Frokostmøte 4.6: Slipp kulturen fri

Minerva og Civita inviterte til frokostmøte på Café Christiania onsdag 4. juni

Den rødgrønne regjeringen bygget kulturpolitikken på mangfold, barn og unge, likestilling og inkludering, som raskt dukket opp som kulturlivets «buzzord» både i søknader og debatter.

Nå heter kulturministeren Thorhild Widvey og representerer Høyre, og kulturlivet skal frigjøres fra velferdspolitikk og likestillingsmål gjennom en ny frihetsreform.

Hvordan skal frihetsbegrepet fylles med et fornuftig innhold og bli mer enn bare et nytt buzzord?

Se video og hør podcast fra frokostmøtet her:

Se innleggene her:

Se debatten her:

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »