DEBATT: Er det forskjell på partiene?


Hvilke konsekvenser har det for økonomien og politikken at det ikke er forskjell på regjeringene når det gjelder pengebruken over statsbudsjettet? Se Civita-TV fra frokostmøte med leder i Civita Kristin Clemet, direktør i Statistisk Sentralbyrå og tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet Øystein Olsen, professor og tidligere arbeids- og administrasjonsminister Victor Norman og førsteamanuensis ved BI og tidligere leder av Arbeiderpartiets ”tenkeloft”, Kåre Hagen.

Se innleggene og debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »