ØKONOMI: Hva er egentlig inflasjon?

«Vil den amerikanske økonomien oppleve inflasjon eller deflasjon? Bildet
er blandet. På den ene siden har man sett omfattende pengepolitiske
tiltak fra sentralbanken, og en rekke priser er på vei opp, spesielt
priser på mat og energi. På den andre siden er arbeidsledigheten
fortsatt historisk høy og økonomien i lavkonjunktur, hvilket i følge
mange økonomer assosieres med lav inflasjon.» Marius Gustavson,
økonomisk historiker i Civita, skriver for E24.

Les artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »