HISTORIE: Markedet trenger moral"Opplysningstidens tenkere var vitne til at handelskapitalismen brakte
med seg store strukturelle, økonomiske og sosiale endringer, men også
moralske utfordringer. Vi opplever de samme moralske utfordringene i
dag," skriver Mathilde Fasting, som sammen med Ulla Fjeldstad står bak
Civita-pamfletten Marked og moral, på Minerva.as. Les artikkelen her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »