Hva er de mest kritiske områdene for Norge den dagen Storbritannia forlater EU? Hva er utfordringene  – og hva er mulighetene?

 

Civita, Europabevegelsen og Geelmuyden Kiese har gleden av å invitere til debattmøtet «Norge etter Brexit». Her vil vi sette søkelyset på hvilke områder som er særlig viktig for Norge den dagen Storbritannia ikke lengre er medlem av EU. Hvordan jobber politikerne for å ivareta norske interesser i denne situasjonen? Og hvilke forventninger har næringslivet til politikerne?

PROGRAM:

 

NORDMENN OM NORGE, EU, EØS OG BREXIT

Presentasjon av fersk spørreundersøkelse – Jan Erik Grindheim, leder Europabevegelsen i Norge

 

NORGE OG BREXIT

Åpningsforedrag – Frank Bakke-Jensen, EU/EØS-minister

 

TRE SEKTORER OM BREXIT

Landbruk – kan brexit åpne for en mer bærekraftig handelspolitikk? – Ola Hedstein, Landbrukssamvirket

Sjømatnæringen – hva står på spill? – Geir-Ove Ystmark, Sjømat Norge

Norsk industri og brexit – utfordringer i en usikker fremtid – Stein Lier-Hansen, Norsk Industri

 

PANELDEBATT

Hva er de mest kritiske områdene for Norge den dagen Storbritannia forlater EU? Hva er utfordringene – og hva er mulighetene?
Gunnar Gundersen (H), Irene Johansen (Ap), Kathrine Kleveland (SP) og representant fra FrP (tbc).

Møteleder er Paal Frisvold.

 

Tidspunkt:  Onsdag 16. august kl. 16.00-17.30

Sted: Symposium i Kirkegaten 1, Arendal

Velkommen!

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »