PRIORITERING: Løsning på verdensproblemene


Det er nødvendig å prioritere det viktigste først. Dette er utgangspunktet for ekspertgruppen i Copenhagen Consensus som akkurat har kommet med sine forslag til løsningen på verdens største problemer. Nest høyest på listen kommer frihandel. Nobelprisvinner Finn Kydland uttaler om frihandel: "Ved å redusere handelsbarrierer vil folks inntekter øke. Dermed blir også mennesker i utviklingslandene bedre i stand til å løse mange av de andre store problemene.". Det handler om å prioritere det som faktisk er gjennomførbart og som gir størst positiv effekt for så mange som mulig. 

Copenhagen Consensus tar for seg de mener er  de ti største utfordringene verden står overfor. Det viktigste man kan gjøre er å gi barn de vitaminene og mineralene de mangler. 140 millioner barn i utviklingsland mangler livsviktig vitamin A og sink. Dette koster ikke mer enn 60 millioner dollar i året. Ifølge ekspertenes regnestykke vil det i rene penger gi helsegevinster og utvikling til over en milliard dollar.  Les mer om ekspertenes løsninger i Reason magazine. Her kan du også lese hvorfor klimaspørsmålet kommer nederst på listen.

Den viktigste løsningen på fattigdomsproblemet er friere verdenshandel kombinert med at de rike landene åpner for økt arbeidsinnvandring,  mente professor Kym Anderson ved University of Adelaide (Australia) i sitt foredrag hos Copenhagen Consensus.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »