IDEER: Hva er liberalisme?


Hvorfor bruker amerikansk høyreside ordet ”liberalisme” som et skjellsord, ensbetydende med en stor stat og ”hippie-verdier”, mens franskmenn ser på det som laissez-faire-økonomi og kineserne som ”alt myndighetene ikke liker”? Timothy Garton Ash skriver om temaet i The New York Times.

 ”Det 21. århundrets liberalisme må i det minste innebære frihet under loven, begrensede og ansvarlige myndigheter, markeder, toleranse, individualisme og universalisme, og et hint av likhet, fornuft og fremgang”, skriver Garton Ash her .

Les også Lars Fr. H. Svendsen om liberalisme

Last ned og les Civitas bok "Tre essays om Liberalisme"

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »