NY MÅLING: Vi er ikke alle sosialdemokrater

Kun 21,3 prosent av velgerne, i en undersøkelse gjennomført av Civita i samarbeid med Norsk Gallup, svarer at de betrakter seg som sosialdemokrater. Til sammenligning svarer 22,5 prosent at de er konservative.

Hele 17,8 prosent beskriver seg som sosialister. Det er et overraskende høyt tall som er lite sammenfallende med SVs oppslutning (I partibarometeret for juni fikk partiet en oppslutning på 6,9 prosent).

14,7 prosent svarer at de er liberalister. "Når det gjelder liberalistkategorien tror jeg tallet er såpass lavt fordi det er et litt problematisk uttrykk. Få vil kalle seg liberalister, men mange vil kalle seg liberale", uttaler Kristin Clemet til Dagens Næringsliv 2. juli 08.

For mer informasjon om undersøkelsen, kontakt Dag Ekelberg eller Marius Doksheim på tlf 4000 22 77

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »