Private tjenester – slipper de til?

Symposium i Kirkegaten 1, Arendal

Virke og Civita inviterer til debatt om private aktørers rolle som utførere av offentlige tjenester og velferdsoppgaver. Potensialet for at private leverandører kan bidra til å løse offentlige oppgaver er stort, og det vil bli en presentasjon av en fersk rapport om potensialet for samfunnsøkonomiske gevinster ved bruk av private.

Vi spør: Hva går samfunnet glipp av når private ikke slipper til? Kan det være grunner til at det offentlige leverer enkelte tjenester selv?

Du møter: Vibeke Hammer Madsen, Virke, Monica Mæland, Næringsminister (H), Mette Nord, Fagforbundet, Anne Kristin Vie, Forbrukerrådet, Anne Siri Koksrud Bekkelund, Civita, Jan Elverum, Blå Kors, Frode Berg, Servicepartner 1, Andreas Halse, Svenssonstiftelsen, og Truls Wickholm, Arbeiderpartiet.

Tidspunkt: Torsdag 17. august kl. 15.00 – 16.30

Sted: Symposium i Kirkegaten 1, Arendal

Påmelding på Facebook her!

Velkommen!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »