Anne Applebaum on The Plot Against Democracy

Café Christiania

THIS EVENT IS FULLY BOOKED! For media enquiries and waiting list, please contacttherese@civita.no

 You can also watch the event live here and share your thoughts on twitter #civitafrokost

In cooperation with Oslo Freedom Forum, Civita invites you to a breakfast meeting Tuesday May 23rd 8.00 -9.15 am.

 

The election of Donald Trump and the rise of populism has generated a renewed discussion about democratic stability in Europe and the US. Is liberal democracy under threat? What role does Russia play? And how can supporters of free and open societies secure a democratic future?

 

 

Speaker: Anne Applebaum is author of the bestselling books Gulag: A history and Iron Curtain:The Crushing of Eastern Europe, 1944-1956. She is also a columnist for the Washington Post and a visiting professor at the London School of Economics.

A Q&A session will follow after the introductions.

Doors open 7.15 am. Breakfast is served from 7.45 am.

The meeting will take place at Café Christiania, Nedre Vollgt. 19. Entrance via Stortingsgaten.

You can also watch the event live here and share your thoughts on twitter #civitafrokost

Welcome!

THIS EVENT IS FULLY BOOKED! For media enquiries and waiting list, please contacttherese@civita.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »