Kan oljeindustrien bli en del av klimaløsningen?

Regjeringen har, sammen med KrF og Venstre, sluttet seg til EUs klimamål om 40 prosents utslippskutt innen 2030. Hva innebærer denne målsettingen for olje- og gassnæringen? Er det mulig å opprettholde de norske oljeinvesteringene samtidig som vi skal kutte CO2-utslippene? Kan oljenæringen bli en del av løsningen på klimaproblemet, eller må klimamålene føre til en avvikling av oljeindustrien?

Se video fra frokostmøtet med Ola Elvestuen (V), leder av Energi- og miljøkomiteen på Stortinget,Nikolai Astrup (H), nestleder av Energi- og miljøkomiteen, Eirik Wærnes, sjeføkonom i Statoil, og Marius Holm, leder ZERO.

Se innleggene her:

 

 

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »