Forskning i krise?

Christiania

Civitafrokost onsdag 9. oktober
kl. 08.00 – 09.15

Vi opplever en vitenskapelig revolusjon drevet fram av ny teknologi. Samtidig mener mange at forskningen er i krise. Det publiseres for mye, og mange forskningsresultater kan ikke repliseres. Forskere lar seg lure av røvertidsskrifter. Uhensiktsmessige mål på kvalitet styrer forskningen og forskernes karrierer.

Hvordan staker vi ut en politisk retning midt i en vitenskapelig revolusjon? Hvordan utnytter vi best de nye mulighetene som åpne data og åpen forskning gir? Hvordan sikrer vi at forskere og forskning vurderes på riktig måte i kampen om stillinger og finansiering?

I panelet: Iselin Nybø, forsknings- og høyere utdanningsminister, Torkel Brekke, professor ved OsloMet og Civita, og Katerini Storeng, leder for Akademiet for yngre forskere.

Dørene åpner kl. 7.30, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet arrangeres i samarbeid med Nytt Norsk Tidsskrift, og siste nummer av tidsskriftet (03/19) inneholder en kommentarartikkel kalt «Akademia i endring», som tar opp noen av disse spørsmålene.

Frokostmøtet finner sted på Christiania, Nedre Vollgate 19, inngang i Stortingsgaten, og blir også streamet på våre hjemmesider.

VELKOMMEN!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »