Politisk bokhylle – desember 2020

 

Vi har samlet noen av de bøkene Civitas ansatte har lest og skrevet om i det vi har kalt en «politisk bokhylle», som du finner her. Under er en oversikt over noen av de bøkene vi har skrevet om de siste månedene.

Lars Kolbeinstveit har skrevet to artikler om bøker som gir en samtidsdiagnose av den norske modellen, Harald Eia og Ole-Martin Ihles «Mysteriet Norge» og Erik Lundes «Sammen er vi mer alene»:

Eia, Harald og Ole-Martin Ihle: Mysteriet Norge – Hvordan et fattigfolk ble verdens rikeste, frieste og lykkeligste mennesker

Lunde, Erik: Sammen er vi mer alene

To andre bøker, Ellingsæter et. als «Den nye velferdsstatens historie», og Innsets «Markedsvendingen», ser på den norske modellen fra et historisk perspektiv:

Ellingsæter, Anne Lise m.fl: Den nye velferdsstatens historie

Innset, Ola: Markedsvendingen. Nyliberalismens historie i Norge

Hvordan markeder skal utformes, og hva som er den mest fornuftige rollefordelingen mellom staten og markedet, er en stadig tilbakevendende debatt. Lars Peder Nordbakken har tatt for seg to bøker som ser på disse spørsmålene:

Coyle, Diane: Markets, State and People – Economics for Public Policy

Philippon, Thomas: The Great Reversal. How America Gave up on Free Markets

Og til slutt tar vi med at Eirik Løkke har skrevet om Barack Obamas selvbiografi:

Obama, Barack: A Promised Land

 

Se også bøkene vi skrev om i forrige periode:

Politisk bokhylle – september 2020

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »