Folk eller elite: Gjenspeiler Stortinget befolkningen på en representativ måte?

Symposium i Kirkegaten 1, Arendal

Civita inviterer til debattmøte torsdag 17. august kl. 17.00-18.00

Motsetningen folk vs elite har fått en renessanse i etterkant av Brexit og valget i USA. Men hvordan er situasjonen i Norge? Kommer Stortinget til å styres av en økonomisk og kulturell elite, eller gjenspeiler representantene på Stortinget befolkningen på en god måte?

Eirik Løkke, rådgiver i Civita, presenterer nytt Civita-notat om stortingsrepresentantenes bakgrunnen. Hvordan er aldersfordelingen og kjønnsbalansen? Hvilken yrkesbakgrunn har representantene? Og hvor utdannet er stortingsrepresentantene sammenlignet med folk flest?

I panelet: Mimir Kristjansson, nyhetsleder i Klassekampen, Heidi Nordby Lunde, stortingsrepresentant (H), Frøy Gudbrandsen, politisk redaktør i Bergens Tidende og Eirik Løkke, rådgiver i Civita.

Tidspunkt: Torsdag 17. august kl. 17.00 – 18.00

Sted: Symposium i Kirkegaten 1, Arendal

Påmelding på Facebook her!

Velkommen!

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »