FILM: Dyrekjøpt lærdom fra finanskrisenInside Job vant årets Oscar for beste dokumentarfilm. Den
fremstiller finanskrisen som en slags konspirasjon iverksatt av
ondskapsfulle finansfolk på Wall Street i samarbeid med korrupte
akademiske økonomer. Men det var svakheter ved dagens penge- og
finanssystem som skapte finanskrisen. Først når systemene reformeres,
vil den globale økonomiske utviklingen kunne bli mer stabil. Marius
Gustavson skriver om filmen og finanskrisen på Minerva.as.

Les artikkelen her. Se også Gustavsons siste notat om lærdommene fra finanskrisen.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »