INNSPILL: Statsbudsjettet 2011


«Vi kan dessverre konstatere at den rødgrønne regjeringens forslag til statsbudsjett for 2011 ikke inneholder nye forslag til reformer av betydning som kan styrke bæreevnen i norsk økonomi. Gitt handlingsrommet regjeringen har, er det et tafatt budsjett.» Det mener Villeman Vinje, samfunnsøkonom i Civita. «Vi kan ikke

love stadig flere goder finansiert over statsbudsjettet, uten at styrking av vekstevnen i økonomien også prioriteres. Men, på kun seks år har de statlige utgiftene økt med formidable 55 prosent.»

Last ned og les innspillet her: Innspill_02_2010

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »