INTEGRERING: Hvit flukt"Mange har den senere tid tegnet et dystert bilde av Groruddalen og
andre innvandrertette deler av Oslo. Nordmenn flykter, mens folk med
innvandrerbakgrunn tvinges inn i dårlige skoler og dårlige miljøer uten
fremtidsutsikter, hevdes det. Denne elendighetsbeskrivelsen må
nyanseres. Nordmenn rømmer ikke. Når innvandrerne flytter på seg, er det
som oftest fordi det gir dem et bedre liv." Det skriver Marius
Doksheim, rådgiver i Civita, på Minerva.as.

Les hele artikkelen her.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »