FRIHET: Frie mennesker er lykkeligere

I den omfattende amerikanske undersøkelsen General Social Survey (GSS) som gjennomføres annethvert år av the National Opinion Research Center har man over lengre tid spurt om hva som gjør folk lykkelige. Kontrollert for andre variabler som blant annet  inntekt, familiestatus, og utdannelse, fant man at de som oppgir at de føler seg frie også er lykkeligere enn andre.

 

I en artikkel i City Journal nevnes også valgfrihet som viktig for lykke. I et eksperiment i delstaten Connecticut undersøkte man betydningen av valgfrihet blant beboere på et sykehjem. Resultatene var oppsiktsvekkende. De som fikk større grad av frihet til å velge selv, bl.a. når de skulle ha ”filmkveld”, ble mer aktive, gladere og levde lengre.

 

Det er heller ikke slik at økonomisk frihet føler til mindre lykke fordi folk blir usikre og stressede. I artikkelen i City Journal fremgår det at det er en positiv sammenheng mellom økonomisk frihet og følelsen av lykke. Men, valgfriheten må heller ikke være grenseløs. I artikkelen argumenteres det for at valgfriheten bare gir lykke dersom den begrenses av moral – av evnen til å skille rett og galt.

 

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »