Norsk utviklingspolitikk i en verden i rask endring

Café Christiania

Se stream fra møtet her – redigert versjon kommer senere:

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania tirsdag 21. juni kl. 8.00 – 9.30.

Utenriksminister Børge Brende gjør opp det utviklingspolitiske regnskapet: Hva ligger fast, og hvor må det tenkes nytt? Hva blir de lange linjene, og hva blir Regjeringens fotavtrykk i utviklingspolitikken?

BørgeBrende

 

 

 

 

 

 

 

Møtet arrangeres i samarbeid med UD, og utenriksminister Børge Brende innleder.

Det serveres frokost fra kl. 07.45, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet finner sted på Café Christiania, Nedre Vollgate 19, inngang i Stortingsgaten.

Møtet blir også streamet på våre hjemmesider.

Velkommen!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »