikk?

Kristin Clemet og Civita nevnt i en kortfilm om Senterpartiets fremgang på NRK debatt sin Facebook-side.

NRK

Debatten

Haakon Riekles deltok på Debatten på NRK1.

NRK

Tidenes dyreste ansettelse III

Mats Kirkebirkelands sak om norsk sokkels inntjening vs. Statoils utenlandsinvesteringer

Minervanett

«Innovasjon» innen omsorg betyr ofte forverring, ikke forbedring

Elin Ørjasæter svarer Kristin Clemet om innovasjon i velferd- og omsorgstjenester.

Aftenposten

Det er skuffende at likestillingsloven ikke blir kjønnsnøytral

Lars Gauden-Kolbeinstveit intervjuet av Therese Sollien om ny likestillingslov.

Minervanett

Her er planen for E16 og Vossebanen

Haakon Riekles sitt intervju med VG om NTP nevnt.

Bygdanytt.no

Høyre ikke troverdig om Senterpartiet

Kristin Clemet nevnt i et forsvar av Sp: «Det blir ikke troverdig når Høyre kritiserer Sp for populisme, men er taus om sin alliansepartner i regjeringen».

Bladet Vesterålen

Historien som ikke må fortelles

Christian Skaug i document skriver om perspektivmeldingen og norske mediers berøringsangst når det gjelder innvandring: Civita lister opp alt bortsett fra det.

Document

Parkerte lærere

Mari Skurdal svarer Mats Kirkebirkeland om lærere og klassestørrelse.

Klassekampen

Det finnes mer treffsikre tiltak enn mindre skoleklasser

Mats Kirkebirkelands svar til Utdanningsforbundet og Simon Malkenes

Dagbladet

Lærerne tilbake til staten?

Kristin Clemet nevnt i forbindelse med en sak om Trond Giske.

FriFagbevegelse

SKAM for næringslivet

Skal lage SKAM for næringslivet – om Office X, Civita nevnt.

Kampanje.com

Internrevisjon om ruspolitikk

Anne Siri Koksrud Bekkelund med Internrevisjon om ruspolitikk.

Aftenposten

Lekkasjer fra NTP

Haakon Riekles intervjuet i forbindelse med NTP.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/her-er-lekkasjene-fra-nasjonal-transportplan-flere-nye-tunneler-og-ny-flyplass/a/23960845/

Profitt i velferden

Audun Lysbakken svarer Kristin Clemet om profitt i velferden.

Aftenposten

Utopiens Europa

Jan Erik Grindheims rapport om handelspolitikken henvist til, i innlegg av Gunnar Gundersen.

Nationen

Bompenger og NTP

Haakon Riekles i Civita deltok i debatt i Dagsnytt 18 på NRK.

NRK

Det finnes mer treffsikre tiltak enn mindre skoleklasser. Lærertettheten i Norge ligger helt i verdenstoppen.

«Men når det meste av forskningen viser at redusert klassestørrelse – som lett blir en indirekte effekt av å innføre en lærernorm – ikke har særlig effekt på elevenes fremtid, er en lærernorm et svært dyrt tiltak med i beste fall usikre effekter på elevenes utsikter for fremtiden.» Skriver Mats Kirkebirkeland.

Dagbladet

Ny kurs for rusmidler

Civita-notatet skrevet av Torstein Ulserød og Eirik Løkke nevnt.

Tidsskrift for den norske legeforening

Realøkonomi og finanspolitikk

Anton Hellesøy svarer Steinar Juel og Haakon Riekeles.

Klassekampen

Ber om anonyme råd

Schibsted ber om anonyme råd fra mediepersonligheter, bl.a. Kristin Clemet.

Klassekampen

De ti viktigste punktene fra perspektivmeldingen

Haakon Riekles oppsummerer perspektivmeldingen.

Dagbladet

Det er ikke kaos i norsk politikk

I Norge har vi fortsatt idylliske politiske forhold og en politisk situasjon som er temmelig stabil sammenlignet med de rystelsene enkelte andre land opplever.

Aftenposten

Klassestørrelse har ingenting å si

Mats Kirkebirkeland skriver om at det er merkelig at så mange politiske partier vil prioritere et virkemiddel som store studier viser at har svært liten effekt.

Dagbladet

Forskningspolitikken svekker forskningen

Innlegg av Torkel Brekke: Fragmenteringen i forskningspolitikken har reelle konsekvenser for Norges evne til innovasjon og omstilling.

VG

SV og Rødt tror de sparer ved å forby profitt på velferd.

Innlegg av Kristin Clemet: SV og Rødt tror de sparer ved å forby profitt på velferd. I stedet risikerer de at pengene sløses bort.

Aftenposten

Ber om anonyme råd

Sak om at Schibsted har invitert 24 samfunnstopper (stortingspolitikere, folk i mediebransjen og forskere m. fl., herunder Kristin Clemet) til en undersøkelse, for å finne ut «hvordan selskapet oppfattes av nøkkelspillere som legger grunnlaget for utformingen av norsk mediepolitikk»

Klassekampen

Karantene for søknader til Norges forskningsråd

Kronikk av Torkel Brekke og Christian H. Bjerke om at terskelen for å sende søknader til Norges Forskningsråd bør heves. Civitas frokostmøte i Bergen nevnt.

Aftenposten

Gode perspektiver

Mathilde Fasting skriver om perspektivmeldingen.

Minervanett.no

Avlyser lønnsløft for lærere

Kristin Clemet nevnt i forbindelse med forhandlingsansvaret for lærere.

Kommunal Rapport

Civita-juks?

Simon Malkenes hevder Civita «jukser» med SSB-tallene om klassestørrelse.

Dagbladet

Ber humanistene komme på banen

Civitas frokostmøte i Bergen om forskning.

På Høyden

Handlingsregelen

Civitas notat om handlingsregelen og kveldsdebatt i Civita-regi nevnt.

Liberaleren

Næringslivets SKAM

Næringslivets egen SKAM-serie, Civita omtalt som en av initiativtakerne.

Retailmagasinet

Bård Larsen kritiserer LOs selektive regimekritikk

VG

TV2 Nyhetskanalen

Mathilde Fasting intervjuet om perspektivmeldingen i TV2 Nyhetskanalen

TV2 Nyhetskanalen

En hyllest til fiskerbonden

Mats Kirkebirkeland skriver om fiskerbonden, om den åpne og europeiskorienterte kyst-, fiske- og handelskulturen som ble «glemt» da norsk kulturhistorie ble skrevet og formet.

Minervanett

Perspektivmeldingen

Mathilde Fasting intervjuet i TV2 Nyhetskanalen om perspektivmeldingen.

TV2 Nyhetskanalen

Lærerutdanningen: Senk opptakskravene og utsett kravet om master

Innlegg av Karl Øyvind Jordell om lærermangel i Nord-Norge, nevner Kristin Clemet som tidligere kunnskapsminister.

Aftenposten

Frihetens moralske problem er globalt.

Innlegg i debatten om liberalisme og moral, som blant annet tar utgangspunkt Lars Peder Nordbakkens bok og tidligere innlegg. Et forsvar for at multinasjonalt samarbeid kan fremme moral i det globale markedet.

Minervanett

Europamarkering i Oslo

Sak om Europamarkeringen i Oslo, Civita nevnt som medarrangør.

Sandefjords blad

NRK Trygdekontoret

Intervju med Iyad El-Bahgdadi.

NRK Trygdekontoret

Tirsdagsquiz

Kristin Clemet nevnt.

VG

Næringslivet skal lage sin egen SKAM-serie for å nå de unge

Innslag om Office X (Velstandens kilder), hvor bl. a. praktikant i Civita, Iven Opsahl, er med i innslaget.

NRK Dagsrevyen

Med bistandsblikket mot sårbare stater

Reportasje om norsk bistandsarbeid i Mali (og andre sårbare stater). Intervju med bl. a. Øyvind Eggen. Tidligere publisert på dagsavisen.no.

ABC Nyheter

Hvorfor trenger vi frihandel?

Innlegg av Jonas Vikingstad (Civitas ungdomsrådgiver) nevner Jan Erik Grindheims notat.

Dagbladet

«Sagt på landsmøtet»

Sitat fra Per Olaf Lundteigen: «Vår viktigste kamp er den mot Kristin Clemet og den økonomiske liberalismen hun representerer.»

Bergensavisen

Sps strategi for innvandring

Kommentar Berit Aalborg nevner at Kristin Clemet har hevdet at Sp er Norges mest nasjonalkonservative parti og har Norges­ strammeste innvandrings­politikk.

Vårt Land

Tre prosent er ikke ansvarlig

Innlegg av Haakon Riekeles og Steinar Juel om oljepengebruk.

DN

Håper at frelsen er nær

Kommentar av Geir Kvile. «(…KrF-leder Knut Arild Hareide i et godt timet debattinnlegg hudflettet Erna Solberg, Kristin Clemet og andre i Høyre – nettopp for det åpenbare populisthykleriet.»

Bergensavisen

Senterpartiet kan ta nok et steg til venstre

Kommentar av Trine Eilertsen, Anne Siri Koksrud Bekkelund nevnt som forsvarer av velferdsinnovatørene.

Aftenposten

Regnestykket går ikke opp

Innlegg av Mathilde Fasting om at perspektivmeldingen 2017 må fokusere på hva vi kan gjøre for å endre utviklingen mot stadig større underskudd på statsbudjsettet.

Bergens Tidende

Ikke troverdig fra Høyre

Knut Arild Hareide skriver: «Ifølge Civita-leder Kristin Clemet har Senterpartiet «den strengeste innvandringspolitikken» og partiet er visstnok en del av en nasjonalistisk eller nasjonalkonservativ bølge i Europa.»

VG

Brunskvetting

«Før jul hadde Civita-jurist Torstein Ulserød eit innlegg i Aftenposten med tittelen Sp har strengere innvandringspolitikk enn Frp. I Vedums verd er dette sikkert eit godt døme på urettferdig stempling,» skriver Hans Mjelva.

Bergens Tidende

De gode nasjonalistene

Marie Simonsen om Senterpartiets landsmøte. Kristin Clemet nevnt: «Sp-politikere viser det også i sin sårhet når for eksempel Civita-leder Kristin Clemet hevder at Sp har landets strengeste innvandringspolitikk. Det er ikke en helt urimelig påstand, selv om Sp-retorikken er mildere enn hos konkurrenten. Sp går langt i programforslaget i å trekke grenser mot islam spesielt, men også mot utlendingers rettigheter i Norge generelt. Her blir det strid på landsmøtet.»

Dagbladet

Satiren blomstrer på saudiske sosiale medier

Kronikk av Iyad el-Baghdadi om reformer i islam.

Aftenposten

Akseptabel risiko

«Civita-leder Kristin Clemet dro ledelseskortet og Erna Solberg ble fremstilt som en mer besluttsom og gjennomføringsorientert leder enn Jens Stoltenberg,» skriver Ukeavisen ledelse om valgkampen 2013.

Dagens Perspektiv

NRK Radio: Norgesglasset

Lars Svendsen intervjuet om terror og frykt.

NRK Radio

TV2-nyhetene

TV2-nyhetene kl. 22: Eirik Løkke intervjuet om Trumpcare.

TV2

Mer populær Obamacare kan ha felt Trump

Eirik Løkke intervjuet om Trumps mislykkede forsøk på ny helseforsikringsordning i USA.

NRK.no

– Vi må forstå at visse ting ikke kan fikses

Omtale av Civitas frokostmøte med Håvard Aagesen.

Velferd

Forlengst ute av fjøset

Kristin Clemet nevnt i sak om Senterpartiet.

Bergensavisen

Etter kreften: Utslitte medisinske mirakler

Bård Larsen anmelder Håvard Aagesen, Ingenmannsland. «Håvard Aagesen har skrevet en ærlig bok om å overleve kreft. Han stiller viktige spørsmål om hva samfunnet kan gjøre for å gi denne stadig voksende gruppen mulighet til å mestre hverdagen og bidra i arbeidslivet, til både eget og samfunnets beste.»

Minerva

Hva med eiendomsretten?

“For å sikre at de store pengene på Wall Street, og ikke bare Silicon Valley-milliardærer, er villig til å finansiere ny romfartsteknologi, er privat eiendomsrett til ressurser i rommet helt avgjørende for å «kickstarte» en ny romalder.” Skriver Mats Kirkebirkeland.

Klassekampen

Hvor ble det av valgfriheten?

Innkjøp av varer og tjenester i offentlig sektor generelt, og i kommunal sektor spesielt, har falt noe som andel av totale utgifter fra midten av 90-tallet og frem til i dag, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Internrevisjonen, og spør: Hvor ble det av valgfriheten?

Aftenposten

Operaens versjon av høstutstillingen

Sleepless Beauty blir for fremmed og sprikende til å skape det store følelsesmessige engasjementet, skriver Iven Opsahl i nettavisen Minerva.

Minerva

– Stemmesanking for diktatur

– Regjeringen Erdogan er i ferd med å rasere et allerede krakelerende demokrati, der journalister og andre kritikere fengsles systematisk. De bør ikke tillates å sanke stemmer på norsk jord, skriver Civitas Bård Larsen på kommentarplass i VG.

UTROP

Venstrevridd NRK-humor: DET ER ALARM!

«Hvis nå det skulle produseres høyrehumor, vil jeg påstå at det ikke er umulig. Man må bare først definere hva høyrehumor er. Vrient spørsmål, og hvorfor skjer det ikke likevel? Er det et komplott fra NRK-ledelsen? Har de murt høyre-kryptonitt inn i veggene på Marienlyst? Er det fordi sønnen til Knut Nærum sitter i tekstgruppa? Alarm! På vegne av vanvittig mange! Vi får få Civita og Fritt Ord på banen med sine millioner og lage en høyrevridd, satirisk tenketank. Gjerne for meg. Men jeg ønsker meg ikke tilbake til tiden da Kristelig Kringkastingslag produserte ukentlige rapporter om satireprogrammet Hallo i Uken på NRK P2», skriver Dagfinn Nordbø, forfatter og satiriker.

VG

Sluggernes teater

« I kulissene opererer Kristin Clemet som sufflør, der hun skjuler seg bak Civita, ei tankesmie med fagfelt å rakke ned på Senterpartiet og alt som rører seg utenfor bykjerner, gjennom tvilsom retorikk, for etterpå å bli tvunget til å dementere.» Torleif Engan i Bladet Vesterålen.

Bladet Vesterålen

Lovfeste likelønn?

Island innfører lovfestet likelønn og mener Norge bør kopiere Island. Anne Siri Koksrud Bekkelund og Hanne Bjurstrøm kommenterer Islands likestillingsminister Thorsteinn Viglundsson i Dagsnytt Atten.

Dagsnytt Atten

Personvern

Eirik Løkke om personvern på «Studentmorgen» i Studentradioen i Bergen.

Studentradioen i Bergen

Rettferdighet og menneskerettighetenes status

Lars Fr. H. Svendsen nevnt i Laagendalsposten: «Men siden slett ikke alle stater er i stand til å oppfylle sine grunnleggende rettigheter, må vi som det påpekes i dag (17.03. 2017, red. anm.) i Aftenposten av Lars Fr. H. Svendsen trekke veksler også på andre aktører for å sikre oppfyllelse av grunnleggende rettigheter, deriblant ikke-statlige organisasjoner og multinasjonale selskaper! I motsetning til Gandhis filosofi, fjernes altså ansvaret fra oss selv til staten og andre viktige aktører i fordelingen og forvaltningen av lokal så vel som global rettferdighet!»

Laagendalsposten

«Verdens lykkerapport»

Mathilde Fasting i Dagsnytt Atten om «Verdens lykkerapport», der Norge har inntatt toppen av lykke:

Dagsnytt Atten

Om FBI og NSAs høring

Eirik Løkke intervjuet i TV2 om FBI og NSA sin høring i kongressen i går som bekrefter at FBI faktisk etterforsker forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland.

TV2

Då leiken forsvann

Kristin Clemet nevnt på NRK-nett.

NRK-nett

Leksefri skole uten tall og bokstaver

Kristin Clemet nevnt i Adresseavisen.

Adresseavisen

Ondskapen finnes

Ivar Staurseth har intervjuet Bertel Haarder fra Civitas frokostmøte i forrige uke. Bertel Haarder er en dreven dansk politiker. Venstre-mannen har vært minister i 22 år, i skiftende regjeringer. Han kom i Folketinget første gang i 1975. Det Bertel Haarder ikke vet eller har vært med på av politikk sør for Skagerak, er det ikke verdt å vite noe om. I uken som gikk besøkte han Oslo for å diskutere annerledeslandet Danmark på frokostmøte hos Civita. Minerva fikk en prat med fyren.

Minerva

EØS Når en dom debatteres

Audun Lysbakken (SV) svarer Torstein Ulserød: Torstein Ulserød fra Civita har reagert på et innlegg jeg hadde i Nationen 7. mars. Han mener blant annet at jeg skaper tvil om hvorvidt jeg «forstår og respekterer grunnleggende prinsipper i en rettsstat» og bruker min vurdering av Holship-dommen som eksempel.

Nationen

Hva er venstresidens skoleprosjekt?

Tobias Strandskog i Bergens Tidene. Kristin Clemet nevnt.

Bergens Tidene

Ukens snakkis: Har NRK dreid til høyre?

Det er ikke lenger høyresiden, men venstresiden og multikulturalismens fanebærere som skriver klager til Kringkastingsrådet. Lars Akerhaug i Minerva. Civita nevnt.

Minerva

Sluggernes teater

Civita og Kristin Clemet nevnt i avisen Glåmdalen: «I kulissene opererer Kristin Clemet som sufflør, der hun skjuler seg bak Civita, ei tankesmie med fagfelt å rakke ned på Senterpartiet og alt som rører seg utenfor bykjerner, gjennom tvilsom retorikk, for etterpå å bli tvunget til å dementere.»

Glåmdalen

Med bistandsblikket mot sårbare stater

Tone Magni Finsad Vestheim i Dagsavisen – «Norge har dårlige forutsetninger for å oppnå noe særlig i Mali. Vi har for lite kompetanse på landet og er for svakt utstyrte, selv om vi har ambisjoner på linje med Storbritannia, som har et ti ganger større apparat, sier Øyvind Eggen, seniorrådgiver i Civita og tidligere fagdirektør i Norad.»

Dagsavisen

La oss overlate kulturen til markedet

Steinar Juel nevnt i Minervakronikk av Civita-akademistudent Theodor Barndon Helland.

Minerva

– Samme regler bør gjelde for prester som frisører

Torkel Brekke intervjuet: – Noe av poenget med [i]Faithonomics[/i], er å si at religion ikke er noe grunnleggende forskjellig fra andre markeder, forteller Torkel Brekke, som er professor i religionshistorie, men nå har begått en økonomibok om religion.

Fritanke.no

Oslo Symposium og de kristne

«Det er ikke overraskende at Oslo Symposium virker veldig provoserende på mange. Sterkt religiøse mennesker og miljøer virker generelt provoserende i et så sekulært samfunn som det norske», skriver Kristin Clemet i Norge IDAG.»

Norge IDAG

Øystein Djupedal forlot SV etter 38 år. Her gir han sine råd til partiet

Kristin Clemet nevnt av Bjørn Haugan i VG.

VG

Barna går ett år lengre på skolen, men lærer ikke mer

Kristin Clemet nevnt i Adresseavisen.

Adresseavisen

Arbeiderpartiet har ikke lært av Aker-fadesen

Konsekvensene av den rødgrønne regjeringens aksjekjøp i Aker viser kostnadene og de prinsipielt problematiske sidene av en aktiv statlig eierskapspolitikk. Men partiet har fortsatt ikke lært. Mats Kirkebirkeland i Dagbladet.

Dagbladet

Å sanke stemmer for diktatur

Regjeringen Erdoğan er i ferd med å rasere et allerede krakelerende demokrati, der journalister og andre kritikere fengsles systematisk. De bør ikke tillates å sanke stemmer på norsk jord, skriver Bård Larsen.

VG

Bø Blad: Lensmann Sigrid Dahl om politireform. Kristin Clemet nevnt

” Men som Kristin Clemet skrev i Aftenposten 25.02.17; «Omgivelsene er i sterk endring, og offentlig sektor må forberede seg på trangere tider. Da er det igjen på tide med reform (…)» Akkurat som andre offentlige aktører må gjøre prioriteringer, må politiet stadig prøve å bli bedre på å utnytte skattekronene vi får tildelt.”

Bø Blad

Minerva. Mats Motrøen med kronikk om Manifests årskonferanse. Civita og Kristin Clemet nevnes.

” Min hovmodige fryd over selvkritiske venstresidestemmer som endelig har «skjønt det», ble sakte, men sikkert gjort til skamme. For Manifest tok spørsmålene og utfordringene på alvor, og det var hverken lettvint eller åpenbart. Hadde høyresiden klart det samme? Kunne vi sett et Civita-arrangement hvor Kristin Clemet diskuterte høyresidens manglende solidaritet med de fattige i en samtale med Siv Jensen og Trygve Hegnar?”

Minerva

Ny Tid: Andrew Kroglund: Globaliseringens muligheter og umuligheter.

”Ulikhet er definert som en av vår tids store og voksende utfordringer. Men hva er ulikhet? Hva måler vi? Her hjemme er tenketankene Agenda og Civita uenige om fakta.”

Ny Tid

Nordlys: Oddvar Nygård om satsing på Nord-Norge. Civita nevnt.

Nordlys

Nationen: Journalist Thomas Vermes svarer Torstein Ulserød om EØS

” Ulserød har rett i at folket ikke ble lurt. Folket ble faktisk aldri spurt. Ingen av partiene flagget i foregående stortingsvalg at tidenes mest omfattende avtale skulle inngås. Og som kjent var det ingen folkeavstemning om EØS.”

Nationen

1000 nye Minerva-abonnenter siden oppstarten

Eirik Løkke nevnt.

Minerva

Klassekampen: Lars Fr. Svendsen uttaler seg kort om Onora O’Neill.

Klassekampen

Aftenposten: Lars Fr. Svendsen med tekst om vinner av Holbergprisen, Onora O’Neill.

Aftenposten

Vårt Land: Alf Gjøsund i kommentar til Kristin Clemet om kirken, politikk og FrP

”Etter min mening er det ikke mulig å argumentere prinsipielt for at kirken ikke skal ha meninger om politiske spørsmål. Når den likevel skal være forsiktig, er årsaken ikke at spørsmålene er politiske, men at de er såkalte adiafora – spørsmål der man ikke kan si noe klart om hva som er rett og galt. I det øyeblikket et politisk parti¬ går inn for noe som er entydig i strid med kristen tro, blir ¬situasjonen en helt annen. Derfor kunne Kirken uten å blunke avvise Nasjonal Samling og alt dets vesen.”

Vårt Land

NRK Sogn og Fjordane: Mats A Kirkebirkeland på radio om NTP og Stadskipstunnel

NRK Sogn og Fjordane

Minerva: Mathilde Fasting: Familiepolitikk i spagat

”For å gjøre forvirringen enda større, har Kristin Clemet i denne bloggen analysert konservative og liberale standpunkter i familiepolitikken. Hun viser at det finnes representanter som er litt enig med begge hoveddelene av Høyre, men ikke en gang om de samme tingene.”

Minerva

Minerva: Mats A. Kirkebirkeland med kronikk om Nasjonal Transportplan

”Stortinget lider av gigantomani. Nasjonal transportplan vil, med verdens første skipstunnel i spissen, bli stående igjen som selve symbolet på da Norges oljeøkonomi nådde toppen.”

Minerva

Nye Troms: : Civita nevnt i kronikk av Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør i Næringsforeningen Tromsøregionen

”Under Agenda Nord-Norge i Alta i november i fjor ble tankesmiene Civita og Agenda, samt kompetansebedriften Salt, bedt om å tegne sitt veikart for Nord-Norge inn i framtiden. De var enige om én ting, nemlig at Nord-Norge må bli en felles region.”

Nye Troms

Dagens Næringsliv: Kommentar av Mathilde Fasting: Foreldrepenger for fremtiden

”DNs leder dagen etter kvinnedagen 8. mars tar til orde for å avskaffe fedrekvoten. DN mener at foreldrene skal fordele foreldrepermisjonen fritt, mens jeg, og Barnefamilieutvalget jeg har vært med i, mener at foreldrene skal ha like rettigheter og dele permisjonen 50/50.”

Dagens Næringsliv

Journalen (legetidsskrift): Torkel Brekke (og Bernt Hagvtet) tar avstand fra boikott av legekongress i USA.

Journalen

Romerikes Blad: «Kvitter fra Twitter», Kristin Clemet

”Alle elsker å være norske i Danmark, men hvorfor har liberale Danmark så streng innvandringspolitikk?”

Romerikes Blad

Minerva: Pål Mykkeltveit skriver om Charles Murray . Civitas kommende frokostmøte med Murray i april er nevnt.

Minerva

Dagsavisen: Rett fra Nett, Haakon Riekeles sitert

”Arbeiderpartiets permitteringskritikk av regjeringen var feil, og regjeringen burde ikke gitt etter. Nå har Nav bekreftet det i en ny rapport: lenger permitteringsperioder gir mindre jobbsøking, økt total ledighet og dårligere jobbmuligheter for de permitterte på sikt. Disse konklusjonene bør få konsekvenser.”

Dagsavisen

Dagsavisen: Twitter fra Kristin Clemet nevnt

”Fredagspanelet mener det ikke er noe offer i Omdal/Listhaug-saken. Joda, taperen er den offentlige samtalen.”

Dagsavisen

Nationen: Torstein Ulserød med kronikk om Audun Lysbakkens kamp mot EØS

”Lysbakken avslutter innlegget sitt med å love at et nytt stortingsflertall kan rette opp i «jussifiseringen» som Høyre-Frp-regjeringen tillater. Hvis han får med seg dette flertallet på å si opp EØS-avtalen, er det demokratisk sett helt fint. I mellomtiden hadde det vært interessant om Lysbakken kunne redegjøre litt nærmere for sitt syn på rettsstaten generelt og domstolenes rolle spesielt. Det er faktisk langt viktigere for demokratiet enn EØS.”

Nationen

Budstikka: Debatt om nybygg i Bærum. Steinar Juel nevnt

”Naboene i Sandvika, representert ved sosialøkonomen Steinar Juel, klager og sier de ikke vil ha noe nytt Manhattan.”

Asker og Bærum Budstikke

Minerva: Eirik Løkke intervjuer sønnen til Pablo Escobar

Minerva

VG: Kronikk av Kristin Clemet

” At VG er motstander av å redusere formuesskatten er godt kjent fra før. Men det er synd at VG ikke greier å fremme sitt syn på en mer saklig måte.”

VG

Dagsavisen: Civita nevnt i kommentar om Høyre av Hege Ulstein

”Selv om den nå avdøde VG-nestoren Olav Versto flere år tidligere hadde slått fast at velferdsstaten «ble skapt i kamp, og at Høyre kjempet imot. Høyre gikk inn i velferdsstaten motvillig, baklengs og på krykker», lanserte Civita og Høyre ideen om den borgerlige velferdsstaten med en sånn iver at man fikk inntrykk av at åttetimersdagen ble kjempet fram i mellomkrigstiden av fryktløse kapitalister, som stormet barrikadene med sitt eget liv som innsats, mens arbeiderne satt på bar og ga blaffen.”

Dagsavisen

Klassekampen: Lars Peder Nordbakkens bok «Liberale tenkere for vår tid» anmeldt av Ola Inset

Stavanger Aftenblad, Kristin Clemet nevnt i spalten Sakset

”Jeg kommer ikke på en eneste biskop eller prest som deltar i samfunnsdebatten om politiske spørsmål, og som fremstår med et klart borgerlig-liberalt ståsted.”

Stavanger Aftenblad

Avisa Raumnes: Civita nevnt i kommentar som en av organisasjonene ledet av «intelligente og sterke kvinner».

Avisa Raumnes

Høyre og Frp fremmer sosial dumping

Det nevnes at Kristin Clemet nå er i Civita.

Dagbladet

Eirik Løkke gjest i fredagspanelet

Korset til Sylvi, russelåter og kontantstøtte var ukas nyheter som rådgiver i Civita, Eirik Løkke, var med å oppsummere som gjest hos NRK Østlandssendingen.

NRK

Hvem truer den liberale verdensorden?

Øyvind Østerud svarer Eirik Løkke i Minerva om den liberale verdensorden.

Minerva

For lite, for sent, ble for mye, for lenge

Innlegg av Haakon Riekeles «Lenger permitteringsperioder gir mindre jobbsøking, økt total ledighet, og dårligere jobbmuligheter for de permitterte på sikt. Arbeiderpartiets permitteringskritikk av regjeringen var feil, og regjeringen burde ikke gitt etter. Nå har Nav bekreftet det i en ny rapport: lenger permitteringsperioder gir mindre jobbsøking, økt total ledighet, og dårligere jobbmuligheter for de permitterte på sikt. Disse konklusjonene bør få konsekvenser, både for selve permitteringsregelverket, og for politikeres retorikk.»

Dagbladet

To år til med rekordlave renter

SSB tegner et bilde av en økonomi som gradvis kommer seg på beina, sier samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel. – Vi ser en moderat vekst og dermed også en forsiktig nedgang i ledigheten. Og det kan virke rimelig ut fra at vi nå også opplever denne omstillingen, at andre næringer skal overta som motoren i økonomien.

NRK

Å strikke selbuvotter med Che Guevara-motiv

«De kapitalistiske geniene i Manifest forlag sprer det glade budskap gjennom fargelegging, quiz, kortspill og strikk.» … «Et søk i Civitas publikasjoner gir dessverre skuffende resultater. Her er det mange grå omslag og lite barnevennlige titler som Keynes + Hayek, Frihetens filosofi og Tre essays om Kristendemokrati. Kanskje er det nettopp det som er problemet til høyresiden i Norge: Vi regner med at barna er dekket av Kardemomme by og det liberale budskapet til politimester Bastian: «Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil.» Men Kardemomme by tilbyr rett og slett for lite ideologisk indoktrinering av våre aller minste.»

Minerva

VG fremstiller blant andre Civita som en slags håndlanger for «de rikeste»

«At VG er motstander av å redusere formuesskatten er godt kjent. Men det er synd at VG ikke fremmer sitt syn på en mer saklig måte. Oppslaget gir et ufullstendig og tendensiøst bilde av intensjonene til de som vil redusere formuesskatten og av argumentene for å gjøre det. «

VG

De skandinaviske rikskringkasterne utfordres politisk

«Leder i Civita, Kristin Clemet, regner seg ikke blant dem som tror NRK har en politisk agenda, skrev hun i 2015, men viste samtidig til en undersøkelse utført av statsviterne Rune Karlsen og Toril Aalberg i 2015 som dokumenterte at NRK ble foretrukket av velgerne til Ap, SV og Venstre, mens over halvparten av de som ser på TV2 foretrakk H eller Frp.»

Ukeavisen Ledelse

Noen bør utvikle en alkolås for sosiale medier

Kommentar av Elin Ørjasæter hvor hun siterer en tweet: «Fikk to flasker vin av Civita for et foredrag. Gleder meg til å skylle dem ned med to paralgin forte.»

Morgenbladet

Oslo Symposium og de kristne

Kristin Clemets blogginnlegg på trykk i Dagen.

Dagen

Blåstrømpenes 8. mars

Innlegg av Mathilde Fasting

Aftenposten

Transportplan som sirkus og show

Internrevisjon ved Anne Siri Koksrud Bekkelund

Aftenposten

Ikke råd til å fjerne formueskatten

Civita nevnt: «- Effekten det har på nasjonalproduktet og inntektene til staten vil uten tvil være et tap for Norge, sier Ravnaas i advokatfirmat ­Steenstrup Stordrange. For et år siden, på oppdrag fra Civita, gjennomførte han en undersøkelse blant formuende nordmenn som hadde valgt å flytte til utlandet. Han fant blant annet at 11 skatteadvokater hadde tilsammen bistått med utflyttingen av over 80 personer med netto­formuer på rundt fem milliarder kroner på utflyttingstidspunktet. I 2016 hadde disse formuer på tilsammen 20 milliarder kroner.»

DN

De skattetrette hviler i Ernas favn

Kommentar av Frithjof Jacobsen

VG

Tull med tall fra Snoen

Innlegg av Asle Toje: «Episoden har nok en gang løftet frem den incestuøse relasjonen mellom (tidligere konservative, nå liberalkonservative) Minerva og liberale Civita.»

Minerva

Informasjonskaosets offer

Kommentar av Harald Stanghelle, hvor Eirik Løkke nevnes: «Den kan uttrykkes som at vi ikke kan «ta det liberale demokratiet som en selvfølge», slik Civita-rådgiver Eirik Løkke formulerer det.»

Aftenposten

Den åpne operaen

Kommentar: «Den som kaster blikket rundt seg i den lyse foajeen i Bjørvika-operaen, ser en flokk som ikke slår noen i bakken med sin mangslungenhet. Ballettpublkummet er markant slankere enn operapublikummet, ellers er de stort sett hvite, stort sett velkledde, stort sett over 35. Dette synet har fått Civita-økonom Steinar Juel til å argumentere for at billettene til Den norske opera burde vært tredoblet. Målgruppen kan betale for seg, og skattebetalerne bør ikke bære en så stor del av utgiftene for en kunstform de færreste av dem interesserer seg for.»

Dagbladet

To regioner i Nord-Norge vil ikke endre dagens maktforhold nevneverdig

Civitas rapport om fremtidens Norge nevnt.

Avisa Nordland

Ukeslutt

Kristin Clemet sitert fra Twitter om George Bush.

Bergens Tidende

Kretsmesterskapenes landsdel eller en samlet enhet

Debattinnlegg som nevner notat om Nord-Norge fra Civita

Harstad Tidende

Er vi i ferd med å miste demokratiet vårt

Essay av Iyad El-Baghdadi: «Det råder generell enighet verden over om at demokrati er det absolutt mest ønskverdige styresettet – liberale demokratier har jo vist seg å kunne fremme menneskelig potensial og nære frihet, likhet og fred. I diskusjoner forutsettes det ofte at muslimske land er spesielt motstandsdyktige mot demokratisering, men dette er en feil antakelse. Den amerikanske forskeren Eva Bellin er en av dem som debatterer sterkt for å tilbakevise denne forbindelsen mellom demokratisering og religion, og som tilskriver Midtøstens toleranse for autokratiet til andre beveggrunner.»

Aftenposten

Populisme

Bård Larsen intervjuet om populisme.

Molo

Lengsel

Mimir Kristjansson om Kristin Clemets «savn» etter George Bush.

Klassekampen

Eit mindre liberalistisk parti

Jon Hustad om Høyres programutkast. Civita nevnt som mer liberale i innvandringspolitikken.

Dag og tid

Fordeler og ulemper ved globalisering

«Victor Norman, professor emeritus i samfunnsøkonomi ved NHH, skal holde foredrag under Fleslandseminaret som Civita arrangerer 30. og 31. mars. Fleslandseminaret blir arrangert for niende året på rad. Det blir interessante foredrag om forskjellige emner under seminaret. Victor Norman skal snakke om fordeler og ulemper med globaliseringen. Liberalister trekker helst frem alle fordelene med samhandling mellom land og folk.»

Liberaleren

Jo, trusselen mot den liberale orden stammer fra Det hvite hus.

Eirik Løkke skriver: Professor Øyvind Østerud påstår at de liberale kan takke seg selv for Trump og Le Pen. Analysen har vesentlige mangler.

Minerva

Samlet eller todelt?

Under Agenda Nord-Norge i Alta i november i fjor ble tankesmiene Civita og Agenda, samt kompetansebedriften Salt bedt om å tegne sitt veikart for Nord-Norge. De var enige om én ting, nemlig at Nord-Norge må bli en felles region.

Avisa Nordland

Plukker suksessene

Mathilde Fasting skriver: Undersøkelsen viser at det er finansielle utenlandske investorer som er de ivrigste, gjennom private equityfond kjøper de for restrukturering og videresalg. Mye tyder på at det ofte er de beste, mest suksessfulle norskeide bedriftene som selges ut. I Civita-rapporten «Norske eiere» viser jeg at blant annet at utlendinger i liten grad går inn med kapital i unge, små bedrifter, de plukker til seg de som allerede fungerer og har suksess. De tilpasses raskt i en internasjonal struktur, og det som ikke passer inn, nedlegges og selges.

Dagens Næringsliv

KRETSMESTERSKAPENES LANDSDEL ELLER EN SAMLET ENHET?

Under Agenda Nord-Norge i Alta i november i fjor ble tankesmiene Civita og Agenda, samt kompetansebedriften Salt bedt om å tegne sitt veikart for Nord-Norge inn i framtiden. De var enige om én ting, nemlig at Nord-Norge må bli en felles region.

Framtida i Nord

– Da ville opera og ballett igjen bli forbeholdt de velstående

– Andelen som går i opera, har tross alt økt med 60 prosent, sier kulturforsker Ole Marius Hylland. Operaen svarer også på kritikken fra Steinar Juel.

Minerva

Universets norskeste

Intervju med Cathrine Sandnes som bytter jobb til Gyldendal fra Manifest: ”Som tidligere kampsportutøver … Får du ikke lyst til å ta det ut på politiske meningsmotstandere? – Nei, det ville vært for enkel match. Om jeg skulle utfordret Kristin Clemet til en kamp på tørre never, det hadde ikke tatt seg ut.»

Dagsavisen

Vesentlig mer terrorisme

Intervju med Bård Larsen, historiker i Civita, (om Trump) med på topp 5 –liste over leste saker i februar

Minerva

Kretsmesterskapenes landsdel eller en samlet enhet?

Debattinnlegg om regionreform i nord, av Nils Kristian Sørheim, direktør Næringsforeningen i Tromsøregionen. ”Under Agenda Nord-Norge i Alta i november i fjor, ble tankesmiene Civita og Agenda, samt kompetansebedriften Salt, bedt om å tegne sitt veikart for Nord-Norge inn i fremtiden.»

Nordnorskdebatt.no

Kritiske til tilfeldig bruk av tvang

Intervjue med en rekke forskere og eksperter om resultatet av denne runden av kommunereformen. ”Resultatet er langt bedre enn det ble skrevet om i media bare for få måneder siden. Sanner og hans team har all grunn til å være fornøyd. (..)” Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita

Kommunal rapport

En samlet enhet?

Debattinnlegg om regionreform i nord, av Nils Kristian Sørheim, direktør Næringsforeningen i Tromsøregionen: ”Under Agenda Nord-Norge i Alta i november i fjor, ble tankesmiene Civita og Agenda, samt kompetansebedriften Salt, bedt om å tegne sitt veikart for Nord-Norge inn i fremtiden.”

iTromsø

Opprop for halal-lån

”En del muslimer (..) ønsker ikke å ta lån i vanlige banker. Uten midler til å kjøpe bolig, ender de på leiemarkedet, går det frem av en Civita-rapport som Vårt Land skrev om i desember i fjor.”

Vårt land

Senterpartiet er Norges mest nasjonalkonservative parti – Frp er mest høyrepopulistisk

Kristin Clemet svarer på innlegg om Sp og populisme av Marte Gerhardsen (1.3).

Aftenposten

Reformen får kritikk fra begge sider

Steinar Juel intervjuet om kommunereformen.

Kommunal Rapport

– Jeg skulle ønske det var to av meg

Civita nevnt i intervju med Cathrine Sandnes, avtroppende leder i Manifest. Marie Simonsen også intervjuet, sammenligner Manifest med Civita: «Det skal utrolig mye til å være Civita. De har lyktes til de grader med et prosjekt som langt på vei er mer utfordrende enn Manifest (..)».

Klassekampen

Tidenes dyreste ansettelse II

Mads Kirkebirkeland, rådgiver i Civita, om statlig eierskap og Statoil: ”Mens de fleste medier og politikeres Statoil-kritikk omhandlet Lunds lønnspakke eller Statoils «manglende» klimainitiativ, var det svært få som evaluerte Statoils økonomiske strategi under Lunds periode som konsernsjef. Det burde flere gjort.”

Minerva

Trumps økonomiske politikk

Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita, intervjuet om Trumps planer for å skape vekst ved å bygge infrastruktur.

NRK P2

Kamp om nasjonalstaten

Intervju med Magnus Marsdal ifm at han er aktuell kandidat til å ta over som leder i Manifest. Civita nevnt som begrunnelse for etableringen av Manifest.

Klassekampen

Frykter nye forsvarsskandaler

Sverre Diesen og Paul Narums Civita-notat om forsvaret nevnt i en sak om fregatt-høringen på Stortinget

Aldrimer.no

Norges populister sitter i regjering. Ikke i Senterpartiet.

Marte Gerhardsen, leder i Agenda, forsvarer Senterpartiet mot anklager om populisme. Kristin Clemet, leder i Civita, nevnt.

Aftenposten

Minervaslipp på Kulturhuset

Anne Siri Koksrud Bekkelund sitter i panelet.

Minerva

Forsøket på å oppheve et folkeslag

Bård Larsen nevnt.

Document.no

Som sagt

Anne Siri Koksrud Bekkelund sitert om statsborgerskap.

Bergens Tidende

Regjeringens meritter

Mathilde Fasting intervjuet.

Minerva

Den giftige sosiologien

Bård Larsen skriver om tidlig fascisme.

Minerva

Ernas små trollunger

Anne Siri Koksrud Bekkelund om samarbeidspartiene.

Minerva

Konservative muligheter

Lars Gauden-Kolbeinstveit skriver om Zygmunt Bauman.

Minerva

Bøker

Mathilde Fasting anmelder bok i Minerva.

Minerva

Avvikle eller normalisere?

Civita, med Mathilde Fasting, har vært forfriskende både i argumentasjon og i forslag. Civita går nå inn for å normalisere au pair-ordningen som arbeid.

Klassekampen

Slik gjør Norge USA great again

– Dette passer veldig bra. Med tanke på Trump-administrasjonen og Trumps uforutsigbare og uklare linje, har Norge og alle andre land interesse av å bruke alle kontakter, møteplasser og samarbeidsmuligheter for å skape kontaktpunkter med Trump-administrasjonen, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke.

Stavanger Aftenblad

Sitat

Kristin Clemets kommentar i Aftenposten 26.2 sitert: ”Om en reform virkelig blir vellykket vet vi som regel ikke før etter mange år. »

Dagen

Høgrepopulismen i Frp

Civita-medarbeider Jonas Vikingstads kronikk kommentert av Svein Erik Tuastad, statsviter: ”Vikingstad peiker på at vi «risikerer å få et mindre fritt og liberalt Europa om populistene skulle få mer makt».

Stavanger Aftenblad

Uten reformer stopper Norge

Kristin Clemet, leder i Civita, om reformbehov og motkrefter.

Aftenposten

Sakset

Kristin Clemet, leder i Civita, nevnt i sitatspalten ”Sakset”: ”Jeg blir så eitrende irritert på disse biskopene som bare fremstår som dårligere politikere på venstresiden (..)»

Stavanger Aftenblad

Støvbørsting av tenkere i den liberale idétradisjonen

Anmeldelse av Lars P Nordbakkens bok Liberale tenkere for vårt tid av Andreas Hardhaug Olsen

Salongen

The end is nigh, del 3

«Apokalyptisk kommentar” av Arild Pedersen, Bård Larsen, Civita, nevnt som representant for sjangeren.

Minerva

Arvesynd

Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita, om statsborgerskapssaken.

Minerva

Tro som privatpraksis

Romerikets Blad, ”Tro som privatpraksis”, Kristin Clemets kommentar i Vårt Land-intervju nevnt

Romerikets Blad

Landets fremste tankesmier: Nord-Norge må bli en felles region

NRK Nord-Norge, ”Landets fremste tankesmier: Nord-Norge må bli en felles region”, Civita nevnt ifbm Agenda Nord-Norge-prosjektet

NRK Nord-Norge

Vil bekjempe moderne slaveri

Norge IDAG, ”Vil bekjempe moderne slaveri”, Kjell Ingolf Ropstads kommentar fra en Civitafrokost for noen år siden nevnt

Norge IDAG

Det liberale Europas utfordringer

Stavanger Aftenblad, ”Det liberale Europas utfordringer”, Jonas Vikingstad, Ungdomsansvarlig i Civita

Stavanger Aftenblad

Hva har skjedd med det borgerlige Bergen

BT, ”Hva har skjedd med det borgerlige Bergen”, Mads Kirkebirkeland svarer Frøy Gudbrandsen,

Menneskeverdet er det viktigste

Kristin Clemet fra Vårt Land intervju sitert

Tønsbergs Blad

Utflytting av statlig byråkrati er ikke et Oslo-problem

Minerva, ”Utflytting av statlig byråkrati er ikke et Oslo-problem”, Anne Siri K Bekkelund, https://www.minervanett.no/utflytting-statlig-byrakrati-oslo-problem/

Minerva

Skitpratet om Oslo

Minerva, ”Skitpratet om Oslo”, Øyvind, https://www.minervanett.no/skitprat-om-oslo/

Minerva

Mener Lier fortjener ydmykhet

Drammens Tidene, ”Mener Lier fortjener ydmykhet”, Ove Vanebo intervjuet, Civitarapport om kommuner nevnt

Drammens tidene

Oslos makt er ønsket av resten av befolkningen

Aftenposten, Mats Kirkebirkeland, ”Oslos makt er ønsket av resten av befolkningen”, likhet i offentlig tjenestetilbud er viktigere enn lokalt selvstyre. http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Oslos-makt-er-onsket-av-resten-av-befolkningen–Mats-Kirkebirkeland-615742b.html

Hylles som et varmt menneske og en sterk politiker

Kristin Clemet intervjuet.

Bergensavisen

– Banet vei for likestilling

Kristin Clemet intervjuet.

Rix

Store forventninger til fersk minister

Advokaten, ”Store forventninger til fersk minister”, Anne Siri K Bekkelunds kommentar i internrevisjonen om Amundsen nevnt

Advokaten

Når blir du norsk?

Nationen, ”Når blir du norsk?”, sitat fra Kristin Clemet, ”På èn måte er samfunnet sekularisert, men på den annen side tror jeg at det tyter ut på andre måter.”

Nationen

Five hylles som et varmt menneske og en sterk politiker

Hamar Arbeiderblad, ”Five hylles som et varmt menneske og en sterk politiker”, Kristin Clemets kommentar nevnt

Hamar Arbeiderblad

På spissen

Romerikets Blad, ”På spissen”, sitat fra Kristin Clemet, ”På èn måte er samfunnet sekularisert, men på den annen side tror jeg at det tyter ut på andre måter.”

Romerikets blad

Politikerne må skille butikk og politikk

Internrevisjonen, Anne Siri K Bekkelund, ”Politikerne må skille butikk og politikk”, om Statkraft, Fosen og elsertifikater

Aftenposten

– Varmt menneske og sterk politiker

Kristin Clemet intervjuet.

Dagsavisen

– Vi har mistet et sterkt og varmt menneske

Kristin Clemet intervjuet om Kaci Kullman Five.

Nettavisen

Sterk og modig flittiglise

Minerva, ”Sterk og modig flittiglise”, minneord av Kristin Clemet om Five, https://www.minervanett.no/sterk-modig-flittiglise/

Minerva

En politiker må tåle å få

BT, ”En politiker må tåle å få”, Kristin Clemet kortsitat om biskoper fra Vårt Land referert

Bergens Tidende

Forventer at Amundsen vil kjempe med nebb og klør for justissektoren

Advokaten, ”Forventer at Amundsen vil kjempe med nebb og klør for justissektoren”, Anne Siri K Bekkelunds kommentar om Anundsen i Internrevisjonen nevnt.

Avokaten

Fornuftig å starte friskole

Liberaleren, ”Fornuftig å starte friskole”, Kristin Clemets blogg om friskoler og privatskoler nevnt.

Liberaleren

NTB Five

NTB, BT, Dagen, Fædrelandsvennen, Nettavisen, iTromsø, Kaci Kullman Five, Kristin Clemet kommentar,

NTB, BT, Dagen, Fædrelandsvennen, Nettavisen, iTromsø

Når blir du norsk?

Vårt Land, ”Når blir du norsk?”, Kortsitat fra Kristin Clemet, ”På én måte er samfunnet sekularisert, men på den annen side tror jeg at behovet for å tro bare tyter ut på andre måter.”

Vårt Land

For Støre er Senterpartiet viktigere enn sosialdemokratiet

VG, ”EU – Støre er Senterpartiet viktigere enn sosialdemokratiet”; Jan Erik Grindheim, http://www.vg.no/nyheter/meninger/eu/stoere-er-senterpartiet-viktigere-enn-sosialdemokratiet/a/23930148/

VG nett

Hun banet vei

VG, Kaci Kullman Five ”Hun banet vei”, Kristin Clemet kommentar

VG

TV2 Five

TV2, Kaci Kullman Five, Kristin Clemet kommentar

TV 2

Dagsnytt 18 Five

NRK, Dagsnytt 18, Kaci Kullman Five, Kristin Clemet kommentar

NRK P2

Norgesglasset

NRK, Norgesglasset, Kaci Kullman Five, Kristin Clemet kommentar

Nrk

Five hylles som et varmt menneske og en sterk politiker

Kristin Clemet intervjuet.

Romerikes Blad

Frihet i forsakelsen

Omtale av Lars Peder Nordbakkens bok http://www.verdidebatt.no/innlegg/11676737-friheten-i-forsakelsen

verdidebatt.no

Frihet til å fornekte

Omtale av Lars Peder Nordbakkens bok https://www.minervanett.no/frihet-a-fornekte/

Minerva

En politiker må tåle å få kritikk

BT, ”En politiker må tåle å få kritikk”, Kortsitater, Kristin Clemet fra Vårt Land, Jeg blir så eitrende irritert på disse biskopene som bare fremstår som dårlige politikere på venstresiden.

SI DET I: «Det er grunn til å advare mot E-tjenesten og PSTs»

Kronikk av Eirik Løkke Personvernboken

VG

Den smilende nasjonalisten

Nettavisen, ”Den smilende nasjonalisten”, Kristin Clemets analyse av innvandringskritiske partier nevnt, FrP mest innvandringskritisk på Stortinget, mens Sp er mest nasjonalkonservativ http://stavrum.blogg.no/1487323968_den_smilende_nasjonalisten.html

Nettavisen

Minerva fyller et tomrom i norske medier

Minerva, ”Minerva fyller et tomrom i norske medier”; Civita nevnt som mer liberale https://www.minervanett.no/minerva-fyller-tomrom-norske-medier/

Minerva

Hvordan leve med lavere handlingsregel

E24, ”Hvordan leve med lavere handlingsregel”, Steinar Juel kommentar om nedsettelsen av handlingsregelen, http://e24.no/kommentarer/handlingsregelen/kommentar-hvordan-leve-med-lavere-handlingsregel/23927709

E24

3 prosents handlingsregel styrker demokratiet

Minerva, ”3 prosents handlingsregel styrker demokratiet” Innlegg Lars G Kolbeinstveit, https://www.minervanett.no/3-prosents-handlingsregel-styrker-demokratiet/

Minerva

Trenger Gud

Vårt Land, ”Trenger Gud”, Langt intervju med Kristin Clemet

Vårt Land

Mathilde Fasting i debatten på NRK1 16.02.17, om velferdsstatens bærekraft.

NRK1

En flyktning krysser sitt spor

«– I demokratier som Norge blir det politiske spekteret smalere og smalere, for det er ikke rom for ekstreme bevegelser i velfungerende samfunn. Jeg går på debattmøter om alt mulig, for eksempel hos Civita eller på Litteraturhuset. Der sitter de kjente ansiktene fra høyre- og venstresida. De er gode og humane og enige om nesten alt før de går pent hjem. I land som Tsjekkia er det mye større spredning. Det er sterkere motsetninger og grovere språkbruk, sier Konupek.»

Klassekampen

Baksidebildet

«I VG skriver den kloke historiker Bård Larsen ved Civita om ­uttrykket «å snakke rett fra levra». Han som elsker å hamre løs på sosialistiske ­politikere, skriver at Venezuelas ­ekspresident Hugo Chávez «gikk til angrep på rettsstaten for å melke sin egen kake kunne­ man gjerne hevde, men han sto for det han mente, snakket fra levra…»»

Vårt Land

Mathilde Fasting på NRK Debatten 16.februar 2017

Idehistoriker og siviløkonom i Civita, Mathilde Fasting, deltok på NRK debatten om velferdstatens fremtid.

NRK

Britiske bettingselskaper: Høy sannsynlighet for at Trump gir seg

At Trump får mange mot seg er ikke usannsynlig, men det vil man få en enda klarere indikasjon på ved mellomvalget i 2018, uttaler Eirik Løkke til E24.

E24

Avlyser statskupp i USA

Bård Larsen, historiker i Civita, skriver i Aftenposten at han frykter for at Trump kan forvandle USA til et autokratisk «simulert demokrati» lik det man ser i Russland, skriver Klassekampen.

Klassekampen

Verdipolitiske spenninger i Høyre

Kristin Clemet omtalt i sak i Vårt Land om den politiske spenningen i Høyre.

Vårt Land

Refser Enova

Civita-rådgiver Mats Kirkebirkeland kritiserer Enova i Finansavisen.

Finansavisen

Glefset fra bygdene

«Høyrepopulisme, nærmest hveser Kristin Clemet i Høyre og tenketanken Civita», skriver John O. Egeland i Dagbladet.

Dagbladet

Solbergs nasjonalisme-retorikk vekker oppsikt

Kanskje kan vi ta begrepet tilbake og bruke det positivt. Det kan være nødvendig med et nasjonalt fellesskap mellom kulturer i en nasjonalstat, sier Bård Larsen til NRK.no.

NRK

Klassekampen må plasseres i forgrunnen

Når Civitas filosof kritiserer klassebegrepet, gjør han det fra begge sider – og bommer, skriver Karl Kristian Kirchoff og Morten Johansen på Minerva.

Minervanett

Bård Larsen intervjuet av Radio Nova

Historiker i Civita, Bård Larsen intervjuet av Radio Nova om høyrepopulisme.

Radio Nova

Olsens årlige bekymringsmelding

«Selv høyreliberale Civita mener det er «problematisk» at regjeringen finansierer både skattekutt og gode formål med økt oljepengebruk. Høyresiden har foreløpig ikke tydelig vist «hvilke offentlige utgifter som skal begrenses», påpeker tankesmia.» skriver Kristian Sollie Skardalsmo

Agder Avisen, Laagedalsposten, Varden

Bekymringsmeldingen

«Selv Civita mener det er «problematisk» at regjeringen finansierer både skattekutt og gode formål med økt oljepengebruk.»

Laagendalsposten

Fabian Stang tapte nominasjonskampen

Kristin Clemet nevnt.

VG

Tetzschner slo Stang

Kristin Clemet nevnt.

Dagsavisen

Fabian Stang: Seier eller ingenting

Kristin Clemet nevnt.

VG

Sp-lederen er også klar på at målet er et regjeringsalternativ der i det minste Sp og Ap er med

Kristin Clemet nevnt i kommentar om Senterpartiet.

Helgelendingen

Sp har medvind

«Lederen for den liberale tankesmien Civita, Kristin Clemet, hevder at den norske «trumpismen» finnes på begge sider av midtstreken i norsk politikk.»

Sarpsborg arbeiderblad

Sp svever høyt

«Lederen for tankesmien Civita, Kristin Clemet, hevder at det særlig er Senterpartiet og Fremskrittspartiet som ser nytteverdien av å spille på motpolene by og land, folk og elite,» heter det i en rekke lokalaviser.

Avisa Nordland

Bjarne Brøndbo og velferdsbakrusen

Ragna Nordenborg skriver på NRK Ytring: Farvel Arbeiderpartiet, hallo tenketank Civita og Kristin Clemet?

NRK

Sp har medvind

Lederen for den liberale tankesmien Civita, Kristin Clemet, hevder at den norske «trumpismen» finnes på begge sider av midtstreken i norsk politikk, skriver Lofotposten. Saken også publisert på ANB.

Lofotposten

Savner ofte malerkosten

Mats Kirkebirkeland intervjuer Jonas Bals.

Minervanett

Har Sp nådd formtoppen?

Kommentar i Nationen: «Vedum er ingen Donald Trump, uansett kor mykje Kristin Clemet i Civita prøver å få dei til å sjå like ut.»

Nationen

Kristin Clemet – høyreekstremist

Ola Bog skriver i Dagsavisen.

Dagsavisen

Senterpartiets nasjonalisme er en mild bris

Til tross for den populistiske retorikken står Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum på trygg liberaldemokratisk grunn, skriver Bård Larsen i Minerva.

Minerva

– Hadde Listhaug sagt det Vedum sier, hadde Facebook tatt fyr

Kristin Clemet sitert fra Twitter etter politisk kvarter: ”Hadde Listhaug sagt det Vedum sier, hadde Facebook tatt fyr. Journalistene også, tror jeg.”

Nettavisen

Statusløft med lønn og kvalitet

Støtte til Anne Siri Koksrud Bekkelund.

Utdanning

Clemetistan og Tajikistan

”Morsom” artikkel om at Norge bør deles etter politiske preferanser, og den markedsliberale delen skal hete Clemetistan.

Dagbladet

Den liberale Kristin Clemet

Jan-Aage Torp skriver om at han ble sett som medmenneske igjen, av Kristin Clemet på frokostmøte.

Norge i dag

Falsk omsorg for au pair-jentene

Gunnar Stavrum om Politisk kvarter-debatten der Mathilde Fasting deltok. Støtte til Fasting.

Nettavisen

Ingen vil møte reformmotstanderne

Civita nevnt blant mange som ikke stiller opp på fagbevegelsekonferanse. Kristin Clemet intervjuet og avviser.

Kommunal rapport

Klassebevissthet på norsk

«En av grunnene til at vi ikke har fått noen Margaret Thatcher i Norge, er at Gro Harlem Brundtland liberaliserte og deregulerte.» Innlegg av Lars Gauden-Kolbeinstveit.

Minerva

Brochmann II-utvalget: – Hun er kvinnen som gir politikerne råd om norsk innvandringspolitikk. Denne gangen håper hun de lytter

Civitas frokostmøte nevnt.

Dagbladet

Sprøyt, sludder og floskler

Å snakke «rett fra levra» er egentlig en måte å rope hva som helst på, skriver Bård Larsen i VG.

VG

Glem «falske nyheter», nå er det «historieomskriving» som gjelder

Her hjemme var den innvandringsliberale tenketanken Civita på den postfaktuelle ballen alt i mars 2016, skriver Nina Hjerpset-Østlie

HRS

Sitert

”Om du er statsråd, er du statsråd hele tiden – helt til du ikke er det lenger. Civitas Anne Siri K. Bekkelund i Aftenposten”

Klassekampen

Lektorveske

”Det var Stortingets spontanspørretime. I 90 minutter skulle vesken få stå i ro. Den så ut som om den hadde slitt seg frem og tilbake mellom hjem, klasserom og lærerværelse i årevis. Men noen lektorveske var det jo ikke. Den har ikke båret rundt på to faste daglige skiver – en med gulost og en med brunost. Den har vært med på frokostmøter hos Civita i stedet. Og regjeringslunsjer.” Kjetil Alstadheim

Dagens Næringsliv

Da nyliberalismen tok over

«Nyliberal» har blitt en sekkebetegnelse for alt som er negativt, men ordet betegnet egentlig en kritikk av laissez-faire liberalisme, skriver Lars Peder Nordbakken

Minervanett

Politisk kvarter

Mathilde Fasting i politisk kvarter om Au-pairordningen med Peggy Hessen Følsvik (LO)

NRK

Trump

Eirik Løkke snakker om Donald Trump.

TV2 Nyhetskanalen

Trur venstre har blitt lurt

Anne Siri Koksrud Bekkelund blir intervjuet om statlige arbeidsplasser

NRK nyhetsmorgen

– Skal en kvinnes suksess måles etter om hun får barn?

– En borgerlig feminisme må slå fast at kvinner i Norge stort sett er frie, at de må leve livet og slutte å påstå at samfunnsstrukturer holder dem nede, sier Gauden-Kolbeinstveit i intervju

Minervanett

Sagt siden sist

Historiker i tankesmien Civita, Bård Larsen, i kronikken Har den «europeiske eliten» mistet kontakt med egen befolkning?

Utrop

«Det er noe som er riv, ruskende galt»

For ikke å glemme Kristin Clemet, tidligere statsråd (H), nå leder i den konservative tankesmien Civita, og en av de mest respekterte ideologene på den politiske høyresiden. Hun var raskt ute på Twitter, der hun delte innlegget fra Brøndbo til sine nesten 60 000 følgere, skriver Egon Holstad

I Tromsø

Civita mot Røkla

”Det virker som om det er en kampanje på gang for å likestille såkalt venstrepopulisme med høyrepopulisme, og å stemple begge som brunflekkete. John Olav Egeland i Dagbladet bruker begrepet rottefangerens (les: Trump og brexit) fløyte som lokker venstresiden. Civita gikk som vanlig i spissen med Kristin Clemet og Bård Larsen som våpendragere (Aftenposten 22. og 23. januar). Dette er etter min oppfatning en ny og modernisert variant av den gamle og velbrukte kommu-nazisme-stemplingen som Bård Larsen og kompanjonger har drevet med de siste årene.” skriver Uno Abrehamsen

Klassekampen

God Morgen Norge om Trump

Eirik Løkke intervjues om Trump på TV2

TV2

Å hoppe ut og inn i rollen som statsråd

Å være en del av landets utøvende politiske makt – regjeringen – er et ombud, ikke en vanlig jobb eller et ansvar du kan velge å skru av og på etter forgodtbefinnende, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund

Aftenposten

Som sagt

Kristin Clemet sitert: «Twitter kan virkelig være et utrivelig sted.»

Bergens Tidende

Bård Larsen: – Vi trenger dommedagsscenarier

Minervanett har intervjuet Civita-historiker Bård Larsen, og allerede ved tittelen skjønner vi at dette blir interessant: «Holder muligheten for statskupp i USA åpen».

Document

Sitert

”Økt skatt er feil medisin, men har de borgerlige noe godt alternativ? Civita-rådgiver Lars Gauden-Kolbeinstveit, DN”

Bergens Tidende

Hva skjer?

Civitas frokostmøte om Tyrkia nevnt i Dagsavisen

Dagsavisen

Stor velferdsstat tilsier høy skatt

Det vil være riktig å redusere veksten i oljepengebruken fra det nivået Solberg-regjeringen har lagt seg på. Skal den ned, betyr det mindre vekst i offentlige utgifter, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit

Dagens Næringsliv

Grindheim svarer Christian Anton Smedshaug

”Lav og lav, fru Blom: I 2015 eksporterte norske bedrifter for 37 milliardar kroner til USA, 32 av desse milliardane var fastlandseksport. Eksporten til USA har aldri vore høgre.” skriver Jan Erik Grindheim

Nationen

Vi kan ikke teste når innvandrere blir norske

Som den svensk-iranske økonomen Tino Sandanaji understreket på Civitas frokostmøte fredag, hver kultur har mange uformelle sosiale regler som gjør oss til oss, og som gjør det vanskeligere for nyankomne å inkluderes, Aksel Braanen Sterri

Dagbladet

Alle skal med alle skal få

Lars Gauden-Kolbeinstveit diskuterer offentlig utgiftsvekst og skattepolitikk med Torbjørn Røe Isaksen og Hadia Tajik

NRK Dagsnytt 18

Sakset

Bård Larsen sitert: «Trump ikke er demokrat, og har en ustabil autoritær personlighet, omtrent som avdøde Hugo Chavez i Venezuela og Duterte på Filippinene. I et sånt scenario vil vi antagelig få borgerkrigstilstander, der øst- og vestkysten vil forsøke å løsrive seg fra Washington.»

Stavanger Aftenblad

Tojes merknader

Aksel Braanen Sterri nevner Civitas frokostmøte om Brochmann-utvalget.

Dagbladet

Reagerer sterkt

I KJØLVANNET av gode meningsmålinger for Senterpartiet, har det dukket opp betegnelser og merkelapper vi som hører hjemme i Senterpartiet tar sterk avstand fra. Partileder, Trygve Slagsvold Vedum har blitt kalt «lille-Trump», partiet er kalt både nasjonalistisk og populistisk. Sist var det Kristin Clemet som målbar disse synspunktene. Det er flere grunner til at jeg reagerer sterkt på det jeg oppfatter som forsøk på å diskreditere partiet, skriver Anne Nordby Skarstad i Hof Senterparti

Holmestrand og Hof avis

Monarkiet

«I ein artikkel i Aftenposten 24. januar skriv ho at det er store skilnader mellom partia og personane som utgjer den høgrepopulistiske bølgja som no er over oss. Men der er også likskapar. Den ideologiske kjernen er ein form for nasjonalisme eller nasjonalkonservatisme, både på høgre- og venstresida. Begge ønskjer dei ”å bestemme over eiga land”. skriver Berit Lyngstad

Vikebladet Vestposten

Pragmatisk innvandringsdebatt

Også den svenske samfunnsø- konomen Tino Sanandaji la vekt på ikke så lett målbare størrelser som tillit, på et Civita-frokostmøte i anledning Brochmannrapporten fredag, skriver Eva Grinde

Dagens Næringsliv

Intervju med Jonas Bals

Bals er faglært maler og rådgiver for Jonas Gahr Støre. I sin nye bok «Hvem skal bygge landet?»: Når man drar på frokostmøte i Civita, får man av og til høre om « sosial jumping», at arbeidsinnvandring er et stort gode for alle de som kommer hit og hever høyere lønn enn de ville gjort i hjemlandet.

Klassekampen

Fra arabisk vår til jihadistisk Disneyland.

Raseriet mot globaliseringen er i høy grad en reaksjon mot dens triumf og et vitnesbyrd om hvor dyptgående den har endret vår verden, skriver Iyad El-Baghdadi

Aftenposten

Iyad El-Baghdadi snakket om demokrati og menneskerettigheter i et diktatur.

Nå skal han skrive om politikk, religion og radikalisering i en serie essay hos tankesmien Civita og Aftenposten.

Aftenposten

Holder muligheten for statskupp i USA åpen

SØNDAGSSAMTALEN: – Vi trenger dommedagsscenarier, sier Civita-historiker Bård Larsen. Bli med på en lek med USA-dystopier.

Minervanett

Konspirasjonen mot Amerika

Leserbrev av Tommy Hansen på Gjøvik: «Sykehus, NAV, Forsvaret, Renovasjon og slik kan jeg fortsette. Skrivebordsteorier fra folk utenfor den virkelige verden. Ingen truer den norske modellen mer enn Civitamiljøet i Oslo.»

Oppland Arbeiderblad

Her er noen alternative fakta om alternative fakta

Clemets påstand om at Senterpartiet har Norges strengeste innvandringspolitikk, er ikke fakta i den forstand at poenget er ubestridelig, men det er åpenbart heller ikke et «alternativt fakta» som er løsrevet fra enhver rimelig analyse., skriver Torbjørn Røe Isaksen

Morgenbladet

En sminket gris er fortsatt en gris

Leder i tankesmia Civita, Kristin Clemet, skriver: «God retorikk er viktig i politikk. Ord og uttrykk som gir velgerne positive assosiasjoner, kan ofte være viktigere enn innholdet i politikken». – skriver Sohaib Ahmad

Utrop

Stor interesse for innvandringspolitikk

Det er stor interesse for Brochmann 2-utvalget og konsekvenser innvandringspolitikken har.

Liberaleren

Alt som før fra Arbeiderpartiet

Ap har avklart sin skattepolitikk for neste stortings-periode. Som de sier, det er ingen overraskelser. Som jeg sier, dessverre, skriver Mathilde Fasting

Finansavisen

Når de liberale vågner

Frokostmøtet på Café Christiania er fullstappet, skriver Lars Akerhaug

Minervanett

Vi har vært våkne hele tiden

Lars Akerhaug tar feil når han tror Civita aldri har satt et kritisk søkelys på kostnadene ved innvandring, skriver Kristin Clemet

Minervanett

Fredag 3. februar

Civitas frokostmøte om Brochmann-utvalget nevnt.

Klassekampen

Ulv

ULVESTRIDEN: Stortinget gir lover, men skal ikke tolke dem. Retorikken til flere stortingsrepresentanter gir grunn til bekymring, Skriver Torstein Ulserød, Haakon Riekeles og Jan Erik Grindheim

Minervanett

Stortingets populistiske ulvefest

Kronikk av Ulserød, Grindheim og Riekeles: «Stortinget gir lover, men skal ikke tolke dem. Retorikken til flere stortingsrepresentanter gir grunn til bekymring.»

Minerva

Justin Trudeaus moralske lederskap

«Trudeaus åpenhet er ikke skinnhellig, og den er ikke hyklersk. Den er et uttrykk for moralsk lederskap i en tid hvor det virkelig trengs,» skriver Eirik Løkke.

Minerva

Hvor er Vesten nå?

Kronikk av Lars Peder Nordbakken: ”Det eneste som er sikkert er at fremtiden er åpen. Fremtiden er ikke forutbestemt, og derfor kan vi med fordel, slik filosofen Karl Popper en gang insisterte at vi burde, se på fremtidsoptimisme som en borgerplikt.”

Dagbladet

Populisme på norsk

Kristin Clemet svarer Bjørgulv Braanen om bl.a. Senterpartiet.

Klassekampen

De flinkeste til læreryrket

Torbjørn Røe Isaksen svarer Anne Siri Koksrud Bekkelund: ”Koksrud Bekkelund i Civita skriver i Aftenposten 25. januar at «læreryrkets status ikke kan vedtas». Nei, men vi kan vedta krav som gjør at vi får flere dyktige studenter inn.”

Aftenposten

Senterpartiets innvandringspolitikk

Kristin Clemet svarer Anne Beathe Tvinnereim.

Aftenposten

Utvalg: Innvandring kan true oppslutningen om velferdsstaten

Haakon Riekeles nevnt som medlem av Brochmann-utvalget.

Aftenposten

Liberaliseringen vil fortsette

Artikkel av Lars Akerhaug: ”de liberale teologene vil oppleve å få sterk støtte fra et sekulært folkedyp. Tanken om at helvete ikke finnes og at Jesus umulig kan ha blitt drept for våre synder passer svært godt med tidsriktige bilder av kristendommen. Lars Gauden Kolbeinstveit har tidligere beskrevet godt i Minerva hvordan Bjørn Eidsvåg er en av de fremste eksponentene for dette synet”

Minerva

Kuppforsøk

Svar til Kristin Clemet på lederplass: ”Å karakterisere politiske retninger man er uenig med som populister og slå dem i hartkorn med Trump, framstår som et retorisk kuppforsøk mot folk og bevegelser som er motstandere av sentralisering, markedsliberalisme og svekket nasjonal suverenitet.”

Klassekampen

Skam

Bård Larsen nevnt i innlegg om at det er mye på venstresiden å være flau over.

Klassekampen

Nei til fri arbeidsinnvandring er ikke fremmedfrykt

Anne Beathe Tvinnereim svarer Kristin Clemet.

Aftenposten

Folk flest flytter til Oslo, men hater byen likevel

Kronikk av Mats Kirkebirkeland.

Minerva

Østlandssendingen

Eirik Løkke intervjuet om Trump og innreiseforbudet.

NRK

Ingen løsning

DN omtaler Haakon Riekeles kuttnotat på lederplass.

Dagens Næringsliv

Dagsnytt 18

Kristin Clemet debatterer Senterpartiets populisme med Anne Beathe Tvinnereim.

NRK2

Mossing tar for seg kjedsomhet

Lars Svendsen nevnt som prosjektleder i Civita.

Moss Avis

Kjeder du deg mye?

Lars Svendsen skal holde foredrag.

Fredriksstads blad

Donald Trump ser deg

Kronikk av Eirik Løkke; ”det faktum at Trump nå besitter historiens mest sofistikerte overvåkningsregime er utvilsomt en stor utfordring for alle som er opptatt av enkeltindividets vern.”

VG

Handlekraft eller dømmekraft?

Kronikk av Torstein Ulserød og Nikolai Hegertun om UDs håndtering av ILPI-saken.

Dagbladet

Verdibørsen

Bård Larsen og Øystein Sørensen samtaler om sivilisasjonen.

NRK P2

Ukens snakkis: Blir Trump diktator?

Bård Larsen intervjuet.

Minerva

Sitat

Lars Gauden-Kolbeinstveit sitert fra bokanmeldelse hos Minerva.

Bergens Tidende

Snakker om kjedsomhetens filosofi

Lars Svendsen omtalt.

Fredrikstads blad

Populisme og den norske debatten

Kristin Clemet svarer Senterpartiets Anne Beathe Tvinnereim: ”Hvis Tvinnereim virkelig er redd for en mer polarisert debatt, vil jeg anbefale henne å kikke litt på deler av den retorikken partilederen hennes nå bruker.”

Aftenposten

Har den europeiske eliten mistet kontakt med egen befolkning?

Kronikk av Bård Larsen: ” Det blir noen spennende år fremover, hvor mye står og faller på om liberale klarer å inkludere mange nok mennesker til å gjenskape tillit og stabilitet i befolkningen.”

VG

Civita-Larsens Ekko

Document om NRK Ekko torsdag: ”I kjent Larsen-stil viste historikeren liten vilje til å forstå vanlige folks bekymringer, men var god på å fremmedgjøre europeere som leter etter løsninger på de enorme problemene som har fått utvikle seg på kontinentet.”

Document.no

– Pul så mye dere vil!

Oppfølgingsintervjuer etter Lars Gauden-Kolbeinstveits anmeldelse av ”Gleden med skjeden”.

Minerva

Hører ikke, eller vil ikke høre?

Agendas svar til Haakon Riekeles om ulikhet republisert.

ABC Nyheter

Modellkamp i SSB

«En teorikamp i SSB kan gi dramatiske endringer i forutsetningene norsk politikk baserer seg på. De nye modellene er flotte i teorien, men i praksis bør vi fortsatt holde oss med gode, gamle, sosialdemokratiske MODAG.»

Minervanett.no

Innvandring og eiendom

Marius Doksheim på TV2-nyhetene om innvandring og eiendom

TV2

Det liberale demokratiets fremtid

Bård Larsen i Ekko om det liberale demokratiets fremtid.

NRK Ekko

Ufaglærte lærere

Professor Karl Øyvind Jordell nevner Koksrud Bekkelunds internrevisjon i Aftenposten: økningen i antall ufaglærte lærere i skolen er på ca. 40 prosent i Troms og Nordland. Hvis denne utviklingen fortsetter, og det er vanskelig å se hva som skulle motvirke den, rakner lærerdekningen i Nord-Norge. […]vedtatte endringer forverre situasjonen.

Aftenposten

LO Ungdom

Anne Siri Koksrud Bekkelund er nevnt som innleder til LO Ungdom sin konferanse i Trondheim.

Klassekampen

Tom for tanker?

Marit Arnstad svarer Kristin Clemet om Sp og Trump: «Med sin søken etter en «norsk Trump» bommer Clemet kraftig. Verre er det at hun gjennom sine tanker bidrar til den type polarisering som vi har sett i USA over tid. En polarisering svært få av oss ønsker i Norge. Det kan være at tenketanken har tom tank og nå prøver å slå seg inn igjen i den politiske debatten. Da må jeg si at jeg heller er enig med Henrik Syse: Ikke la Trump få større plass enn han fortjener.»

VG

Alternative fakta

Paul Joakim Sandøys notat om alternativ medisin nevnt i kommentar om «alternative fakta» av Ingeborg Senneset.

Aftenposten

Feiltolker Sp

Aslak Bonde drøfter Kristin Clemets analyse av norsk trumpisme. Nøktern analyse, men «hennes fremstilling av konflikten mellom folk og elite er tradisjonell.»

Morgenbladet

Nationen om Sp-kritikk

Kristin Clemet og Civita nevnt i en kommentar om Sp: «Men de som nå jamrer over «populismens» fremmarsj – hva er det egentlig de står for? Vil de beholde tunnellsynet og peise på med mer nyliberalisme og sentraliserings-politikk, slik Solberg-regjeringen gjør? Ja, det ser sånn ut, når du ser på kritikere som Civita-leder Kristin Clemet.»

Nationen

Bedriftsledere og politikere

Steinar Juel i sin spalte: «Hvordan vil USAs nye president og de mange næringslivslederne han omgir seg med takle de politiske rollene?»

Dagens Næringsliv

Humaniora og samfunnsvitenskap

Klassekampen siterer Civitas Lars Gauden-Kolbeinstveit: «Kolbeinstveit starter sin anmeldelse av «Gleden ved skjeden» med å forklare hvorfor han er noe ustø i bokas tema: Da jeg begynte på videregående, ramlet jeg av naturfagene, og siden har jeg konsentrert meg om humaniora og samfunnsvitenskap. Dette har hatt sin pris.»

Klassekampen

Koksrud Bekkelund sitert

Anne Siri Koksrud Bekkelund, Venstre-medlem og høyreside-spaltist i Aftenpostens «internrevisjon»: «Det er fint å tenke, som Høyre og Venstre, at bare de beste studentene skal bli lærere. Men det er vanskelig å tro at bare det blir vanskelig nok å komme inn på studiet, vil veldig mange flere bli lærere.»

Nationen

Trump-skvetting

Senterpartiet.no gjengir Anne Beate Tvinnerheim sin sak fra Aftenposten.

Senterpartiet.no

Tvinnerheim sitert

Trønder-Avisa siterer Anne Beate Tvinnerheim: «Kristin Clemet går i bresjen og sauser meningsmotstandere av alle avskygninger sammen i det hun kaller populisme og «den norske trumpismen». Clemet bedriver «Trump-skvetting».

Trønder-Avisa

Kunnskapsløftet

Svein Ove Olsen, fylkesleder Utdanningsforbundet skriver om måling i skolen og nevner Kristin Clemet: Det som imidlertid er bemerkelsesverdig, er at norske elever nå er på ganske nøyaktig samme resultatnivå som ved PISA-undersøkelsen i 2000 – den første Norge deltok i. Den gang ble uttrykket «PISA-sjokket» konstruert. Utdanningsminister Kristin Clemet uttalte at det føltes som å komme hjem fra et vinter-OL uten en eneste norsk medalje, la skylden på venstresidens skolepolitiske unnfallenhet, og brukte «sjokket» til å berede grunnen for skolereformen «Kunnskapsløftet».

Fædrelandsvennen

Politisk påvirkning

Øyvind Larsen med kommentar om politisk påvirkning, nevner Kristin Clemet: «For kort tid siden hadde tidligere undervisningsminister fra Øyvind Larsen med kommentar om politisk påvirkning, nevner Kristin Clemet: «For kort tid siden hadde tidligere undervisningsminister fra Høyre, Kristin Clemet, et innspill i RA der hun rakker ned på Aps skolebyråd, Tone Tellevik Dahl, som tydeligvis har kritisert Høyre for et dårlig gjennomført «kunnskapsløft».»

Rogalands Avis

Myter om Oslo

Mats Kirkebirkeland svarer Svein Anders Noer Lie om Oslo: «Oslo er trendy, produktiv, lønnsom og attraktiv. Selv er jeg innflytter til hovedstaden, og angrer ikke.»

Dagbladet

Lærerstatus

Anne Siri Koksrud Bekkelunds internrevisjon fra Aftenposten danner grunnlaget for en sak på nettstedet: «Venstre og Høyre gjør det vanskeligere å bli lærer. Det er uklart om dette gir oss flere gode lærere, eller om det bare fører til lærermangel, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Civita i en kommentar i Aftenposten.»

Utdanningsnytt.no

Sitert

Anne Siri Koksrud Bekkelund sitert: «Læreryrkets status kan ikke vedtas. De borgerlige bør konsentrere seg om å gjøre yrket mer interessant.»

Bergens Tidende

Sitat

Kristin Clemet nevnt i dagens sitat.

Dagbladet

Attac og Trump

«Attac tør ikke fryde seg over Trumps stopp for TPP», Kristin Clemets tweet om venstresiden og handelsavtaler nevnt.

abcnyheter.no

Nudging på norsk

En sak om «nudging» referer til Civita-notat om tematikken.

tidskriftet.no

Den liberale samfunnsorden i krise

Lars Peder Nordbakkens bok anmeldt.

Minervanett.no

«Læreryrkets status kan ikke vedtas»

Anne Siri Koksrud Bekkelund i internrevisjonen: «Læreryrkets status kan ikke vedtas»

Aftenposten

Trump-skvetting

Anne Beate Tvinnerheim svarer Kristin Clemet om populisme i Norge: Clemet bedriver «Trump-skvetting»

Aftenposten

Trump skaper engasjement

Steinar Paulsen skriver kommentaren «Donald Trump skaper engasjement» og nevner Kristin Clemet: «Han er selvfølgelig ingen hvemsomhelst og han er vitterlig i overkant frittalende. Dessuten er han nesten like aktiv på TWITTER som Kristin Clemet.»

kommentar.no

Sannheten om Oslo

Svein Anders Noer Lie førsteamanuensis UiT om Mats Kirkebirkelands kronikk om Oslo: «Dette er den triste sannheten om Oslo som Norges hovedstad»

Dagbladet

Svartedauden, Trump og Brexit

John Peter Hernes Gruppeleder, Stavanger Høyre, refererer til Kristin Clemet og «social jumping».

Rogalands Avis

Bård Larsens lek med ord

Anders Ulstein om Bård Larsens kronikk om Trump og populisme: «Men hva om Larsens kronikk ikke er en beskrivelse av problemet, men i stedet er en del av det?»

document.no

Civita-logikk

Jonas Bals svarer Torstein Ulserød og Morten Kinander: Skulle verftseierne, NHO, Norsk Industri og Civita vinne frem med sin argumentasjon, vil Norge miste det viktigste virkemiddelet vi har for å sikre at de kollektive avtalene omfatter tilstrekkelig mye av det norske arbeidsmarkedet.

Klassekampen

Det klassiske diktaturet er på vei ut. Donald Trump er på vei inn.

Det skjer en reaksjonær vekkelsesbølge i Vesten. Valget av Trump er bunnpunktet – foreløpig.

Aftenposten

Kan det dukke opp en norsk Trump?

«Den norske trumpismen» finnes på begge sider av midtstreken i norsk politikk.

Aftenposten

Ikke en kamerat

Peter Titland i Attack går i møte med Kristin Clemets bemerkning om at venstresiden og Trump er enige i motstanden mot handelsavtaler: «Å være mot en handelsavtale og for nasjonalt selvstyre sier ikke mye om et politisk prosjekt. Det internasjonale utsynet gjør det. Internasjonal solidaritet ble et adelsmerke i debatten om norsk medlemskap i EU.»

Klassekampen

Hører vi?

Sigrun Aasland kritiserer Haakon Riekles: «Ulikhet har utviklet seg over lang tid, og har økt jevnt og trutt siden omtrent 1989. Det gjøres ofte forsøk på å bagatellisere utviklingen ved å sammenlikne ett år med et annet. Eller ved å late som det er statistiske og ikke faktiske utslag vi ser. Nylig i form av Civita og Haakon Riekeles i et innlegg i Aftenposten før jul.»

Agenda Magasin

Innbyggere i Oslo

Mats Kirkebirkeland «sakset» inn: Innbyggere i Oslo er svært rause både når det kommer til økonomisk og politisk maktutjevning.

Stavanger Aftenblad

Nyliberal retorikk

Ola Innset svarer Kristin Clemet og Anne Siri Koksrud Bekkelund: «Mitt anliggende er ikke først og fremst å argumentere mot velferdsprofitører, men å vise hvilke historiefortellinger og retoriske grep som ligger til grunn for deres inntog i den norske velferdsstaten.»

Klassekampen

«Kultur for kulturens egen skyld»

Civta-bok om kultur nevnt i intervju med Aase Marthe Horrigmo i Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennen

Brølet fra bygde-Norge

Carsten Bleness: Det svir litt når Vedum harselerer med alle de som går på seminar i tenketanken Civita, og som ikke bidrar til verdiskapning. […] «Tar du både lensmannen og Nav-kontoret fra bygda må de få noe annet. 5000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo er kravet til Sp. Arbeidsplasser og vekst er det distriktene virkelig trenger. Foreløpig er vi bare tilbudt ulven.

Hamar Arbeiderblad

Eirik Løkke om Trump

Rådgiver Eirik Løkke var på NRK Østlandssendingen, TV2 Nyhetene (1500) og NRK Nyheter (1600) og kommenterte innsettelsen av Trump.

NRK og TV2

Guruen for de nyskapte

Civita nevnt i forbindelse med innlegg om Innovasjon Norges Anita Krohn Traaseth: « Her fra et dialogmøte om Drømmeløftet med tankesmiene Skaperkraft, Agenda og Civita».

Ukeavisen Ledelse

Jo da, vi vet hvorfor, Isaksen

Kristin Clemet nevnt: «For cirka tolv år siden, på slutten av sin statsrådstid, innførte Kristin Clemet minstekrav for opptak, 3,5 i snitt og 3 i norsk og matte. Dette var det mest forsiktige alternativ av flere».

Klassekampen

Kamp mot stråmenn, Innset

Kristin Clemet og Anne Siri Koksrud Bekkelund svarer Ola Innset: «I Klassekampen 16. januar går Ola Innset hardt ut mot det han mener er en «idylliserende fremstilling av markeder og kapitalisme fra Civita». Men det kan virke som om Innset har stoppet ved overskriftene når han har lest det vi har skrevet. Hadde han faktisk lest våre publikasjoner og kronikker, ville han sett at vi er enige om mye».

Klassekampen

Nyliberalismens røter

Professor filosofi Arild Pedersen anmelder Lars Peder Nordbakkens bok «Liberale tenkere for vår tid»: «Boka er skriven utan akademisk fiksfakseri, med ein lettlesen, forståeleg, forteljande stil. For mange gjev ho ny kunnskap. For motstandarar burde ho invitera til motinnlegg. «Vi var frie sjølv om mykje var forbode, til dømes dans i påsketida.»»

Dag og Tid

Sagt av andre

Sagt av andre: Oslo bidrar. «Oslos innbyggere overfører nesten et helt kommunebudsjett til resten av landet hvert år, til tross for at hovedstaden har flere helt særegne utfordringer, knyttet blant annet til integrering, samferdsel og boligsituasjonen.» Civitas Mats Kirkebirkeland, Dagbladet.

Nationen

Politisk korrekt – men faktisk feil

Steinar Juel nevn: «Steinar Juel og Stein Reegård forsvarer i DN 10. januar sin historie. I fortellingen er noe rett. Dens glans gjør oss dog mindre skjerpet.»

Dagens Næringsliv

Uærlig drosjedebatt

Svarinnlegg til Anne Siri Koksrud Bekkelunds kronikk: ««Slipp drosjenæringen fri», skriver Anne-Siri Koksrud Bekkelund (Aftenposten 11. januar) og føyer seg inn i rekken av liberalister som ikke anerkjenner bredt forankrede politiske mål og faktakunnskap som ligger bak en offentlig lovgivning på området.»

Aftenposten

Arven etter Barack Obama

«Obama har, mer enn noen annen amerikansk president, personifisert det å være «presidential». Men han lyktes bare delvis politisk», skriver Eirik Løkke.

Minerva

Elitens penger

Civita og Mats Kirkebirkeland nevnt: «Kirkebirkeland i Civita kan gjerne være bekymret på elitens vegne dersom ikke makt og ressurser fordeles på en rettferdig måte i landet. Det er imidlertid å håpe at det ikke er en Trump som får utnytte raseriet i folkedypet, men at det kommer til uttrykk gjennom en opplyst opinion i demokratiske valg, fri for falske nyheter og manipulering.»

Altaposten

En eim av Weimar

«Vi har lenge slitt med stadig sterkere autoritære høyrepopulister. De får nå selskap av Putin-vennlige venstrepopulister. Som i Weimar-republikken trues det liberale sentrum fra begge sider», skriver Bård Larsen.

Minerva

Styrt av kjensler?

Oddny Miljeteig, gruppeleder for SV bystyret, og fast spaltist i BA, nevner Kristin Clemet i «På Onsdag» i Bergensavisen: «Kristin Clemet, norsk høgresides fremste ideolog, meiner både at Noreg toler større skilnader og at dei lågaste lønene burde kunna vera lågare i vårt land. Regjeringa ser ut til å dansa etter Clemet si pipe, slik dei fordeler skattelettane til dei rikaste her i landet – og opnar dørene for å føra ut pengar til skatteparadis».

Bergensavisen

Hele livet på skolen

Kristin Clemet nevnt i innlegg om rektor Nina Ullnæss: Hun legger også til innføringen av nasjonale prøver under Kristin Clemet som en stor forandring. – Det medførte at skolen langt mer enn tidligere ble opptatt av å skape gode resultater.

Smaalenenes Avis

Jakten på nasjonal identitet

Kristin Clemet nevnt: «Kristin Clemet har flere ganger pekt på at Sp er Norges mest nasjonalkonservative parti i dag. Dette førte til en debatt mellom henne og Sps leder Trygve Slagsvold Vedum.»

Vårt Land

– Plateselskapene eier ikke Skam!

«Jeg synes denne Facebook-kommentaren til Anne Siri Koksrud Bekkelund oppsummerer dette fortreffelig, skriver Christer Gundersen, teknisk leder i Nasjonal digital læringsarena (NDLA). «Skam er jo vår beste eksportartikkel siden trelast, og bygger relasjoner med Kina bedre enn offentlig pisking av Dalai Lama ville gjort. Samtidig sprer serien solide norske verdier som likestilling, girl power, homo-rettigheter og ungdomsfylla! Noen. Må. Gjøre. Noe. Nå.»

Digi.no

«Panelet: Hva husker du best fra Obamas åtte år i Det hvite hus?»

Eirik Løkke intervjuet om hva han kommer til å huske best fra president Barack Obamas åtte år i Det hvite hus.

Amerikanskpolitikk.no

«Oslo-eliten» er mye bedre enn sitt rykte

Ingen andre hovedstadseliter er så rause med resten av nasjonen som «eliten» i Oslo, skriver Mats Kirkebirkeland i Dagbladet.

Dagbladet

Rådgiverne er veskebærere

Kristin Clemet og Lars Akerhaug, journalist i Minerva om Regjeringens politiske rådgivere.

Dagsnytt Atten

Mener brev fra Breivik viser at han er mentalt syk

Clemet nevnt i forbindelse med brev Breivik har sendt til Solberg, Jensen og Clemet.

Dagbladet

Politiske rådgivere: Veskebærere og løpegutter

Kristin Clemet intervjuet.

Minerva

Skal kirken være politisk?

Civitas frokostmøte nevnt.

Dagen

Omskriver historien om Kunnskapsløftet

«Historien om skolereformen fra 2004 er en annen enn den Tone Tellevik Dahl forteller,» skriver Kristin Clemet.

Dagens Næringsliv

«Charter for change»

Nikolai Hegertun i Dagsnytt Atten om «Charter for change», en avtale som forplikter flere hjelpeorganisasjoner å gi 20% av pengene til lokale hjelpeorganisasjoner.

Dagsnytt Atten

Helseapper bør utstyres med personvernerklæringer

Eirik Løkke, rådgiver i Civita og forfatter av Personvern etter Snowden (2016), ville selv vært forsiktig med å legge inn personlig helseinformasjon i apper, spesielt knyttet til narkotika. «Hvis en app hjelper deg til å begrense drikking, røyking og snusing, trumfer det kanskje risikoen for å få spredt informasjonen. Men jeg ville vært skeptisk til å bruke apper som handler om bruk av ulovlige rusmidler. I verste fall risikerer man mange år i fengsel», sier Løkke.

RUS & SAMFUNN - det ledende norske fagtidsskriftet for aktører og engasjerte på rusfeltet.

Liberalisme løser ikke kriser

Civita nevnt i Fontene: «I dag flises den nordiske grunnmodellen opp og er i ferd med å dø, mener pessimister. Hvordan kan en økonomi som bærer så omfattende velferdsordninger og høye skatter, som svekker incentivene til å arbeide, egentlig ha fungert i så mange år? Spørsmålet stilles av den konservative tenketanken Civita», skriver Noralv Veggeland, professor offentlig politikk, Høgskolen Lillehammer.

Fontene - tidsskriftet til Fellesorganisasjonen (FO)

Harselas over Høyesterett

Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet, svarer Torstein Ulserød og Morten Kinander: «I en kronikk 13. januar harselerer juristene Torstein Ulserød og Morten Kinander høylytt over Høyesteretts dom i verftssaken – en dom de mener er basert på skrivebordsempirisme og politisk synsing. Det finnes flust av eksempler på politiske regimer som neglisjerer rettsavgjørelser som ikke går i deres støttespilleres favør. I motsetning til Ulserød og Kinander er vi i Fellesforbundet glade for at norske myndigheter ikke hører hjemme blant disse».

VG

Fire dagers arbeidsuke – samme lønn

«Mathilde Fasting i Civita, idéhistoriker og siviløkonom, mener at det er en god idé for alle bedrifter å ta en grundig gjennomgåelse av egne arbeidsmetoder av og til.» – Dette handler egentlig ikke om å arbeide mindre, men å arbeide mer effektivt. Det er ingen bedrifter som vil gjøre dette hvis det ikke lønner seg. Vi har sett andre forsøk som viser at det kan fungere å gå ned i antall timer, sier hun. Likevel vil heller ikke hun anbefale dette som en ny arbeidslivsmodell. – Vi vet at det blir færre sysselsatte i fremtiden, hvilket betyr at de som er i arbeid vil måtte jobbe mer, ikke mindre, for å opprettholde produktivitetskravet, om det ikke skal gå utover velferdsnivået, sier Fasting. – Vil ikke digitaliseringen ta av for dette? – Teknologien vil kunne løse en del, men vi vet ennå ikke på hvilken måte eller i hvilket omfang det vil gi et naturlig tilbud om økt fritid for den enkelte, sier hun.»

Dagens Næringsliv

Markedsmyten

Civita nevnt: «Nylig ga Civita ut notatet «Et forsvar for profitt». I teksten «Å tjene penger på andres behov» omtaler Civita-leder Kristin Clemet profitt som «medaljer» som gis til de som har vært ekstra flinke innenfor et system, (kapitalismen), som best kan forstås som en hyggelig konkurranse om hvem som er flinkest til å dekke andre menneskers behov. Civitas idylliserende framstilling av markeder og kapitalisme har dessverre også spredd seg langt inn i det politiske sentrum. skriver stipendiat Ola Innset.»

Klassekampen

Vil gå forbi Frp, men avviser at han har begynt å snakke som dem

Solveig Ruud intervjuer Sp-lederen Trygve Slagsvold Vedum :«Han kritiserer også den «meningsdannende eliten, som for eksempel Civita». – De har et enda større ansvar for å være ydmyke overfor det levde livet utenfor frokostseminarer med høye rekesmørbrød der de som gjør praktisk arbeid blir kritisert for ikke å delta i produksjonsutviklingen. Det har vi påpekt er urimelig og veldig nedlatende. – Men hva har det med saken å gjøre at de spiser høye rekesmørbrød og er på frokostseminar? – Mitt poeng er at du skal ha respekt for mangfoldet og for levd liv, sier han. – Mange mener du nå har lagt deg til en populistisk form? – Det tar jeg ikke så tungt. I starten ble jeg beskyldt for å si nei til alt, sier han og antyder at å kalle ham populist, er en strategi fra noen i Civita.»

Aftenposten papir

Liberalisme løser ikke kriser

Civita nevnt i innlegg av Noralv Veggeland.

Fontene

Helseapper bør utstyres med personvernerklæringer

Eirik Løkke intervjuet.

Rus & samfunn

Jobbskaperne

Kronikk av Mathilde Fasting.

Minerva

Vil gå forbi Frp, men avviser at han har begynt å snakke som dem.

«Den borgerlige tenketanken Civita har utpekt Sp som det mest innvandringskritiske partiet – når Sps EØS-motstand, som medfører et nei til fri flyt av arbeidskraft over landegrensene, tas med i regnestykket.» Saken er publisert også i Adresseavisen.

Bergens Tidende

Angriper eliten og kalles populist

Civita nevnt i intervju av leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum.

Aftenposten

En glad gutt

Civita nevnt i tekst om Slagsvold Vedum: «I kjent agitatorisk stil har Vedum hevet pekefingeren mot miljøet som fyller opp seminarene til den konservative tenketanken Civita og liknende steder.»

Klassekampen

Lest

Kristin Clemet sitert: «Det er virkelig en dyd – og veldig vanskelig – å lytte til hva som blir sagt uten å legge vekt på hvem som sier det. Hvis alle greide det, ville hele samfunnsdebatten endre karakter.»

Stavanger Aftenblad

Konservatismen må være antipaternalistisk

«Konservatismen har mer til felles med liberalismen enn med sosialdemokratiet. Det er frie mennesker som utvikler karakter», skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Minerva.

Minerva

Lære ved å gjøre

«Som jeg har skrevet om før, er høyere utdanning i høy grad en sorteringsmekanisme. Det er synd. Derfor er det nyttig at Mykkeltveit trekker utdanningens faktiske verdi i tvil, og det er nyttig at Civitas Mats Kirkebirkeland gjør det samme, og at studenten selv bør bære en større del av den økonomiske byrden,» skriver Jan Arild Snoen.

Minerva

Statsvitenskapsstudenter får praksis: – En stor dag

Nå får studenter på teoritunge statsvitenskap endelig muligheten til å gå ut i praksis. Arbeidsplassene vil være hos Direktoratet for økonomistyring, Oslo kommune, Miljødirektoratet, Agenda, Civita, Attac Norge og Manifest.

Universitas

Musikkbransje i skammekroken

Skam blokkeres nå i utlandet, etter krav fra en platebransje som åpenbart ikke skjønner sitt eget beste. Anne Siri Koksrud Bekkelund hos Minerva:

Minerva

Reiseutgifter og sosial dumping

Torstein Ulserød og Morten Kinander om verftssaken og Høyesteretts dom i VG.

VG

NRKs merkelige undersøkelse i Venstre

Kristin Clemet blogger om NRKs merkelige undersøkelse i Venstre.

Clemets blogg

Staten er oss

Sigurd Hverven og Ola Innset svarer bl.a. Kristin Clemet.

Morgenbladet

Fredag 13. januar

Eirik Løkke deltar i paneldebatt.

Klassekampen

Legg til rette for halal-lån

«Det har vært påpekt en rekke ganger, blant annet av Civita-leder Kristin Clemet, at den norske boligpolitikken er en av suksessfaktorene i vår integreringspolitikk.»

Vårt Land

– Ein uklar idé

Kristin Clemet intervjuet om nordisk og europeisk samarbeid.

Dag og tid

Dei les Odd Karsten Tveit som Satan les Bibelen

Civita nevnt – på feil grunnlag – i sak om Israel.

Dag og tid

Curt Rice: Gratisprinsippet er åpenbart ikke viktig for Høyre

Civita-notatet om egenandeler i høyere utdanning nevnt.

Khrono

Retorikken er politikken

«Tidligere Høyrestatsråd, Kristin Clemet, nå tenketanken Civita, bekymrer seg for at å bruke «hylekor» er å ta litt for hardt i.»

Romerikes Blad

Ja, la oss se fremover

Steinar Juel svarer Øygard.

Dagens Næringsliv

Hva feiler det Oslo Høyre?

Kristin Clemet nevnt.

Document.no

Dilemma-fangen

Kristin Clemet nevnt.

Dagsavisen

Slipp drosjenæringen fri

Internrevisjon av Anne Siri Bekkelund i Aftenposten.

Aftenposten

Prøv igjen, hardere

Mari Skurdal om «nyliberalisme»: «Dette er ikke bare gårsdagens ideologi, forbundet med Margaret Thatcher og høyrebølgen på 1980-tallet, som til dels holdes kunstig i live av tenketankmiljøer som Civita her hjemme. Dette er Norges styringsideologi.»

Klassekampen

Økonomi-VM

Steinar Juel nevnt i sak om Svein Harald Øygards BNP-tall.

Dagens Næringsliv

Tid for å komme videre

Steinar Juel får svar fra Svein Harald Øygard om situasjonen i norsk økonomi. Aldri før har så mange hatt et uoppfylt ønske om jobb i Norge.

DN

Stang vrakes fra sikker nominasjonsplass

Mats Kirkebirkeland i Civita er nominert på 12. plass på Oslo Høyres stortingsvalgsliste.

VG

Kvitter fra Twitter

Tweet av Kristin Clemet sitert: «Er ikke argumentene for eutanasi litt avleggs?»

Romerikes Blad

Dagens Tweet

Tweet av Kristin Clemet sitert: «Er det mange som har en smertefull og uverdig død i dag fordi de ikke får eutanasi?#nrk

Dagen

Setter seg hårete mål

Om Erna Solbergs satsing mot mobbing. Kristin Clemet nevnt ifm. Bondeviks manifest mot mobbing.

Jarlsberg Avis

Norsk bank tilbyr halal-lån

Torkel Brekkes notat nevnt som bakgrunn for at Storebrand nå gjør undersøkelser om hvorvidt det er interesse for islamske lån.

Vårt Land

Populisten utenfor ringen

Om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som benytter enhver sjanse til å kritisere sentralmakta. Civita nevnt ifm. Vedums kritikk av «de som går på seminar i tenketanken Civita».

Nationen

Ummah Storebrand

Torkel Brekke nevnt i kritikk av islamske lån.

Document.no

The Swedish Kings of Cyberwar

Eirik Løkke intevjuet om digitalt personvern.

New York Review of Books

Guffen retorikk gir guffen politikk

Leserinnlegg fra Kari Henriksen (Ap) nevner at Kristin Clemet «bekymrer seg for at å bruke «hylekor» er å ta litt for hardt i» (om Listhaug).

Sunnmørsposten

Guffen politikk gir guffen retorikk

Leserinnlegg fra Kari Henriksen (Ap) nevner at Kristin Clemet «bekymrer seg for at å bruke «hylekor» er å ta litt for hardt i» (om Listhaug).

Framtid i Nord

Ønsker nasjonal kulturkanon, men ikke i skolen

Kristin Clemet nevnt (kunnskapsløftet) i intervju med Torbjørn Røe Isaksen om kulturkanon

Vårt land

Om å skyte kultur med kanoner

Iyad El-Baghdadi sitert i sak av Nils August Andresen

Minervanett

Useriøst av Svein Harald Øygard

Steinar Juel med kritikk av lettvint analyse av den økonomiske situasjonen i Norge.

DN

Hva er egentlig Støres problem med Holship-dommen?

Innlegg av Torstein Ulserød hvor han kritiserer Støres uklare kritikk av Høyesteretts konklusjon om at havnestreiken var ulovlig.

Klassekampen

Men aldri naivitet

Kristin Clemets krav om Jens Stoltenbergs avgang etter 22. juli-kommisjonen nevnt i kommentar av Hege Ulstein om rikets sikkerhet.

Dagsavisen

Ulvedødaren

Portrettintervju med Trygve Slagsvold Vedum. «Jeg ser for meg de som går på seminar i tenketanken Civita. De som snakker om at det er så lite verdiskapning i Norge, og så lever de selv av å gå på seminarer.»

Dagsavisen

Guro Huby, seniorforsker ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold med svar til Kristin Clemet i Morgenbladet

”Vi mister kontrollen over tjenesteutvikling når konkurrenter fragmenterer tjenestelandskapet ved lansering av stadig nye produkter, i jakt på profitt.”

Morgenbladet

Viktig skolegang

Mathilde Fasting om utdanning og sosial mobilitet.

Dagens Næringsliv

Markedsøkonomien er best

Kristin Clemet svarer Ola Innset og Sigurd Hverven.

Morgenbladet

Kristin Clemet med svar til Ola Innset og Sigurd Hverven i Morgenbladet

” … det er nettopp den velstanden markedet skaper, som gjør det mulig å finansiere en omfattende velferdsstat og skattefinansiert tilgang til utdanning og helse for alle.»

Morgenbladet

Mathilde Fasting med kommentar til Kjell Salvanes, NHH

”Vi må sørge for kvalitet gjennom hele utdanningsløpet, og det må tilbys utdanninger som er relevante for et omskiftelig arbeidsliv, der den enkelte får arbeid i tråd med sine kvalifikasjoner og fortsetter å lære. Utdanning er den enkeltfaktoren som påvirker sosial mobilitet mest.”

Dagens Næringsliv

Minerva: Den borgerlige skuespilleren Rasmus Dahlstedt intevjuet om svensk kulturkamp og ”åsiktskorridoren”. Kristin Clemet nevnt som en av flere nordmenn Dahlstedt har snakket med.

Minerva

Bård Larsen med svar til Geir Helgesen Minerva

» … å tillegge omverdenen ansvar for et umenneskelig regimes absurditeter duger knapt som kausal forklaring, og som moralsk imperativ er det ugyldig. Ansvaret ligger i Pyongyang.»

Minerva

Historieløst å begrense streikeretten

Kristin Clemet nevnt.

Arbeidsmanden

Kristin Clemet nevnt i intervju med Linn Tveiten Eken i Bygdeposten

Linn Tveiten Eken er yngste kommunestyrerepresentant i Krødsherad: ” At hun er født inn i en relativt «rød» familie, kom klart til uttrykk da hun som liten jente ganske spontant ropte ut i klassen at hun hatet Kristin Clemet. ” I dag er hun rundere i kantene og bor sammen med en høyremann.

Bygdeposten

Arbeidsmannen: Kristin Clemets innlegg om streik nevnt.

Arbeidsmannen

Kronikk av Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet: Klimaet taper på lite handling – ikke på grunn av Carl I. Hagen

Klimaet taper på lite handling – ikke på grunn av Carl I. Hagen: ”De som mener de vet at klimaendringene er menneskeskapte, har sannsynligvis mye rett. Men de får ikke rett, så lenge det ikke føres en troverdig og effektiv klimapolitikk.”

Dagbladet

Stein Erik Hagens tilstedeværelse på Civita-frokost med Erna Solberg og Gordon Brown nevnt i Romerikes Blad.

Romerikes Blad

Kronikk av Kari Henriksen (AP) i Utrop: ”Guffen retorikk gir guffen politikk.”

Hun mener at høyresiden (blant annet Kristin Clemet) er for forsiktige med FrPs retorikk som ”henger tett sammen med politikken i det partiet, og i ytterste høyrefløy-partier over hele verden.”

Utrop

Dagsavisen: Kristin Clemet nevnt i kronikk om Pisa.

Dagsavisen

Civitas Torkel Brekke og hans notat Frihet og religion nevnt i kronikk av sogneprest Espen Andreas Hasle

«(Brekke tar) .. ideologisk til orde for en deregulering av det religiøse markedet. Det er mye å si om dette, jeg mener for eksempel at staten bør føre en aktivt støttende religionspolitikk, men poenget hans er likevel gyldig. Selvstendige valg gir større eierskap.”

Dagen

Haakon Riekeles med svar til Agenda i Aftenposten, om ulikhet.

«Agendas Sigrun Åsland anklager meg i Aftenposten 23. desember for tåkelegging og talltull. Innlegget har feil på feil.”

Aftenposten

Aftenposten: Espen Ottosen siterer Kristin Clemet i kronikk om å ta ballen i stedet for mannen i debatt.

«Kristin Clemet, daglig leder i Civita, påpekte for et par år siden hvor vanlig det er å stemple motstandere, karikere standpunkter og mistenkeliggjøre motiver. «

Aftenposten

Klimaet taper på lite handling – ikke på grunn av Carl I. Hagen

Kronikk av Lars Gauden-Kolbeinstveit.

Dagbladet

Markedet er her

«En av de fremste eksponentene for denne tanken i norsk debatt har vært Civitas Torkel Brekke. I pamfletten Frihet og religion ( civita.no) tar han ideologisk til orde for en deregulering av det religiøse markedet».

Dagen

Ubegrunnede anklager om tåkelegging

Haakon Riekeles svarer Agenda om ulikhet.

Aftenposten

Skadelig debattklima

Espen Ottosen nevner Kristin Clemet i et innlegg om debattkultur.

Aftenposten