HISTORIE: Hvorfor tar Stoltenberg feil?Kristin Clemet skriver om statsministerens nyttårstale: "Det er ikke
første gang statsministeren eller Arbeiderpartiet gir oss denne
historiefortellingen: Om hvordan Norge har gått fra å være et av Europas
fattigste land til å bli Europas (og verdens) rikeste land. Den
underliggende fortelling er at det er Arbeiderpartiet,
arbeiderbevegelsen og Einar Gerhardsen som har vært "arkitektene" og
"byggherrene" bak denne fantastiske velstandsutviklingen, og at det
derfor er dem vi skal takke for at vi i dag har en mer sjenerøs
velferdsstat enn nesten noe annet land. At denne fortellingen er basert
på myter, er det mange som har visst og flere som har påpekt." Men hvorfor tar de feil?

Les innlegget på Clemets blogg: clemet.blogg.no

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »