KONKURRANSE: What Competition Has Done for Europe

Konkurranse – frihet fra sentral kontroll – er en hovedforklaring på at Europa var det første stedet i verden som ikke lengre var fattig. Takket være den frie økonomiens konkurranse er vi i dag 14 ganger rikere enn i 1820, skriver programansvarlig i Timbro, Johnny Munkhammar i sin publikasjon som ble presentert denne uken.

"What Competition Has Done for Europe" er utgitt av European Enterprise Institute og kan lastes ned hos Timbro her.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »