FINANSKRISEN: Rune Bjerke vil ha skattelettelser


Både økte offentlige investeringer og skattelettelser er tiltak som kreves for å få Norge ut av den økonomiske krisen, sa DnB NORsjef Rune Bjerke på Civitas frokostmøte.

Bjerke tror nedturen i norsk økonomi nå kommer mye raskere og sterkere enn de fleste kan forestille seg. Og han oppfordrer til bredt samarbeid, både på tvers av politiske skillelinjer og mellom politikk og næringsliv, for å få på plass tiltak som i størst mulig grad kan forebygge problemene. Han ønsker tiltak som både betyr økte investeringer og stimulans til økt privat  forbruk, skriver Aftenposten.

Les mer her!

Se innledningene til Rune Bjerke, tidligere finansminister Per Kristian Foss og professor på BI, Arne Jon Isachsen:

Debatt:

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »