Jul uten Jesus?

Café Christiania

Civita inviterer til frokostmøte på Café Christiania torsdag 14. desember kl. 8.00 – 9.30

 

Civita ringer julen inn med en av Norges moderne førjulstradisjoner: Den årlige debatten om julegudstjenester i skolen. I en tid med religiøst og kulturelt mangfold handler denne debatten om mer prinsipielle spørsmål enn en time på en kirkebenk: Det handler om livssynsnøytralitet og kristen formålsparagraf, om kristen kulturarv og religiøst mangfold.

I panelet: Abid Raja, stortingsrepresentant og visepresident på Stortinget for Venstre, Heid Leganger-Krogstad, professor i religionspedagogikk ved Det teologiske menighetsfakultet, Bente Sandvig, fagsjef i Human-Etisk Forbund, og Trond Bakkevig, prost i Vestre Aker og tidligere leder av mellomkirkelig råd.

Vi byr på både frokost (fra kl. 07.40) og pepperkaker, og vil gjerne ønske våre gjester god jul, eventuelt en hyggelig høytid, alt ettersom!

Møtet finner sted på Café Christiania, Nedre Vollgate 19, inngang i Stortingsgaten.

Møtet blir også streamet på våre hjemmesider.

Velkommen!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »