Civita om populisme

Under har vi samlet noe av det Civitas ansatte har gjort og skrevet om populisme
og det liberale demokratiets utfordringer.

 

Notater:

Bård Larsen: Liberalt demokrati i krise?

Det store skillet i Europa i dag ligger ikke i erkjennelsen av at det finnes betydelige problemer knyttet  til innvandring, økonomi, ulikhet, europeisk integrasjon og arbeid. Det store skismaet handler om løsninger. Begrepene “folk” og “elite” har etablert seg som en del av et daglig politisk vokabular, og da særlig blant populistiske partier og meningsdannere. Kan liberalere og sosialdemokrater i Europa absorbere noe av befolkningens bekymringer og “gjøre noe med dem”, uten å måtte godta populismens enkle og skadelige løsninger på komplekse problemstillinger?

LES NOTATET HER! 

 

 

Torstein Ulserød: Retorikk og realiteter i innvandringspolitikken

 Mediedebatten om innvandring er dominert fullstendig av konflikter på asyl- og flyktningfeltet. Men de reelle konfliktene mellom partiene på Stortinget handler i mye større grad om arbeidsinnvandring enn om asyl og flyktninger. Det er dessuten ikke opplagt at de som har den mest negative retorikken om innvandring, samlet sett står for den mest restriktive politikken. Analysen konkluderer med at det er Senterpartiet som, samlet sett, har den strengeste innvandringspolitikken.

LES NOTATET HER! 

 

 

Lars Fr. H. Svendsen: Å forsvare et åpent, liberalt samfunn

 Illiberale stater forsøker å destabilisere de liberale. Putin støtter franske Front National og tyske Pegida økonomisk. De store, illiberale regimene er blitt mer internasjonalt orientert. Det sammenfaller dessverre med at USA og EU ser ut til å ha redusert sitt  ambisjonsnivå for å fremme det liberale demokratiet internasjonalt. Men det er én trussel mot det liberale demokratiet som overskygger alle de øvrige, og det er at vi i vår respons på de andre truslene firer på grunnleggende prinsipper.

LES NOTATET HER! 

 

 

Se også:

 

Frokostmøter:

7.12.2016: Er demokratiet i fare? Er det forskjell på venstrepopulisme og høyrepopulisme? Hvordan skal vi forstå Trump, Brexit og de illiberale kreftene i Europa? Og hvorfor er så mange sinte? I panelet: Stortingsrepresentant og nestleder i SV, Snorre Valen, stortingsrepresentant for SV, Bård Vegar Solhjell, leder av Manifest Analyse, Cathrine Sandnes og rådgiver i Civita, Eirik Løkke.

VIDEO: https://www.civita.no/2016/12/07/er-demokratiet-i-fare

 

6.9.2016: Etter Brexit: Hvor går EU? Hvorfor snur europeerne ryggen til EU? Hvordan kan EU gjenvinne troverdighet og innta rollen som en samlende og stabiliserende aktør i det internasjonale samfunn? Hva bør være EUs viktigste oppgaver i tiårene som kommer? I panelet: Stine Bosse, næringslivskvinne og leder for Europabevegelsen i Danmark, Martin Sandbu, skribent i Financial Times og forfatter av boken «Europe’s Orphan: The Future of the Euro and the Politics of Debt», og Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant (V).

VIDEO: https://www.civita.no/2016/09/06/etter-brexit-hvor-gar-eu

 

13.5.2016: Hvordan forsvare det åpne, liberale samfunn? Det liberale demokratiet utfordres av migrasjon, terrorisme, populisme og nasjonalisme. Hva er svaret på disse utfordringene? Hvilken fremtid har det åpne, liberale samfunnet? I panelet: Leder av Radikale Venstre i Danmark og tidligere økonomi- og innenriksminister, Morten Østergaard, professor i filosofi og filosof i Civita, Lars Fr. H. Svendsen, og leder i Venstre Trine Skei Grande.

VIDEO: https://www.civita.no/2016/05/13/hvordan-forsvare-det-apne-liberale-samfunn

 

27.4.2016: Nasjonalstatenes comeback? Er krisen i Europa et tegn på at de overnasjonale strukturene har spilt fallitt? Vil nasjonalstatene få fornyet aktualitet? Og hvordan vil det påvirke Norge? I panelet: 1. nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, ansvarlig redaktør i Minerva, Nils August Andresen og utenriksjournalist i Morgenbladet Sten Inge Jørgensen.

 VIDEO: https://www.civita.no/2016/04/27/nasjonalstatens-comeback

 

 Utvalgte artikler:

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »