Temaside: Civita om formuesskatt

Her har vi samlet noen av Civitas publikasjoner og bidrag til debatten om formuesskatt:

 

Publikasjoner:

Innovasjonspolitikken trenger en tydeligere liberal retning

Skatt og samfunnsbidrag

Hva er skatt?

Skattereformens konsekvenser for ulike eiere

Norsk skattereform

Norske eiere

Nr. 24 2015: Skattereform når kapitalmarkedene ikke er perfekte

Nr. 14 2014: Formuesskatt og ulikhet

Nr.5 2014: Formuesskatten: verdiskaping, skatteinntekter og fordeling

SKATTEREFORM: for arbeid og økt velstand

Nr.20 2013: Nullskatteytere – et nullproblem

Nr. 2 2013: De rikes skatt og bidrag til samfunnet

 

Kronikker og avisinnlegg:

Skattesystemets virkning

Formue og ulikhet

Formuesskattedebatten og drittsekkene i «EXIT»

Mangel på empiri om formuesskatten

Det er vanskelig å sammenligne formuesskatten i Norge og Sveits

Lavere skatt påvirker investeringslysten

Den begredelige historien om formuesskatten

Ønsker norske politikere norske eiere i Norge?

Formuesskatt bremser omstillingen

Dem vi lever av

Ti punkter VG glemte

Økt skatteregning på eierskap av norske bedrifter

Formuesskatten åpner for utenlandske eiere

Kristin Clemet om formuesskatten

Loftsrydding om skatt og eiendom

Gi og ta

Skatteforliket på Stortinget er egentlig ikke et forlik

Det norske skattesystemet er ikke perfekt. Men vi ligger ganske godt an

Verdien av norsk eierskap

Formuesskatt og ulikhet

Fjern formuesskatten nå

Formuesskatten virker mot sin hensikt

Formuesskatten svekker bedrifter og arbeidsplasser

 

 

Oppdatert 21.8.202o.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »