Privatskoler med resultater

Av Ove Vanebo, rådgiver i Civita.

 

Utreder i Manifest, Ebba Boye, avlegger meg en visitt i VG 24.juni. Hun mener mine poenger om at de svenske friskolene gir gode resultater er blitt foreldet, og at jeg ikke tar høyde for dårligere prestasjoner de seneste årene samtidig som Sverige har fått flere privatskoler med offentlig støtte.

Dette blir misvisende. For det første er det diskutabelt hva den negative utviklingen skyldes. I en rapport fra 2010 av utredningsinstitusjonen IFAU mener man at mislykkede arbeidsformer, som ansvar for egen læring og passive lærere, har hovedskylden. I tillegg har man hatt endringer i karaktersystemet og lærerutdanningen, som kan ha medvirket til problemene.

Boye er videre bekymret for at profitten utgjør flere tusenlapper per elev i friskolene. Men mye pløyes tilbake til driften. Lederen for Franska skolan, Johan Stenberg, har uttalt at «vi driver vår skola strikt företagsekonomiskt» – «Vinsten återinvesteras direkt i verksamheten.» Det er heller ikke gitt at mer penger til drift løser problemene, og ikke alle penger i den offentlige skolen brukes effektivt. Hvert eneste år forsvinner offentlige milliarder i bl.a. dårlige innkjøpsrutiner.

Istedenfor å diskutere hvor mye overskudd friskolene har, er det mest relevant å se om de gjør skolen bedre. Skoleforskeren Jonas Vlachos påpekte i fjor at selv om man korrigerer for familiebakgrunn og økonomiske forhold, scorer elevene ved friskoler bedre. Dét må også være verdt å ta med seg i debatten.

 

Innlegget er på trykk i VG 29.6.12.

 

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »