TTIP-forhandlingene – hva vil en avtale bety?

Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania tirsdag 27. oktober.

EU og USA forhandler om handels- og investeringsavtalen «Transatlantic Trade and Investment Partnership», forkortet TTIP. Noen mener den vil gi økonomisk vekst, arbeidsplasser og en ny giv for verdenshandelen. Andre mener TTIP og lignende forhandlinger undergraver demokratiet, og tviler på effektene. Hva vil en avtale bety for Norge? Hvilke økonomiske konsekvenser vil TTIP innebære? Er avtalen en trussel mot det norske demokratiet?

Se video fra frokostmøtet med statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen, 2. nestleder i Senterpartiet, Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim, og leder i Europabevegelsen og statsviter i Civita, Jan Erik Grindheim.

 

Se innleggene her:

 

Se debatten her:

Hør podcast fra frokostmøtet her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »