ARBEID: Dårlig arbeidsmoral?"Jeg mener ikke at økte trygdeutgifter eller sykefravær bare eller
hovedsakelig skyldes svekket arbeidsmoral. Det er mange årsaker til
sykefravær og uførhet, og den enkleste forklaringen er selvsagt at man
er syk eller ufør. Men siden disse begrepene ikke er uttrykk for
absolutte og bestandige størrelser, er det rom for skjønn. Dét er også
grunnen til at mange tror at bedre ledelse, bedre tilrettelegging, bedre
oppfølging, flinkere leger og et mer effektivt NAV kan redusere
fraværet. Jeg mener i tillegg at økt sykefravær må sees i sammenheng med
våre holdninger til arbeid og helse, og at disse holdningene må sees i
sammenheng med de økonomiske rammebetingelsene som gjelder for syke og
uføre." Les Kristin Clemets blogginnlegg om arbeidsmoral, aktuelle i
forbindelse med dagens NRK-nyheter.

7. desember 2009: Sykefravær og arbeidsmoral
15. januar 2010: Dårlig arbeidsmoral i mediene?

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »