Civita og Christian Michelsens Institutt inviterer til seminar i Bergen, 16. oktober kl. 13.00 – 14.30

 

 

Hva bør være Norges bidrag til FNs bærekraftsmål om å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030?

I seminaret presenteres Civita-rapporten «Veier ut av fattigdom» ved Øyvind Eggen i Civita, etterfulgt av paneldebatt.

I panelet: Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant fra Høyre, Hilde Frafjord Johnson, generalsekretær i KrF, Rune Jansen Hagen, professor ved Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen, og Espen Villanger, seniorforsker ved Christian Michelsens Institutt.

Møtet finner sted på Bergen ressurssenter for internasjonal utvikling, Jekteviksbakken 3.

Du kan lese mer om arrangementet på hjemmesidene til Christian Michelsens Institutt.

Meld deg gjerne på via arrangementets facebook-event!

Velkommen!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »