INTEGRERING: Den store planen"Alt vi gjør bør derfor ta utgangspunkt i at Oslo er byen for frihet,
mangfold og muligheter. Da må offentlige planer og tiltak lages
deretter. Bare slik kan de lykkes. Mitt ønske er en by som blir bedre på
å skape nærmiljø og gode oppvekstkår for alle. Men det finnes ikke én
plan eller ett sett av detaljregulerende instruksjoner som gir oss
dette. Aller minst har jeg tro på ”vernede skoleklasser”, bare for de
hvite og garantert norskspråklige i flere generasjonsledd bakover,"
skriver David Hansen på Verdidebatt.no.

Les hele innlegget her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »