Fungerte domstolen for forbrytelser i det tidligere Jugoslavia etter hensikten?

Café Christiania

Civita og Den norske Helsingforskomité inviterer til frokostmøte på Café Christiania mandag 29. januar kl. 8.00 – 9.30

 

 

Den internasjonale domstolen for det tidligere Jugoslavia (ICTY), som ble opprettet i 1993, har avsagt sin siste dom. Fungerte den etter hensikten? Eller har rettsprosessen manglet legitimitet og politisk støtte? Og hvordan ser fremtiden ut for Bosnia? Bidrar Daytonavtalen, grunnlaget for dagens Bosnia, til en positiv utvikling, eller trenger Bosnia en ny politisk avtale for å løse utfordringene etter borgerkrigen på 1990-tallet?

I panelet: Amor Masovic, leder for Bosnian Federal Commission for Missing Persons, Hanne Sophie Greve, medlem av Det internasjonale krigsforbrytertribunalet for det tidligere Jugoslavia, Haakon Blankenborg, avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet og tidligere norsk ambassadør i Serbia, og Gunnar M. Ekelove-Slydal, assisterende generalsekretær i Den norske Helsingforskomité.

 

Det serveres frokost fra kl. 07.30, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet finner sted på Café Christiania, Nedre Vollgate 19, inngang i Stortingsgaten.

Møtet blir også streamet på våre hjemmesider.

Velkommen!

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »