ARBEIDSMORAL: Gode og onde sirkler"Tirsdag kunne vi lese i Aftenposten at arbeidstagerne ikke misbruker
retten til å ta egenmelding ved sykdom. Det har forskere ved
Frisch-senteret funnet ut, i en omfattende studie av forholdene i et
stort norsk konsern med over 700 ansatte. ”Arbeidstagernes sykelighet –
ikke arbeidsmoralen – avgjør hvor mye han eller hun bruker egenmelding,”
oppsummerer Aftenposten. Men funnene kan like gjerne bekrefte det
motsatte av at arbeidsmoralen er uviktig," skriver rådgiver i Civita,
Marius Doksheim, på Minerva.as.

Les hele artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »