Civita i media,

Håpet om en ny renessanse

”Tradisjonelt har ikke minst arbeiderbevegelsen ønsket å ta æren for den moderne velferdsstaten. Civita-leder og tidligere Høyrestatsråd Kristin Clemet har møtt kraftig motstand når hun har forsøkt å nyansere det bildet.”

Dagen

Sagt

Kristin Clemet sitert: «Om vi tek inn fleire innvandrarar, vil det jo auke dei økonomiske forskjellane i Noreg. Men samstundes minskar vi jo forskjellane globalt.»

Dagen

Demokrati i motvind

Kommentar av Inger Bentzrud om frokostmøtet med Applebaum. Vi lever i revolusjonære tider.

Dagbladet

Europa

Jens Kihl om frokostmøtet med Anne Applebaum: ”Det er ikkje ofte ein høyrer nokon ha eit tilnærma totalt oversyn over verda”

Klassekampen

Kvitter fra Twitter

Sitat Kristin Clemet: ”Hvis bøndene bråker så mye på landet som de gjør foran Stortinget nå, vil jeg heller bo i byen.”

Romerikes Blad

Sitat

Kristin Clemet sitert om at skatt er noe av det minst viktige for å redusere økonomiske forskjeller.

Moss Avis

Studentenes partibarometer: Bøndene inntar akademia

Kristin Clemet intervjuet om Senterpartiets fremgang.

Universitas »

Hør på ungdommen – kutt sykelønnen

Internrevisjon-innlegg av Anne Siri Koksrud Bekkelund.

Aftenposten »

Jon Georg Dale er bondefanget

Mats Kirkebirkeland skriver om jordbruksoppgjøret og bøndenes mobilisering.

Minerva »

Mediene

Stipendiat Isak Lekve skriver om Civitas deltakelse i offentligheten.

Røyst

Kan leve med ulikskap

Intervju med Kristin Clemet om ulikhet. Snorre Valen mener Civita har gått i riktig retning, men at det mangler løsninger.

Klassekampen

Eldorado bokhandel i Oslo låner ut sine lokaler for å hjelpe nynazister med ytringsfriheten

Kommentator sammenligner med Civitas frokostmøte med Charles Murray.

Radikal portal »

Oppgave ikke bestått

Bjørgulv Braanen svarer: ”Bård Larsen er redd for demokratiet, men ser han i riktig retning? … At folk på venstresida har sett forhåpningsfullt til sosiale bevegelser i andre land, er det ikke så mye å si på.”

Klassekampen »

Komma foran fordi

Per Egil Hegge tar Kristin Clemet i en kommafeil.

Aftenposten

Hullet i perspektivet

Innlegg av Steinar Juel: ”Regjeringens langtidsvarsel for norsk økonomi hopper over årene fra nå og frem til 2030. Det er alltid lettere å ha løsninger på problemer langt borte, enn på problemene som er nære.”

E24 »

Forsker om Donald Trumps tale: – Saudi-Arabia har en ideologi som ligner på IS, og det er ganske fjernt fra det Trump ønsker

”Iyad Baghdadi ved tenketanken Civita sier til det amerikanske tidsskriftet Time at tonen minner mye om det vi har hørt fra Bush tidligere: Med oss eller mot oss.”

Aftenposten

In Speech on Islam, Trump Strikes a More Moderate Tone

”A lot of it is stuff we’ve already heard before from Bush: with us or against us. It’s Axis of Evil, good versus evil,” says Iyad Baghdadi, a writer and fellow with the Norwegian think tank Civita. “It looks like we’re going back to another cycle, a terrorists versus tyrants vicious cycle”

Time »

Brennpunkt Caracas

Peder Østebø i LAG kritiserer bl.a. Civita for å skrive mer om Venezuela enn Brasil og andre land.

Minerva »

Kvitter fra Twitter

Kristin Clemet sitert: ”MDG: normalarbeidstid på 30 t, mens alle kan jobbe så mye de vil. Eller sagt med andre ord: Økt ulikhet.”

Romerikes Blad

Dødskysset

Jens Saugstad om Sterri-debatten: ”Kristin Clemet og motstandere av selektiv abort i Høyre har i årevis omtalt Abortlovens § 2c som «den eugeniske indikasjon».”

Klassekampen

Barnets frihet står sterkest

”Civita-historiker Bård Larsen fulgte opp 14. mai og omtalte det som «et forbud mot å praktisere jødedom». Kritikken faller på sin egen urimelighet. At vi vil nekte voksne å skjære i barn er hverken uklokt, eller et forbud mot å praktisere jødedom,” skriver Andreas Brännström og Johan N. Hertzberg i FpU.

VG

Jubilanter

Rolf Sæther var en av initiativtagerne til Civita.

Dagsavisen

Jubilanter

Rolf Sæther var en av initiativtagerne til Civita.

Aftenposten

Temakveld om ensomhet

Lars Svendsen deltar.

Budstikka

Vi går inn i en tid hvor høyre- og venstre-aksen kommer i andre rekke. Det er bare å feste sikkerhetsbeltene

Kronikk av Bård Larsen.

Aftenposten »

Når robotene kommer, hva skal folk da gjøre hele dagen?

Haakon Riekeles i den borgerlige tankesmien Civita er på sin side i tvil om hvorvidt automatisering vil bety mer ulikhet. Internettøkonomien har riktignok gjort noen få selskaper steinrike. I landbruket, derimot, var konkurransen bønder i mellom større, der kom automatiseringen forbrukerne til gode i form av billigere mat. – Det kan hende en robotøkonomi vil ha stor konkurranse om å produsere robotene og spredt eierskap til robotene, men det kan også hende at den vil være basert på software og big data som er kontrollert av noen få selskaper, sier Riekeles.

Morgenbladet »

Sår tvil om IA-avtalen

«Partene i arbeidslivet og politikere har gitt seg selv munnkurv i debatten om hvordan sykelønnsordningen bør se ut, mener Vibeke Hammer Madsen. Nå trekker hun hele IA-avtalen i tvil…. De andre partene i arbeidslivet og de fleste politikerne har gitt seg selv munnkurv under henvisning til at sykelønnsordningen først skal diskuteres ved forhandling om ny IA-avtale i 2018. Det er vi uenig i. For å sikre en god prosess og et godt resultat, må vi starte debatten nå. Endringsvilje Helt stille har det imidlertid ikke vært. I 2014 foreslo regjeringen Solberg ved daværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) å stramme inn sykelønnsordningen gjennom en dobling av inntektsgrensen for å få utbetalt sykelønn (fra 44.000 til 88.000 kroner). Forslaget endte dog med full retrett etter voldsomme reaksjoner fra fagbevegelsen, som mente endringene var et brudd på IA-avtalen. Den liberale tankesmien Civita foreslo også i november 2016 å kutte sykelønna til 80 prosent.»

Ukeavisen Ledelse »

Rolf Sæther 80 år

Jubilanten var adm.dir. i Norges Rederiforbund i 10 år og gikk av ved oppnådd pensjonsalder i 2002. Han har vært styreleder i Folketrygdfondet og i selskaper innen skipsfart-, olje- og finansvirksomhet. Han er styremedlem i Henie Onstad-stiftelsen og som engasjert i hestesport har han vært styreleder i Norsk Rikstoto og Norsk Jockeyklub. Jubilanten var en av intiativtakerene til opprettelse av tankesmien Civita. Han er en lidenskapelig boksamler, har vært formann i Bibliofilklubben, er opptatt av politisk historie og medforfatter av boken «Norge og den spanske borgerkrigen» som utkom i 2009. Jubilanten er også reiseleder for Temareiser i den spanske borgerkrigens fotspor og er Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Dagen feires ved Lago di Como. (NTB)

Stavanger Aftenblad »

Dagsnytt 18

Eirik Løkke om Julian Assange og personvern.

NRK2

Forsøk på å lege et blødende kontinent

«Eirik Volds bok om Hugo Chávez’ liv og historien om den latinamerikanske frigjøringskampen er svært lesverdig.»

Ny Tid »

Sosial dumping eller sosial trygghet?

Kronikk av Jonas Gahr Støre: «Det går mot stortingsvalg, og vanen tro reises kritikk fra norsk høyreside mot det faglig-politiske samarbeidet mellom LO og Arbeiderpartiet. Jeg forstår godt at Fremskrittspartiet, Civita og andre protesterer, for dette samarbeidet har vært avgjørende for utviklingen av den norske velferdsstaten og den norske arbeidslivsmodellen, som norsk høyreside alltid har vært kritiske til.»

Dagsavisen »

Bedre å satse på forebygging enn reparasjon

«Vår ruspolitikk bør handle om å være føre var, forebygge og ta vare på det som virker, framfor å eksperimentere for å legge til rette for økt rusbruk. Folk bør få bestemme selv, skriver Jonas Vikingstad fra Civita og argumenter for legalisering av cannabis.»

Stavanger Aftenblad »

NATT&DAGs guide til fascisme i Norge!

«Ifølge Vedum har den meningsdannende eliten som tenketanken Civita (som har utpekt Senterpartiet som det mest innvandringskritiske partiet) et «enda større ansvar for å være ydmyke overfor det levde livet utenfor frokostseminarer med høye rekesmørbrød.» Når Vedum konfronteres med at retorikken hans kan minne om populisme antyder han at han at sånne beskyldninger er en bevisst strategi fra, ja du gjettet det, Civita!»

Natt&Dag »

Forskningsrådet purrer på mer åpen publisering

— EUs mål om full åpenhet innen 2020 er ambisiøse, og vi mener Norge må støtte opp under dette målet, sa utvalgsleder Torkel Brekke da han overleverte rapporten til kunnskapsministeren.

Khrono »

Machiavelli på Verdibørsen

Innslag med Mathilde Fasting

NRK »

Straffbart å være jøde?

MÅTEN MANGE oppegående mennesker snakker om omskjæring på, viser at vi er på vei til å normalisere fordommer vi vanligvis har plassert på ytre høyre, sier religionshistoriker og assisterende direktør ved PRIO, Torkel Brekke, til Vårt Land. Brekke er også tilknyttet C-REX, Senter for ekstremismeforskning.

Avisa Nordland »

– Digital fetisj i bistandsbransjen

App-en har inntatt bistandsbransjen. Det finnes en for alt; utdanning, helse, matutdeling. Listen er uendelig. – Ingen av utfordringene som må løses for å nå bærekraftsmålene, løses av en app, advarer bistandsekspert Øyvind Eggen.

Bistandsaktuelt »

Hva skal vi med private aktører i velferdstjenestene?

Artikkel av Anne Siri Koksrud Bekkelund

Magasinet Velferd »

Den unødvendige krigen mot narkotika må ta slutt

Kronikk av Jonas Vikingstad, Ungdomsansvarlig i Civita

Stavanger Aftenblad »

Ja, vi elsker dette landet!

Kronikk av Kristin Clemet: «Norsk politikk beveger seg i mer proteksjonistisk retning og mot mindre åpenhet mot omverdenen. Det er synd.»

Aftenposten »

Europeiske jøder har god grunn til å føle at det gynger under føttene

Kronikk av Bård Larsen: «Et forbud mot jødisk omskjæring vil innebære et forbud mot å praktisere jødedom i uoverskuelig fremtid.»

VG »

Bistand for vår eiga skuld

«Civita-rådgjevarane Nikolai Hegertun og Øyvind Eggen skreiv nyleg i Bistandsaktuelt at det knapt er den «diplomatiske ambisjon i UD som ikke har blitt forsøkt smurt med bistandsmidler.» Her finst det mange anekdotar. Mellom anna kom ein rapport frå CMI i fjor med krass kritikk av eit Norad-program i Angola for å drive det som lèt til å vere rein næringslivsfremje. Noreg har også gitt som det monnar til Hillary Clinton si bistandsverksemd, for å smigre seg inn med ein framtidig president.

Klassekampen »

Lest og hørt

«Har Civita skapt varige, nye ideer? Det kan jeg ikke si. Jeg forbinder ikke Civita med originale tanker», Halvor Foslis artikkel i Prosa sitert

Aftenposten »

Sakset

Drømmen om den nasjonale suverenitet er helt urealistisk i dag, Anne Siri Koksrud Bekkelund sitert

Stavanger Aftenblad »

Merkelig holdning til representativt demokrati hos Fremskrittspartiet

Anne Siri Koksrud Bekkelund om Frps forslag om å senke sperregrensen

Minerva »

Advarer mot normalisering av ytre høyres fordommer

”Måten mange oppegående mennesker snakker om omskjæring på, viser at vi er på vei til å normalisere fordommer som vi vanligvis har plassert på ytre høyre, sier religionshistoriker og assisterende direktør ved PRIO, Torkel Brekke”

Vårt land

Kvitter fra Twitter

“Unge har hatt ufrivillig sex fordi de vra rusa. Syns egentleig det er litt freidig å gi skolen skylda for det (også)” Kristin Clemet

Romerikes blad

Takketalen

Svein Gjerdåkers takketale ifm prisen fra Fritt ord. Kristin Clemet nevnt: ”Seinast såg eg at Karin Andersen i SV «rasa» mot tildelinga av Fritt Ords Honnør til Kristin Clemet. Då eg klikka meg inn på saka, var ho berre usamd i tildelinga. Ho rasa ikkje.”

Dag og Tid

Debattmøte

Debattmøte på Kåkå i Stavanger om årets valgkamp der Eirik Løkke, rådgiver i Civita, satt i panelet, nevnt.

Morgenbladet

Høyres ensomhet, Frps schizofreni

Audun Lysbakken og Heming Olaussen svarer Torstein Ulserød, rådgiver i Civita, om nei til EU-bevegelsens forhold til Frp

Klassekampen

Populisme og eliter

Odd Rambøl svarer på Bård Larsens kronikk ”Angsten for demokratiet”

Klassekampen

Etterlønna i LO

Arild Rønsen om LO-lederens etterlønn. ”Jeg syns det er merkelig at Kristin Clemet og Minerva/ Civita ikke hever røsten mer enn de gjør.”

Klassekampen

Forskjells-Norge er valgets viktigste sak

Kronikk av Trond Giske: «Høyre og Frp vet at det store flertallet i Norge er imot større forskjeller. Derfor prøver de å vri oppmerksomheten over på debatten om debatten, som i Kristins Clemets kronikk i Dagbladet i forrige uke.»

Dagbladet

Bakoversnakk – Dette vil jeg dele

Intervju med Kristin Clemet

NRK »

Bakoversnakk.

Bakoversnakk. De gode historiene fortalt av de som har laget og de som har lyttet på radio. Gjest hos Ingegerd Henriksen: Kristin Clemet.

NRK P1 »

Arrangementer

Civitas frokostmøte med Anne Applebaum 23.5 nevnt som kommende arrangement

Kapital

Sviktende kontroll i barnevernet

Innlegg av Gøril Bjerkan, siviløkonom og jurist: ”Anne Sigrid Koksrud Bekkelund fra Civita spør i sin replikk 5. mai om det aldri vil være riktig for det offentlige å spare penger ved å bruke private aktører. Svaret er at selvsagt skal det offentlige kunne spare penger ved å bruke private aktører.”

DN

NRK Radio

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, intervjuet om medier og populisme i programmet «Kurér»

NRK P2

Kvitter fra Twitter

Kristin Clemet sitert: «Merkelig å høre om «forhandlinger, fred og forsoning» mellom USA og Nord-Korea. Et demokrati og et beinhardt diktatur er ikke likeverdig.»

Romerikes Blad

Ingen god idé med sekstimersdag

Innlegg av Mathilde Fasting, siviløkonom i Civita.

Minerva

Reforhandle EØS-avtalen? Nei, feir den istedet

Anne Siri Koksrud Bekkelund i ”internrevisjonen”

Aftenposten

Manifest Tankesmie får 500.000 kroner i året av LO

Fungerende leder i Manifest, Ida Søraunet Wangberg, til FriFagbevegelse: – Til forskjell fra Civita og Agenda er vi ikke toppstyrte prosjekter tenkt ut ovenfra, men har vår styrke i den politiske uavhengigheten og i at så mye av finansieringen kommer nedenfra.

Arbeidsmanden

Den lille revolusjonen

Civita nevnt i sak om Enhedslisten.

Klassekampen

Enda mer makt til politikerne?

Innlegg mot politikere og innvandring av Norvald Aasen. Kristin Clemet nevnt.

Samfunnsmagasinet

Lettvint om populisme

Marte Gerhardsen, leder i tankesmien Agenda, svarer Kristin Clemet om årsaker til populisme: “Det blir for lettvint å konkludere med at innvandring er den viktigste forklaringen bak høyrepopulismens fremvekst.”

Aftenposten

På nattbordet

Anne Siri Koksrud Bekkelund intervjuet.

DN

Folkebevegelsen for de få

Kommentar av Torstein Ulserød, rådgiver i Civita, om Audun Lysbakken og Heming Olaussens kritikk av Frps nei til EU (Kronikk i Klassekampen 5.5).

Klassekampen

Demokratisk frykt

Bjørgulv Braanen kommenterer Åsa Lindeborgs artikkel i Klassekampen og Bård Larsens svar til henne (8.5): ”Larsens kritikk mot Linderborg synes å være at hun i for liten grad uroer seg over at autoritære eller fascistiske krefter kommer til makten og innfører diktatur.”

Klassekampen

Macron gir nytt håp til Europa-entusiastene

Blant andre Kristin Clemet intervjuet: ”Det er veldig bra for Europa at noen tør å stå opp for den europeiske ideen”

Aftenposten

Ein siger for europeisk tryggleikspolitikk?

Kronikk av Jan Erik Grindheim om Macrons betydning for sikkerhetspolitikken i EU og Nato.

Nationen

Le Penis er vår framtid mot den nye tid som truer oss fra alle kanter

Civita nevnt i en satire-artikkel om det franske valget av Tom Stalsberg: ”Etter det vi erfarer er FÅOKCF søstertenkebaren til hele nasjonens hovedhjerne, Civita, tenkesmien som tenker så det knaker på seg og sine nære venner, og som ellers børster støv av gamle tanker om igjen.”

Dagbladet

Det hendte

Nyhetsklipp fra 1992: «Kontantstøtte til barnefamiliene skal bli en av de nye fanesakene til Høyre. Det mener Kristin Clemet, arkitekten bak forslaget til Høyres prinsipprogram.”

Nationen

«Fake science» kommer for fullt

Kronikk av Torkel Brekke, Prio og Civita, Petter Bae Brandtzæg, Sintef og Lars Wenaas, Ceres.

Forskerforum »

Hacker for å knuse tillit

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, intervjet om cyberangrep i forbindelse med valg. “Målet med å hacke franske Macrons valgteam kan ha vært å skape et kaos som undergraver demokratiene i Europa.”

Vårt land

Demokratiets paradoks

Kronikk av Bård Larsen, historiker i Civita.

Klassekampen

La folk bestemme selv

Debattinnlegg av Ida Gårseth Hov om foreldrepermisjon. Mathilde Fasting i Civita nevnt.

Harstad Tidende

Kan Emmanuel Macron redde det liberale prosjektet?

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, om det franske valget.

Minerva »

Myter for fall

Tore Linné Eriksen omtaler boken ”23 ting de ikke forteller deg om kapitalismen”, av Ha-Joon Chang, som angivelig avslører mytene om frihandel og nyliberalisme. Kristin Clemet nevnt som en som har «mye å lære».

Klassekampen

-Hans første store lovendring

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, intervjuet om Trumps helsereform.

Dagsavisen

”Påmeldingsfrist og program for Nkom Agenda”

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, ”Påmeldingsfrist og program for Nkom Agenda”, Kristin Clemet nevnt som innleder

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

”Nekrolog Gaute Høybråten”

Morgenbladet, ”Nekrolog Gaute Høybråten”; Kristin Clemet og Civita nevnt i spøk han hadde om liberalisme,

Morgenbladet

”Skjemmet av sleivspark”

Dagbladet, ”Skjemmet av sleivspark”, Kristin Clemet, svar til Trond Giske og om ulikhet/fakta

Dagbladet

”Regulert velferd – eller konkurranse?”

DN, ”Regulert velferd – eller konkurranse?” Anne Siri K Bekkelund, svar til Gøril Bjerkan om private i velferd

DN

Debatten NRK

Debatten, NrK, «6-timersdagen», Mathilde Fasting deltok

NRK

Det liberale demokratiet er ingen harmonisk Edens hage

Kristian Meisingset intervuer Tore Vagn Lid som har regissert “Fyrsten – Machiavelli-variasjoner” på Nationaltheateret. Kristin Clemet nevnt.

Minerva »

Fransk valg står mellom elite og anti-elite

Civitas frokostmøte 3. mai om det franske presidentvalget nevnt i nyhetssak om valget.

Forskning.no

Besudlet bistand

Bistandsaktuelt, ”Besudlet bistand”, innlegg av Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun

Bistandsaktuelt

Svar til Margunn Ebbesen

”Svar til Margunn Ebbesen”, Haakon Riekeles nevnt ifbm deltakelse i debatt om NTP

Helgelands Blad

Dagsnytt 18

NrK, ”Dagsnytt 18”, Haakon Riekeles debatterte Kristin Clemets blogg om bruk av fakta i ulikhetsdebatten med Trond Giske

NRK

K-ordet

Klassekampen, ”K-ordet”, Jens Kihl nevner Civita i artikkel om Trump, liker norsk høyreside bedre enn amerikansk

Klassekampen

Fake science er et problem som vil øke

VG, ”Fake science er et problem som vil øke”, Petter Brantzæg, Torkel Brekke og Lars Wenaas, , skriver om forskningsfusk og muligheter til å etterprøve og sikre.

VG

Feil om høyrepopulismen i Europa

”Feil om høyrepopulismen i Europa”, Kristin Clemet svarer Marte Gerhardsen

Aftenposten

Rødhettedoktrinen

Agenda Magasin, ”Rødhettedoktrinen”, Wegard Harsvik (versjon i Klassekampen i går), kritiserer regjeringen og Civita for ikke å være opptatt av ulikhet

Agenda Magasin

Distriktene må være med på klimadugnaden

BT, ”Distriktene må være med på klimadugnaden”; innlegg av Haakon Riekeles

BT

Høyresidens historieforfalskning

”Høyresidens historieforfalskning”, Odd Rambøl svarer Mathilde Fasting om Murray

Klassekampen

Rødhettedoktrinen

Vegard Harsvik, ”Rødhettedoktrinen”, kommentar om at regjeringen ikke er opptatt av økende forskjeller, Civita nevnt

Klassekampen

Uroa over større forskjellar

Kristin Clemet kritisert, hennes argumenter fører til større forskjeller (SV om 1 mai)

Dalane Tidene

Det står i Koranen

Iyad El-Bahdadi kronikk Civitatilknytning nevnt

Aftenposten

Feil om Aftenpostens sviktende faktasjekk

Steinar Juel får svar om faktasjekk, fra Odd Rambjøl, styremedlem i Oslo Arbeidersamfunn

Aftenposten

Aktuell som aldri før

1. mai-kommentar fra Arve Baade, Kristin Clemets blogg om streikerett nevnt som eksempel på at man trenger å kjempe for streikeretten og 1. mai.

Driva Pluss

Le Pen og Macron, pest eller kolera?

innlegg av Haakon Riekeles om det franske valget, mener Macron har løsningene

Stavanger Aftenblad

Færre i jobb med AP

Faktasjekk med Steinar Juel fra Aftenposten omtalt

Høyre.no

Ukens snakkis: Bør Charles Murray bannlyses?

Ukens snakkis: Bør Charles Murray bannlyses?, Civitas frokostmøte og invitasjon omtalt i artikkel av Lars Akerhaug

Minervanett

Realityshow

kronikk om Trumps 100 første dager av Eirik Løkke, https://www.nrk.no/ytring/realityshow-1.13495118

NRK Ytring »

Panelets dom etter Donald Trumps 100 første dager

”Panelets dom etter Donald Trumps 100 første dager” Eirik Løkke intervjuet

Amerikansk politikk

Et landsmøte som feilet

Faktasjekk av Ap med Steinar Juel i Aftenposten nevnt.

Sandefjords Blad

Jovisst er det politikk

Marte Gerhardsens svarer Kristin Clemet med lengre versjon enn gårsdagens innlegg i Aftenposten om ulikhet og populisme

Agenda Magasin

Åpner reklamevindu til de unge

intervju med Nordic Screens der samarbeid med Civita og Office X er nevnt

Dn.no

Økende ulikheter gjør LO viktigere enn noensinne

, Intervju med Marte Gerhardsen om fagbevegelsen. Kristin Clemet og Civita nevnt i intervju om LO kommentar om at båndene mellom LO og Ap bør løses opp.

Fri Fagbevegelse

Markedsliberalistisk diktatur

Bård Larsen får svar Tor Krefting Nissen

VG

”Det rækker ikke mere for en”

Kortsitater, Halvor Fosli fra Prosa sitert, ”Har Civita skapt varige, nye ideer? Det kan jeg ikke si, jeg forbinder ikke Civita med originale tanker. Det er det trauste pragmatiske ved Civita som er mest slående, i tillegg til en type polemikk, som særlig rammer folk som Civita regner som provinsielle.”

Klassekampen

Aktuell som aldri før

Sak om 1.mai: «1. mai blir bare viktigere og viktigere. Nå handler det om kampen for å beholde rettighetene og godene som arbeiderbevegelsen og fagbevegelsen har kjempet fram, mener Baade. Han viser blant annet til at Kristin Clemet denne uka fikk Fritt Ords pris, etter blant annet å ha blogget om streik og streikeretten her i landet.»

Driva

Clemets omskriving av historien

Kristin Clemet forsøker å tegne et bilde der høyrepopulismens vekst utelukkende skyldes innvandring og ikke har noe med andre politikkområder å gjøre, skriver Marte Gerhardsen

Aftenposten »

– Elitene må i større grad spørre seg i hvilken grad politikken påvirker vanlige folk

Den kontroversielle og genierklærte samfunnsforskeren Charles Murray mener økende gap mellom eliten og vanlige folk forklarer Trump og vil føre til mer populisme. Fra Civitas frokostmøte 27.4

Dagens Perspektiv »

Intervju med Raymond Johansen

– ”– Mats Kirkebirkeland i den borgerlige tankesmien Civita frykter at eierstyringen skal bli mer lukket og politisk styrt når dere tar Hafslund av børs. Daglige aksjekurser har en disiplinerende effekt på eierne som nå forsvinner. Hva kan du si til dem som deler hans bekymring? – Det er jo den helt grunnleggende forskjellen på høyresiden og oss. De tror jo ikke på offentlig eierskap, de tror børs er eneste måten å drive samfunns- økonomisk effektivt på. Det er jeg uenig i. For historien har vist det motsatte.” Intervju med Raymond Johansen i Morgenbladet

Morgenbladet »

Kunnskap om lærertetthet

”Blant de tydeligste i debatten er Utdanningsforbundet, som ønsker en minstenorm for lærertetthet, og Civita som mener det er lite kunnskapsbasert skolepolitikk å satse på økt lærertetthet.” skriver Mari Rege og Oddny Solheim

Morgenbladet »

Murray – Norges mareritt?

– På dette området har Murray rett. Sosial tillit er grunnleggende for et velfungerende samfunn. Etter at Trump ble president i USA, er det også flere enn Murray som peker på forskjeller i oppfatninger og verdisyn som grobunn for populisme, skriver Mathilde Fasting

Klassekampen

Alternativene Le Pen og Macron, pest eller kolera?

Dette er et vanlig resonnement i det ytterste venstre, hvor forakten for det liberale står sterkt, men det er ikke akkurat å forvente fra en avis som i sin formålsparagraf skal ha «en liberal grunnholdning». skriver Haakon Riekeles

Aftenbladet

Arbeiderpartiets nye næringspolitikk

Tajik hevder helt riktig at tillit og samarbeid er viktig i næringslivet, men hun mangler analyser av hva som kan gå galt, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit

Aftenposten

Kontrovers på tvers

ONSDAG BESØKTE en av verdens mest kontroversielle akademikere Norge. I regi av tankesmien Civita foreleste den amerikanske statsviteren Charles Murry i Oslo, skriver Trygve Ulriksen Skogseth

Rana Blad

Advarer mot å ta Hafslund av børs

Rådgiver i Civita, Mats Kirkebirkeland, påpeker at en rekke kraftselskaper som er heleid av norske kommuner har hatt en svært dårlig eierstyring, med milliardinvesteringer – og tap – utenfor kraft­selskapenes kjernevirksomhet.

Dagens Næringsliv

Åpner reklamevindu til de unge

Civita har også hentet inn Nordic Screens i et prosjekt hvor fire unge mennesker skal utforske norsk næringsliv og utfordringene for velferdsstaten i fremtiden.

Dagens Næringsliv

Private aktører sentrale for velferdsvekst

Private aktører, markedsøkonomi og konkurranse har vært sentrale for den enestående velstandsveksten vi har sett i verden de siste hundreårene, skriver politisk økonom Anne Siri Koksrud Bekkelund

Nationen »

Mener LO vil tjene på å skilles fra Ap

– Jeg ville kuttet de altfor sterke organisatoriske og finansielle båndene til Arbeiderpartiet. Jeg ville heller lagt hodet i bløt for å modernisere organisasjonen for blant annet å få nye grupper i tale, sier Civita-leder Kristin Clemet til LO-Aktuelt.

Fri fagbevegelse »

– LO har aldri vært viktigere

Kristin Clemet intervjuet.

LO-Aktuelt

Retorikk

«Civitas Kristin Clemet skreiv et blogginnlegg der hun beskyldte Trond Giske for å nå et «absolutt lavmål» i ulikhetsdebatten»

Klassekampen

Et spørsmål om tillit

Halvor Foslis artikkel om Civita nevnt på lederplass.

Prosa »

Kraftsosialistene vender tilbake

Det finnes imidlertid noen eksempler på at det kan være fornuftig å holde kraftmilliarder unna kommunalt eierskap. I et Civita-notat lister rådgiver Mats Kirkebirkeland opp flere eksempler, skriver Per Valebrokk

E24 »

Civita-gjest har en fortid som korsbrenner

– I morgen arrangerer Civita frokostmøte med Charles Murray, skriver Joakim Møllersen

Radikal Portal »

Den utopiske stillehavsøyen

Mytteriet på den britiske seilskuten HMS Bounty i 1789, som trolig er det mest berømte mytteriet i historien, har avledet mangfoldig inspirasjon til litteraturen, og hendelsen er filmatisert en rekke ganger, skriver Mats Kirkebirkeland

Minervanett »

«Kraft-arvesølvet» fortjener bedre enn kommunalt eierskap

Greier Oslo kommune å forvalte Hafslund like bra uten markedet? Eller vil det nye kommunaliserte kraftselskapet også begynne investere i oljeselskaper, teleselskaper og Expert-butikker? spør Mats Kirkebirkeland

Dagbladet »

Venstre skal ikke nå flertallet, men et solid mindretall

– Når du kjemper mot sperregrensen, er det ikke tiden for å gjøre færrest mulig mennesker misfornøyd. Det er tiden for å finne ditt eget, solide mindretall – selv om det provoserer flertallet, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund

Aftenposten »

Sviktende faktasjekk

– Fakta er at det er feil at sysselsettingen er på det laveste nivået på tyve år. Det er svært enkelt å sjekke, skriver Steinar Juel

Aftenposten »

Radikalt samrøre i Frankrike

Det begynner å bli interessant om noen på venstresiden, i året 2017, synes det er like ille – og kanskje også verre – å være bankmann enn å være høyreradikal, skriver Bård Larsen

VG »

Forsvinner jobbene våre?

Steinar Juel intervjuet.

HK-Nytt

Clemet på Torp

Intervju med Kristin Clemet på Torp i forbindelse med 60-årsdag og Fritt Ords honnør

NRK »

La folket velge selv!

Mathilde Fasting fra Civita skriver at foreldrepermisjonens hovedpoeng er å både sørge for arbeidsdeltakelse og legge til rette for omsorg for barnet det første leveåret, skriver Ida Gårseth Hov (Civita-akademiet vår2017)

Haalogalandsavis og iTromsø »

Civitas tid er enda ikke kommet

– I oppgangstider trenger ikke politikerne tankesmier, da bevilger de bare litt mer til alle gode formål, slik regjeringen Solberg har gjort. Først når sparekniven skal slipes, kan Civita få muligheten til å vise om de duger, skriver Halvor Fosli

Prosa »

Kontroversiell forfatter

Sak om Charles Murray. Han er invitert til Norge av tankesmia Civita, og snakker på Studentersamfundet i Bergen i dag og på Civita-frokost i Oslo torsdag.

Klassekampen »

PISA

Civita og flere andre aktører fra høyresiden i norsk politikk har nylig innkassert noe som for meg fortoner seg som en pyrrhosseier. Utgangspunktet er en ny SSB-rapport som konkluderer med at klassestørrelse har ingenting å si, skriver Jan Ubøe

Aftenposten »

Charles Murray

Intervju med Eirik Løkke om frokostmøte og Murray: – Personlig synes jeg det er bemerkelsesverdig å se hvor uredelig både boka og Murray blir omtalt av mange av dens kritikere.

Dagbladet »

Sløseriprisen

”Det er viktig med god planlegging av denne typen samferdselsprosjekter, som man vet er kostnadskrevende, sier Mathilde Fasting, prosjektleder i Civita og jurymedlem i Sløseriprisen til Nettavisen.”

Bygdanytt

Game of France

I den lange ventetiden frem til siste sesong av Game of Thrones starter, har fransk politikk gitt oss en presidentvalgkamp som er minst like spennende, skriver Haakon Riekeles

Dagbladet »

Jobber i framtida

”Både Håkon Haugli i arbeidsgiverforeningen Abelia og samfunnsøkonom Steinar Juel i tankesmien Civita mener det er umulig å forutsi hvilke jobber vi vil ha i framtida. De tror det vil komme yrker som vi i dag ikke kan forestille oss. Men de peker samtidig på at ufaglærte er særlig utsatt.”

HK-nytt

Fransk valg

Haakon Riekeles kommenterer det franske valget

TV2

Norwegian historian doesn’t see reconiciliation between Armenia and Turkey without recognition the Genocide

Oppslag med Bård Larsen i armensk presse i forbindelse med markeringen av folkemordet på armenerne

Armen Press »

Søndagssamtalen

Clemet nevnt i intervju med Marte Gerhardsen «Reaksjonene lot ikke vente på seg. Stefan Heggelund syntes analysen til Gerhardsen var flat, Espen Teigen avviste kritikken som en levning fra 1980-årene, og Kristin Clemet påpekte at Arbeiderpartiet hadde vært regjeringspartner med SV, som hadde en autoritær fortid.»

Minervanett »

Sitert fra Twitter

Kristin Clemet @kristinclemet Kolberg mener at «vi skal ta tilbake» alle skattelettelsene.

Romerikes blad

Vips, så var Støre populist

Bergens Tidenes politiske redaktør Frøy Gulbrandsen mener Senterpartiet er «råpopulistisk» og argumenterte knallhardt for det på en debatt tankesmien Civita arrangerte tidligere denne måneden, skriver Irene Halvorsen

Nationen »

Aps valg: En skole til beste for elevene eller for Høyre?

Meninger · Skolepolitikk. Ap har valget mellom å vedta en skolepolitikk til beste for barn og unge, eller en skolepolitikk til beste for Høyre og Civita, skriver Tarjei Helland.

Khrono »

Hvor er kystkulturen?

I Minerva 18. april etterlyser Mats A. Kirkebirkeland kystkulturen i Norsk Folkemuseums presentasjon av norsk dagligliv. Han er dessverre ikke alene om å savne kystkulturen og sjøfarten i Norsk Folkemuseums omfattende presentasjon av liv og levekår i Norge, skriver Inger Jensen

Minervanett »

Erna valgte Casper (17)

Civita nevnt som samarbeidspartner for Office X.

Fædrelandsvennen

Clemet får Fritt Ords Honnør

Sak om pris til Kristin Clemet.

Laagendalsposten

Faktasjekk: Tok Støre helt feil om folk i arbeid i landsmøtetalen?

– Vi har den laveste sysselsettingen på tyve år, sa Støre i sin tale til landsmøtet. Feil, den er historisk høy, sier Civita-økonom Steinar Juel.

Aftenposten »

SV-topp raser mot Clemets Fritt Ord-pris

SVs Karin Andersen raser mot Fritt Ords pristildeling, men hennes partikollega Kristin Halvorsen mener prisen er velfortjent.

Minerva »

Eirik Løkke gjest på NRK Fredagspanelet

Eirik Løkke diskuterte franske valget, norske valget og tiggerforbudt i NRK Østlandssendingen.

NRK »

Faktasjekk: Tok Støre helt feil om folk i arbeid i landsmøtetalen?

Civita-økonom angrep Støre for tall-feil i landsmøtetalen. – Støres tall er mest relevant, sier Trine Eilertsen.

Aftenposten »

Riksrevisor Per-Kristian Foss​: Er blitt rausere

«En frittgående sulten vaktbikkje som knurrer mot alt og alle», er en karakteristikk fra en Civita-rapport fra 2012.

Dagens Perspektiv »

Er blitt rausere

Intervju med Per Kristian Foss. Civita rapport om Riksrevisjonen fra 2012 nevnt.

Ukeavisen Ledelse »

Besudlet bistand

Innlegg fra Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun i Bistandsaktuelt.

Bistandsaktuelt »

Fritt Ords honnørpris til Kristin Clemet

Sak i Journalisten og Dag og Tid.

Dag og Tid »

Støres analyse av høyrepopulismen holder ikke mål

Bordet burde være dekket for sosialdemokratiet i Europa hvis Jonas Gahr Støre har rett. Men slik er det ikke, skriver Kristin Clemet i Aftenposten.

Aftenposten »

Narkotikakartellene lever videre

Sønnen til Pablo Escobar mener at Colombia først nå er klart for fred. Men det er stadig mange i landet som tjener på narkotikakrigen, skriver praktikant i Civita, Maja Lie Opdahl.

Minerva »

Stortinget må ta ansvar for bistandsreform

Statsråden disponerer bistandsbudsjettet uten i særlig grad å bli holdt ansvarlig for hvordan det brukes. Stortinget må derfor legge mer press bak ønsket om reform, skriver seniorrådgiver i Civita, Øyvind Eggen.

Minerva »

Kristin Clemet får Fritt Ords Honnør for sin innsats for en kunnskapsbasert og saklig offentlig debatt

Oppslag i Medier 24.

Medier24

Dagen i dag

Kristin Clemet fyller 60.

Tønsbergs Blad

Det hendte

Kristin Clemets fødselsdag nevnt.

Sarpsborg Arbeiderblad

Gratulerer

Kristin Clemet fyller 60.

Rix

Kristin Clemet får Fritt Ords Honnør

Sak i en rekke aviser.

Bergensavisen

Dagens nøtt

Kristin Clemet nevnt.

Bergens Tidende

Fødselsdager

Kristin Clemet fyller 60.

Dagsavisen

Den lokkande sirenesongen frå oljeformuen

Handlingsregelen har ikkje hatt den naudsynte disiplinerande effekten, og difor kan Morten Søberg ha rett i at oljepengane bør verta verna av Grunnlova, skriver Lars Kolbeinstveit i Minerva.

Minerva »

Har alltid vært opptatt av kystkulturen

Båthallen, som åpner i 2019, skal bli kystfolkets storstue, forteller Eyvind Bagle ved Norsk Maritimt Museum. Men han kan ikke love tjue rorbuer. Svar til Mats Kirkebirkeland.

Minerva »

Vil innskrenke streikeretten og gi lavtlønte mindre betalt: Fikk Fritt Ords honnørpris

Nok en gang belønner Fritt Ord en som sparker nedover ved å gi de rikestes propagandaminister og Civitas leder 100.000 og en krystallvase, skriver Joakim Møllersen i Radikal Portal.

Radikal Portal »

Hvorfor vil Fagforbundet avvikle veldrevne velferdstilbud?

Anne Siri Koksrud Bekkelund svarer Fagforbundet i Aftenposten.

Aftenposten »

Civita gir talerstol til forfatter som mener svarte er dummere enn hvite

Charles Murray innleder på Civitafrokost.

Radikal Portal »

Drop-out kan bli hyret av Erna

Sak om Office X Fædrelandsvennen. Caspar skal fortelle om betydning av næringslivet. Initiativet kom fra Civita.

Fædrelandsvennen »

Kristin Clemet tildelt Fritt Ords honnørpris

Sak om at Kristin Clemet fikk Fritt Ords honnør pris i VG, NRK, Aftenposten, Bergens Tidende, Hamar Arbeiderblad og Nettavisen.

NRK m.fl. »

Kristin Clemet 60 år

Kristin Clemet gratuleres som jubilant i Adresseavisen, Aftenposten, Itrosmø, Bergens Tidende, Sarpsborg Arbeiderblad, Fredrikstad Arbeiderblad, Hamar Arbeiderblad, Rogalands Avis, Agderposten, Nordlys og Vårt Land.

Aftenposten m.fl »

Bård Larsen i NRK Verdibørsen

Diskuterte islamofobi med Lars Gule.

NRK »

Kristin Clemets 60 års dag på TV2 Nyhetskanalen

TV2 Nyhetskanalen intervjuet Trine Eilertsen og Erna Solberg om Kristin Clemet på Tv2 Nyhetene onsdag ettermiddag og kveld.

TV2 »

Kristin Clemet får Fritt Ords Honnør

Nettavisen om prisen.

Nettavisen »

Clemet får Fritt Ords Honnør

Oppslag om Fritt Ord-prisen i en rekke aviser.

Firda »

Forandrer litt, bevarer mest

Det er, slik Civita-leder Kristin Clemet påpekte på Twitter i dag, forståelig at Arbeiderpartiet vil samarbeide med KrF. For å sikre flertall, ikke bare ved dette valget, men også ved de neste, er det risikabelt å være avhengig av SVs og Sps oppslutning, skriver Ola Rydje i Dagbladet.

Dagbladet »

Kvitter fra Twitter

Støre kritiserer Høyre for å gi Frp, som er et ytterpunkt, ansvaret for områder som krever bred enighet. Men Ap gjorde vel det samme med SV? Kristin Clemet sitert.

Romerikes Blad

Erdoğans mål er å forene islamisme og reaksjonær nasjonalisme

I 1997 ble Erdoğan dømt til fengsel for å deklamere dette: «Våre minareter er våre bajonetter, våre kupler er våre hjelmer, våre moskeer er våre brakker», skriver Bård Larsen på Minerva.

Minerva »

Hallingdal og Telemark bonanza på norsk folkemuseum

Rådgiver, Mats Kirkebirkeland skriver om betydningen av kysten i Minerva.

Minerva »

Kapitalens trofaste våpendrager

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, svarer Kristin Clemet profitt i barnehagesektoren.

Aftenposten »

Drømmen om handelsavtaler

Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita, skriver om handelsavtaler i Dagens Næringsliv.

Dagens Næringsliv

Kvinner har god grunn til å ta abort ved påvist Downs syndrom

Aksel Braanen Sterri skriver om abort og omtaler Kristin Clemets synspunkter om tema.

Minerva »

Dobbeltspor prosjekt nominert til flau pris

Prosjektleder i Civita, Mathilde Fasting, har vært i juryen i sløseriprisen. Omtalt i Bygdanytt.

Bygdanytt (ikke på web) »

Regionella i Nord

Bente Aasgjord skriver om regiondebatten og Civitas forslag til region i nord i Klassekampen.

Klassekampen »

Høyre uten ideer i innvandringspolitikken

Ingen skal beskylde Høyre for å være liberale i innvandringspolitikken, og det har åpenbart vært viktig å gjøre dét helt klart. Men spørsmålet blir hva Høyre er. Rådgiver i Civita, Torstein Ulserød, skriver i Aftenposten.

Aftenposten »

Mistanken mot moderniteten

Lars Kolbeinstveit skriver om Zygmunt Baumann og moderniteten i Minerva.

Minerva »

Sakset

Kristin Clemet sitert om velferd.

Stavanger Aftenblad

Utbyggingen av togstrekning i Bergen koster 3 milliarder mer enn først estimert

Mathilde Fasting intervjuet.

Nettavisen »

Utkvotert kystfolk

Gjestekommentar av Siri Helle: «Sjølv den borgarlege tankesmia Civita ser at lokalt eigarskap har stor positiv innverknad på busetnad og næringsliv i distrikta. «Det er de norske, private eierne av store og små bedrifter som kjenner Norge best, har best kunnskap om lokale forhold, og som vil strekke seg lengst for å lykkes», skriv Civitas Mathilde Fasting om sin eigen rapport «Norske eiere» (2016).»

Bergens Tidende »

Kjøtforbruket veks trass i fromme klimatankar

«Bør det vera klimaavgift på kjøt og ost? Det føreslo Civita i 2015»

Framtida

Oslo Freedom Forums høyrevridde agenda

Civita nevnt som partner.

Radikal Portal »

Drømmen om de liberale religionene

Kronikk av Bård Larsen: ”Den mest slående diskrepansen mellom troens forestilte kjerne og praksis er likevel sjelden så påfallende som når spørsmålet om islam og terror med jevne mellomrom fyller mediespaltene.”

Minerva »

Innovasjon er ofte forbedring

Lisbeth Hammer Krogh, ordfører i Bærum, svarer Elin Ørjasæter om velferdsinnovasjon. Kristin Clemets innlegg nevnt.

Aftenposten

Dagens tweet

Kristin Clemet sitert: ”Det er mulig det ikke er tilsiktet, men de grønne partiene i Europa blir som regel røde”

Dagen

Sakset

Kristin Clemet sitert om personvern.

Stavanger Aftenblad

– FrP aksepterte ikke lenger å stå utenfor

Intervju med Kristin Clemet om høyrepopulisme.

Minerva »

Lavmål om nyliberalisme

Ola Innset svarer Kristian Meisingset: ”Civita og Minerva nekter jo ikke for at de finnes eller at de forsøker å påvirke samfunnet. Blir det kun en konspirasjonsteori dersom man hevder at de noen ganger lykkes?”

Minerva »

Antall årsverk vil eksplodere

Kristin Clemet sitert: «Uten produktivitetsøkning vil antall årsverk som går til helse og omsorg, eksplodere»

Helsemedisinteknikk

Frihandel eller proteksjonisme?

Innlegg av Jan Erik Grindheim: Frp og Sps nasjonale nostalgi kan sette EØS-avtalen i fare.

Dagens Næringsliv

Budsjettsprekken mer enn fordoblet for Stortinget

Mathilde Fasting i juryen for ”Sløseriprisen”.

NA24 »

På spissen

Kristin Clemet sitert: «I Norge har vi fortsatt idylliske politiske forhold sammenlignet med andre land.»

Romerikes Blad

Velferdsinnovasjon er mulig

Kristin Clemet svarer Audun Lysbakken og Elin Ørjasæter om profitt i velferden.

Aftenposten »

Forskerkarantene er en dårlig idé

Knut Sørensen fra NTNU svarer Torkel Brekke og Christian H. Bjerke.

Aftenposten

Profittens grunnleggende mystikk

Mathilde Fasting om profitt.

Minerva »

Arbeiderpartiet er et nyliberalistisk parti

Kristian Meisingset rapporterer fra debatt: ”Innsets budskap var omtrent dette: De siste tiårene har nyliberalismen styrket sin innflytelse gjennom et nettverk av nyliberale tenketanker som springer ut av The Mont Pelerin Society, og hvorav Civita er en av aktørene. De har i stor grad lyktes i sitt prosjekt, noe som har ført til at velferdsstaten har blitt rasert og demokratiet svekket.”

Minerva »

Besudlet bistand

Kronikk av Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun: Hvis bistanden skal brukes til andre formål enn utvikling, kan den ikke være mest mulig effektiv.

Vårt Land

Dagsnytt 18

Kristin Clemet og Kaia Storvik om valgkampen.

NRK2

Nei, Trump har ikke plutselig blitt en statsmann

«Om det er noe som ligner på sammenheng i Donald Trumps politikk, er det i hans evne til å opptre fullstendig uforutsigbart,” skriver Eirik Løkke.

Minerva »

Utenriksdepartementets lommekniv

Kronikk av Øyvind Eggen og Nikolai Hegertun: ”Bistand er Utenriksdepartementets lommekniv: Den kan brukes til det meste, men jo flere funksjoner som lesses på den, dess dårligere blir den til å løse hver enkelt oppgave.”

Agenda Magasin »

Ernas små trollunger

Essay av Anne Siri Koksrud Bekkelund: ”Småpartiene Venstre og Kristelig Folkeparti har nok til tider vært som stein i skoen for Solberg-regjeringen. Men uten dem har ikke Høyre/Frp-regjeringen noe parlamentarisk grunnlag.”

Minerva »

Ernas arv

Mathilde Fasting intervjuet i papirutgaven av Minerva, nå på nett.

Minerva

Forsker Per Espen Stoknes: Psykologien kan redde oss fra klimakrisen

Lars Gauden-Kolbeinstveit intervjuet, kritisk til Stoknes’ bok.

Aftenposten

Private barnehager

Leserbrev fra Bærum Høyre: ”Sett fra Høyres side handler det om å ta alle krefter i bruk til alles beste, nemlig markedsøkonomi. Kristin Clemet skriver godt om dette i Aftenposten 30. mars.”

Budstikka

Nå er det tid for tenkepause

Leder om at samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjekter må tas ut av NTP: ”Under torsdagens Debatten på NRK var samfunnsøkonom Håkon Riekeles i Civita tydelig på at den framlagte transportplanen ikke er lønnsom.”

Helgelendingen

Stian Barsnes-Simonsen lager SKAM for næringslivet – seriøst

”Office-X høres dessverre urovekkende mye ut som et plagiat av SKAM sesong 4, der Sana sykler fra østkanten til vestkanten på en skranglete DBS-sykkel og stopper innom hos små- og mellomstore bedrifter på veien for å spørre om sånt det kan være litt vanskelig å snakke med voksne om: Forelskelse, vennskap, innovasjon, hvordan vi skal sikre velferden vår i årene som kommer og sånn.”

Natt&Dag »

Psykologisk forvirret klimakamp

Lars Gauden-Kolbeinstveit anmelder en klimapsykologi-bok.

Minervanett »

Et skoleperspektiv

Kristin Clemet nevnt som en sjelden røst i debatten om lærere, av Egil Børre Johnsen dr.philos., pensjonert lektor og forsker.

Utdanning

Det er for mange elever i norske klasserom

Simon Malkenes svarer Mats Kirkebirkeland om klassestørrelser.

Dagbladet »

Likestilling likevel

Lars Gauden-Kolbeinstveit sitert i sak om likestillingsloven.

Minervanett »

Valgkampens vårtegn

Civitas frokostmøte om FrP og Sp nevnt i lederen av Lena Lindgren.

Morgenbladet »

Skyttargravsdebatt om abortlova

Kristin Clemet nevnt i en kronikk av Mai Lene Fløysvik Hæåk (KrFU)om abort.

Vårt Land

Amerikansk høyesterett

Eirik Løkke deltok på Nyhetskanalen og kommenterte prosessen rundt Høyesterettsdommeren i USA.

TV2 Nyhetskanalen

Kulturnytt

Kristin Clemet i fredagspanelet.

NRK P2

Trumpisme eller distriktspolitikk?

Kristin Clemet og Civita nevnt i en kortfilm om Senterpartiets fremgang på NRK debatt sin Facebook-side.

NRK »

Debatten

Haakon Riekles deltok på Debatten på NRK1.

NRK

Tidenes dyreste ansettelse III

Mats Kirkebirkelands sak om norsk sokkels inntjening vs. Statoils utenlandsinvesteringer

Minervanett »

«Innovasjon» innen omsorg betyr ofte forverring, ikke forbedring

Elin Ørjasæter svarer Kristin Clemet om innovasjon i velferd- og omsorgstjenester.

Aftenposten »

Det er skuffende at likestillingsloven ikke blir kjønnsnøytral

Lars Gauden-Kolbeinstveit intervjuet av Therese Sollien om ny likestillingslov.

Minervanett »

Her er planen for E16 og Vossebanen

Haakon Riekles sitt intervju med VG om NTP nevnt.

Bygdanytt.no »

Høyre ikke troverdig om Senterpartiet

Kristin Clemet nevnt i et forsvar av Sp: «Det blir ikke troverdig når Høyre kritiserer Sp for populisme, men er taus om sin alliansepartner i regjeringen».

Bladet Vesterålen

Historien som ikke må fortelles

Christian Skaug i document skriver om perspektivmeldingen og norske mediers berøringsangst når det gjelder innvandring: Civita lister opp alt bortsett fra det.

Document »

Parkerte lærere

Mari Skurdal svarer Mats Kirkebirkeland om lærere og klassestørrelse.

Klassekampen

Det finnes mer treffsikre tiltak enn mindre skoleklasser

Mats Kirkebirkelands svar til Utdanningsforbundet og Simon Malkenes

Dagbladet »

Lærerne tilbake til staten?

Kristin Clemet nevnt i forbindelse med en sak om Trond Giske.

FriFagbevegelse »

SKAM for næringslivet

Skal lage SKAM for næringslivet – om Office X, Civita nevnt.

Kampanje.com »

Internrevisjon om ruspolitikk

Anne Siri Koksrud Bekkelund med Internrevisjon om ruspolitikk.

Aftenposten »

Profitt i velferden

Audun Lysbakken svarer Kristin Clemet om profitt i velferden.

Aftenposten »

Utopiens Europa

Jan Erik Grindheims rapport om handelspolitikken henvist til, i innlegg av Gunnar Gundersen.

Nationen

Bompenger og NTP

Haakon Riekles i Civita deltok i debatt i Dagsnytt 18 på NRK.

NRK »

Det finnes mer treffsikre tiltak enn mindre skoleklasser. Lærertettheten i Norge ligger helt i verdenstoppen.

«Men når det meste av forskningen viser at redusert klassestørrelse – som lett blir en indirekte effekt av å innføre en lærernorm – ikke har særlig effekt på elevenes fremtid, er en lærernorm et svært dyrt tiltak med i beste fall usikre effekter på elevenes utsikter for fremtiden.» Skriver Mats Kirkebirkeland.

Dagbladet »

Realøkonomi og finanspolitikk

Anton Hellesøy svarer Steinar Juel og Haakon Riekeles.

Klassekampen

Ber om anonyme råd

Schibsted ber om anonyme råd fra mediepersonligheter, bl.a. Kristin Clemet.

Klassekampen »

De ti viktigste punktene fra perspektivmeldingen

Haakon Riekles oppsummerer perspektivmeldingen.

Dagbladet »

Det er ikke kaos i norsk politikk

I Norge har vi fortsatt idylliske politiske forhold og en politisk situasjon som er temmelig stabil sammenlignet med de rystelsene enkelte andre land opplever.

Aftenposten »

Klassestørrelse har ingenting å si

Mats Kirkebirkeland skriver om at det er merkelig at så mange politiske partier vil prioritere et virkemiddel som store studier viser at har svært liten effekt.

Dagbladet »

Forskningspolitikken svekker forskningen

Innlegg av Torkel Brekke: Fragmenteringen i forskningspolitikken har reelle konsekvenser for Norges evne til innovasjon og omstilling.

VG »

SV og Rødt tror de sparer ved å forby profitt på velferd.

Innlegg av Kristin Clemet: SV og Rødt tror de sparer ved å forby profitt på velferd. I stedet risikerer de at pengene sløses bort.

Aftenposten »

Ber om anonyme råd

Sak om at Schibsted har invitert 24 samfunnstopper (stortingspolitikere, folk i mediebransjen og forskere m. fl., herunder Kristin Clemet) til en undersøkelse, for å finne ut «hvordan selskapet oppfattes av nøkkelspillere som legger grunnlaget for utformingen av norsk mediepolitikk»

Klassekampen »

Karantene for søknader til Norges forskningsråd

Kronikk av Torkel Brekke og Christian H. Bjerke om at terskelen for å sende søknader til Norges Forskningsråd bør heves. Civitas frokostmøte i Bergen nevnt.

Aftenposten »

Gode perspektiver

Mathilde Fasting skriver om perspektivmeldingen.

Minervanett.no »

Avlyser lønnsløft for lærere

Kristin Clemet nevnt i forbindelse med forhandlingsansvaret for lærere.

Kommunal Rapport »

Civita-juks?

Simon Malkenes hevder Civita «jukser» med SSB-tallene om klassestørrelse.

Dagbladet »

Ber humanistene komme på banen

Civitas frokostmøte i Bergen om forskning.

På Høyden »

Handlingsregelen

Civitas notat om handlingsregelen og kveldsdebatt i Civita-regi nevnt.

Liberaleren »

Næringslivets SKAM

Næringslivets egen SKAM-serie, Civita omtalt som en av initiativtakerne.

Retailmagasinet »

Bård Larsen kritiserer LOs selektive regimekritikk

VG »

TV2 Nyhetskanalen

Mathilde Fasting intervjuet om perspektivmeldingen i TV2 Nyhetskanalen

TV2 Nyhetskanalen »

En hyllest til fiskerbonden

Mats Kirkebirkeland skriver om fiskerbonden, om den åpne og europeiskorienterte kyst-, fiske- og handelskulturen som ble «glemt» da norsk kulturhistorie ble skrevet og formet.

Minervanett »

Perspektivmeldingen

Mathilde Fasting intervjuet i TV2 Nyhetskanalen om perspektivmeldingen.

TV2 Nyhetskanalen

Lærerutdanningen: Senk opptakskravene og utsett kravet om master

Innlegg av Karl Øyvind Jordell om lærermangel i Nord-Norge, nevner Kristin Clemet som tidligere kunnskapsminister.

Aftenposten »

Frihetens moralske problem er globalt.

Innlegg i debatten om liberalisme og moral, som blant annet tar utgangspunkt Lars Peder Nordbakkens bok og tidligere innlegg. Et forsvar for at multinasjonalt samarbeid kan fremme moral i det globale markedet.

Minervanett »

Europamarkering i Oslo

Sak om Europamarkeringen i Oslo, Civita nevnt som medarrangør.

Sandefjords blad »

Tirsdagsquiz

Kristin Clemet nevnt.

VG

Næringslivet skal lage sin egen SKAM-serie for å nå de unge

Innslag om Office X (Velstandens kilder), hvor bl. a. praktikant i Civita, Iven Opsahl, er med i innslaget.

NRK Dagsrevyen »

Med bistandsblikket mot sårbare stater

Reportasje om norsk bistandsarbeid i Mali (og andre sårbare stater). Intervju med bl. a. Øyvind Eggen. Tidligere publisert på dagsavisen.no.

ABC Nyheter »

Hvorfor trenger vi frihandel?

Innlegg av Jonas Vikingstad (Civitas ungdomsrådgiver) nevner Jan Erik Grindheims notat.

Dagbladet »

«Sagt på landsmøtet»

Sitat fra Per Olaf Lundteigen: «Vår viktigste kamp er den mot Kristin Clemet og den økonomiske liberalismen hun representerer.»

Bergensavisen »

Sps strategi for innvandring

Kommentar Berit Aalborg nevner at Kristin Clemet har hevdet at Sp er Norges mest nasjonalkonservative parti og har Norges­ strammeste innvandrings­politikk.

Vårt Land »

Tre prosent er ikke ansvarlig

Innlegg av Haakon Riekeles og Steinar Juel om oljepengebruk.

DN »

Håper at frelsen er nær

Kommentar av Geir Kvile. «(…KrF-leder Knut Arild Hareide i et godt timet debattinnlegg hudflettet Erna Solberg, Kristin Clemet og andre i Høyre – nettopp for det åpenbare populisthykleriet.»

Bergensavisen »

Senterpartiet kan ta nok et steg til venstre

Kommentar av Trine Eilertsen, Anne Siri Koksrud Bekkelund nevnt som forsvarer av velferdsinnovatørene.

Aftenposten »

Regnestykket går ikke opp

Innlegg av Mathilde Fasting om at perspektivmeldingen 2017 må fokusere på hva vi kan gjøre for å endre utviklingen mot stadig større underskudd på statsbudjsettet.

Bergens Tidende »

Ikke troverdig fra Høyre

Knut Arild Hareide skriver: «Ifølge Civita-leder Kristin Clemet har Senterpartiet «den strengeste innvandringspolitikken» og partiet er visstnok en del av en nasjonalistisk eller nasjonalkonservativ bølge i Europa.»

VG »

Brunskvetting

«Før jul hadde Civita-jurist Torstein Ulserød eit innlegg i Aftenposten med tittelen Sp har strengere innvandringspolitikk enn Frp. I Vedums verd er dette sikkert eit godt døme på urettferdig stempling,» skriver Hans Mjelva.

Bergens Tidende »

De gode nasjonalistene

Marie Simonsen om Senterpartiets landsmøte. Kristin Clemet nevnt: «Sp-politikere viser det også i sin sårhet når for eksempel Civita-leder Kristin Clemet hevder at Sp har landets strengeste innvandringspolitikk. Det er ikke en helt urimelig påstand, selv om Sp-retorikken er mildere enn hos konkurrenten. Sp går langt i programforslaget i å trekke grenser mot islam spesielt, men også mot utlendingers rettigheter i Norge generelt. Her blir det strid på landsmøtet.»

Dagbladet »

Satiren blomstrer på saudiske sosiale medier

Kronikk av Iyad el-Baghdadi om reformer i islam.

Aftenposten »

Akseptabel risiko

«Civita-leder Kristin Clemet dro ledelseskortet og Erna Solberg ble fremstilt som en mer besluttsom og gjennomføringsorientert leder enn Jens Stoltenberg,» skriver Ukeavisen ledelse om valgkampen 2013.

Dagens Perspektiv »

NRK Radio: Norgesglasset

Lars Svendsen intervjuet om terror og frykt.

NRK Radio »

TV2-nyhetene

TV2-nyhetene kl. 22: Eirik Løkke intervjuet om Trumpcare.

TV2 »

Mer populær Obamacare kan ha felt Trump

Eirik Løkke intervjuet om Trumps mislykkede forsøk på ny helseforsikringsordning i USA.

NRK.no »

– Vi må forstå at visse ting ikke kan fikses

Omtale av Civitas frokostmøte med Håvard Aagesen.

Velferd »

Forlengst ute av fjøset

Kristin Clemet nevnt i sak om Senterpartiet.

Bergensavisen

Etter kreften: Utslitte medisinske mirakler

Bård Larsen anmelder Håvard Aagesen, Ingenmannsland. «Håvard Aagesen har skrevet en ærlig bok om å overleve kreft. Han stiller viktige spørsmål om hva samfunnet kan gjøre for å gi denne stadig voksende gruppen mulighet til å mestre hverdagen og bidra i arbeidslivet, til både eget og samfunnets beste.»

Minerva »

Hva med eiendomsretten?

“For å sikre at de store pengene på Wall Street, og ikke bare Silicon Valley-milliardærer, er villig til å finansiere ny romfartsteknologi, er privat eiendomsrett til ressurser i rommet helt avgjørende for å «kickstarte» en ny romalder.” Skriver Mats Kirkebirkeland.

Klassekampen »

Hvor ble det av valgfriheten?

Innkjøp av varer og tjenester i offentlig sektor generelt, og i kommunal sektor spesielt, har falt noe som andel av totale utgifter fra midten av 90-tallet og frem til i dag, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Internrevisjonen, og spør: Hvor ble det av valgfriheten?

Aftenposten »

Operaens versjon av høstutstillingen

Sleepless Beauty blir for fremmed og sprikende til å skape det store følelsesmessige engasjementet, skriver Iven Opsahl i nettavisen Minerva.

Minerva »

– Stemmesanking for diktatur

– Regjeringen Erdogan er i ferd med å rasere et allerede krakelerende demokrati, der journalister og andre kritikere fengsles systematisk. De bør ikke tillates å sanke stemmer på norsk jord, skriver Civitas Bård Larsen på kommentarplass i VG.

UTROP »

Venstrevridd NRK-humor: DET ER ALARM!

«Hvis nå det skulle produseres høyrehumor, vil jeg påstå at det ikke er umulig. Man må bare først definere hva høyrehumor er. Vrient spørsmål, og hvorfor skjer det ikke likevel? Er det et komplott fra NRK-ledelsen? Har de murt høyre-kryptonitt inn i veggene på Marienlyst? Er det fordi sønnen til Knut Nærum sitter i tekstgruppa? Alarm! På vegne av vanvittig mange! Vi får få Civita og Fritt Ord på banen med sine millioner og lage en høyrevridd, satirisk tenketank. Gjerne for meg. Men jeg ønsker meg ikke tilbake til tiden da Kristelig Kringkastingslag produserte ukentlige rapporter om satireprogrammet Hallo i Uken på NRK P2», skriver Dagfinn Nordbø, forfatter og satiriker.

VG »

Sluggernes teater

« I kulissene opererer Kristin Clemet som sufflør, der hun skjuler seg bak Civita, ei tankesmie med fagfelt å rakke ned på Senterpartiet og alt som rører seg utenfor bykjerner, gjennom tvilsom retorikk, for etterpå å bli tvunget til å dementere.» Torleif Engan i Bladet Vesterålen.

Bladet Vesterålen »

Lovfeste likelønn?

Island innfører lovfestet likelønn og mener Norge bør kopiere Island. Anne Siri Koksrud Bekkelund og Hanne Bjurstrøm kommenterer Islands likestillingsminister Thorsteinn Viglundsson i Dagsnytt Atten.

Dagsnytt Atten »

Rettferdighet og menneskerettighetenes status

Lars Fr. H. Svendsen nevnt i Laagendalsposten: «Men siden slett ikke alle stater er i stand til å oppfylle sine grunnleggende rettigheter, må vi som det påpekes i dag (17.03. 2017, red. anm.) i Aftenposten av Lars Fr. H. Svendsen trekke veksler også på andre aktører for å sikre oppfyllelse av grunnleggende rettigheter, deriblant ikke-statlige organisasjoner og multinasjonale selskaper! I motsetning til Gandhis filosofi, fjernes altså ansvaret fra oss selv til staten og andre viktige aktører i fordelingen og forvaltningen av lokal så vel som global rettferdighet!»

Laagendalsposten »

«Verdens lykkerapport»

Mathilde Fasting i Dagsnytt Atten om «Verdens lykkerapport», der Norge har inntatt toppen av lykke:

Dagsnytt Atten »

Om FBI og NSAs høring

Eirik Løkke intervjuet i TV2 om FBI og NSA sin høring i kongressen i går som bekrefter at FBI faktisk etterforsker forbindelser mellom Trump-kampanjen og Russland.

TV2 »

Då leiken forsvann

Kristin Clemet nevnt på NRK-nett.

NRK-nett »

Leksefri skole uten tall og bokstaver

Kristin Clemet nevnt i Adresseavisen.

Adresseavisen »

Ondskapen finnes

Ivar Staurseth har intervjuet Bertel Haarder fra Civitas frokostmøte i forrige uke. Bertel Haarder er en dreven dansk politiker. Venstre-mannen har vært minister i 22 år, i skiftende regjeringer. Han kom i Folketinget første gang i 1975. Det Bertel Haarder ikke vet eller har vært med på av politikk sør for Skagerak, er det ikke verdt å vite noe om. I uken som gikk besøkte han Oslo for å diskutere annerledeslandet Danmark på frokostmøte hos Civita. Minerva fikk en prat med fyren.

Minerva »

EØS Når en dom debatteres

Audun Lysbakken (SV) svarer Torstein Ulserød: Torstein Ulserød fra Civita har reagert på et innlegg jeg hadde i Nationen 7. mars. Han mener blant annet at jeg skaper tvil om hvorvidt jeg «forstår og respekterer grunnleggende prinsipper i en rettsstat» og bruker min vurdering av Holship-dommen som eksempel.

Nationen »

Hva er venstresidens skoleprosjekt?

Tobias Strandskog i Bergens Tidene. Kristin Clemet nevnt.

Bergens Tidene »

Ukens snakkis: Har NRK dreid til høyre?

Det er ikke lenger høyresiden, men venstresiden og multikulturalismens fanebærere som skriver klager til Kringkastingsrådet. Lars Akerhaug i Minerva. Civita nevnt.

Minerva »

Sluggernes teater

Civita og Kristin Clemet nevnt i avisen Glåmdalen: «I kulissene opererer Kristin Clemet som sufflør, der hun skjuler seg bak Civita, ei tankesmie med fagfelt å rakke ned på Senterpartiet og alt som rører seg utenfor bykjerner, gjennom tvilsom retorikk, for etterpå å bli tvunget til å dementere.»

Glåmdalen »

Med bistandsblikket mot sårbare stater

Tone Magni Finsad Vestheim i Dagsavisen – «Norge har dårlige forutsetninger for å oppnå noe særlig i Mali. Vi har for lite kompetanse på landet og er for svakt utstyrte, selv om vi har ambisjoner på linje med Storbritannia, som har et ti ganger større apparat, sier Øyvind Eggen, seniorrådgiver i Civita og tidligere fagdirektør i Norad.»

Dagsavisen »

La oss overlate kulturen til markedet

Steinar Juel nevnt i Minervakronikk av Civita-akademistudent Theodor Barndon Helland.

Minerva »

– Samme regler bør gjelde for prester som frisører

Torkel Brekke intervjuet: – Noe av poenget med [i]Faithonomics[/i], er å si at religion ikke er noe grunnleggende forskjellig fra andre markeder, forteller Torkel Brekke, som er professor i religionshistorie, men nå har begått en økonomibok om religion.

Fritanke.no »

Oslo Symposium og de kristne

«Det er ikke overraskende at Oslo Symposium virker veldig provoserende på mange. Sterkt religiøse mennesker og miljøer virker generelt provoserende i et så sekulært samfunn som det norske», skriver Kristin Clemet i Norge IDAG.»

Norge IDAG »

Øystein Djupedal forlot SV etter 38 år. Her gir han sine råd til partiet

Kristin Clemet nevnt av Bjørn Haugan i VG.

VG »

Barna går ett år lengre på skolen, men lærer ikke mer

Kristin Clemet nevnt i Adresseavisen.

Adresseavisen »

Arbeiderpartiet har ikke lært av Aker-fadesen

Konsekvensene av den rødgrønne regjeringens aksjekjøp i Aker viser kostnadene og de prinsipielt problematiske sidene av en aktiv statlig eierskapspolitikk. Men partiet har fortsatt ikke lært. Mats Kirkebirkeland i Dagbladet.

Dagbladet »

Å sanke stemmer for diktatur

Regjeringen Erdoğan er i ferd med å rasere et allerede krakelerende demokrati, der journalister og andre kritikere fengsles systematisk. De bør ikke tillates å sanke stemmer på norsk jord, skriver Bård Larsen.

VG »

Bø Blad: Lensmann Sigrid Dahl om politireform. Kristin Clemet nevnt

” Men som Kristin Clemet skrev i Aftenposten 25.02.17; «Omgivelsene er i sterk endring, og offentlig sektor må forberede seg på trangere tider. Da er det igjen på tide med reform (…)» Akkurat som andre offentlige aktører må gjøre prioriteringer, må politiet stadig prøve å bli bedre på å utnytte skattekronene vi får tildelt.”

Bø Blad »

Minerva. Mats Motrøen med kronikk om Manifests årskonferanse. Civita og Kristin Clemet nevnes.

” Min hovmodige fryd over selvkritiske venstresidestemmer som endelig har «skjønt det», ble sakte, men sikkert gjort til skamme. For Manifest tok spørsmålene og utfordringene på alvor, og det var hverken lettvint eller åpenbart. Hadde høyresiden klart det samme? Kunne vi sett et Civita-arrangement hvor Kristin Clemet diskuterte høyresidens manglende solidaritet med de fattige i en samtale med Siv Jensen og Trygve Hegnar?”

Minerva »

Ny Tid: Andrew Kroglund: Globaliseringens muligheter og umuligheter.

”Ulikhet er definert som en av vår tids store og voksende utfordringer. Men hva er ulikhet? Hva måler vi? Her hjemme er tenketankene Agenda og Civita uenige om fakta.”

Ny Tid

Nordlys: Oddvar Nygård om satsing på Nord-Norge. Civita nevnt.

Nordlys

Nationen: Journalist Thomas Vermes svarer Torstein Ulserød om EØS

” Ulserød har rett i at folket ikke ble lurt. Folket ble faktisk aldri spurt. Ingen av partiene flagget i foregående stortingsvalg at tidenes mest omfattende avtale skulle inngås. Og som kjent var det ingen folkeavstemning om EØS.”

Nationen »

1000 nye Minerva-abonnenter siden oppstarten

Eirik Løkke nevnt.

Minerva »

Klassekampen: Lars Fr. Svendsen uttaler seg kort om Onora O’Neill.

Klassekampen

Aftenposten: Lars Fr. Svendsen med tekst om vinner av Holbergprisen, Onora O’Neill.

Aftenposten »

Vårt Land: Alf Gjøsund i kommentar til Kristin Clemet om kirken, politikk og FrP

”Etter min mening er det ikke mulig å argumentere prinsipielt for at kirken ikke skal ha meninger om politiske spørsmål. Når den likevel skal være forsiktig, er årsaken ikke at spørsmålene er politiske, men at de er såkalte adiafora – spørsmål der man ikke kan si noe klart om hva som er rett og galt. I det øyeblikket et politisk parti¬ går inn for noe som er entydig i strid med kristen tro, blir ¬situasjonen en helt annen. Derfor kunne Kirken uten å blunke avvise Nasjonal Samling og alt dets vesen.”

Vårt Land »

NRK Sogn og Fjordane: Mats A Kirkebirkeland på radio om NTP og Stadskipstunnel

NRK Sogn og Fjordane

Minerva: Mathilde Fasting: Familiepolitikk i spagat

”For å gjøre forvirringen enda større, har Kristin Clemet i denne bloggen analysert konservative og liberale standpunkter i familiepolitikken. Hun viser at det finnes representanter som er litt enig med begge hoveddelene av Høyre, men ikke en gang om de samme tingene.”

Minerva »

Minerva: Mats A. Kirkebirkeland med kronikk om Nasjonal Transportplan

”Stortinget lider av gigantomani. Nasjonal transportplan vil, med verdens første skipstunnel i spissen, bli stående igjen som selve symbolet på da Norges oljeøkonomi nådde toppen.”

Minerva »

Nye Troms: : Civita nevnt i kronikk av Nils Kristian Sørheim Nilsen, direktør i Næringsforeningen Tromsøregionen

”Under Agenda Nord-Norge i Alta i november i fjor ble tankesmiene Civita og Agenda, samt kompetansebedriften Salt, bedt om å tegne sitt veikart for Nord-Norge inn i framtiden. De var enige om én ting, nemlig at Nord-Norge må bli en felles region.”

Nye Troms

Dagens Næringsliv: Kommentar av Mathilde Fasting: Foreldrepenger for fremtiden

”DNs leder dagen etter kvinnedagen 8. mars tar til orde for å avskaffe fedrekvoten. DN mener at foreldrene skal fordele foreldrepermisjonen fritt, mens jeg, og Barnefamilieutvalget jeg har vært med i, mener at foreldrene skal ha like rettigheter og dele permisjonen 50/50.”

Dagens Næringsliv »

Journalen (legetidsskrift): Torkel Brekke (og Bernt Hagvtet) tar avstand fra boikott av legekongress i USA.

Journalen

Romerikes Blad: «Kvitter fra Twitter», Kristin Clemet

”Alle elsker å være norske i Danmark, men hvorfor har liberale Danmark så streng innvandringspolitikk?”

Romerikes Blad

Minerva: Pål Mykkeltveit skriver om Charles Murray . Civitas kommende frokostmøte med Murray i april er nevnt.

Minerva »

Dagsavisen: Rett fra Nett, Haakon Riekeles sitert

”Arbeiderpartiets permitteringskritikk av regjeringen var feil, og regjeringen burde ikke gitt etter. Nå har Nav bekreftet det i en ny rapport: lenger permitteringsperioder gir mindre jobbsøking, økt total ledighet og dårligere jobbmuligheter for de permitterte på sikt. Disse konklusjonene bør få konsekvenser.”

Dagsavisen

Dagsavisen: Twitter fra Kristin Clemet nevnt

”Fredagspanelet mener det ikke er noe offer i Omdal/Listhaug-saken. Joda, taperen er den offentlige samtalen.”

Dagsavisen

Nationen: Torstein Ulserød med kronikk om Audun Lysbakkens kamp mot EØS

”Lysbakken avslutter innlegget sitt med å love at et nytt stortingsflertall kan rette opp i «jussifiseringen» som Høyre-Frp-regjeringen tillater. Hvis han får med seg dette flertallet på å si opp EØS-avtalen, er det demokratisk sett helt fint. I mellomtiden hadde det vært interessant om Lysbakken kunne redegjøre litt nærmere for sitt syn på rettsstaten generelt og domstolenes rolle spesielt. Det er faktisk langt viktigere for demokratiet enn EØS.”

Nationen »

Budstikka: Debatt om nybygg i Bærum. Steinar Juel nevnt

”Naboene i Sandvika, representert ved sosialøkonomen Steinar Juel, klager og sier de ikke vil ha noe nytt Manhattan.”

Asker og Bærum Budstikke

Minerva: Eirik Løkke intervjuer sønnen til Pablo Escobar

Minerva »

VG: Kronikk av Kristin Clemet

” At VG er motstander av å redusere formuesskatten er godt kjent fra før. Men det er synd at VG ikke greier å fremme sitt syn på en mer saklig måte.”

VG »

Dagsavisen: Civita nevnt i kommentar om Høyre av Hege Ulstein

”Selv om den nå avdøde VG-nestoren Olav Versto flere år tidligere hadde slått fast at velferdsstaten «ble skapt i kamp, og at Høyre kjempet imot. Høyre gikk inn i velferdsstaten motvillig, baklengs og på krykker», lanserte Civita og Høyre ideen om den borgerlige velferdsstaten med en sånn iver at man fikk inntrykk av at åttetimersdagen ble kjempet fram i mellomkrigstiden av fryktløse kapitalister, som stormet barrikadene med sitt eget liv som innsats, mens arbeiderne satt på bar og ga blaffen.”

Dagsavisen

Klassekampen: Lars Peder Nordbakkens bok «Liberale tenkere for vår tid» anmeldt av Ola Inset

Stavanger Aftenblad, Kristin Clemet nevnt i spalten Sakset

”Jeg kommer ikke på en eneste biskop eller prest som deltar i samfunnsdebatten om politiske spørsmål, og som fremstår med et klart borgerlig-liberalt ståsted.”

Stavanger Aftenblad

Avisa Raumnes: Civita nevnt i kommentar som en av organisasjonene ledet av «intelligente og sterke kvinner».

Avisa Raumnes

Høyre og Frp fremmer sosial dumping

Det nevnes at Kristin Clemet nå er i Civita.

Dagbladet »

Eirik Løkke gjest i fredagspanelet

Korset til Sylvi, russelåter og kontantstøtte var ukas nyheter som rådgiver i Civita, Eirik Løkke, var med å oppsummere som gjest hos NRK Østlandssendingen.

NRK »

Hvem truer den liberale verdensorden?

Øyvind Østerud svarer Eirik Løkke i Minerva om den liberale verdensorden.

Minerva »

For lite, for sent, ble for mye, for lenge

Innlegg av Haakon Riekeles «Lenger permitteringsperioder gir mindre jobbsøking, økt total ledighet, og dårligere jobbmuligheter for de permitterte på sikt. Arbeiderpartiets permitteringskritikk av regjeringen var feil, og regjeringen burde ikke gitt etter. Nå har Nav bekreftet det i en ny rapport: lenger permitteringsperioder gir mindre jobbsøking, økt total ledighet, og dårligere jobbmuligheter for de permitterte på sikt. Disse konklusjonene bør få konsekvenser, både for selve permitteringsregelverket, og for politikeres retorikk.»

Dagbladet »

To år til med rekordlave renter

SSB tegner et bilde av en økonomi som gradvis kommer seg på beina, sier samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel. – Vi ser en moderat vekst og dermed også en forsiktig nedgang i ledigheten. Og det kan virke rimelig ut fra at vi nå også opplever denne omstillingen, at andre næringer skal overta som motoren i økonomien.

NRK »

Å strikke selbuvotter med Che Guevara-motiv

«De kapitalistiske geniene i Manifest forlag sprer det glade budskap gjennom fargelegging, quiz, kortspill og strikk.» … «Et søk i Civitas publikasjoner gir dessverre skuffende resultater. Her er det mange grå omslag og lite barnevennlige titler som Keynes + Hayek, Frihetens filosofi og Tre essays om Kristendemokrati. Kanskje er det nettopp det som er problemet til høyresiden i Norge: Vi regner med at barna er dekket av Kardemomme by og det liberale budskapet til politimester Bastian: «Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil.» Men Kardemomme by tilbyr rett og slett for lite ideologisk indoktrinering av våre aller minste.»

Minerva »

VG fremstiller blant andre Civita som en slags håndlanger for «de rikeste»

«At VG er motstander av å redusere formuesskatten er godt kjent. Men det er synd at VG ikke fremmer sitt syn på en mer saklig måte. Oppslaget gir et ufullstendig og tendensiøst bilde av intensjonene til de som vil redusere formuesskatten og av argumentene for å gjøre det. «

VG »

De skandinaviske rikskringkasterne utfordres politisk

«Leder i Civita, Kristin Clemet, regner seg ikke blant dem som tror NRK har en politisk agenda, skrev hun i 2015, men viste samtidig til en undersøkelse utført av statsviterne Rune Karlsen og Toril Aalberg i 2015 som dokumenterte at NRK ble foretrukket av velgerne til Ap, SV og Venstre, mens over halvparten av de som ser på TV2 foretrakk H eller Frp.»

Ukeavisen Ledelse »

Noen bør utvikle en alkolås for sosiale medier

Kommentar av Elin Ørjasæter hvor hun siterer en tweet: «Fikk to flasker vin av Civita for et foredrag. Gleder meg til å skylle dem ned med to paralgin forte.»

Morgenbladet »

Oslo Symposium og de kristne

Kristin Clemets blogginnlegg på trykk i Dagen.

Dagen

Blåstrømpenes 8. mars

Innlegg av Mathilde Fasting

Aftenposten »

Transportplan som sirkus og show

Internrevisjon ved Anne Siri Koksrud Bekkelund

Aftenposten »

Ikke råd til å fjerne formueskatten

Civita nevnt: «- Effekten det har på nasjonalproduktet og inntektene til staten vil uten tvil være et tap for Norge, sier Ravnaas i advokatfirmat ­Steenstrup Stordrange. For et år siden, på oppdrag fra Civita, gjennomførte han en undersøkelse blant formuende nordmenn som hadde valgt å flytte til utlandet. Han fant blant annet at 11 skatteadvokater hadde tilsammen bistått med utflyttingen av over 80 personer med netto­formuer på rundt fem milliarder kroner på utflyttingstidspunktet. I 2016 hadde disse formuer på tilsammen 20 milliarder kroner.»

DN »

De skattetrette hviler i Ernas favn

Kommentar av Frithjof Jacobsen

VG »

Tull med tall fra Snoen

Innlegg av Asle Toje: «Episoden har nok en gang løftet frem den incestuøse relasjonen mellom (tidligere konservative, nå liberalkonservative) Minerva og liberale Civita.»

Minerva »

Informasjonskaosets offer

Kommentar av Harald Stanghelle, hvor Eirik Løkke nevnes: «Den kan uttrykkes som at vi ikke kan «ta det liberale demokratiet som en selvfølge», slik Civita-rådgiver Eirik Løkke formulerer det.»

Aftenposten »

Den åpne operaen

Kommentar: «Den som kaster blikket rundt seg i den lyse foajeen i Bjørvika-operaen, ser en flokk som ikke slår noen i bakken med sin mangslungenhet. Ballettpublkummet er markant slankere enn operapublikummet, ellers er de stort sett hvite, stort sett velkledde, stort sett over 35. Dette synet har fått Civita-økonom Steinar Juel til å argumentere for at billettene til Den norske opera burde vært tredoblet. Målgruppen kan betale for seg, og skattebetalerne bør ikke bære en så stor del av utgiftene for en kunstform de færreste av dem interesserer seg for.»

Dagbladet »

To regioner i Nord-Norge vil ikke endre dagens maktforhold nevneverdig

Civitas rapport om fremtidens Norge nevnt.

Avisa Nordland

Ukeslutt

Kristin Clemet sitert fra Twitter om George Bush.

Bergens Tidende

Kretsmesterskapenes landsdel eller en samlet enhet

Debattinnlegg som nevner notat om Nord-Norge fra Civita

Harstad Tidende »

Er vi i ferd med å miste demokratiet vårt

Essay av Iyad El-Baghdadi: «Det råder generell enighet verden over om at demokrati er det absolutt mest ønskverdige styresettet – liberale demokratier har jo vist seg å kunne fremme menneskelig potensial og nære frihet, likhet og fred. I diskusjoner forutsettes det ofte at muslimske land er spesielt motstandsdyktige mot demokratisering, men dette er en feil antakelse. Den amerikanske forskeren Eva Bellin er en av dem som debatterer sterkt for å tilbakevise denne forbindelsen mellom demokratisering og religion, og som tilskriver Midtøstens toleranse for autokratiet til andre beveggrunner.»

Aftenposten »

Populisme

Bård Larsen intervjuet om populisme.

Molo »

Lengsel

Mimir Kristjansson om Kristin Clemets «savn» etter George Bush.

Klassekampen

Eit mindre liberalistisk parti

Jon Hustad om Høyres programutkast. Civita nevnt som mer liberale i innvandringspolitikken.

Dag og tid

Fordeler og ulemper ved globalisering

«Victor Norman, professor emeritus i samfunnsøkonomi ved NHH, skal holde foredrag under Fleslandseminaret som Civita arrangerer 30. og 31. mars. Fleslandseminaret blir arrangert for niende året på rad. Det blir interessante foredrag om forskjellige emner under seminaret. Victor Norman skal snakke om fordeler og ulemper med globaliseringen. Liberalister trekker helst frem alle fordelene med samhandling mellom land og folk.»

Liberaleren »

Jo, trusselen mot den liberale orden stammer fra Det hvite hus.

Eirik Løkke skriver: Professor Øyvind Østerud påstår at de liberale kan takke seg selv for Trump og Le Pen. Analysen har vesentlige mangler.

Minerva »

Samlet eller todelt?

Under Agenda Nord-Norge i Alta i november i fjor ble tankesmiene Civita og Agenda, samt kompetansebedriften Salt bedt om å tegne sitt veikart for Nord-Norge. De var enige om én ting, nemlig at Nord-Norge må bli en felles region.

Avisa Nordland »

Plukker suksessene

Mathilde Fasting skriver: Undersøkelsen viser at det er finansielle utenlandske investorer som er de ivrigste, gjennom private equityfond kjøper de for restrukturering og videresalg. Mye tyder på at det ofte er de beste, mest suksessfulle norskeide bedriftene som selges ut. I Civita-rapporten «Norske eiere» viser jeg at blant annet at utlendinger i liten grad går inn med kapital i unge, små bedrifter, de plukker til seg de som allerede fungerer og har suksess. De tilpasses raskt i en internasjonal struktur, og det som ikke passer inn, nedlegges og selges.

Dagens Næringsliv »

KRETSMESTERSKAPENES LANDSDEL ELLER EN SAMLET ENHET?

Under Agenda Nord-Norge i Alta i november i fjor ble tankesmiene Civita og Agenda, samt kompetansebedriften Salt bedt om å tegne sitt veikart for Nord-Norge inn i framtiden. De var enige om én ting, nemlig at Nord-Norge må bli en felles region.

Framtida i Nord »

– Da ville opera og ballett igjen bli forbeholdt de velstående

– Andelen som går i opera, har tross alt økt med 60 prosent, sier kulturforsker Ole Marius Hylland. Operaen svarer også på kritikken fra Steinar Juel.

Minerva »

Universets norskeste

Intervju med Cathrine Sandnes som bytter jobb til Gyldendal fra Manifest: ”Som tidligere kampsportutøver … Får du ikke lyst til å ta det ut på politiske meningsmotstandere? – Nei, det ville vært for enkel match. Om jeg skulle utfordret Kristin Clemet til en kamp på tørre never, det hadde ikke tatt seg ut.»

Dagsavisen

Vesentlig mer terrorisme

Intervju med Bård Larsen, historiker i Civita, (om Trump) med på topp 5 –liste over leste saker i februar

Minerva »

Kretsmesterskapenes landsdel eller en samlet enhet?

Debattinnlegg om regionreform i nord, av Nils Kristian Sørheim, direktør Næringsforeningen i Tromsøregionen. ”Under Agenda Nord-Norge i Alta i november i fjor, ble tankesmiene Civita og Agenda, samt kompetansebedriften Salt, bedt om å tegne sitt veikart for Nord-Norge inn i fremtiden.»

Nordnorskdebatt.no

Kritiske til tilfeldig bruk av tvang

Intervjue med en rekke forskere og eksperter om resultatet av denne runden av kommunereformen. ”Resultatet er langt bedre enn det ble skrevet om i media bare for få måneder siden. Sanner og hans team har all grunn til å være fornøyd. (..)” Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita

Kommunal rapport

En samlet enhet?

Debattinnlegg om regionreform i nord, av Nils Kristian Sørheim, direktør Næringsforeningen i Tromsøregionen: ”Under Agenda Nord-Norge i Alta i november i fjor, ble tankesmiene Civita og Agenda, samt kompetansebedriften Salt, bedt om å tegne sitt veikart for Nord-Norge inn i fremtiden.”

iTromsø

Opprop for halal-lån

”En del muslimer (..) ønsker ikke å ta lån i vanlige banker. Uten midler til å kjøpe bolig, ender de på leiemarkedet, går det frem av en Civita-rapport som Vårt Land skrev om i desember i fjor.”

Vårt land

Senterpartiet er Norges mest nasjonalkonservative parti – Frp er mest høyrepopulistisk

Kristin Clemet svarer på innlegg om Sp og populisme av Marte Gerhardsen (1.3).

Aftenposten »

Reformen får kritikk fra begge sider

Steinar Juel intervjuet om kommunereformen.

Kommunal Rapport

– Jeg skulle ønske det var to av meg

Civita nevnt i intervju med Cathrine Sandnes, avtroppende leder i Manifest. Marie Simonsen også intervjuet, sammenligner Manifest med Civita: «Det skal utrolig mye til å være Civita. De har lyktes til de grader med et prosjekt som langt på vei er mer utfordrende enn Manifest (..)».

Klassekampen

Tidenes dyreste ansettelse II

Mads Kirkebirkeland, rådgiver i Civita, om statlig eierskap og Statoil: ”Mens de fleste medier og politikeres Statoil-kritikk omhandlet Lunds lønnspakke eller Statoils «manglende» klimainitiativ, var det svært få som evaluerte Statoils økonomiske strategi under Lunds periode som konsernsjef. Det burde flere gjort.”

Minerva

Trumps økonomiske politikk

Steinar Juel, samfunnsøkonom i Civita, intervjuet om Trumps planer for å skape vekst ved å bygge infrastruktur.

NRK P2

Kamp om nasjonalstaten

Intervju med Magnus Marsdal ifm at han er aktuell kandidat til å ta over som leder i Manifest. Civita nevnt som begrunnelse for etableringen av Manifest.

Klassekampen

Frykter nye forsvarsskandaler

Sverre Diesen og Paul Narums Civita-notat om forsvaret nevnt i en sak om fregatt-høringen på Stortinget

Aldrimer.no »

Norges populister sitter i regjering. Ikke i Senterpartiet.

Marte Gerhardsen, leder i Agenda, forsvarer Senterpartiet mot anklager om populisme. Kristin Clemet, leder i Civita, nevnt.

Aftenposten »

Minervaslipp på Kulturhuset

Anne Siri Koksrud Bekkelund sitter i panelet.

Minerva

Forsøket på å oppheve et folkeslag

Bård Larsen nevnt.

Document.no

Som sagt

Anne Siri Koksrud Bekkelund sitert om statsborgerskap.

Bergens Tidende

Regjeringens meritter

Mathilde Fasting intervjuet.

Minerva

Den giftige sosiologien

Bård Larsen skriver om tidlig fascisme.

Minerva

Ernas små trollunger

Anne Siri Koksrud Bekkelund om samarbeidspartiene.

Minerva

Konservative muligheter

Lars Gauden-Kolbeinstveit skriver om Zygmunt Bauman.

Minerva

Bøker

Mathilde Fasting anmelder bok i Minerva.

Minerva

Avvikle eller normalisere?

Civita, med Mathilde Fasting, har vært forfriskende både i argumentasjon og i forslag. Civita går nå inn for å normalisere au pair-ordningen som arbeid.

Klassekampen »

Slik gjør Norge USA great again

– Dette passer veldig bra. Med tanke på Trump-administrasjonen og Trumps uforutsigbare og uklare linje, har Norge og alle andre land interesse av å bruke alle kontakter, møteplasser og samarbeidsmuligheter for å skape kontaktpunkter med Trump-administrasjonen, sier Civita-rådgiver Eirik Løkke.

Stavanger Aftenblad »

Sitat

Kristin Clemets kommentar i Aftenposten 26.2 sitert: ”Om en reform virkelig blir vellykket vet vi som regel ikke før etter mange år. »

Dagen

Høgrepopulismen i Frp

Civita-medarbeider Jonas Vikingstads kronikk kommentert av Svein Erik Tuastad, statsviter: ”Vikingstad peiker på at vi «risikerer å få et mindre fritt og liberalt Europa om populistene skulle få mer makt».

Stavanger Aftenblad

Uten reformer stopper Norge

Kristin Clemet, leder i Civita, om reformbehov og motkrefter.

Aftenposten

Sakset

Kristin Clemet, leder i Civita, nevnt i sitatspalten ”Sakset”: ”Jeg blir så eitrende irritert på disse biskopene som bare fremstår som dårligere politikere på venstresiden (..)»

Stavanger Aftenblad

Støvbørsting av tenkere i den liberale idétradisjonen

Anmeldelse av Lars P Nordbakkens bok Liberale tenkere for vårt tid av Andreas Hardhaug Olsen

Salongen »

The end is nigh, del 3

«Apokalyptisk kommentar” av Arild Pedersen, Bård Larsen, Civita, nevnt som representant for sjangeren.

Minerva »

Arvesynd

Anne Siri Koksrud Bekkelund, politisk økonom i Civita, om statsborgerskapssaken.

Minerva »

Tro som privatpraksis

Romerikets Blad, ”Tro som privatpraksis”, Kristin Clemets kommentar i Vårt Land-intervju nevnt

Romerikets Blad

Landets fremste tankesmier: Nord-Norge må bli en felles region

NRK Nord-Norge, ”Landets fremste tankesmier: Nord-Norge må bli en felles region”, Civita nevnt ifbm Agenda Nord-Norge-prosjektet

NRK Nord-Norge »

Vil bekjempe moderne slaveri

Norge IDAG, ”Vil bekjempe moderne slaveri”, Kjell Ingolf Ropstads kommentar fra en Civitafrokost for noen år siden nevnt

Norge IDAG

Det liberale Europas utfordringer

Stavanger Aftenblad, ”Det liberale Europas utfordringer”, Jonas Vikingstad, Ungdomsansvarlig i Civita

Stavanger Aftenblad

Hva har skjedd med det borgerlige Bergen

BT, ”Hva har skjedd med det borgerlige Bergen”, Mads Kirkebirkeland svarer Frøy Gudbrandsen,

Menneskeverdet er det viktigste

Kristin Clemet fra Vårt Land intervju sitert

Tønsbergs Blad

Utflytting av statlig byråkrati er ikke et Oslo-problem

Minerva, ”Utflytting av statlig byråkrati er ikke et Oslo-problem”, Anne Siri K Bekkelund, https://www.minervanett.no/utflytting-statlig-byrakrati-oslo-problem/

Minerva »

Skitpratet om Oslo

Minerva, ”Skitpratet om Oslo”, Øyvind, https://www.minervanett.no/skitprat-om-oslo/

Minerva »

Mener Lier fortjener ydmykhet

Drammens Tidene, ”Mener Lier fortjener ydmykhet”, Ove Vanebo intervjuet, Civitarapport om kommuner nevnt

Drammens tidene

Oslos makt er ønsket av resten av befolkningen

Aftenposten, Mats Kirkebirkeland, ”Oslos makt er ønsket av resten av befolkningen”, likhet i offentlig tjenestetilbud er viktigere enn lokalt selvstyre. http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Oslos-makt-er-onsket-av-resten-av-befolkningen–Mats-Kirkebirkeland-615742b.html

Hylles som et varmt menneske og en sterk politiker

Kristin Clemet intervjuet.

Bergensavisen

– Banet vei for likestilling

Kristin Clemet intervjuet.

Rix

Store forventninger til fersk minister

Advokaten, ”Store forventninger til fersk minister”, Anne Siri K Bekkelunds kommentar i internrevisjonen om Amundsen nevnt

Advokaten

Når blir du norsk?

Nationen, ”Når blir du norsk?”, sitat fra Kristin Clemet, ”På èn måte er samfunnet sekularisert, men på den annen side tror jeg at det tyter ut på andre måter.”

Nationen

Five hylles som et varmt menneske og en sterk politiker

Hamar Arbeiderblad, ”Five hylles som et varmt menneske og en sterk politiker”, Kristin Clemets kommentar nevnt

Hamar Arbeiderblad

På spissen

Romerikets Blad, ”På spissen”, sitat fra Kristin Clemet, ”På èn måte er samfunnet sekularisert, men på den annen side tror jeg at det tyter ut på andre måter.”

Romerikets blad »

Politikerne må skille butikk og politikk

Internrevisjonen, Anne Siri K Bekkelund, ”Politikerne må skille butikk og politikk”, om Statkraft, Fosen og elsertifikater

Aftenposten

– Varmt menneske og sterk politiker

Kristin Clemet intervjuet.

Dagsavisen

– Vi har mistet et sterkt og varmt menneske

Kristin Clemet intervjuet om Kaci Kullman Five.

Nettavisen »

Sterk og modig flittiglise

Minerva, ”Sterk og modig flittiglise”, minneord av Kristin Clemet om Five, https://www.minervanett.no/sterk-modig-flittiglise/

Minerva »

En politiker må tåle å få

BT, ”En politiker må tåle å få”, Kristin Clemet kortsitat om biskoper fra Vårt Land referert

Bergens Tidende

Forventer at Amundsen vil kjempe med nebb og klør for justissektoren

Advokaten, ”Forventer at Amundsen vil kjempe med nebb og klør for justissektoren”, Anne Siri K Bekkelunds kommentar om Anundsen i Internrevisjonen nevnt.

Avokaten

Fornuftig å starte friskole

Liberaleren, ”Fornuftig å starte friskole”, Kristin Clemets blogg om friskoler og privatskoler nevnt.

Liberaleren

NTB Five

NTB, BT, Dagen, Fædrelandsvennen, Nettavisen, iTromsø, Kaci Kullman Five, Kristin Clemet kommentar,

NTB, BT, Dagen, Fædrelandsvennen, Nettavisen, iTromsø

Når blir du norsk?

Vårt Land, ”Når blir du norsk?”, Kortsitat fra Kristin Clemet, ”På én måte er samfunnet sekularisert, men på den annen side tror jeg at behovet for å tro bare tyter ut på andre måter.”

Vårt Land

For Støre er Senterpartiet viktigere enn sosialdemokratiet

VG, ”EU – Støre er Senterpartiet viktigere enn sosialdemokratiet”; Jan Erik Grindheim, http://www.vg.no/nyheter/meninger/eu/stoere-er-senterpartiet-viktigere-enn-sosialdemokratiet/a/23930148/

VG nett »

Hun banet vei

VG, Kaci Kullman Five ”Hun banet vei”, Kristin Clemet kommentar

VG

TV2 Five

TV2, Kaci Kullman Five, Kristin Clemet kommentar

TV 2

Dagsnytt 18 Five

NRK, Dagsnytt 18, Kaci Kullman Five, Kristin Clemet kommentar

NRK P2

Norgesglasset

NRK, Norgesglasset, Kaci Kullman Five, Kristin Clemet kommentar

Nrk

Five hylles som et varmt menneske og en sterk politiker

Kristin Clemet intervjuet.

Romerikes Blad

Frihet i forsakelsen

Omtale av Lars Peder Nordbakkens bok http://www.verdidebatt.no/innlegg/11676737-friheten-i-forsakelsen

verdidebatt.no »

Frihet til å fornekte

Omtale av Lars Peder Nordbakkens bok https://www.minervanett.no/frihet-a-fornekte/

Minerva »

En politiker må tåle å få kritikk

BT, ”En politiker må tåle å få kritikk”, Kortsitater, Kristin Clemet fra Vårt Land, Jeg blir så eitrende irritert på disse biskopene som bare fremstår som dårlige politikere på venstresiden.

SI DET I: «Det er grunn til å advare mot E-tjenesten og PSTs»

Kronikk av Eirik Løkke Personvernboken

VG

Den smilende nasjonalisten

Nettavisen, ”Den smilende nasjonalisten”, Kristin Clemets analyse av innvandringskritiske partier nevnt, FrP mest innvandringskritisk på Stortinget, mens Sp er mest nasjonalkonservativ http://stavrum.blogg.no/1487323968_den_smilende_nasjonalisten.html

Nettavisen »

Minerva fyller et tomrom i norske medier

Minerva, ”Minerva fyller et tomrom i norske medier”; Civita nevnt som mer liberale https://www.minervanett.no/minerva-fyller-tomrom-norske-medier/

Minerva »

Hvordan leve med lavere handlingsregel

E24, ”Hvordan leve med lavere handlingsregel”, Steinar Juel kommentar om nedsettelsen av handlingsregelen, http://e24.no/kommentarer/handlingsregelen/kommentar-hvordan-leve-med-lavere-handlingsregel/23927709

E24 »

3 prosents handlingsregel styrker demokratiet

Minerva, ”3 prosents handlingsregel styrker demokratiet” Innlegg Lars G Kolbeinstveit, https://www.minervanett.no/3-prosents-handlingsregel-styrker-demokratiet/

Minerva »

Trenger Gud

Vårt Land, ”Trenger Gud”, Langt intervju med Kristin Clemet

Vårt Land

Mathilde Fasting i debatten på NRK1 16.02.17, om velferdsstatens bærekraft.

NRK1 »

En flyktning krysser sitt spor

«– I demokratier som Norge blir det politiske spekteret smalere og smalere, for det er ikke rom for ekstreme bevegelser i velfungerende samfunn. Jeg går på debattmøter om alt mulig, for eksempel hos Civita eller på Litteraturhuset. Der sitter de kjente ansiktene fra høyre- og venstresida. De er gode og humane og enige om nesten alt før de går pent hjem. I land som Tsjekkia er det mye større spredning. Det er sterkere motsetninger og grovere språkbruk, sier Konupek.»

Klassekampen »

Baksidebildet

«I VG skriver den kloke historiker Bård Larsen ved Civita om ­uttrykket «å snakke rett fra levra». Han som elsker å hamre løs på sosialistiske ­politikere, skriver at Venezuelas ­ekspresident Hugo Chávez «gikk til angrep på rettsstaten for å melke sin egen kake kunne­ man gjerne hevde, men han sto for det han mente, snakket fra levra…»»

Vårt Land »

Mathilde Fasting på NRK Debatten 16.februar 2017

Idehistoriker og siviløkonom i Civita, Mathilde Fasting, deltok på NRK debatten om velferdstatens fremtid.

NRK »

Britiske bettingselskaper: Høy sannsynlighet for at Trump gir seg

At Trump får mange mot seg er ikke usannsynlig, men det vil man få en enda klarere indikasjon på ved mellomvalget i 2018, uttaler Eirik Løkke til E24.

E24 »

Avlyser statskupp i USA

Bård Larsen, historiker i Civita, skriver i Aftenposten at han frykter for at Trump kan forvandle USA til et autokratisk «simulert demokrati» lik det man ser i Russland, skriver Klassekampen.

Klassekampen »

Verdipolitiske spenninger i Høyre

Kristin Clemet omtalt i sak i Vårt Land om den politiske spenningen i Høyre.

Vårt Land »

Refser Enova

Civita-rådgiver Mats Kirkebirkeland kritiserer Enova i Finansavisen.

Finansavisen »

Glefset fra bygdene

«Høyrepopulisme, nærmest hveser Kristin Clemet i Høyre og tenketanken Civita», skriver John O. Egeland i Dagbladet.

Dagbladet »

Solbergs nasjonalisme-retorikk vekker oppsikt

Kanskje kan vi ta begrepet tilbake og bruke det positivt. Det kan være nødvendig med et nasjonalt fellesskap mellom kulturer i en nasjonalstat, sier Bård Larsen til NRK.no.

NRK »

Klassekampen må plasseres i forgrunnen

Når Civitas filosof kritiserer klassebegrepet, gjør han det fra begge sider – og bommer, skriver Karl Kristian Kirchoff og Morten Johansen på Minerva.

Minervanett »

Bård Larsen intervjuet av Radio Nova

Historiker i Civita, Bård Larsen intervjuet av Radio Nova om høyrepopulisme.

Radio Nova »

Olsens årlige bekymringsmelding

«Selv høyreliberale Civita mener det er «problematisk» at regjeringen finansierer både skattekutt og gode formål med økt oljepengebruk. Høyresiden har foreløpig ikke tydelig vist «hvilke offentlige utgifter som skal begrenses», påpeker tankesmia.» skriver Kristian Sollie Skardalsmo

Agder Avisen, Laagedalsposten, Varden »

Bekymringsmeldingen

«Selv Civita mener det er «problematisk» at regjeringen finansierer både skattekutt og gode formål med økt oljepengebruk.»

Laagendalsposten

Fabian Stang tapte nominasjonskampen

Kristin Clemet nevnt.

VG

Tetzschner slo Stang

Kristin Clemet nevnt.

Dagsavisen

Fabian Stang: Seier eller ingenting

Kristin Clemet nevnt.

VG

Sp-lederen er også klar på at målet er et regjeringsalternativ der i det minste Sp og Ap er med

Kristin Clemet nevnt i kommentar om Senterpartiet.

Helgelendingen

Sp har medvind

«Lederen for den liberale tankesmien Civita, Kristin Clemet, hevder at den norske «trumpismen» finnes på begge sider av midtstreken i norsk politikk.»

Sarpsborg arbeiderblad

Sp svever høyt

«Lederen for tankesmien Civita, Kristin Clemet, hevder at det særlig er Senterpartiet og Fremskrittspartiet som ser nytteverdien av å spille på motpolene by og land, folk og elite,» heter det i en rekke lokalaviser.

Avisa Nordland

Bjarne Brøndbo og velferdsbakrusen

Ragna Nordenborg skriver på NRK Ytring: Farvel Arbeiderpartiet, hallo tenketank Civita og Kristin Clemet?

NRK »

Sp har medvind

Lederen for den liberale tankesmien Civita, Kristin Clemet, hevder at den norske «trumpismen» finnes på begge sider av midtstreken i norsk politikk, skriver Lofotposten. Saken også publisert på ANB.

Lofotposten »

Savner ofte malerkosten

Mats Kirkebirkeland intervjuer Jonas Bals.

Minervanett »

Har Sp nådd formtoppen?

Kommentar i Nationen: «Vedum er ingen Donald Trump, uansett kor mykje Kristin Clemet i Civita prøver å få dei til å sjå like ut.»

Nationen »

Kristin Clemet – høyreekstremist

Ola Bog skriver i Dagsavisen.

Dagsavisen »

Senterpartiets nasjonalisme er en mild bris

Til tross for den populistiske retorikken står Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum på trygg liberaldemokratisk grunn, skriver Bård Larsen i Minerva.

Minerva »

– Hadde Listhaug sagt det Vedum sier, hadde Facebook tatt fyr

Kristin Clemet sitert fra Twitter etter politisk kvarter: ”Hadde Listhaug sagt det Vedum sier, hadde Facebook tatt fyr. Journalistene også, tror jeg.”

Nettavisen »

Statusløft med lønn og kvalitet

Støtte til Anne Siri Koksrud Bekkelund.

Utdanning

Clemetistan og Tajikistan

”Morsom” artikkel om at Norge bør deles etter politiske preferanser, og den markedsliberale delen skal hete Clemetistan.

Dagbladet

Den liberale Kristin Clemet

Jan-Aage Torp skriver om at han ble sett som medmenneske igjen, av Kristin Clemet på frokostmøte.

Norge i dag

Falsk omsorg for au pair-jentene

Gunnar Stavrum om Politisk kvarter-debatten der Mathilde Fasting deltok. Støtte til Fasting.

Nettavisen »

Ingen vil møte reformmotstanderne

Civita nevnt blant mange som ikke stiller opp på fagbevegelsekonferanse. Kristin Clemet intervjuet og avviser.

Kommunal rapport

Klassebevissthet på norsk

«En av grunnene til at vi ikke har fått noen Margaret Thatcher i Norge, er at Gro Harlem Brundtland liberaliserte og deregulerte.» Innlegg av Lars Gauden-Kolbeinstveit.

Minerva »

Brochmann II-utvalget: – Hun er kvinnen som gir politikerne råd om norsk innvandringspolitikk. Denne gangen håper hun de lytter

Civitas frokostmøte nevnt.

Dagbladet

Sprøyt, sludder og floskler

Å snakke «rett fra levra» er egentlig en måte å rope hva som helst på, skriver Bård Larsen i VG.

VG »

Glem «falske nyheter», nå er det «historieomskriving» som gjelder

Her hjemme var den innvandringsliberale tenketanken Civita på den postfaktuelle ballen alt i mars 2016, skriver Nina Hjerpset-Østlie

HRS »

Sitert

”Om du er statsråd, er du statsråd hele tiden – helt til du ikke er det lenger. Civitas Anne Siri K. Bekkelund i Aftenposten”

Klassekampen

Lektorveske

”Det var Stortingets spontanspørretime. I 90 minutter skulle vesken få stå i ro. Den så ut som om den hadde slitt seg frem og tilbake mellom hjem, klasserom og lærerværelse i årevis. Men noen lektorveske var det jo ikke. Den har ikke båret rundt på to faste daglige skiver – en med gulost og en med brunost. Den har vært med på frokostmøter hos Civita i stedet. Og regjeringslunsjer.” Kjetil Alstadheim

Dagens Næringsliv

Da nyliberalismen tok over

«Nyliberal» har blitt en sekkebetegnelse for alt som er negativt, men ordet betegnet egentlig en kritikk av laissez-faire liberalisme, skriver Lars Peder Nordbakken

Minervanett »

Politisk kvarter

Mathilde Fasting i politisk kvarter om Au-pairordningen med Peggy Hessen Følsvik (LO)

NRK

Trump

Eirik Løkke snakker om Donald Trump.

TV2 Nyhetskanalen

Trur venstre har blitt lurt

Anne Siri Koksrud Bekkelund blir intervjuet om statlige arbeidsplasser

NRK nyhetsmorgen »

– Skal en kvinnes suksess måles etter om hun får barn?

– En borgerlig feminisme må slå fast at kvinner i Norge stort sett er frie, at de må leve livet og slutte å påstå at samfunnsstrukturer holder dem nede, sier Gauden-Kolbeinstveit i intervju

Minervanett »

Sagt siden sist

Historiker i tankesmien Civita, Bård Larsen, i kronikken Har den «europeiske eliten» mistet kontakt med egen befolkning?

Utrop

«Det er noe som er riv, ruskende galt»

For ikke å glemme Kristin Clemet, tidligere statsråd (H), nå leder i den konservative tankesmien Civita, og en av de mest respekterte ideologene på den politiske høyresiden. Hun var raskt ute på Twitter, der hun delte innlegget fra Brøndbo til sine nesten 60 000 følgere, skriver Egon Holstad

I Tromsø »

Civita mot Røkla

”Det virker som om det er en kampanje på gang for å likestille såkalt venstrepopulisme med høyrepopulisme, og å stemple begge som brunflekkete. John Olav Egeland i Dagbladet bruker begrepet rottefangerens (les: Trump og brexit) fløyte som lokker venstresiden. Civita gikk som vanlig i spissen med Kristin Clemet og Bård Larsen som våpendragere (Aftenposten 22. og 23. januar). Dette er etter min oppfatning en ny og modernisert variant av den gamle og velbrukte kommu-nazisme-stemplingen som Bård Larsen og kompanjonger har drevet med de siste årene.” skriver Uno Abrehamsen

Klassekampen

God Morgen Norge om Trump

Eirik Løkke intervjues om Trump på TV2

TV2 »

Å hoppe ut og inn i rollen som statsråd

Å være en del av landets utøvende politiske makt – regjeringen – er et ombud, ikke en vanlig jobb eller et ansvar du kan velge å skru av og på etter forgodtbefinnende, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund

Aftenposten »

Som sagt

Kristin Clemet sitert: «Twitter kan virkelig være et utrivelig sted.»

Bergens Tidende

Bård Larsen: – Vi trenger dommedagsscenarier

Minervanett har intervjuet Civita-historiker Bård Larsen, og allerede ved tittelen skjønner vi at dette blir interessant: «Holder muligheten for statskupp i USA åpen».

Document »

Sitert

”Økt skatt er feil medisin, men har de borgerlige noe godt alternativ? Civita-rådgiver Lars Gauden-Kolbeinstveit, DN”

Bergens Tidende

Hva skjer?

Civitas frokostmøte om Tyrkia nevnt i Dagsavisen

Dagsavisen

Stor velferdsstat tilsier høy skatt

Det vil være riktig å redusere veksten i oljepengebruken fra det nivået Solberg-regjeringen har lagt seg på. Skal den ned, betyr det mindre vekst i offentlige utgifter, skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit

Dagens Næringsliv »

Grindheim svarer Christian Anton Smedshaug

”Lav og lav, fru Blom: I 2015 eksporterte norske bedrifter for 37 milliardar kroner til USA, 32 av desse milliardane var fastlandseksport. Eksporten til USA har aldri vore høgre.” skriver Jan Erik Grindheim

Nationen

Vi kan ikke teste når innvandrere blir norske

Som den svensk-iranske økonomen Tino Sandanaji understreket på Civitas frokostmøte fredag, hver kultur har mange uformelle sosiale regler som gjør oss til oss, og som gjør det vanskeligere for nyankomne å inkluderes, Aksel Braanen Sterri

Dagbladet »

Alle skal med alle skal få

Lars Gauden-Kolbeinstveit diskuterer offentlig utgiftsvekst og skattepolitikk med Torbjørn Røe Isaksen og Hadia Tajik

NRK Dagsnytt 18 »

Sakset

Bård Larsen sitert: «Trump ikke er demokrat, og har en ustabil autoritær personlighet, omtrent som avdøde Hugo Chavez i Venezuela og Duterte på Filippinene. I et sånt scenario vil vi antagelig få borgerkrigstilstander, der øst- og vestkysten vil forsøke å løsrive seg fra Washington.»

Stavanger Aftenblad

Tojes merknader

Aksel Braanen Sterri nevner Civitas frokostmøte om Brochmann-utvalget.

Dagbladet »

Reagerer sterkt

I KJØLVANNET av gode meningsmålinger for Senterpartiet, har det dukket opp betegnelser og merkelapper vi som hører hjemme i Senterpartiet tar sterk avstand fra. Partileder, Trygve Slagsvold Vedum har blitt kalt «lille-Trump», partiet er kalt både nasjonalistisk og populistisk. Sist var det Kristin Clemet som målbar disse synspunktene. Det er flere grunner til at jeg reagerer sterkt på det jeg oppfatter som forsøk på å diskreditere partiet, skriver Anne Nordby Skarstad i Hof Senterparti

Holmestrand og Hof avis

Monarkiet

«I ein artikkel i Aftenposten 24. januar skriv ho at det er store skilnader mellom partia og personane som utgjer den høgrepopulistiske bølgja som no er over oss. Men der er også likskapar. Den ideologiske kjernen er ein form for nasjonalisme eller nasjonalkonservatisme, både på høgre- og venstresida. Begge ønskjer dei ”å bestemme over eiga land”. skriver Berit Lyngstad

Vikebladet Vestposten

Pragmatisk innvandringsdebatt

Også den svenske samfunnsø- konomen Tino Sanandaji la vekt på ikke så lett målbare størrelser som tillit, på et Civita-frokostmøte i anledning Brochmannrapporten fredag, skriver Eva Grinde

Dagens Næringsliv »

Intervju med Jonas Bals

Bals er faglært maler og rådgiver for Jonas Gahr Støre. I sin nye bok «Hvem skal bygge landet?»: Når man drar på frokostmøte i Civita, får man av og til høre om « sosial jumping», at arbeidsinnvandring er et stort gode for alle de som kommer hit og hever høyere lønn enn de ville gjort i hjemlandet.

Klassekampen

Fra arabisk vår til jihadistisk Disneyland.

Raseriet mot globaliseringen er i høy grad en reaksjon mot dens triumf og et vitnesbyrd om hvor dyptgående den har endret vår verden, skriver Iyad El-Baghdadi

Aftenposten »

Iyad El-Baghdadi snakket om demokrati og menneskerettigheter i et diktatur.

Nå skal han skrive om politikk, religion og radikalisering i en serie essay hos tankesmien Civita og Aftenposten.

Aftenposten »

Holder muligheten for statskupp i USA åpen

SØNDAGSSAMTALEN: – Vi trenger dommedagsscenarier, sier Civita-historiker Bård Larsen. Bli med på en lek med USA-dystopier.

Minervanett »

Konspirasjonen mot Amerika

Leserbrev av Tommy Hansen på Gjøvik: «Sykehus, NAV, Forsvaret, Renovasjon og slik kan jeg fortsette. Skrivebordsteorier fra folk utenfor den virkelige verden. Ingen truer den norske modellen mer enn Civitamiljøet i Oslo.»

Oppland Arbeiderblad

Her er noen alternative fakta om alternative fakta

Clemets påstand om at Senterpartiet har Norges strengeste innvandringspolitikk, er ikke fakta i den forstand at poenget er ubestridelig, men det er åpenbart heller ikke et «alternativt fakta» som er løsrevet fra enhver rimelig analyse., skriver Torbjørn Røe Isaksen

Morgenbladet

En sminket gris er fortsatt en gris

Leder i tankesmia Civita, Kristin Clemet, skriver: «God retorikk er viktig i politikk. Ord og uttrykk som gir velgerne positive assosiasjoner, kan ofte være viktigere enn innholdet i politikken». – skriver Sohaib Ahmad

Utrop »

Stor interesse for innvandringspolitikk

Det er stor interesse for Brochmann 2-utvalget og konsekvenser innvandringspolitikken har.

Liberaleren »

Alt som før fra Arbeiderpartiet

Ap har avklart sin skattepolitikk for neste stortings-periode. Som de sier, det er ingen overraskelser. Som jeg sier, dessverre, skriver Mathilde Fasting

Finansavisen

Når de liberale vågner

Frokostmøtet på Café Christiania er fullstappet, skriver Lars Akerhaug

Minervanett »

Vi har vært våkne hele tiden

Lars Akerhaug tar feil når han tror Civita aldri har satt et kritisk søkelys på kostnadene ved innvandring, skriver Kristin Clemet

Minervanett »

Fredag 3. februar

Civitas frokostmøte om Brochmann-utvalget nevnt.

Klassekampen

Ulv

ULVESTRIDEN: Stortinget gir lover, men skal ikke tolke dem. Retorikken til flere stortingsrepresentanter gir grunn til bekymring, Skriver Torstein Ulserød, Haakon Riekeles og Jan Erik Grindheim

Minervanett »

Stortingets populistiske ulvefest

Kronikk av Ulserød, Grindheim og Riekeles: «Stortinget gir lover, men skal ikke tolke dem. Retorikken til flere stortingsrepresentanter gir grunn til bekymring.»

Minerva »

Justin Trudeaus moralske lederskap

«Trudeaus åpenhet er ikke skinnhellig, og den er ikke hyklersk. Den er et uttrykk for moralsk lederskap i en tid hvor det virkelig trengs,» skriver Eirik Løkke.

Minerva »

Hvor er Vesten nå?

Kronikk av Lars Peder Nordbakken: ”Det eneste som er sikkert er at fremtiden er åpen. Fremtiden er ikke forutbestemt, og derfor kan vi med fordel, slik filosofen Karl Popper en gang insisterte at vi burde, se på fremtidsoptimisme som en borgerplikt.”

Dagbladet »

Populisme på norsk

Kristin Clemet svarer Bjørgulv Braanen om bl.a. Senterpartiet.

Klassekampen

De flinkeste til læreryrket

Torbjørn Røe Isaksen svarer Anne Siri Koksrud Bekkelund: ”Koksrud Bekkelund i Civita skriver i Aftenposten 25. januar at «læreryrkets status ikke kan vedtas». Nei, men vi kan vedta krav som gjør at vi får flere dyktige studenter inn.”

Aftenposten

Senterpartiets innvandringspolitikk

Kristin Clemet svarer Anne Beathe Tvinnereim.

Aftenposten

Utvalg: Innvandring kan true oppslutningen om velferdsstaten

Haakon Riekeles nevnt som medlem av Brochmann-utvalget.

Aftenposten

Liberaliseringen vil fortsette

Artikkel av Lars Akerhaug: ”de liberale teologene vil oppleve å få sterk støtte fra et sekulært folkedyp. Tanken om at helvete ikke finnes og at Jesus umulig kan ha blitt drept for våre synder passer svært godt med tidsriktige bilder av kristendommen. Lars Gauden Kolbeinstveit har tidligere beskrevet godt i Minerva hvordan Bjørn Eidsvåg er en av de fremste eksponentene for dette synet”

Minerva »

Kuppforsøk

Svar til Kristin Clemet på lederplass: ”Å karakterisere politiske retninger man er uenig med som populister og slå dem i hartkorn med Trump, framstår som et retorisk kuppforsøk mot folk og bevegelser som er motstandere av sentralisering, markedsliberalisme og svekket nasjonal suverenitet.”

Klassekampen

Skam

Bård Larsen nevnt i innlegg om at det er mye på venstresiden å være flau over.

Klassekampen

Nei til fri arbeidsinnvandring er ikke fremmedfrykt

Anne Beathe Tvinnereim svarer Kristin Clemet.

Aftenposten

Folk flest flytter til Oslo, men hater byen likevel

Kronikk av Mats Kirkebirkeland.

Minerva »

Østlandssendingen

Eirik Løkke intervjuet om Trump og innreiseforbudet.

NRK

Ingen løsning

DN omtaler Haakon Riekeles kuttnotat på lederplass.

Dagens Næringsliv

Dagsnytt 18

Kristin Clemet debatterer Senterpartiets populisme med Anne Beathe Tvinnereim.

NRK2

Mossing tar for seg kjedsomhet

Lars Svendsen nevnt som prosjektleder i Civita.

Moss Avis

Kjeder du deg mye?

Lars Svendsen skal holde foredrag.

Fredriksstads blad

Donald Trump ser deg

Kronikk av Eirik Løkke; ”det faktum at Trump nå besitter historiens mest sofistikerte overvåkningsregime er utvilsomt en stor utfordring for alle som er opptatt av enkeltindividets vern.”

VG

Handlekraft eller dømmekraft?

Kronikk av Torstein Ulserød og Nikolai Hegertun om UDs håndtering av ILPI-saken.

Dagbladet »

Verdibørsen

Bård Larsen og Øystein Sørensen samtaler om sivilisasjonen.

NRK P2

Ukens snakkis: Blir Trump diktator?

Bård Larsen intervjuet.

Minerva »

Sitat

Lars Gauden-Kolbeinstveit sitert fra bokanmeldelse hos Minerva.

Bergens Tidende

Snakker om kjedsomhetens filosofi

Lars Svendsen omtalt.

Fredrikstads blad

Populisme og den norske debatten

Kristin Clemet svarer Senterpartiets Anne Beathe Tvinnereim: ”Hvis Tvinnereim virkelig er redd for en mer polarisert debatt, vil jeg anbefale henne å kikke litt på deler av den retorikken partilederen hennes nå bruker.”

Aftenposten »

Har den europeiske eliten mistet kontakt med egen befolkning?

Kronikk av Bård Larsen: ” Det blir noen spennende år fremover, hvor mye står og faller på om liberale klarer å inkludere mange nok mennesker til å gjenskape tillit og stabilitet i befolkningen.”

VG »

Civita-Larsens Ekko

Document om NRK Ekko torsdag: ”I kjent Larsen-stil viste historikeren liten vilje til å forstå vanlige folks bekymringer, men var god på å fremmedgjøre europeere som leter etter løsninger på de enorme problemene som har fått utvikle seg på kontinentet.”

Document.no »

– Pul så mye dere vil!

Oppfølgingsintervjuer etter Lars Gauden-Kolbeinstveits anmeldelse av ”Gleden med skjeden”.

Minerva »

Hører ikke, eller vil ikke høre?

Agendas svar til Haakon Riekeles om ulikhet republisert.

ABC Nyheter »

Modellkamp i SSB

«En teorikamp i SSB kan gi dramatiske endringer i forutsetningene norsk politikk baserer seg på. De nye modellene er flotte i teorien, men i praksis bør vi fortsatt holde oss med gode, gamle, sosialdemokratiske MODAG.»

Minervanett.no »

Innvandring og eiendom

Marius Doksheim på TV2-nyhetene om innvandring og eiendom

TV2

Det liberale demokratiets fremtid

Bård Larsen i Ekko om det liberale demokratiets fremtid.

NRK Ekko

Ufaglærte lærere

Professor Karl Øyvind Jordell nevner Koksrud Bekkelunds internrevisjon i Aftenposten: økningen i antall ufaglærte lærere i skolen er på ca. 40 prosent i Troms og Nordland. Hvis denne utviklingen fortsetter, og det er vanskelig å se hva som skulle motvirke den, rakner lærerdekningen i Nord-Norge. […]vedtatte endringer forverre situasjonen.

Aftenposten

LO Ungdom

Anne Siri Koksrud Bekkelund er nevnt som innleder til LO Ungdom sin konferanse i Trondheim.

Klassekampen

Tom for tanker?

Marit Arnstad svarer Kristin Clemet om Sp og Trump: «Med sin søken etter en «norsk Trump» bommer Clemet kraftig. Verre er det at hun gjennom sine tanker bidrar til den type polarisering som vi har sett i USA over tid. En polarisering svært få av oss ønsker i Norge. Det kan være at tenketanken har tom tank og nå prøver å slå seg inn igjen i den politiske debatten. Da må jeg si at jeg heller er enig med Henrik Syse: Ikke la Trump få større plass enn han fortjener.»

VG

Alternative fakta

Paul Joakim Sandøys notat om alternativ medisin nevnt i kommentar om «alternative fakta» av Ingeborg Senneset.

Aftenposten »

Feiltolker Sp

Aslak Bonde drøfter Kristin Clemets analyse av norsk trumpisme. Nøktern analyse, men «hennes fremstilling av konflikten mellom folk og elite er tradisjonell.»

Morgenbladet

Nationen om Sp-kritikk

Kristin Clemet og Civita nevnt i en kommentar om Sp: «Men de som nå jamrer over «populismens» fremmarsj – hva er det egentlig de står for? Vil de beholde tunnellsynet og peise på med mer nyliberalisme og sentraliserings-politikk, slik Solberg-regjeringen gjør? Ja, det ser sånn ut, når du ser på kritikere som Civita-leder Kristin Clemet.»

Nationen

Bedriftsledere og politikere

Steinar Juel i sin spalte: «Hvordan vil USAs nye president og de mange næringslivslederne han omgir seg med takle de politiske rollene?»

Dagens Næringsliv

Humaniora og samfunnsvitenskap

Klassekampen siterer Civitas Lars Gauden-Kolbeinstveit: «Kolbeinstveit starter sin anmeldelse av «Gleden ved skjeden» med å forklare hvorfor han er noe ustø i bokas tema: Da jeg begynte på videregående, ramlet jeg av naturfagene, og siden har jeg konsentrert meg om humaniora og samfunnsvitenskap. Dette har hatt sin pris.»

Klassekampen

Koksrud Bekkelund sitert

Anne Siri Koksrud Bekkelund, Venstre-medlem og høyreside-spaltist i Aftenpostens «internrevisjon»: «Det er fint å tenke, som Høyre og Venstre, at bare de beste studentene skal bli lærere. Men det er vanskelig å tro at bare det blir vanskelig nok å komme inn på studiet, vil veldig mange flere bli lærere.»

Nationen

Trump-skvetting

Senterpartiet.no gjengir Anne Beate Tvinnerheim sin sak fra Aftenposten.

Senterpartiet.no »

Tvinnerheim sitert

Trønder-Avisa siterer Anne Beate Tvinnerheim: «Kristin Clemet går i bresjen og sauser meningsmotstandere av alle avskygninger sammen i det hun kaller populisme og «den norske trumpismen». Clemet bedriver «Trump-skvetting».

Trønder-Avisa

Kunnskapsløftet

Svein Ove Olsen, fylkesleder Utdanningsforbundet skriver om måling i skolen og nevner Kristin Clemet: Det som imidlertid er bemerkelsesverdig, er at norske elever nå er på ganske nøyaktig samme resultatnivå som ved PISA-undersøkelsen i 2000 – den første Norge deltok i. Den gang ble uttrykket «PISA-sjokket» konstruert. Utdanningsminister Kristin Clemet uttalte at det føltes som å komme hjem fra et vinter-OL uten en eneste norsk medalje, la skylden på venstresidens skolepolitiske unnfallenhet, og brukte «sjokket» til å berede grunnen for skolereformen «Kunnskapsløftet».

Fædrelandsvennen

Politisk påvirkning

Øyvind Larsen med kommentar om politisk påvirkning, nevner Kristin Clemet: «For kort tid siden hadde tidligere undervisningsminister fra Øyvind Larsen med kommentar om politisk påvirkning, nevner Kristin Clemet: «For kort tid siden hadde tidligere undervisningsminister fra Høyre, Kristin Clemet, et innspill i RA der hun rakker ned på Aps skolebyråd, Tone Tellevik Dahl, som tydeligvis har kritisert Høyre for et dårlig gjennomført «kunnskapsløft».»

Rogalands Avis

Myter om Oslo

Mats Kirkebirkeland svarer Svein Anders Noer Lie om Oslo: «Oslo er trendy, produktiv, lønnsom og attraktiv. Selv er jeg innflytter til hovedstaden, og angrer ikke.»

Dagbladet »

Lærerstatus

Anne Siri Koksrud Bekkelunds internrevisjon fra Aftenposten danner grunnlaget for en sak på nettstedet: «Venstre og Høyre gjør det vanskeligere å bli lærer. Det er uklart om dette gir oss flere gode lærere, eller om det bare fører til lærermangel, skriver Anne Siri Koksrud Bekkelund i Civita i en kommentar i Aftenposten.»

Utdanningsnytt.no »

Sitert

Anne Siri Koksrud Bekkelund sitert: «Læreryrkets status kan ikke vedtas. De borgerlige bør konsentrere seg om å gjøre yrket mer interessant.»

Bergens Tidende

Sitat

Kristin Clemet nevnt i dagens sitat.

Dagbladet »

Attac og Trump

«Attac tør ikke fryde seg over Trumps stopp for TPP», Kristin Clemets tweet om venstresiden og handelsavtaler nevnt.

abcnyheter.no »

Nudging på norsk

En sak om «nudging» referer til Civita-notat om tematikken.

tidskriftet.no »

Den liberale samfunnsorden i krise

Lars Peder Nordbakkens bok anmeldt.

Minervanett.no »

«Læreryrkets status kan ikke vedtas»

Anne Siri Koksrud Bekkelund i internrevisjonen: «Læreryrkets status kan ikke vedtas»

Aftenposten »

Trump-skvetting

Anne Beate Tvinnerheim svarer Kristin Clemet om populisme i Norge: Clemet bedriver «Trump-skvetting»

Aftenposten »

Trump skaper engasjement

Steinar Paulsen skriver kommentaren «Donald Trump skaper engasjement» og nevner Kristin Clemet: «Han er selvfølgelig ingen hvemsomhelst og han er vitterlig i overkant frittalende. Dessuten er han nesten like aktiv på TWITTER som Kristin Clemet.»

kommentar.no »

Sannheten om Oslo

Svein Anders Noer Lie førsteamanuensis UiT om Mats Kirkebirkelands kronikk om Oslo: «Dette er den triste sannheten om Oslo som Norges hovedstad»

Dagbladet »

Svartedauden, Trump og Brexit

John Peter Hernes Gruppeleder, Stavanger Høyre, refererer til Kristin Clemet og «social jumping».

Rogalands Avis

Bård Larsens lek med ord

Anders Ulstein om Bård Larsens kronikk om Trump og populisme: «Men hva om Larsens kronikk ikke er en beskrivelse av problemet, men i stedet er en del av det?»

document.no »

Civita-logikk

Jonas Bals svarer Torstein Ulserød og Morten Kinander: Skulle verftseierne, NHO, Norsk Industri og Civita vinne frem med sin argumentasjon, vil Norge miste det viktigste virkemiddelet vi har for å sikre at de kollektive avtalene omfatter tilstrekkelig mye av det norske arbeidsmarkedet.

Klassekampen

Det klassiske diktaturet er på vei ut. Donald Trump er på vei inn.

Det skjer en reaksjonær vekkelsesbølge i Vesten. Valget av Trump er bunnpunktet – foreløpig.

Aftenposten »

Kan det dukke opp en norsk Trump?

«Den norske trumpismen» finnes på begge sider av midtstreken i norsk politikk.

Aftenposten »

Ikke en kamerat

Peter Titland i Attack går i møte med Kristin Clemets bemerkning om at venstresiden og Trump er enige i motstanden mot handelsavtaler: «Å være mot en handelsavtale og for nasjonalt selvstyre sier ikke mye om et politisk prosjekt. Det internasjonale utsynet gjør det. Internasjonal solidaritet ble et adelsmerke i debatten om norsk medlemskap i EU.»

Klassekampen

Hører vi?

Sigrun Aasland kritiserer Haakon Riekles: «Ulikhet har utviklet seg over lang tid, og har økt jevnt og trutt siden omtrent 1989. Det gjøres ofte forsøk på å bagatellisere utviklingen ved å sammenlikne ett år med et annet. Eller ved å late som det er statistiske og ikke faktiske utslag vi ser. Nylig i form av Civita og Haakon Riekeles i et innlegg i Aftenposten før jul.»

Agenda Magasin »

Innbyggere i Oslo

Mats Kirkebirkeland «sakset» inn: Innbyggere i Oslo er svært rause både når det kommer til økonomisk og politisk maktutjevning.

Stavanger Aftenblad

Nyliberal retorikk

Ola Innset svarer Kristin Clemet og Anne Siri Koksrud Bekkelund: «Mitt anliggende er ikke først og fremst å argumentere mot velferdsprofitører, men å vise hvilke historiefortellinger og retoriske grep som ligger til grunn for deres inntog i den norske velferdsstaten.»

Klassekampen

«Kultur for kulturens egen skyld»

Civta-bok om kultur nevnt i intervju med Aase Marthe Horrigmo i Fædrelandsvennen.

Fædrelandsvennen

Brølet fra bygde-Norge

Carsten Bleness: Det svir litt når Vedum harselerer med alle de som går på seminar i tenketanken Civita, og som ikke bidrar til verdiskapning. […] «Tar du både lensmannen og Nav-kontoret fra bygda må de få noe annet. 5000 statlige arbeidsplasser ut av Oslo er kravet til Sp. Arbeidsplasser og vekst er det distriktene virkelig trenger. Foreløpig er vi bare tilbudt ulven.

Hamar Arbeiderblad

Eirik Løkke om Trump

Rådgiver Eirik Løkke var på NRK Østlandssendingen, TV2 Nyhetene (1500) og NRK Nyheter (1600) og kommenterte innsettelsen av Trump.

NRK og TV2

Guruen for de nyskapte

Civita nevnt i forbindelse med innlegg om Innovasjon Norges Anita Krohn Traaseth: « Her fra et dialogmøte om Drømmeløftet med tankesmiene Skaperkraft, Agenda og Civita».

Ukeavisen Ledelse »

Jo da, vi vet hvorfor, Isaksen

Kristin Clemet nevnt: «For cirka tolv år siden, på slutten av sin statsrådstid, innførte Kristin Clemet minstekrav for opptak, 3,5 i snitt og 3 i norsk og matte. Dette var det mest forsiktige alternativ av flere».

Klassekampen »

Kamp mot stråmenn, Innset

Kristin Clemet og Anne Siri Koksrud Bekkelund svarer Ola Innset: «I Klassekampen 16. januar går Ola Innset hardt ut mot det han mener er en «idylliserende fremstilling av markeder og kapitalisme fra Civita». Men det kan virke som om Innset har stoppet ved overskriftene når han har lest det vi har skrevet. Hadde han faktisk lest våre publikasjoner og kronikker, ville han sett at vi er enige om mye».

Klassekampen »

Nyliberalismens røter

Professor filosofi Arild Pedersen anmelder Lars Peder Nordbakkens bok «Liberale tenkere for vår tid»: «Boka er skriven utan akademisk fiksfakseri, med ein lettlesen, forståeleg, forteljande stil. For mange gjev ho ny kunnskap. For motstandarar burde ho invitera til motinnlegg. «Vi var frie sjølv om mykje var forbode, til dømes dans i påsketida.»»

Dag og Tid »

Sagt av andre

Sagt av andre: Oslo bidrar. «Oslos innbyggere overfører nesten et helt kommunebudsjett til resten av landet hvert år, til tross for at hovedstaden har flere helt særegne utfordringer, knyttet blant annet til integrering, samferdsel og boligsituasjonen.» Civitas Mats Kirkebirkeland, Dagbladet.

Nationen »

Politisk korrekt – men faktisk feil

Steinar Juel nevn: «Steinar Juel og Stein Reegård forsvarer i DN 10. januar sin historie. I fortellingen er noe rett. Dens glans gjør oss dog mindre skjerpet.»

Dagens Næringsliv »

Uærlig drosjedebatt

Svarinnlegg til Anne Siri Koksrud Bekkelunds kronikk: ««Slipp drosjenæringen fri», skriver Anne-Siri Koksrud Bekkelund (Aftenposten 11. januar) og føyer seg inn i rekken av liberalister som ikke anerkjenner bredt forankrede politiske mål og faktakunnskap som ligger bak en offentlig lovgivning på området.»

Aftenposten »

Arven etter Barack Obama

«Obama har, mer enn noen annen amerikansk president, personifisert det å være «presidential». Men han lyktes bare delvis politisk», skriver Eirik Løkke.

Minerva »

Elitens penger

Civita og Mats Kirkebirkeland nevnt: «Kirkebirkeland i Civita kan gjerne være bekymret på elitens vegne dersom ikke makt og ressurser fordeles på en rettferdig måte i landet. Det er imidlertid å håpe at det ikke er en Trump som får utnytte raseriet i folkedypet, men at det kommer til uttrykk gjennom en opplyst opinion i demokratiske valg, fri for falske nyheter og manipulering.»

Altaposten »

En eim av Weimar

«Vi har lenge slitt med stadig sterkere autoritære høyrepopulister. De får nå selskap av Putin-vennlige venstrepopulister. Som i Weimar-republikken trues det liberale sentrum fra begge sider», skriver Bård Larsen.

Minerva »

Styrt av kjensler?

Oddny Miljeteig, gruppeleder for SV bystyret, og fast spaltist i BA, nevner Kristin Clemet i «På Onsdag» i Bergensavisen: «Kristin Clemet, norsk høgresides fremste ideolog, meiner både at Noreg toler større skilnader og at dei lågaste lønene burde kunna vera lågare i vårt land. Regjeringa ser ut til å dansa etter Clemet si pipe, slik dei fordeler skattelettane til dei rikaste her i landet – og opnar dørene for å føra ut pengar til skatteparadis».

Bergensavisen »

Hele livet på skolen

Kristin Clemet nevnt i innlegg om rektor Nina Ullnæss: Hun legger også til innføringen av nasjonale prøver under Kristin Clemet som en stor forandring. – Det medførte at skolen langt mer enn tidligere ble opptatt av å skape gode resultater.

Smaalenenes Avis »

Jakten på nasjonal identitet

Kristin Clemet nevnt: «Kristin Clemet har flere ganger pekt på at Sp er Norges mest nasjonalkonservative parti i dag. Dette førte til en debatt mellom henne og Sps leder Trygve Slagsvold Vedum.»

Vårt Land »

– Plateselskapene eier ikke Skam!

«Jeg synes denne Facebook-kommentaren til Anne Siri Koksrud Bekkelund oppsummerer dette fortreffelig, skriver Christer Gundersen, teknisk leder i Nasjonal digital læringsarena (NDLA). «Skam er jo vår beste eksportartikkel siden trelast, og bygger relasjoner med Kina bedre enn offentlig pisking av Dalai Lama ville gjort. Samtidig sprer serien solide norske verdier som likestilling, girl power, homo-rettigheter og ungdomsfylla! Noen. Må. Gjøre. Noe. Nå.»

Digi.no »

«Panelet: Hva husker du best fra Obamas åtte år i Det hvite hus?»

Eirik Løkke intervjuet om hva han kommer til å huske best fra president Barack Obamas åtte år i Det hvite hus.

Amerikanskpolitikk.no »

«Oslo-eliten» er mye bedre enn sitt rykte

Ingen andre hovedstadseliter er så rause med resten av nasjonen som «eliten» i Oslo, skriver Mats Kirkebirkeland i Dagbladet.

Dagbladet »

Rådgiverne er veskebærere

Kristin Clemet og Lars Akerhaug, journalist i Minerva om Regjeringens politiske rådgivere.

Dagsnytt Atten »

Mener brev fra Breivik viser at han er mentalt syk

Clemet nevnt i forbindelse med brev Breivik har sendt til Solberg, Jensen og Clemet.

Dagbladet »

Politiske rådgivere: Veskebærere og løpegutter

Kristin Clemet intervjuet.

Minerva »

Skal kirken være politisk?

Civitas frokostmøte nevnt.

Dagen

Omskriver historien om Kunnskapsløftet

«Historien om skolereformen fra 2004 er en annen enn den Tone Tellevik Dahl forteller,» skriver Kristin Clemet.

Dagens Næringsliv

«Charter for change»

Nikolai Hegertun i Dagsnytt Atten om «Charter for change», en avtale som forplikter flere hjelpeorganisasjoner å gi 20% av pengene til lokale hjelpeorganisasjoner.

Dagsnytt Atten »

Helseapper bør utstyres med personvernerklæringer

Eirik Løkke, rådgiver i Civita og forfatter av Personvern etter Snowden (2016), ville selv vært forsiktig med å legge inn personlig helseinformasjon i apper, spesielt knyttet til narkotika. «Hvis en app hjelper deg til å begrense drikking, røyking og snusing, trumfer det kanskje risikoen for å få spredt informasjonen. Men jeg ville vært skeptisk til å bruke apper som handler om bruk av ulovlige rusmidler. I verste fall risikerer man mange år i fengsel», sier Løkke.

RUS & SAMFUNN - det ledende norske fagtidsskriftet for aktører og engasjerte på rusfeltet. »

Liberalisme løser ikke kriser

Civita nevnt i Fontene: «I dag flises den nordiske grunnmodellen opp og er i ferd med å dø, mener pessimister. Hvordan kan en økonomi som bærer så omfattende velferdsordninger og høye skatter, som svekker incentivene til å arbeide, egentlig ha fungert i så mange år? Spørsmålet stilles av den konservative tenketanken Civita», skriver Noralv Veggeland, professor offentlig politikk, Høgskolen Lillehammer.

Fontene - tidsskriftet til Fellesorganisasjonen (FO) »

Harselas over Høyesterett

Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet, svarer Torstein Ulserød og Morten Kinander: «I en kronikk 13. januar harselerer juristene Torstein Ulserød og Morten Kinander høylytt over Høyesteretts dom i verftssaken – en dom de mener er basert på skrivebordsempirisme og politisk synsing. Det finnes flust av eksempler på politiske regimer som neglisjerer rettsavgjørelser som ikke går i deres støttespilleres favør. I motsetning til Ulserød og Kinander er vi i Fellesforbundet glade for at norske myndigheter ikke hører hjemme blant disse».

VG »

Fire dagers arbeidsuke – samme lønn

«Mathilde Fasting i Civita, idéhistoriker og siviløkonom, mener at det er en god idé for alle bedrifter å ta en grundig gjennomgåelse av egne arbeidsmetoder av og til.» – Dette handler egentlig ikke om å arbeide mindre, men å arbeide mer effektivt. Det er ingen bedrifter som vil gjøre dette hvis det ikke lønner seg. Vi har sett andre forsøk som viser at det kan fungere å gå ned i antall timer, sier hun. Likevel vil heller ikke hun anbefale dette som en ny arbeidslivsmodell. – Vi vet at det blir færre sysselsatte i fremtiden, hvilket betyr at de som er i arbeid vil måtte jobbe mer, ikke mindre, for å opprettholde produktivitetskravet, om det ikke skal gå utover velferdsnivået, sier Fasting. – Vil ikke digitaliseringen ta av for dette? – Teknologien vil kunne løse en del, men vi vet ennå ikke på hvilken måte eller i hvilket omfang det vil gi et naturlig tilbud om økt fritid for den enkelte, sier hun.»

Dagens Næringsliv »

Markedsmyten

Civita nevnt: «Nylig ga Civita ut notatet «Et forsvar for profitt». I teksten «Å tjene penger på andres behov» omtaler Civita-leder Kristin Clemet profitt som «medaljer» som gis til de som har vært ekstra flinke innenfor et system, (kapitalismen), som best kan forstås som en hyggelig konkurranse om hvem som er flinkest til å dekke andre menneskers behov. Civitas idylliserende framstilling av markeder og kapitalisme har dessverre også spredd seg langt inn i det politiske sentrum. skriver stipendiat Ola Innset.»

Klassekampen »

Vil gå forbi Frp, men avviser at han har begynt å snakke som dem

Solveig Ruud intervjuer Sp-lederen Trygve Slagsvold Vedum :«Han kritiserer også den «meningsdannende eliten, som for eksempel Civita». – De har et enda større ansvar for å være ydmyke overfor det levde livet utenfor frokostseminarer med høye rekesmørbrød der de som gjør praktisk arbeid blir kritisert for ikke å delta i produksjonsutviklingen. Det har vi påpekt er urimelig og veldig nedlatende. – Men hva har det med saken å gjøre at de spiser høye rekesmørbrød og er på frokostseminar? – Mitt poeng er at du skal ha respekt for mangfoldet og for levd liv, sier han. – Mange mener du nå har lagt deg til en populistisk form? – Det tar jeg ikke så tungt. I starten ble jeg beskyldt for å si nei til alt, sier han og antyder at å kalle ham populist, er en strategi fra noen i Civita.»

Aftenposten papir »

Liberalisme løser ikke kriser

Civita nevnt i innlegg av Noralv Veggeland.

Fontene

Helseapper bør utstyres med personvernerklæringer

Eirik Løkke intervjuet.

Rus & samfunn

Jobbskaperne

Kronikk av Mathilde Fasting.

Minerva »

Vil gå forbi Frp, men avviser at han har begynt å snakke som dem.

«Den borgerlige tenketanken Civita har utpekt Sp som det mest innvandringskritiske partiet – når Sps EØS-motstand, som medfører et nei til fri flyt av arbeidskraft over landegrensene, tas med i regnestykket.» Saken er publisert også i Adresseavisen.

Bergens Tidende

Angriper eliten og kalles populist

Civita nevnt i intervju av leder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum.

Aftenposten »

En glad gutt

Civita nevnt i tekst om Slagsvold Vedum: «I kjent agitatorisk stil har Vedum hevet pekefingeren mot miljøet som fyller opp seminarene til den konservative tenketanken Civita og liknende steder.»

Klassekampen »

Lest

Kristin Clemet sitert: «Det er virkelig en dyd – og veldig vanskelig – å lytte til hva som blir sagt uten å legge vekt på hvem som sier det. Hvis alle greide det, ville hele samfunnsdebatten endre karakter.»

Stavanger Aftenblad »

Konservatismen må være antipaternalistisk

«Konservatismen har mer til felles med liberalismen enn med sosialdemokratiet. Det er frie mennesker som utvikler karakter», skriver Lars Gauden-Kolbeinstveit i Minerva.

Minerva »

Lære ved å gjøre

«Som jeg har skrevet om før, er høyere utdanning i høy grad en sorteringsmekanisme. Det er synd. Derfor er det nyttig at Mykkeltveit trekker utdanningens faktiske verdi i tvil, og det er nyttig at Civitas Mats Kirkebirkeland gjør det samme, og at studenten selv bør bære en større del av den økonomiske byrden,» skriver Jan Arild Snoen.

Minerva »

Statsvitenskapsstudenter får praksis: – En stor dag

Nå får studenter på teoritunge statsvitenskap endelig muligheten til å gå ut i praksis. Arbeidsplassene vil være hos Direktoratet for økonomistyring, Oslo kommune, Miljødirektoratet, Agenda, Civita, Attac Norge og Manifest.

Universitas »

Musikkbransje i skammekroken

Skam blokkeres nå i utlandet, etter krav fra en platebransje som åpenbart ikke skjønner sitt eget beste. Anne Siri Koksrud Bekkelund hos Minerva:

Minerva »

Reiseutgifter og sosial dumping

Torstein Ulserød og Morten Kinander om verftssaken og Høyesteretts dom i VG.

VG »

NRKs merkelige undersøkelse i Venstre

Kristin Clemet blogger om NRKs merkelige undersøkelse i Venstre.

Clemets blogg »

Staten er oss

Sigurd Hverven og Ola Innset svarer bl.a. Kristin Clemet.

Morgenbladet

Fredag 13. januar

Eirik Løkke deltar i paneldebatt.

Klassekampen

Legg til rette for halal-lån

«Det har vært påpekt en rekke ganger, blant annet av Civita-leder Kristin Clemet, at den norske boligpolitikken er en av suksessfaktorene i vår integreringspolitikk.»

Vårt Land

– Ein uklar idé

Kristin Clemet intervjuet om nordisk og europeisk samarbeid.

Dag og tid

Dei les Odd Karsten Tveit som Satan les Bibelen

Civita nevnt – på feil grunnlag – i sak om Israel.

Dag og tid

Curt Rice: Gratisprinsippet er åpenbart ikke viktig for Høyre

Civita-notatet om egenandeler i høyere utdanning nevnt.

Khrono »

Retorikken er politikken

«Tidligere Høyrestatsråd, Kristin Clemet, nå tenketanken Civita, bekymrer seg for at å bruke «hylekor» er å ta litt for hardt i.»

Romerikes Blad

Ja, la oss se fremover

Steinar Juel svarer Øygard.

Dagens Næringsliv

Hva feiler det Oslo Høyre?

Kristin Clemet nevnt.

Document.no »

Dilemma-fangen

Kristin Clemet nevnt.

Dagsavisen

Slipp drosjenæringen fri

Internrevisjon av Anne Siri Bekkelund i Aftenposten.

Aftenposten

Prøv igjen, hardere

Mari Skurdal om «nyliberalisme»: «Dette er ikke bare gårsdagens ideologi, forbundet med Margaret Thatcher og høyrebølgen på 1980-tallet, som til dels holdes kunstig i live av tenketankmiljøer som Civita her hjemme. Dette er Norges styringsideologi.»

Klassekampen

Økonomi-VM

Steinar Juel nevnt i sak om Svein Harald Øygards BNP-tall.

Dagens Næringsliv

Tid for å komme videre

Steinar Juel får svar fra Svein Harald Øygard om situasjonen i norsk økonomi. Aldri før har så mange hatt et uoppfylt ønske om jobb i Norge.

DN »

Stang vrakes fra sikker nominasjonsplass

Mats Kirkebirkeland i Civita er nominert på 12. plass på Oslo Høyres stortingsvalgsliste.

VG »

Kvitter fra Twitter

Tweet av Kristin Clemet sitert: «Er ikke argumentene for eutanasi litt avleggs?»

Romerikes Blad »

Dagens Tweet

Tweet av Kristin Clemet sitert: «Er det mange som har en smertefull og uverdig død i dag fordi de ikke får eutanasi?#nrk

Dagen »

Setter seg hårete mål

Om Erna Solbergs satsing mot mobbing. Kristin Clemet nevnt ifm. Bondeviks manifest mot mobbing.

Jarlsberg Avis »

Norsk bank tilbyr halal-lån

Torkel Brekkes notat nevnt som bakgrunn for at Storebrand nå gjør undersøkelser om hvorvidt det er interesse for islamske lån.

Vårt Land »

Populisten utenfor ringen

Om Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som benytter enhver sjanse til å kritisere sentralmakta. Civita nevnt ifm. Vedums kritikk av «de som går på seminar i tenketanken Civita».

Nationen »

Ummah Storebrand

Torkel Brekke nevnt i kritikk av islamske lån.

Document.no »

Guffen retorikk gir guffen politikk

Leserinnlegg fra Kari Henriksen (Ap) nevner at Kristin Clemet «bekymrer seg for at å bruke «hylekor» er å ta litt for hardt i» (om Listhaug).

Sunnmørsposten »

Guffen politikk gir guffen retorikk

Leserinnlegg fra Kari Henriksen (Ap) nevner at Kristin Clemet «bekymrer seg for at å bruke «hylekor» er å ta litt for hardt i» (om Listhaug).

Framtid i Nord »

Ønsker nasjonal kulturkanon, men ikke i skolen

Kristin Clemet nevnt (kunnskapsløftet) i intervju med Torbjørn Røe Isaksen om kulturkanon

Vårt land »

Om å skyte kultur med kanoner

Iyad El-Baghdadi sitert i sak av Nils August Andresen

Minervanett »

Useriøst av Svein Harald Øygard

Steinar Juel med kritikk av lettvint analyse av den økonomiske situasjonen i Norge.

DN »

Hva er egentlig Støres problem med Holship-dommen?

Innlegg av Torstein Ulserød hvor han kritiserer Støres uklare kritikk av Høyesteretts konklusjon om at havnestreiken var ulovlig.

Klassekampen »

Men aldri naivitet

Kristin Clemets krav om Jens Stoltenbergs avgang etter 22. juli-kommisjonen nevnt i kommentar av Hege Ulstein om rikets sikkerhet.

Dagsavisen »

Ulvedødaren

Portrettintervju med Trygve Slagsvold Vedum. «Jeg ser for meg de som går på seminar i tenketanken Civita. De som snakker om at det er så lite verdiskapning i Norge, og så lever de selv av å gå på seminarer.»

Dagsavisen »

Guro Huby, seniorforsker ved Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Østfold med svar til Kristin Clemet i Morgenbladet

”Vi mister kontrollen over tjenesteutvikling når konkurrenter fragmenterer tjenestelandskapet ved lansering av stadig nye produkter, i jakt på profitt.”

Morgenbladet

Viktig skolegang

Mathilde Fasting om utdanning og sosial mobilitet.

Dagens Næringsliv

Markedsøkonomien er best

Kristin Clemet svarer Ola Innset og Sigurd Hverven.

Morgenbladet

Kristin Clemet med svar til Ola Innset og Sigurd Hverven i Morgenbladet

” … det er nettopp den velstanden markedet skaper, som gjør det mulig å finansiere en omfattende velferdsstat og skattefinansiert tilgang til utdanning og helse for alle.»

Morgenbladet »

Mathilde Fasting med kommentar til Kjell Salvanes, NHH

”Vi må sørge for kvalitet gjennom hele utdanningsløpet, og det må tilbys utdanninger som er relevante for et omskiftelig arbeidsliv, der den enkelte får arbeid i tråd med sine kvalifikasjoner og fortsetter å lære. Utdanning er den enkeltfaktoren som påvirker sosial mobilitet mest.”

Dagens Næringsliv

Minerva: Den borgerlige skuespilleren Rasmus Dahlstedt intevjuet om svensk kulturkamp og ”åsiktskorridoren”. Kristin Clemet nevnt som en av flere nordmenn Dahlstedt har snakket med.

Minerva »

Bård Larsen med svar til Geir Helgesen Minerva

» … å tillegge omverdenen ansvar for et umenneskelig regimes absurditeter duger knapt som kausal forklaring, og som moralsk imperativ er det ugyldig. Ansvaret ligger i Pyongyang.»

Minerva »

Historieløst å begrense streikeretten

Kristin Clemet nevnt.

Arbeidsmanden

Kristin Clemet nevnt i intervju med Linn Tveiten Eken i Bygdeposten

Linn Tveiten Eken er yngste kommunestyrerepresentant i Krødsherad: ” At hun er født inn i en relativt «rød» familie, kom klart til uttrykk da hun som liten jente ganske spontant ropte ut i klassen at hun hatet Kristin Clemet. ” I dag er hun rundere i kantene og bor sammen med en høyremann.

Bygdeposten

Arbeidsmannen: Kristin Clemets innlegg om streik nevnt.

Arbeidsmannen

Kronikk av Lars Gauden-Kolbeinstveit i Dagbladet: Klimaet taper på lite handling – ikke på grunn av Carl I. Hagen

Klimaet taper på lite handling – ikke på grunn av Carl I. Hagen: ”De som mener de vet at klimaendringene er menneskeskapte, har sannsynligvis mye rett. Men de får ikke rett, så lenge det ikke føres en troverdig og effektiv klimapolitikk.”

Dagbladet »

Stein Erik Hagens tilstedeværelse på Civita-frokost med Erna Solberg og Gordon Brown nevnt i Romerikes Blad.

Romerikes Blad

Kronikk av Kari Henriksen (AP) i Utrop: ”Guffen retorikk gir guffen politikk.”

Hun mener at høyresiden (blant annet Kristin Clemet) er for forsiktige med FrPs retorikk som ”henger tett sammen med politikken i det partiet, og i ytterste høyrefløy-partier over hele verden.”

Utrop »

Dagsavisen: Kristin Clemet nevnt i kronikk om Pisa.

Dagsavisen

Civitas Torkel Brekke og hans notat Frihet og religion nevnt i kronikk av sogneprest Espen Andreas Hasle

«(Brekke tar) .. ideologisk til orde for en deregulering av det religiøse markedet. Det er mye å si om dette, jeg mener for eksempel at staten bør føre en aktivt støttende religionspolitikk, men poenget hans er likevel gyldig. Selvstendige valg gir større eierskap.”

Dagen »

Haakon Riekeles med svar til Agenda i Aftenposten, om ulikhet.

«Agendas Sigrun Åsland anklager meg i Aftenposten 23. desember for tåkelegging og talltull. Innlegget har feil på feil.”

Aftenposten

Aftenposten: Espen Ottosen siterer Kristin Clemet i kronikk om å ta ballen i stedet for mannen i debatt.

«Kristin Clemet, daglig leder i Civita, påpekte for et par år siden hvor vanlig det er å stemple motstandere, karikere standpunkter og mistenkeliggjøre motiver. «

Aftenposten »

Klimaet taper på lite handling – ikke på grunn av Carl I. Hagen

Kronikk av Lars Gauden-Kolbeinstveit.

Dagbladet »

Markedet er her

«En av de fremste eksponentene for denne tanken i norsk debatt har vært Civitas Torkel Brekke. I pamfletten Frihet og religion ( civita.no) tar han ideologisk til orde for en deregulering av det religiøse markedet».

Dagen

Ubegrunnede anklager om tåkelegging

Haakon Riekeles svarer Agenda om ulikhet.

Aftenposten

Skadelig debattklima

Espen Ottosen nevner Kristin Clemet i et innlegg om debattkultur.

Aftenposten