PUBMØTE 11/9: To år til 2009 – Nedtelling til borgerlig seier eller fortsatt rødgrønt styre?

 

Knapt var kommunevalget over før tankene gikk til neste valg i 2009. Hvilken betydning får valgresultatet for valgkampen i 2009? Hvordan vil den politiske debatten arte seg i de to årene som kommer? Og hvordan har de borgerlige partiene tenkt å vinne regjeringsmakten? Dette var tilstrekkelig interessante spørsmål som sammen med gode innledere var nok til å fylle Presseklubben. I panelet satt Paul Chaffey, adm. direktør i Abelia, og tidligere stortingsrepresentant for SV, nå notorisk Høyre-velger. Med var også Sten Helland kommunikasjonsrådgiver i Helland Consulting og tidligere statssekretær og sekreteriatsleder, og Tor Mikkel Wara som er kommunkasjonsrådgiver i Wara consulting, og tidligere stortingsrepresentant for FrP.

”Dette valget har igjen vist hvor utrolig stabilt dette landet er. Med unntak av SVs kraftige nedtur har det vært svært små endringer”, sa Chaffey og la til at SV kommer til å merke dette valgresultatet i form av kommende nederlag i regjeringssamarbeidet. Men, Chaffey tror allikevel SV vil tviholde ved regjeringsmakten frem til valget. Han stilte spørsmål ved om et så venstreradikalt parti kan være med i en koalisjon over tid uten å tape på. ”Kanskje er det i strid med et sånt partis natur å være i koalisjon”, sa han.

Chaffey mente også at Høyre har gitt valgforskerne en nøtt de vil bruke tid på å knekke. ”Noen analytikerer mener visstnok at Diffen-saken ga Høyre oppmerksomhet og at dette merkelig nok var til partiets fordel”, sa han og understreket at det viktigste for Høyre var å bli større enn FrP.

Tor Mikkel Wara var kun opptatt av hva som skal til for å kaste de rødgrønne i 2009. Han viste til at venstresiden ble svekket i dette valget. Mellompartiene står omtrent på stedet hvil mens høyresiden har styrket seg. ”FrP holder stand i Groruddalen og Høyre gjør rent bord på Oslo Vest” sa han for å illustrere at de to partiene kompletterer hverandre og ikke behøver å stjele hverandres velgere. ”FrP og AP kan bli brede folkepartier mens SV og Høyre blir urbane elitepartier”, trodde han.

Wara mente forberedelsene til borgerlig samarbeid må skje nå. ”Hvis man ikke slutter kjeklingen og begynner å snakke om samarbeid vil Jens Stoltenberg med rette kunne si som han pleier, nemlig at det ikke finnes styringsdyktige alternativer”, mente Wara og la til at Bondeviks – og Hagens fravær gir nye muligheter for forhandlinger.

Chaffey kommenterte at for to partier med ulike menneskesyn vil det ta tid og mange milliarder før et samarbeid er mulig.

Wara var tydelig på at FrP ikke vil støtte en borgerlig regjering hvor det ikke selv utgjør en del av grunnlaget. Han viste til at FrP ikke har noen skrupler med å felle borgerlige regjeringer. Partiet har heller ikke noe å tape på det, mente han.

Sten Helland mente spillet frem mot 2009 er usedvanlig åpent og uforutsigbart. Den klassiske venstre – høyre aksen i politikken er fremdeles den mest viktige ,mente han. Helland mente at alle sentrumsalternativene er urealistiske, men at det ikke er utenkelig at RV/Rødt kan komme i vippeposisjon etter neste valg, gitt SVs store problemer.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »