Hvordan skal det norske samfunnet forholde seg til terrortrusselen fra IS?

Litteraturhuset i Trondheim

Litteraturhuset i Trondheim og Civita inviterer til debattmøte tirsdag 25. februar kl. 19.00 – 20.30

 

I januar trakk FrP seg fra flertallsregjeringen som følge av beslutningen om å hente hjem en IS-kvinne og hennes barn. Saken illustrerer flere dilemmaer og utfordringer. Hvilken sikkerhetsrisiko utgjør fremmedkrigere? Behøver vi en strengere terrorlovgivning – eller er dagens lovverk godt egnet til å håndtere trusselen? Hvilket moralsk og juridisk ansvar har vi for norske fremmedkrigere som har vervet seg til IS? Hvordan kan vi forhindre at norske statsborgere blir radikalisert?

 På kveldens møte vil Sofie Høgestøl, førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved UiO og forfatter av boken «Fremmedkrigere», og Iyad El-Baghdadi, menneskerettsaktivist og forfatter tilknyttet Civita, samtale om disse spørsmålene og hvordan det norske samfunnet skal forholde seg til IS.

Samtalen ledes av rådgiver i Civita, Eirik Løkke, og vil foregår på engelsk.

Møtet finner sted i lokalet Sellanraa på Litteraturhuset i Trondheim, Kongens gate 2.

Påmelding via Litteraturhusets nettsider her!

Velkommen!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »