NYTT CIVITA-NOTAT: LENR – En ny, billig og forurensningsfri energi?

Dette Civita-notatet tar for seg ulike virkninger dersom lavenergetiske kjernereaksjoner (LENR) blir en realitet. Denne energiformen er fremdeles på utviklingsstadiet, og det er usikkert om LENR-energi i fremtiden vil bli en realitet på kommersielle vilkår.

Virkningene av en LENR-energirevolusjon vil være betydelige. Skulle LENR bli en realitet, innenfor de økonomiske rammer utviklerne sikter mot, vil det medføre en energirevolusjon. Verdens velstand vil stige og det vil fundamentalt endre rammene for klimadebatten.

Notatet belyser hvorfor det er nødvendig for myndigheter og relevante fagmiljø å følge med i den pågående industrielle utviklingen med kommersialisering av energiproduksjon basert på LENR.

 

Last ned og les notatet her:

Civita-notat_14_2015

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »