10 år etter finanskrisen: Hva har vi lært?

Christiania

Civitafrokost onsdag 12. september kl. 08.00-9.00

 

MØTET ER FULLTEGNET, MEN VIL BLI STREAMET PÅ DENNE SIDEN.

Verdens finanssystem var nær ved å bryte sammen da investeringsbanken Lehman Brothers gikk overende 15. september 2008. Vil de nye reguleringene som er gjennomført, hindre at noe tilsvarende vil kunne skje igjen? Har aktørene i finansmarkedet tatt lærdom av krisen?

I panelet: Finansminister Siv Jensen (FrP), kapitalforvalter og tidligere bankanalytiker Sigmund Håland, formann for OECDs landhøringskomite, tidligere finansråd og sentralbanksjef, Svein Gjedrem, og konsernsjef i DNB Rune Bjerke.

Det serveres frokost fra kl. 7.30, og det blir anledning til å stille spørsmål.

Møtet finner sted på Christiania, Nedre Vollgate 19, inngang i Stortingsgaten.

Møtet blir også streamet på våre hjemmesider.

VELKOMMEN!

 

Møtet er fulltegnet og registreringen stengt, men du kan få plass på ventelisten ved å sende en e-post til therese@civita.no.

Det vil bli ståplasser til de som kommer sent til møtet.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »