KONKURRANSE: Begrenset til jagerfly?


"Vi kan allerede nå slå fast at de to tilbudene vi har fått, scorer langt bedre på både innhold pris og industriaspekter enn noen av dem gjorde for bare tre år siden. Kort fortalt: konkurranse virker", skrev  statssekretær Espen Barth-Eide (Ap)  i Aftenposten 11.08.08, om det forestående kjøpet av nye kampfly og behovet for konkurrerende alternativer.  

Understrekningen av konkurranse som noe positivt var overraskende når den kom fra en representant for en regjering som ellers har gjort motstand mot konkurranse til en viktig symbolsak.
 
Når konkurranse fremheves som så sentralt for at staten skal få det beste produktet til den beste prisen for skattebetalerne, så kan man lure på hvorfor denne erkjennelsen ikke bidrar til at konkurranse tas i bruk oftere, og på andre områder.   

På tross av at det gjentatte ganger blir dokumentert at det offentlige kan spare mye på å la private aktører konkurrere om å utføre tjenester for norske kommuner, er den rødgrønne motstanden mot konkurranse like bastant. En gjennomgang av 257 internasjonale undersøkelser om konkurranseutsetting viste en gjennomsnittlig effektivitetsgevinst på hele 30 prosent. Det er mye penger som kunne blitt brukt til forbedring av kommunale tjenestetilbud eller til større råderett over egne penger for skattebetalerne.  

En ny analyse fra Rambøll Management i Danmark viser, forsiktig anslått, at økt konkurranseutsetting i danske kommuner kan gi effektivitetsgevinster på rundt 15 mrd kroner. Graden av konkurranseutsetting i danske kommuner er mer enn dobbelt så høy som i Norge. 

 På tampen til et valgår er det neppe grunn til å tro at lærdommen fra flykjøpet vil få regjeringen til å utvide bruken av konkurranse. Men det er interessant å vite hvorfor konkurranse er så veldig viktig på ett område og tilsvarende viktig å unngå andre områder.

Dag Ekelberg, nestleder i Civita

(Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv 25.11.08) 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »