FROKOSTMØTE: Al-Qaida og veien til 11. septemberAl-Qaida og veien til 11. september

– Det handler om sinte unge og ressursterke menn som føler seg fremmedgjorte og marginaliserte. De befinner seg ofte utenfor sine hjemland og mange av dem er ikke engang spesielt religiøse når de blir med i Al Qaida. Et fellestrekk ved terroristene er også at de ikke er førstegenerasjons innvandrere. De har vokst opp i land hvor de aldri har følt at de har passet helt inn. De mangler tilhørighet til landet de har vokst opp i, men de har heller ingen tilhørighet til landet deres foreldre utvandret fra. Ofte kan de ikke en gang arabisk. For flere av dem blir islam deres viktiste identitet, sa  Lawrence Wright,  forfatteren av den internasjonale bestselgeren om Al Qaida og veien til 11.september.


Wright understreket de enorme utfordringene flere arabiske land har: – De har lite å tilby unge mennesker. Det finnes ikke noe sivilsamfunn av betydning. Mellom myndighetene og moskeene finnes ikke noe annet enn shopping, sa han og la til at depresjon er utbredt blant unge studenter. Det er vanskelig å finne grobunn for demokrati i slike samfunn.

Men, Al Qaida har heller ingen politisk visjon ut over destruksjon og død, mener Wright. Al Qaida har en plan som tilsier at islam har fått verdensherredømme i år 2020. Men, de har ikke et politisk program. De har ingen meninger om hvordan de skal bidra til utdanning, økonomisk vekst eller lignende. Det handler om å tilby unge mennesker en slags meningsfull død – en sak å dø for.

Al Qaida har eksistert i 20 år. Det er svært lenge for en terroristorganisasjon. Organisasjonen ble så godt som helt knust kort tid etter 9/11.  Men, med USAs krig i Irak har organisasjonen blomstret opp igjen, mener Wright.

Wright understreker de integreringspolitiske utfordringene USA og Europa står overfor når det gjelder unge muslimer. Han mener at Europas velferdsstater har en ekstra utfordring. Generøse velferdsordninger bidrar til at man ikke behøver å jobbe like mye i Europa som i USA: – Velferdsstaten er problematisk. Det er flott at dere har råd til dette. I USA har vi et sosialt sikkerhetsnett som krever at folk må jobbe for å forsørge seg selv og sine. Dermed har de mindre tid til å holde på med ekstreme ting som Al Qaida, sa Wright og la til at det faktum at en mann som Obama kan bli president i USA viser hvorfor det er lite grobunn for Al Qaida i USA. Wright tvilte på om en person med Obamas bakgrunn og hudfarge kunne nå like langt i Europa i dag. – Det finnes ingen grense for hva enkeltindivider kan oppnå i USA i dag, sa han og det påvirker folks mentalitet.

Se film fra møtet: 

Foredraget til Lawrence Wright:
 


Kommentarer fra Laila Bokhari, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt:


Debatt:


Kommentarer fra Brynjar Lia, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »