KAPITALISME: På vei mot stupet?Kapitalismen fortsatt best
Av Kristin Clemet, leder i Civita

Auke Lont er uenig med meg i at kapitalismen er det beste økonomiske systemet vi kjenner. Begrunnelsen er det som nå skjer i finanssektoren, som han mener kan føre til kapitalismens undergang (30.3.)

Jeg er enig i at det er avdekket store problemer i finanssektoren, men jeg er uenig i de konklusjoner Lont trekker.

At kapitalismen er ”best”, betyr ikke at den er perfekt. Historien om kapitalismen er full av problemer og kriser som virket uoverkommelige. Felles for dem alle er at de har gått over, at vi har fått fornyet vekst, og at kapitalismen har styrket seg. Slik er det kanskje også med en finanssektor som er blitt for stor, og hvor det er gjort mange feil: Boblen sprekker til slutt, og vi kommer inn i et nytt og bærekraftig spor.

Det har vært mye dumskap og grådighet i finanssektoren. Men det er vanskelig å tro at det ville vært mindre dumskap og grådighet med et annet kjent økonomisk system. Det mest kjente er planøkonomien. Ingenting tyder på at dumskapen, ondskapen eller grådigheten er mindre i dette systemet – eller at det gir bedre resultater.

Når feil avdekkes, må man dessuten spørre hva årsaken er. For å forstå finanssektoren må man bl.a. forstå dynamikken i samspillet mellom statlig styring og markedets respons. Mange i finanssektoren har gjort dumme ting, men noe av årsaken til at de gjorde det, kan også ha med myndighetenes politikk å gjøre. Markedsaktører innretter seg etter de rammevilkår og reguleringer som myndighetene fastsetter. Også i politikken gjøres det nemlig dumme ting, og i verste fall bidrar det til å skape, forsterke og forlenge krisen.

Finanssektoren er svært viktig, og i all hovedsak fungerer den godt. Banker og finansinstitusjoner verden over lever fortsatt. I fattige land gjøres det store anstrengelser for å bygge opp en finansiell infrastruktur, fordi det er en forutsetning for utvikling.

Ingen kan vite om kapitalismen er ”på vei mot stupet”, slik Lont synes å tro. Jeg tror det ikke. Men hvis kapitalismen overlever og kommer styrket ut av krisen, tror jeg Lont skal ha en del av æren. Kapitalismens kritikere er dens beste venner, fordi de får systemet til å skjerpe og fornye seg.
 

Innlegget sto på trykk i Dagens Næringsliv 12. april 2010.
 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »