Temaside: Civita om klimatiltak

Her har vi samlet noen av publikasjonene gitt ut av Civita, og artiklene skrevet av ansatte, som presenterer tiltak for reduserte klimagassutslipp. Listen er oppdatert 24.9.20.

Raskere klimaomstilling, redusert risiko: Ny politikk for Norge i en verden som når Parismålene

Hydrogen – muligheter og hindringer for en ny norsk eksportnæring

Hva skjer med klimaet etter koronakrisen?

Ja til utenlandskabler er riktig for klimaet

Kan kjernekraften bli løsningen for klimakrisen?

Oljebransjen må omstilles, ikke utvikles

Ny grønn liberalisme

WWF, Norsk klimastiftelse og Civita nedsetter et klimaomstillingsutvalg

En kjærlighetserklæring til miljøavgiftene

Hvilket statsbudsjett kreves for å løse klimakrisen?

Det gode diktaturet – kan demokratiet redde verden fra klimakrisa?

Å ta klimamålene på alvor vil koste, men folk flest kan gå i pluss

Kjøtt må tas med i klimaregnestykket – og klimaavgiftene

Klimabudsjett – Hvordan få et statsbudsjett i tråd med 1,5-gradersmålet

Klimakonfliktene: Frykt, hastverk og et hardt debattklima kan føre til at vi tar dårlige beslutninger

Bør du føle flyskam?

Norsk klimapolitikk må endres

Klimakvoter – hvordan de virker og hvorfor vi trenger dem

Erna Solberg undervurderer Norges klimarisiko

Kvotemarkedet: Norges viktigste klimatiltak

En bedre politikk for elbiler og lavutslippsbiler

Nr. 3 2017: Enova – lite effektiv og svært kostbar klimapolitikk

Drivstoffavgiftene må opp

Klimakvoter en del av løsningen

Høyere utslipp må gi høyere bensinavgift

Nr. 1 2016: Paris-avtalen og veien videre

Å kaste penger i et kullsvart hull

Karbonavgifter som nullsumskatt

Nr. 20 2015: Grønne sertifikater – dyr og uhensiktsmessig klimapolitikk

Nr. 18 2015: Bør jordbruket avgiftsbelegges?

Klima krever riktige avgifter

Nr. 14 2015: LENR – En ny, billig og forurensningsfri energi?

Nr. 4 2015: Bilavgiftsreform – for miljø og sikkerhet

Nr.13 2013: Det grønne skiftet: Hva må gjøres?

Nr. 26 2013: Et forsvar for køprising

Dersom klima var førsteprioritet

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »