NOMINASJONSPROSESSENE: Bør partiene ha monopol? 

Bør partiene ha monopol?

Det var et av spørsmålene som ble reist under Civitas frokostmøte om nominasjonsprosessene der professor og valgforsker Hanne Marthe Narud la frem Civita-pamfletten "Bak lukkede dører? – Eller i åpne rom?" som kan lastes ned her.

I panelet deltok partisekretær i Arbeiderpartiet Martin Kolberg, sjefsekretær i Oslo Høyre Geir Staib og generalsekretær i Venstre Terje Breivik.

Entusiasmen i Norge rundt valget av Barack Obama som president i USA har gitt nytt liv til diskusjonen om demokratisering av nominasjonsprosessene. Narud fremhevet at i det norske nominasjons- systemet – som er et av de mest lukkede i Europa – er det i dag en stadig mindre andel partiaktivister som velger partienes kandidater til stortingsvalget. Når Stortinget også har sagt nei til å la velgerne omrokkere på listene med personstemmer er systemet nordens mest lukkede.

Når partiene i tillegg generelt mister stadig flere medlemmer stiller dette systemets legitimitet under press.

Både Staib (H) og Brevik (V) pekte på at tiden var overmoden for reformer når det kom til å gi det menige medlem større innflytelse over nominasjonene. De pekte på at de få forsøk som er gjort har vært positive. Kolberg (AP) la vekt på fordelene med dagens system der lokallagene sender utpekte delegater til et nominasjonsmøte i fylkespartiene.

Partiene var derimot helt enige om at man bør beholde det norske monopolet de har i nominasjonsprosessen. Ingen av paneldeltagerne ønsket å åpne opp nominasjonsprosessen for velgerne – slik det blant annet er gjort i Island, Storbritannia og USA.  

Se innleggene fra møtet her:

Debatt:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »