ULIKHET: Frykter ikke likhet"Vi er ulike, på godt og vondt, enten det dreier seg om alder, kjønn,
evner, talenter, helse, omgivelser, tradisjoner eller drømmer. Å jevne
ut alle forskjeller mellom oss er umulig, og det er heller ikke
ønskelig. Et mål vi derimot bør ha, er å legge til rette for at alle
skal ha størst mulige muligheter til å leve et liv de finner godt, til å
velge hvilket liv en vil leve. Det betyr at alle i størst mulig grad
skal ha ressurser til å leve et godt liv. Har de det, er det av mindre
betydning om ressursene er mer eller mindre likt fordelt, selv om jeg
tror det er gode grunner til å anta at en jevnere fordeling gjør det
enklere å leve et godt liv," skriver rådgiver i Civita, Marius Doksheim,
på Minerva.as.

Les hele artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »