Oscarsborgseminaret 2018

Søknadsfrist: mandag 20. august

Vi inviterer med dette til Oscarsborgseminaret
20. – 21. september 2018

 

Seminaret er en unik møteplass for unge fra politikk, næringsliv
og akademia i alderen 20-40 år.

 Oscarsborgseminaret er en arena for læring, idédebatt og dialog
på tvers av interesser og politiske meninger.

Hold av dagene til et annerledes seminar med topp foredragsholdere,
gruppediskusjoner og utfordrende innfallsvinkler!

 

Årets program og foredragsholdere:

Den Solbergske parlamentarisme og stortingsregjereri
v/ Sigbjørn Aanes, partner og seniorrådgiver i First House, og tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor

Er norsk næringsliv gode nok på cybersikkerhet? 
v/ Jan Henrik Schou Straumsheim, Senior Manager Cybersikkerhet, PWC

Hva er godt politisk lederskap?
v/ Agnar Kaarbø, tidligere taleskriver og forfatter av boken «Politisk lederskap»

Valget i Sverige
v/Paulina Neuding, Redaktør nettavisen Kvartal og tidligere lederskribent for Svenska Dagbladet

Bioteknologi – muligheter og utfordringer
v/Kristin Halvorsen, Leder i Bioteknologirådet

 

Oscarsborgseminaret går over to dager og har kun 36 plasser. Deltakeravgiften på kr. 1490,-
inkluderer seminarlitteratur, transport, overnatting og bevertning.

 Søknadsfrist: mandag 20. august 2018

Kort søknad med noen linjer om hvem du er og hvorfor du vil delta + CV sendes til therese@civita.no

For mer informasjon om seminaret, ta kontakt med
Therese Thomassen på tlf: 40 00 22 77

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »