SYKELØNN:Trengs det mer radikale grep?


Vil forslagene fra Regjeringens ekspertutvalg få ned fraværet, eller må det mer radikale grep til? Vil økonomiske innstramninger bidra mer effektivt? Sykefraværet i Sverige er halvparten av Norges. Bør vi lære av svenskene? Se Civita-TV fra frokostmøtet med leder av Regjeringens ekspertgruppe, og seniorforsker (UiB) Arnstein Mykletun, leder i den svenske Riksdagens sosialkomité Gunnar Axén (M), sykelønnsforsker ved Frischsenteret Simen Markussen og YS-leder Tore Eugen Kvalheim.

Se innleggene her:

Se debatten her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »