VALGFRIHET: Hjelp til helsegründere

Debatten om hvorvidt private aktører skal kunne levere tjenester som det offentlige har ansvaret for, er sentral foran årets kommunevalg. I Norge har det blitt et spørsmål om høyreside mot venstreside. I Sverige er man mer pragmatiske og har kommet mye lengre i å tillate private firmaer å konkurrere om å utføre tjenester for det offentlige.


 


Mens Sykepleierforbundet i Norge er motstandere av ”å sette bestemor på anbud” har deres svenske søsterorganisasjon Vårdförbundet i flere år ment at private aktører kan tilføre mye positivt i eldreomsorgen. Vårdförbundet, en medlemsorganisasjon for sykepleiere, mener at flere arbeidsgivere enn det offentlige bidrar til å gjøre arbeid innen eldreomsorgen mer interessant. Dermed blir det lettere å rekruttere nye mennesker til denne sektoren.


 


Vårdförbundet har gått så langt at de oppfordrer sykepleiere til å starte egne selskaper. Gjennom selskapet VIAM hjelper forbundet gründere innen helse og omsorg. Foreløpig er dette utenkelig i Norge.


 


Leder for VIAM, Lisbeth Wigström er en av foredragsholderne på SBLs seminar om utfordringene i eldreomsorgen 14. juni.

Støtt Civita

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt forståelse og oppslutning om de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, det sivile samfunn og styrket personlig ansvar. Civita er en ideell virksomhet. Vårt arbeid består av debattmøter, seminarer, publikasjoner, skolering og viktige innspill i samfunnsdebatten. Dette er gjort mulig ved hjelp av støtte fra private.

Ditt bidrag vil bidra til at Civita kan fortsette det viktige arbeidet med å formidle kunnskap og ideer som utvider rommet for politisk debatt.

GI DITT BIDRAG HER »