Hvordan bedre samarbeidet mellom akademia og næringslivet?

Universitetsaulaen

UiB, Bergen Næringsråd og Civita inviterer til debatt i Universitetsaulaen i Bergen om forholdet mellom akademikere og arbeidsliv, onsdag 17. januar 2018 kl. 15.30-17.00.

Hvordan kan akademiske institusjoner bli mer attraktive for næringslivet? Hva skal til for at universiteter og høyskoler blir bedre til å kommersialisere forskning? Er utdanningsinstitusjonene flinke nok til å utdanne de studentene arbeidslivet har behov for? Og hvilke potensielle dilemma kan oppstå dersom akademia skal forsøke å tiltrekke seg mer private investeringer?

Innledere: Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsminister,  Marit Warncke, leder av Bergen Næringsråd, Anders Haugland, direktør i Bergen Teknologioverføring AS, Berit Rokne, rektor ved HVL, Øystein Thøgersen, rektor ved NHH, Dag Rune Olsen, rektor ved UiB og Oda Bjerkan, leder av Studentersamfunnet i Bergen.

Møtet finner sted i Universitetsaulaen i Bergen, Musèplassen 3.

Registrer deg her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »