Er det mulig å beskytte personvernet i det digitale samfunn?

Symposium i Kirkegaten 1, Arendal

Civita inviterer til politisk aften om personvern i forbindelse med Arendalsuka onsdag 16. august kl. 20.00 – 21.00

Personvernet er idag utfordret både av statlige og kommersielle aktører. Terrortrusselen har gjort at staten har fått utvidede fullmakter til å overvåke. Sist i rekken er forslaget om såkalt « d igitalt g renseforsvar», som innebær er at staten får anledning til å overvåke all datatrafikk som krysser landets grenser. Samtidig skaper private aktører som Google og Facebook utfordringer for personvernet gjennom kjøp og salg av personlige data.

Kan personvernet beskyttes i møte med overvåkningsøkonomien, elller betyr dette at retten til privatliv , slik vi kjenner det, er over?

I panelet: Eirik Løkke, rådgiver i Civita og forfatter av boken «Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn«, Jon Wessel-Aas, advokat og styreleder ved Den internasjonale juristkommisjon – norsk avdeling (ICJ), Finn Myrstad, fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet og Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet.

Boken, «Personvern etter Snowden – Privatliv i det digitale samfunn», vil være tilgjengelig på møtet.

Tidspunkt: Onsdag 16. august kl. 20.00 – 21.00

Sted: Symposium i Kirkegaten 1, Arendal

Påmelding på Facebook her!

Velkommen!

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »