Politisk bokhylle – juni 2020

 

Vi har samlet noen av de bøkene Civitas ansatte har lest og skrevet om i det vi har kalt en «politisk bokhylle», som du finner her. Under er en oversikt over noen av de bøkene vi har skrevet om de siste månedene.

Lars Peder Nordbakkens serie i Minerva om sentrale liberale bøker fortsetter. Verkene han trekker frem er både klassikere og mer moderne bidrag. De siste månedene har han trukket frem tre bøker om betydningen av liberale institusjoner:

Tucker, Paul: Unelected Power, The Quest for Legitimacy in Central Banking and the Regulatory State

Einaudi, Luigi: Selected Political Essays, Vol. 3.

Dahrendorf, Ralf: Society and Democracy in Germany

Sen, Amartya: The Idea of Justice

Nordbakken har også skrevet om Dalibor Rohacs bok om globalismen, som forsvarer det globale perspektivet fra et liberal-konservativt ståsted. Denne boken er aktualisert blant annet av den norske debatten om FN-pins, FNs sikkerhetsråd og norske interesser. Norges rolle i FNs sikkerhetsråd er tema for Tove Gravdals bok, som idehistoriker i Civita, Mathilde Fasting, både har skrevet og laget podcast om:

Rohac, Dalibor: In Defence of Globalism

Gravdal, Tove: Til bords med de mektige – historien om Norge og FNs sikkerhetsråd

Fasting har også skrevet om en bok som viser hvordan markedsøkonomi og næringsliv bidrar til gode samfunn, mens Marius Doksheim presenterer forskning om handelens betydning for ulikhet:

Otteson, James R: Honorable Business: A Framework for Business in a Just and Humane Society

Helpman, Elhanan: Globalization and Inequality

I avdelingen for mindre politiske bøker, har Bård Larsen skrevet om Steffen Kvernelands nyutgivelse:

Kverneland, Steffen: Slyngel de luxe

Resten av omtalene i den politiske bokhyllen kan leses her.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »