DEMOKRATI: Liberale dilemmaer i bekjempelse av kriminalitet


Hvilke liberale dilemmaer møter man med dagens kriminalitetsbilde? Hvilke virkemidler er nødvendige og hvordan utfordres vårt liberale demokrati og vår rettsstat? Se Civita-TV fra frokostmøtet med tidligere PST-sjef Jørn Holme, Guro Slettemark fra den internasjonale juristkommisjonen avdeling Norge, og forsker ved Institutt for forsvarsstudier Anders Romarheim.

Se innleggene her:

Se debatten fra møtet her:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »